Bài giảng Kế toán tài chính Kế toán tài sản cố định Phan Tống Thiên Kiều

bài giảng kế toán tài sản cố định (phần 1) - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng kế toán tài sản cố định (phần 1) - đại học mở tp hồ chí minh
... hao tài sản cố định vô hình ? Nhãn hiệu Vinamilk có ghi nhận vào tài sản cố định vô hình công ty không? 78 Kế toán tăng / giảm TSCĐ • Tài khoản sử dụng • 21 1- Tài sản cố định hữu hình • 21 3- tài ... dụng TK 1332 88 Bài tập thực hành 19 Sơ đồ kế toán - Tài sản cố định trao đổi tương tự TK 211/213 (nhận về) TK 211/213 (đem đi) TK 214 (đem đi) 89 Sơ đồ kế toán - Tài sản cố định trao đổi không ... nhập khẩu, lệ phí Thuế GTGT hàng NK TK 1332 83 Sơ đồ kế toán - Mua tài sản cố định TK 211, 213 TK 111, 331 Giá mua Sơ đồ kế toán - Tài sản cố định mua trả chậm TK 331 TK 1332 Lãi trả chậm TK 242...
 • 27
 • 476
 • 0

bài giảng kế toán tài sản cố định (phần 2) - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng kế toán tài sản cố định (phần 2) - đại học mở tp hồ chí minh
... chung –VAS 01 • Chuẩn mực kế tốn TSCĐ VH – VAS 04 • Kế tốn tài sản cố định th tài trình bày học phần Kế tốn tài NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ NGUN TẮC CƠ BẢN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VƠ HÌNH 50 Định nghĩa Các tiêu chuẩn ... mực liên quan Định nghĩa TSCĐHH • Chuẩn mực chung –VAS 01 • Chuẩn mực kế tốn TSCĐ HH – VAS 03 • Kế tốn tài sản cố định th tài trình bày học phần Kế tốn tài • TSCĐ h u hình nh ng tài s n có hình ... việc hồn thành đưa tài sản vơ hình vào sử dụng theo dự tính để bán; • Doanh nghiệp dự định hồn thành tài sản vơ hình để sử dụng để bán; • Doanh nghiệp có khả sử dụng bán tài sản vơ hình đó; • Tài...
 • 19
 • 450
 • 0

Chương 4 Kế toán Tài sản cố định phần 1 (Môn Kế toán tài chính 1)

Chương 4 Kế toán Tài sản cố định phần 1 (Môn Kế toán tài chính 1)
... VAS  04 Kế tốn tài sản cố định th tài chính sẽ được trình  bày trong học phần Kế tốn tài chính 2 50 Khoa Kế tốn - Kiểm tốn Đại học Mở TPHCM 25 Chương 4- 1 4/ 18 /2 012 Định nghĩa • TSCĐ vơ hình là tài sản khơng có hình thái vật chất nhưng xác  ... Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình” 46 Khoa Kế tốn - Kiểm tốn Đại học Mở TPHCM 23 Chương 4- 1 4/ 18 /2 012 Bàitậpthựchành 11 • Sử dụng Báo cáo tài chính hợp nhất Vinamilk 2 010  để trả  lời các câu hỏi sau: • Giá trị tài sản cố định hữu hình cuối năm tăng lên hay  ... Chuẩn mực chung –VAS  01 • Chuẩn mực kế tốn TSCĐ HH – VAS 03 • Kế tốn tài sản cố định th tài chính sẽ được trình  bày trong học phần Kế tốn tài chính 2 Định nghĩaTSCĐHH • TSCĐ hữu hình tài sản có hình...
 • 38
 • 99
 • 0

Chương 4 Kế toán Tài sản cố định phần 2 (Môn Kế toán tài chính 1)

Chương 4 Kế toán Tài sản cố định phần 2 (Môn Kế toán tài chính 1)
... ĐH Mở TPHCM 10 Chương 4- 2 5 /2/ 20 12 Sửa chữa lớn Tài sản cố định TK 24 1 3 TK111, 1 52, 3 34, … Tập hợp CP SCL KC chi phí SCL TK 1 42 , 24 2 Định kỳ phân bổ CP SCL TK 133 TK 627 , 641 , 6 42 21 Trích trước chi phí SCL TSCĐ ... TK 1 42 , 24 2 TK 111, 1 12, 331 Trả tiền thuê nhiều kỳ Định kỳ phân bổ TK 627 , 641 , 6 42 TK 133 TK 111, 1 12, 331 TK 627 , 641 , 6 42 Trả tiền thuê kỳ 24 Khoa KTKT - ĐH Mở TPHCM 12 Chương 4- 2 5 /2/ 20 12 ... TK 21 1 /21 3 (đem đi) TK 21 1 /21 3 (nhận về) TK 2 14 (đem đi)  14 Khoa KTKT - ĐH Mở TPHCM Chương 4- 2 5 /2/ 20 12 Tài sản cố định trao đổi không tương tự TK 21 1, 21 3 – đem TK 811 TK 2 14 – đem TK 711 TK 21 1,...
 • 14
 • 78
 • 0

Kế toán tài sản cố định phần 1(Kế toán tài chính 1)

Kế toán tài sản cố định phần 1(Kế toán tài chính 1)
... chung –VAS 01 • Chuẩn mực kế tốn TSCĐ VH – VAS 04 • Kế tốn tài sản cố định th tài trình bày học phần Kế tốn tài NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ NGUN TẮC CƠ BẢN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VƠ HÌNH 50 Định nghĩa Các tiêu chuẩn ... mực liên quan Định nghĩa TSCĐHH • Chuẩn mực chung –VAS 01 • Chuẩn mực kế tốn TSCĐ HH – VAS 03 • Kế tốn tài sản cố định th tài trình bày học phần Kế tốn tài • TSCĐ h u hình nh ng tài s n có hình ... theo sản lượng Cơng thức khấu hao theo sản lượng • Phương pháp áp dụng cho tài sản mà mức độ sử dụng khơng năm Thời gian sử dụng hữu ích tài sản tính số lượng sản phẩm : số lượng sản phẩm sản...
 • 19
 • 109
 • 0

Chương 4 Kế toán Tài sản cố định phần 1 (Môn Kế toán tài chính 1)

Chương 4 Kế toán Tài sản cố định phần 1 (Môn Kế toán tài chính 1)
... nhuận? 47 48 12 Các chuẩn mực liên quan NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ NGUN TẮC CƠ BẢN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VƠ HÌNH • Chuẩn mực chung –VAS 01 • Chuẩn mực kế tốn TSCĐ VH – VAS 04 Kế tốn tài sản cố định th tài trình ... mực liên quan Định nghĩa TSCĐHH • Chuẩn mực chung –VAS 01 • Chuẩn mực kế tốn TSCĐ HH – VAS 03 • Kế tốn tài sản cố định th tài trình bày học phần Kế tốn tài • TSCĐ hữu hình tài sản có hình thái ... chuyên dùng 10 0 năm Các van dự phòng (10 0 x 0,5) 50 năm Hệ thống điều khiển máy bơm tự động máy tính 40 năm Máy tính nối mạng (10 x 12 ) 12 0 năm Hệ thống đồng hồ đo chất lượng nước (10 x 11 ) 11 0 năm...
 • 19
 • 117
 • 1

Chương 4 Kế toán Tài sản cố định phần 2 (Môn Kế toán tài chính 1)

Chương 4 Kế toán Tài sản cố định phần 2 (Môn Kế toán tài chính 1)
... chữa lớn Tài sản cố định Trích trước chi phí SCL TSCĐ TK 627 , 641 , 6 42 TK 24 1 3 TK111, 1 52, 3 34, … Tập hợp CP SCL TK 133 KC chi phí SCL TK 1 42 , 24 2 TK 24 1 3 Định kỳ phân bổ CP SCL Kết chuyển CP ... X toán • Chi tiền mặt toán cho việc tân trang sửa chữa trước bán thiết bị 20 .000.000đ 18 17 Khấu hao Tài sản cố định Sửa chữa nhỏ Tài sản cố định TK 2 14 TK 627 , 641 , 6 42 Trích KH TSCĐ dùng sản ... giá TSCĐ có DN • Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ có đơn vị Mua Tài sản cố định Nhập Tài sản cố định TK 21 1, 21 3 TK 21 1, 21 3 TK 111, 331 Giá mua TK 111, 331 TK 13 32 TK 111, 331 TK 3333, 3339 Thuế nhập...
 • 7
 • 173
 • 0

bài tập nguyên lý kế toán phần lập bảng cân đối kế toánPhân biệt tài sản và nguồn vốn Xác định tổng số Phân biệt tài sản lưu động và tài sản cố định. Phân biệt nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu

bài tập nguyên lý kế toán phần lập bảng cân đối kế toánPhân biệt tài sản và nguồn vốn         Xác định tổng số         Phân biệt tài sản lưu động và tài sản cố định. Phân biệt nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
... 25 Nợ dài hạn 350.000 26 Quỹ dự phòng tài 27 Tiền gửi ngân hàng 250.000 Yêu cầu : - Phân biệt tài sản nguồn vốn - Xác định tổng số - Phân biệt tài sản lưu động tài sản cố định - Phân biệt nợ phải ... 31 Thuế GTGT khấu trừ 20.000 Yêu cầu : - Phân biệt tài sản nguồn vốn, - Xác định tổng số 30.000 30.000 Bài : Tình hình tài sản nguồn vốn công ty Lan Anh vào ngày 1/12/2003 sau (đơn vị : 1.000 đ) ... 31.12.2003 Lập bảng cân đối tài sản sau có nghiệp vụ kinh tế phát sinh (31.01.04) Bài : Các tài liệu tài sản nguồn vốn công ty An Phong sau (đơn vị 1.000) TSCĐ hữu hình 600.000 Phải trả người...
 • 7
 • 337
 • 3

Tìm hiểu về kế toán tài sản cố định (Phần 1).pdf

Tìm hiểu về kế toán tài sản cố định (Phần 1).pdf
... tiêu chuẩn tài sản cố định coi tài sản cố định hữu hình Đối với vườn lâu năm mảnh vườn cây, thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn tài sản cố định coi tài sản cố định hữu hình b Tài sản cố định vô hình ... điều kiện quy định tài sản cố định mà không hình thành tài sản cố định hữu hình coi tài sản cố định vô hình Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn bốn tiêu chuẩn nêu hạch toán trực tiếp ... hỏi phải quản lý riêng phận tài sản phận tài sản thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn tài sản cố định coi tài sản cố định hữu hình độc lập Đối với súc vật làm việc và/ cho sản phẩm, súc vật thoả mãn...
 • 7
 • 381
 • 7

Tìm hiểu về kế toán tài sản cố định (Phần 2).pdf

Tìm hiểu về kế toán tài sản cố định (Phần 2).pdf
... Các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tăng tài sản cố định thuê tài - Khi phát sinh chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến tài sản thuê tài trước nhận tài sản thuê đàm phán, ký kết hợp đồng , ... đến hoạt động thuê phát sinh nhận tài sản thuê tài chính) c Cuối niên độ kế toán, vào hợp đồng thuê tài sản xác định số nợ gốc thuê tài đến hạn trả niên độ kế toán tiếp theo, ghi: Nợ TK 342- Nợ ... - TSCĐ thuê tài - Trường hợp hợp đồng thuê tài sản quy định bên thuê thuê hết phần giá trị tài sản, sau mua lại nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản, kế toán ghi giảm TSCĐ thuê tài ghi tăng...
 • 17
 • 286
 • 1

Tìm hiểu về kế toán tài sản cố định (Phần 3).pdf

Tìm hiểu về kế toán tài sản cố định (Phần 3).pdf
... xác định thời gian sử dụng tài sản cố định để Bộ Tài xem xét, định theo ba tiêu chuẩn sau: - Tuổi thọ kỹ thuật tài sản cố định theo thiết kế; - Hiện trạng tài sản cố định (thời gian tài sản cố định ... nhận tài sản cố định vô hình theo nguyên giá không trích khấu hao Xác định thời gian sử dụng tài sản cố định 2.1 Xác định thời gian sử dụng tài sản cố định hữu hình 2.1.1 Đối với tài sản cố định ... trích khấu hao tài sản cố định cho thuê 1.4 Doanh nghiệp thuê tài sản cố định tài phải trích khấu hao tài sản cố định thuê tài tài sản cố định thuộc sở hữu doanh nghiệp theo quy định hành Trường...
 • 6
 • 272
 • 1

Tổ chức Kế toán tài sản cố định & phân tích tình hình trang bị & sử dụng tài sản cố định tại Công ty Truyền tải điện 1

Tổ chức Kế toán tài sản cố định & phân tích tình hình trang bị & sử dụng tài sản cố định tại Công ty Truyền tải điện 1
... Kế toán - Đại học kinh tế Quốc dân anh chị cán kế toán Công ty Truyền tải điện I em viết chuyên đề: Tổ chức kế toán tài sản cố định phân tích tình hình trang bị sử dụng tài sản cố định Công ty ... hởng nhiều đến máy kế toán tổ chức hạch toán kế toán Công ty Đặc điểm tổ chức máy kế toán công tác hạch toán kế toán 4 .1 Tổ chức máy kế toán công tác kế toán Công tác hạch toán kế toán doanh nghiệp ... Công ty truyền tải điện I áp dụng tổ chức sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung nh yêu cầu Tổng Công ty Công tác kế toán Công ty nói chung hoàn chỉnh, cập nhật với đổi chế độ kế toán Công ty...
 • 89
 • 216
 • 1

14 Tổ chức Kế toán tài sản cố định & phân tích tình hình trang bị & sử dụng tài sản cố định tại Công ty Truyền tải điện 1

14 Tổ chức Kế toán tài sản cố định & phân tích tình hình trang bị & sử dụng tài sản cố định tại Công ty Truyền tải điện 1
... Kế toán - Đại học kinh tế Quốc dân anh chị cán kế toán Công ty Truyền tải điện I em viết chuyên đề: Tổ chức kế toán tài sản cố định phân tích tình hình trang bị sử dụng tài sản cố định Công ty ... hởng nhiều đến máy kế toán tổ chức hạch toán kế toán Công ty Đặc điểm tổ chức máy kế toán công tác hạch toán kế toán 4 .1 Tổ chức máy kế toán công tác kế toán Công tác hạch toán kế toán doanh nghiệp ... Công ty truyền tải điện I áp dụng tổ chức sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung nh yêu cầu Tổng Công ty Công tác kế toán Công ty nói chung hoàn chỉnh, cập nhật với đổi chế độ kế toán Công ty...
 • 89
 • 246
 • 0

Tài liệu Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 3) pptx

Tài liệu Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 3) pptx
... xác định thời gian sử dụng tài sản cố định để Bộ Tài xem xét, định theo ba tiêu chuẩn sau: - Tuổi thọ kỹ thuật tài sản cố định theo thiết kế; - Hiện trạng tài sản cố định (thời gian tài sản cố định ... cho tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn đăng ký phải thực quán suốt trình sử dụng tài sản cố định Kế tóan khấu hao tài sản cố định - Định kỳ trích khấu hao TSCĐ hữu hình, tài sản cố định ... trích khấu hao tài sản cố định cho thuê 1.4 Doanh nghiệp thuê tài sản cố định tài phải trích khấu hao tài sản cố định thuê tài tài sản cố định thuộc sở hữu doanh nghiệp theo quy định hành Trường...
 • 6
 • 165
 • 0

Tài liệu Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 2) pptx

Tài liệu Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 2) pptx
... Các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tăng tài sản cố định thuê tài - Khi phát sinh chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến tài sản thuê tài trước nhận tài sản thuê đàm phán, ký kết hợp đồng , ... đến hoạt động thuê phát sinh nhận tài sản thuê tài chính) c Cuối niên độ kế toán, vào hợp đồng thuê tài sản xác định số nợ gốc thuê tài đến hạn trả niên độ kế toán tiếp theo, ghi: Nợ TK 342- ... d.4 .2) - Khi trả phí cam kết sử dụng vốn phải trả cho bên cho thuê tài sản, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài Có TK 111, 112 - Định kỳ, kế toán tính, trích khấu hao TSCĐ thuê tài vào chi phí sản...
 • 17
 • 174
 • 0

Xem thêm