Bài giảng môn Nguyên lý kế toán Dương Nguyễn Thanh Tâm

Tập bài giảng môn pháp luật kế toán

Tập bài giảng môn pháp luật kế toán
... lại kế toán tài có kế toán tổng hợp kế toán chi tiết, kế toán tài kế toán tổng hợp kế toán quản trị kế toán chi tiết II/ Khái quát pháp luật kế toán 1/ Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật ... tượng kế toán cụ thể đơn vị kế toán Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp Số liệu kế toán chi tiết phải khớp với số liệu kế toán tổng hợp kỳ kế toán Có phải kế toán tài kế toán tổng hợp kế ... nghiệp kế toán; Quản lư nhà nước kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Luật kế toán văn quy phạm pháp luật quốc hội ban hành nguồn chủ yếu pháp luật kế toán điều chỉnh vấn đề lĩnh vực kế toán...
 • 88
 • 2,600
 • 36

Bài giảng Môn: Nguyên kế toán 1

Bài giảng Môn: Nguyên lý kế toán 1
... từ kế toán - Số bình quân Phương pháp hạch toán Báo cáo trực tiếp - Tài khoản ghi v.v kép - Tính giá - Tổng hợp - cân đối kế toán SVTH : Đặng Thị Thanh Nga Lớp : B15KDN Môn: Nguyên kế toán ... : Đặng Thị Thanh Nga Lớp : B15KDN Môn: Nguyên kế toán GV: Th/s Trần Thượng Bích La II.CÁC LOẠI HẠCH TOÁN : 1. Hạch toán nghiệp vụ - kỹ thuật : a.Khái niệm : Hạch toán nghiệp vụ - kỹ thuật quan ... Thanh Nga Lớp : B15KDN Môn: Nguyên kế toán GV: Th/s Trần Thượng Bích La d.Phương pháp sử dụng : Để thực đầy đủ chức thông tin kiểm tra hoạt động kinh tế tài đơn vị , hạch toán kế toán xây dựng...
 • 7
 • 504
 • 11

bài giảng môn nguyên kế toán CHƯƠNG 4 : TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN - phạm quỳnh như

bài giảng môn nguyên lý kế toán CHƯƠNG 4 : TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN - phạm quỳnh như
... định kết kinh doanh Page 60 Nguyên kế toán Khoa Quản trị kinh doanh CHƯƠNG : SỔ KẾ TOÁN- KỸ THUẬT GHI SỔ, SỬA SỔ KẾ TOÁN VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN 7.1 Sổ kế toán Sổ kế toán tờ sổ có kết cấu ... XỬ LÝ CHỨNG TỪ Page 42 Nguyên kế toán Khoa Quản trị kinh doanh Page 43 Nguyên kế toán Khoa Quản trị kinh doanh Page 44 Nguyên kế toán Khoa Quản trị kinh doanh 5.2 KIỂM KÊ Page 45 Nguyên ... Page 45 Nguyên kế toán Khoa Quản trị kinh doanh Page 46 Nguyên kế toán Khoa Quản trị kinh doanh Page 47 Nguyên kế toán Khoa Quản trị kinh doanh Page 48 Nguyên kế toán Khoa Quản...
 • 36
 • 1,081
 • 0

bài giảng môn nguyên kế toán CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN - phạm quỳnh như

bài giảng môn nguyên lý kế toán CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN - phạm quỳnh như
... tiếp môn học Kế toán tài Kế toán quản trị Bài giảng gồm chương cụ thể sau: Chương 1: Đối tượng, phương pháp nguyên tắc kế toán Chương 2: Bảng cân đối kế toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh Chương ... Xin chân thành cảm ơn! Page Nguyên kế toán Khoa Quản trị kinh doanh CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN 1.1 Lịch sử kế toán Sự hình thành kế toán xuất lúc với hình thành ... trường pháp Môi trường pháp sở pháp kế toán vào để hành nghề, đảm bảo cho hoạt động kế toán phù hợp với luật pháp quy định Hệ thống văn pháp quy kế toán Page Nguyên kế toán 1.4...
 • 35
 • 551
 • 0

Bài giảng môn nguyên kế toán

Bài giảng môn nguyên lý kế toán
... hữu + nợ phải trả Bảng cân đối kế tốn báo cáo kế tốn chủ yếu lập sau chu kỳ kế tốn Nội dung kết cấu bảng cân đối kế tốn a Khái niệm bảng cân đối kế tốn Bảng cân đối kế tốn dùng để phản ảnh tổng ... cân đối kế tốn, tính tốn kết lỗ lãi báo cáo kết kinh doanh 18 Để thực qui trình cơng tác kế tốn trên, cách tốt theo dõi tăng giảm tiêu dành trang riêng sổ kế tốn cho đối tượng kế tốn Tức kế tốn ... CỦA HẠCH TỐN KẾ TỐN 2.1 Đối tượng kế tốn Xác định đối tượng kế tốn xác định nội dung mà kế tốn nghiên cứu, phản ảnh Có nhiều luận điểm khác xác định đối tượng kế tốn như: đối tượng kế tốn tồn hoạt...
 • 110
 • 401
 • 4

bài giảng nguyên ke toán Dương văn tú

bài giảng nguyên lý ke toán Dương văn tú
... cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 20x1 công ty XYZ Đơn vò tính: …………… ThS DƯƠNG VĂN TÚ 37 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ThS DƯƠNG VĂN TÚ 38 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ThS DƯƠNG VĂN TÚ 39 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN TÀI SẢN ... năm 20X1 ThS DƯƠNG VĂN TÚ 49 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ThS DƯƠNG VĂN TÚ 50 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG TÍNH GIÁ MỘT SỐ ĐỐI TƯNG KẾ TOÁN & XÁC ĐỊNH KQKD 4.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG: Để phản ánh quản loại tài ... TÚ 12 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ThS DƯƠNG VĂN TÚ 13 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN: 2.1.1 Khái niệm bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán...
 • 92
 • 225
 • 0

Bài giảng môn Nguyên thống kinh tế - PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI
... SỐ TƯƠNG QUAN (Correlation coefficient) Hệ số tương quan đo lường mức độ quan hệ tuyến tính hai biến; xác quan hệ tuyến tính hai biến, không phân biệt biến phụ thuộc vào biến 1 Hệ số tương quan ... , (xn, yn) n cặp quan sát mẫu ngẫu nhiên hai biến ngẫu nhiên X & Y Hệ số tương quan mẫu : • • • • Ðặc tính hệ số tương quan (r): r đơn vị r luôn biến động [-1 , 1], hệ số tương quan (r) dương cho ... / II TƯƠNG QUAN HẠNG: (RANK CORRELATION) Tương quan hạng dùng để sử dụng cho kiểm định mối liên hệ biến phân phối tổng thể giả sử phân phối chuẩn trường hợp diện giá trị bất thường biến quan...
 • 19
 • 2,225
 • 4

Bài giảng môn Nguyên thống kinh tế - KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ
... di} KIỂM ĐỊNH WILCOXON (KIỂM ĐỊNH W) (kiểm định trung vị tổng thể) • Trường hợp mẫu nhỏ: n Z ) α KIỂM ĐỊNH MANN-WHITNEY (KIỂM ĐỊNH U) (So sánh TB tổng thể-Phương pháp độc...
 • 13
 • 1,602
 • 1

Bài giảng môn Nguyên thống kinh tế - PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO
... tự thời gian I DÃY SỐ THỜI GIAN Phân loại  Dãy số thời kỳ: dãy số biểu thay đổi tượng qua thời kỳ định  Dãy số thời điểm: dãy số biểu mặt lượng tượng vào thời điểm định I DÃY SỐ THỜI GIAN ... I DÃY SỐ THỜI GIAN Khái niệm: Các tượng kinh tế - xã hội luôn biến động qua thời gian Ðể nghiên cứu biến động người ta dùng phương pháp dãy số thời gian Dãy số thời gian dãy trị số tiêu ... tính thời vụ dãy số thời gian 2.1 Xác định số thời vụ V PHÂN TÍCH TÍNH THỜI VỤ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN (Seasonal analysis) 2.1 Xác định số thời vụ Ví dụ: Trưởng phòng kinh doanh công ty muốn phân tích...
 • 29
 • 1,777
 • 0

Bài giảng môn Nguyên thống kinh tế - Phân tích phương sai (ANOVA)

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - Phân tích phương sai (ANOVA)
... nhân tố: Phân tích phương sai yếu tố phân tích ảnh hưởng yếu tố nguyên nhân (định tính) ảnh hưởng đến yếu tố kết (định lượng) nghiên cứu I Trường hợp k tổng thể có phân phối chuẩn phương sai nhau: ... hợp cá tổng thể giả định có phân phối = 11,10 Ta có w>χ 2;0,5% = 10,6 nên giả thuyết H0 bị bác bỏ Phân tích phương sai hai chiều (1 ô có quan sát) Phân tích phương sai hai chiều (1 ô có quan sát) ... độ lệch bình phương nhóm SSG = ( 6.7 − 6.3273) + ( 6.5 − 6.3273) + ( 5.85 − 6.3273 ) = 3.004 2 Bước 3: Tính phương sai SSw 4.26 = = 0.224 Phương sai nội nhóm MSw = n - k 22 − Phương sai nhóm MSG...
 • 26
 • 1,797
 • 3

Bài giảng môn nguyên thống - Chương 1,6

Bài giảng môn nguyên lý thống kê - Chương 1,6
... Thống học (TKH) môn KH đời nhu cầu hoạt động thực tiễn XH * Thời kỳ chiếm hữu nô lệ * Thời kỳ Phong kiến * Thời kỳ TBCN * Ngày Hong Th Hoa-BM Thng kờ & PTDB 2.đối tượng nghiên cứu thống ... Thng kờ & PTDB 2.đối tượng nghiên cứu thống học 2.1 KháI niệm thống học Thống hệ thống phương pháp dùng để thu thập, xử phân tích số (mặt lượng) tượng số lớn để tìm hiểu chất tính ... Chương 1: tổng quan thống học Lịch sử đời phát triển KHTK Đối tượng nghiên cứu TKH Cơ sở luận sở phương pháp luận TKH Một số khái niệm thường dùng TK Hong Th Hoa-BM Thng kờ...
 • 30
 • 1,690
 • 0

Bài giảng môn nguyên thống kê- Chương 2+5

Bài giảng môn nguyên lý thống kê- Chương 2+5
... ngưápưdụng ợ -Nộiưdung -Tácưdụng -NhữngưvấnưđềưcơưbảnưcủaưBCTKĐK:ưGhiưchépưbanư đầu,ưhệ thống chỉưtiêu thống kê,ưcácưloạiưbiểuưmẫuưbáoư cáo Hong Th Hoa-BM TK & 14 1.3.2 iu tra chuyờn mụn: - - ... qun kinh t ca cỏc ngnh, cỏc cp Phõn tớch quy lut ca cỏc hin tng v quỏ trỡnh kinh t xó hi cn nghiờn cu Hong Th Hoa-BM TK & 28 3.2 Nguyờn tc phõn tớch thng kờ Phi tin hnh trờn c s phõn tớch ... 2.1 Khỏi nim - ý ngha - nhim v tng hp thng kờ: a) Khỏi nim: Tng hp thng kờ l tin hnh trung, chnh v h thng hoỏ mt cỏch khoa hc cỏc ti liu ban u thu thp c iu tra thng kờ Hong Th Hoa-BM TK & 21...
 • 43
 • 2,297
 • 1

Bài giảng môn nguyên thống kê- Chương 3: Phân tổ thống

Bài giảng môn nguyên lý thống kê- Chương 3: Phân tổ thống kê
... niệm Phân tổ thống vào (hay số) tiêu thức để tiến hành phân chia tượng nghiên cứu thành tổ (tiểu tổ) có tính chất khác Hong Th Hoa-BM TK & PTDB 1.2 ý nghĩa - Là phương pháp để tổng hợp thống ... thức nguyên nhân tiêu thức kết Hong Th Hoa-BM TK & PTDB 24 5.1 Phân tổ để nghiên cứu mối liên hệ tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết Trường hợp gọi phân tổ đơn giản Các tài liệu thống phân tổ ... phân tổ 2.1 Khái niệm Tiêu thức phân tổ tiêu thức lựa chọn để tiến hành phân tổ thống *Lý phải lựa chọn tiêu thức phân tổ: Có nhiều tiêu thức khác đơn vị tổng thể Phải chọn tiêu thức đáp ứng...
 • 29
 • 2,476
 • 2

Nguyên kế toán Bài giảng 2 : quy trình kế toán - nguyễn bảo linh docx

Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 : quy trình kế toán - nguyễn bảo linh docx
... 10/08 /20 05 Nguyễn Bảo Linh by Nguyen Bao Linh 18 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 20 05 -2 0 06 Ngun kế tốn Bài giảng Qui trình kế tốn Bút toán (entry) Mỗi nghiệp vụ ghi nhận bút toán Bút toán ... Lập BC Tài 24 12 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 20 05 -2 0 06 Ngun kế tốn Bài giảng Qui trình kế tốn Bài thực hành lớp Xem thực hành kèm theo giảng thực bước qui trình kế toán hướng ... lệ, bút toán (entry) thường cách dòng trống 10/08 /20 05 Nguyễn Bảo Linh by Nguyen Bao Linh 28 14 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 20 05 -2 0 06 Ngun kế tốn Bài giảng Qui trình kế tốn Sổ...
 • 17
 • 185
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN NGUYÊN THỐNG KINH TẾ pot

BÀI GIẢNG MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ pot
... Cộng III Bảng thống đồ thị thống kê: Bảng thống kê: 1.1 Khái niệm: - Bảng thống hình thức trình bày tài liệu thống cách có hệ thống, hợp rõ ràng 1.2 Cấu thành bảng thống kê: - Về hình ... loại điều tra thống Các phương pháp thu thập tài liệu điều tra Các hình thức tổ chức điều tra Những vấn đề chủ yếu điều tra thống NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ 12 Điều tra thống Theo tính ...  Bản đồ thống I Điều tra thống kê: Khái niệm: - Điều tra thống việc thu thập số liệu cần thiết tượng nghiên cứu cách có khoa học theo kế hoạch thống - Nhiệm vụ điều tra thống cung cấp...
 • 242
 • 452
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn nguyên lý kế toánvideo bài giảng môn nguyên lý kế toánslide bài giảng môn nguyên lý kế toánbài giảng môn nguyên lý thống kêbài giảng môn nguyên lý thống kê kinh tếslide bài giảng môn nguyên lý thống kêbai giang mon nguyen ly thong ke kinh ke chuong 2 3bài giảng nguyên lý kế toán bùi nữ thanh hàbài giảng môn nguyên lý marketingbài giảng môn nguyên lý hệ điều hànhbài giảng môn nguyên lý bảo hiểmthiết kế bài giảng môn địa lý lớp 11bai giang mon nguyen ly thuc hanh bao hiembai giang mon nguyen ly thong kecac muc do cua hien tuong kinh te xa hoimau slide bai giang mon nguyen ly mac leninufma so kc 07 11 1522263(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 KHOA 3 2017bctc hop nhat ban nien nam 2010bctc cong ty me ban nien nam 2010Tài liệu Ashrae 62 1Biomass gasification and pyrolysis practical design and theory3.Giay uy quyen du hop DHCD 20162.Dang ky du hop 2016Phieu dong gop y kien DHDCD 2014Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCBaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTBao Cao thuong Nien 20150326 FA webVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnTài liệu xây dựng nông thôn mới3 ptd participatory technology developmentBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013Bia - Phu luc Chien luoc 2011-2020