Bài giảng Nguyên lý kế toán Kế toán quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu Nguyễn Kim Nam

KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU

KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU
... II/.KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH II/.KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH II/.KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT DOANH CHỦ CHỦ YẾU CHỦ DOANH YẾU(Tiếp…) KINH YẾU(Tiếp…) c/.Tài khoản kế toán ... TRÌNH I/.KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH II/.KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU I/.KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH Hoạt động kinh doanh lâu dài liên tục doanh ... II/.KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU(Tiếp…) 2/ .Kế Toán Quá Trình Sản Xuất: a/ Khái niệm trình sản xuất: - Quá trình sản xuất trình sử dụng yếu tố với mục đích tạo nên loại sản...
 • 79
 • 353
 • 0

KẾ TOÁN các QUÁ TRÌNH sản XUẤT KINH DOANH CHỦ yếu

KẾ TOÁN các QUÁ TRÌNH sản XUẤT KINH DOANH CHỦ yếu
... Kế toán yếu tố đầu vào Kế toán trình sản xuất thực dòch vụ Kế toán trình bán hàng cung cấp dòch vụ Kế toán thuế TNDN Bút toán điều chỉnh Bút toán khóa sổ xác đònh kết kinh doanh 7.1 KẾ TOÁN CÁC ... có số dư 19 7.1.1.2 Kế toán xuất kho NVL  Phương pháp kế toán Khi xuất NVL để sử dụng cho đối tượng, kế toán ghi: Nợ TK 621 - Chi phí NVL trực tiếp Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung Nợ TK 641 ... 7.1 KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN 7.1.1 .Kế toán NVL  Khái niệm: NVL đối tượng lao động tham gia trực tiếp vào trình sản xuất để tạo sản phẩm  Đặc điểm: NVL tham gia vào chu kỳ sản xuất, giá trò NVL...
 • 131
 • 278
 • 0

bài giảng nguyên kế toán chuog 4 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VÀ KẾ TOÁN MỘT SỐ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CƠ BẢN - ths. nguyễn thị trung

bài giảng nguyên lý kế toán chuog 4 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VÀ KẾ TOÁN MỘT SỐ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CƠ BẢN - ths. nguyễn thị trung
... chương nghiên cứu số trình công tác kế toán như: - Kế toán trình cung cấp - Kế toán trình sản xuất - Kế toán trình tiêu thụ - Kế toán trình xác định kết kinh doanh 4. 2.1 Kế toán trình cung cấp a ... sổ kế toán sau: - Nhật ký - Sổ Cái; - Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết * Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái (Biểu số 6-2 ) (1) Hàng ngày, kế toán vào chứng từ kế toán Bảng ... thực thủ tục pháp theo quy định sổ kế toán ghi tay Biểu số 6-5 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy vi tính PHẦN MỀM KẾ TOÁN Chứng từ kế toán SỔ KẾ TOÁN - Sổ tổng hợp - Sổ chi tiết...
 • 44
 • 241
 • 0

chuyên đề kế toán kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm

chuyên đề kế toán kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm
... GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TK 334 TK 622 TK 153 TK 627 TK 214 TK 111, 112, 331 CPDD CK KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH KẾ TOÁN BÁN HÀNG GHI NHẬN GIÁ VỐN GHI NHẬN DOANH THU NỢ ... lý doanh nghiệp toán tiền KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NỢ TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp CÓ TK 333 – Thuế khoản phải nộp nhà nước KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ... 4.2 KẾT CHUYỂN DOANH THU NỢ TK 511 – Doanh thu bán hàng CÓ TK 911 – Xác định kết kinh doanh 4.3 KẾT CHUYỂN LỢI NHUẬN (LÃI HOẶC LỖ) Trường hợp lãi Trường hợp lỗ NỢ TK 911 – Xác định kết kinh doanh...
 • 4
 • 60
 • 0

LUẬN VĂN: Nghiên cứu thống hiệu quả vốn sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thuỷ sản Hạ Long chi nhánh tại Hà Nội pot

LUẬN VĂN: Nghiên cứu thống kê hiệu quả vốn sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thuỷ sản Hạ Long chi nhánh tại Hà Nội pot
... nhánh Nội 1 Quá trình hình thành phát triền Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long chi nhánh Nội Chi nhánh Tổng công ty Thủy sản Hạ Long doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Thủy sản Hạ ... hệ thống tiêu số phương pháp thống đề xuất để phân tích hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long chi nhánh Nội I Một số tình hình Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long chi ... vốn sản xuất kinh doanh Tổng công ty thuỷ sản Hạ Long chi nhánh Nội Chương Những vấn đề lý luận chung vốn sản xuất kinh doanh I lý luận chung vốn sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Khái niện vốn...
 • 79
 • 92
 • 0

Nâng cao hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh các trang trại ở Huyện Đồng Hy tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh các trang trại ở Huyện Đồng Hy tỉnh Thái Nguyên
... trạng sản xuất kinh doanh, xác định yếu tố ảnh h-ởng đến phát triển sản xuất kinh doanh trang trại địa bàn huyện Đồng Hỷ - Đề xuất số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh cho trang ... lý luận, thực tiễn hiệu quả, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh trang trại ph-ơng pháp nghiên cứu Ch-ơng 2: Thực trạng sản xuất kinh doanh trang trại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên Ch-ơng 3: Giải ... quả, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh trang trại ph-ơng pháp nghiên cứu 1.1 số vấn đề lý luận, thực tiễn trang trại nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh trang trại 1.1.1 Một số vấn đề lý luận trang...
 • 122
 • 188
 • 0

QUẢN CHẤT LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH
... Câu hỏi Quản chất lượng bao gồm khâu trình sản xuất kinh doanh? Câu hỏi Khâu quan trọng nhất? Lời Các Câu Hỏi Câu hỏi Quản Chất Lượng Trong Quá Trình Sản Xuất Kinh doanh Quản chất lượng ... khâu thiết kế Quản chất lượng khâu cung ứng nguyên liệu Quản chất lượng khâu sản xuất Quản chất lượng khâu phân phối tiêu dùng Quản chất lượng khâu thiết kế Thiết kế trình sáng tạo ... phẩm Hệ số mức chất lượng so với nhu cầu - Câu hỏi Khâu Quan Trọng Nhất Quản chất lượng khâu sản xuất Quản chất lượng khâu sản xuất đem lại gia tăng sản lượng, khách hàng, doanh thu, thị...
 • 18
 • 84
 • 0

Thuyết trình môn nguyên kế toán kế toán quá trình sản xuất

Thuyết trình môn nguyên lý kế toán kế toán quá trình sản xuất
... toán phải hạch toán chặt chẽ khoản chi phí sản xuất bỏ kết sản xuất thu I.Nhiệm vụ kế toán NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT Tập hợp đầy đủ phân bố xác hợp loại chi phí sản xuất Kiểm tra ... sản phẩm Phát sinh chi phí: chi phí nguyên liệu dùng vào sản xuất, chi phí công nhân, chi phí khấu hao, chi phí sản xuất chung… => Để kiểm soát chi phí tính giá thành sản phẩm sản xuất, kế toán ... TK “giá vốn hàng bán” Có TK “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” Sơ đồ kế toán: Hạch toán trình sản xuất III.Ví dụ Tại nhà máy có phân xưởng chuyên sản xuất sản phẩm loại A có số liệu dở dang...
 • 20
 • 308
 • 0

138 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sẩn phẩm tại Công ty cổ phần quản và xây dựng đường bộ Phú Thọ

138 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sẩn phẩm tại Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Phú Thọ
... giá thành sản phẩm Công ty cổ phần quản xây dựng đờng Phú Thọ Chơng : Một số ý kiến hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần quản xây dựng đờng Phú Thọ ... tính giá thành sản phẩm công ty 40 2.3.2 Kỳ tính giá thành sản phẩm 40 2.3.3 Phơng pháp tính giá thành sản phẩm 40 Chơng Một số ý kiến hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ... thành sản phẩm công ty CP quản xây dựng đờng Phú Thọ 3.1 Đánh giá chung công tác kế toán công ty 48 3.2 Đánh giá công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty 48 3.2.1 Những...
 • 56
 • 501
 • 0

LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
... đặc điểm doanh nghiệp 1.4 Phơng pháp tính giá thành sản phẩm: 1.4.1 Đối tợng tính giá thành kỳ tính giá thành: Để phục vụ cho việc quản tốt chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, kế toán phải ... trình tính toán, đảm bảo tính đúng, tính đủ xác chi phí sản xuất lẫn giá thành sản phẩm 1.1.4 Yêu cầu quản nhiệm vụ kế toán CPSX , giá thành sản phẩm: 1.1.4.1 Yêu cầu quản chi phí sản xuất ... sản xuất, giảm bớt chi phí không cần thiết hạ giá thành sản phẩm Đây trọng tâm công tác quản chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.4.2 Nhiệm vụ kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản...
 • 37
 • 190
 • 0

CƠ SỞ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
... vị sản phẩm loại sản phẩm định Giá thành toàn = Giá thành Sản xuất + Chi phí + bán hàng Chi phí quản lí doanh nghiệp * Căn vào góc độ kế hoạch hoá giá thành bao gồm ba loại: - Giá thành dự toán: ... thành việc sản xuất tiêu thụ đơn vị sản phẩm họăc loại sản phẩm định Phân loại giá thành sản phẩm * Căn vào giai đoạn sản xuất tiêu thụ sản phẩm giá thành bao gồm hai loại: - Giá thành sản xuất: Là ... - Chi phí sản xuất chung (TK 627) - Chi phí bán hàng (TK 642) - Chi phí quản lí Doanh nghiệp (TK 641) * Phân loại theo mối quan hệ chi phí sản xuất quy mô sản xuất - Chi phí cố định: Là chi phí...
 • 7
 • 179
 • 1

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại công ty may bắc giang

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại công ty may bắc giang
... tiễn công tác kế toán, góp phận vào việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí kinh doanh tính giá thành sản phẩm Công ty Đồng thời nhận thức đợc tầm quan trọng chi phí kinh doanh tính giá thành sản ... đợc kết cấu thành chơng: Chơng I: Lý luận chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Chơng II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản ... xuất tính giá thành sản phẩm công ty may Bắc Giang Chơng III: Phơng hớng nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty may Bắc Giang Để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp...
 • 71
 • 54
 • 0

Thực trạng hạch toán kế toán chi phí sản xuất kinh doanh trong điều kiện khoán kinh doanh xây lắp.DOC

Thực trạng hạch toán kế toán chi phí sản xuất kinh doanh trong điều kiện khoán kinh doanh xây lắp.DOC
... dung hạch toán kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp theo phương thức khoán, sau đưa giải pháp khắc phục để hoàn thiện kế toán chi phí khoán kinh doanh xây lắp theo nội dung chi phí lớn ... phí giao khoán chi phí đơn vị kế toán sử dụng tài khoản chi phí để tập hợp Còn đơn vị giao khoán chi phí phát sinh gồm chi phí quản lý, chi phí giao dịch… để đảm bảo tồn doanh nghiệp, kế toán sử ... CHUNG VỀ KHOÁN KINH DOANH XÂY LẮP Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp Kinh doanh xây lắp ngành sản xuất vật chất nhằm sản xuất TSCĐ phục vụ cho kinh tế quốc dân Hoạt động có đặc điểm sau: - Sản...
 • 22
 • 343
 • 0

Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DUNGTST

Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DUNGTST
... Khoa kinh tế -6- giá thành sản phẩm công ty cổ phần đầu t xây dựng DUNGTSt Chơng III: hoàn thiện công tác hạch toán Chi phí sản xuất kinh doanh hạ giá thành sản phẩm Cổ phần Đầu t Xây dựng DUNGTST ... Cao đẳng Công nghiệp Nam Định Khoa kinh tế - 11 - 1.Khái niệm, nội dung chi phí sản xuất kinh doanh *Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh: Chi phí sản xuất kinh doanh toàn chi phí doanh nghiệp ... đơn vị sản phẩm họăc loại sản phẩm định Phân loại giá thành sản phẩm * Căn vào giai đoạn sản xuất tiêu thụ sản phẩm giá thành bao gồm hai loại: - Giá thành sản xuất: Là toàn chi phí doanh nghiệp...
 • 189
 • 238
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kế toán quá trình sản xuất kinh doanhtham gia vào việc phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch mua vật liệu tình hình thanh toán với người bán và tình hình sử dụng vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanhcó nhiệm vụ tập hợp chi phí sản xuất của xí nghiệp căn cứ vào chi phí thực tế và chi phí dự toán tiến hành kết chuyển lỗ lãi của quá trình sản xuất kinh doanhphân loại lao động theo chức năng của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh theo cách này toàn bộ lao động của doanh nghiệp có thể chia thành 3 loạingân hàng acb cho khách hàng vay 2 000 trđ với lãi suất 10 năm để thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh thuế gtgt đầu ra ngân hàng phải kê khai cho hoạt động này là 2 000 10 10 20trđtổ chức và quản lý quá trình sản xuất kinh doanhxuất phát từ đặc điểm quan trọng của vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh đòi hỏi công tác quản lý phải chặt chẽ ở mọi khâu từ thu mua bảo quản sử dụng và dự trữvới những điều trình bầy ở trên chúng ta có thể khẳng định rằng nguyên vật liệu đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanhnhà cung cấp là các công ty bán sản phẩm dịch vụ là nguyên liệu đầu vào cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanhcác tỷ số hoạt động giúp chúng ta đánh giá tình hình quản lý các loại tài sản của công ty qua đó cho thấy khái quát tình hình luân chuyển từng loại vốn của công ty trong quá trình sản xuất kinh doanhvới những trình bày ở trên chúng ta có thể khẳng định rằng nguyên vật liệu đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanhquản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài sản cố định vào trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpbài tập nguyên lý kế toán quá trình sản xuấtbài tập kế toán quá trình sản xuấtlý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩmTuyển tập 200 hỏi vật lí khó hay có đap angiao an lich su 8 tua 1,2 (1)Hóa học và môi trường trong dạy học môn hóa học lớp 11Một số kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn tại trường THPT tĩnh gia 2Tạo hứng thú môn học và phát triển năng lực học sinh bằng việc gắn kiến thức hóa học vào thực tiễnTích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong bài giảng ozon và hidddropeoxxitBài giảng luat dat daiNâng cao đạo đức cách mạng của người Công an nhân dân huyện Mỹ Hào, giai đoạn 2017 – 2020Chinh phục đề thi thpt quốc gia môn Sinh HọcĐồ án tốt nghiệp xây dựng đề tài chung cư 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái đại học mở HCM thầy lê văn phước nhâFAMILY AND FRIENDS SPECIAL EDITION Grade 2 PMB unit 1 6 pdfđề thi và đáp án HSG quốc gia phần vi sinh vật từ 1999 2017Khảo sát trong điều kiện nhiệt độ cao hệ hợp kim cứng BK, TK sử dụng trong chế tạo dao cắt, khoân khai thác đánghiên cứu ảnh hưởng của giá thể giâm hom đến khả năng ra rễ và ra chồi của hom cây bò khaiNHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN LÝ – TRẦN – HỒHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NHÀ nước về đất ĐAI TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ CHĂM sóc KHÁCH HÀNG tại VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊNÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊPHÁT TRIỂN SINH kế bền VỮNG CHO NGƯỜI dân ở các xã VEN BIỂN HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNHGiáo dục học sinh tác hại của thực phẩm bẩn đến sức khỏe con người trong bài lipit sách giáo khoa hóa học lớp 12