Bài giảng Tổng quan về kế toán quản trị ThS. Hồ Phan Minh Đức

bài giảng giới thiệu về kế toán quản trị

bài giảng giới thiệu về kế toán quản trị
... cầu quản trị định kinh tế, tài nội đơn vị kế toán Tóm Lại Khái niệm kế toán quản trị Có nhiều khái niệm KTQT, nói chung Kế toán quản trị hệ thống thu thập, xử lý truyền đạt thông tin cho nhà quản ... Kế toán quản trị hệ thống kế toán cung cấp cho nhà quản trị thông tin định lượng mà họ cần để hoạch định kiểm soát” KHÁI NIỆM Theo luật Kế toán Việt Nam (mục điều 4): Kế toán quản trị việc ... Cornell (Mỹ): Kế toán quản trị phận hệ thống thông tin quản trị tổ chức mà nhà quản trị dựa vào để hoạch định kiểm soát hoạt động tổ chức” ~ Theo Ray H Garrison: Kế toán quản trị cung cấp tài...
 • 30
 • 290
 • 0

Tài liệu Bài tập tổng hợp về kế toán ppt

Tài liệu Bài tập tổng hợp về kế toán ppt
... quyền thời kỳ Bài tập số 11-3-60: Tạo DN sản xuất thương mại kinh doanh XNK Hồng Hà có 24 tài liệu liên quan đến hoạt động kỳ kế tốn tập hợp lại sau: Tài liệu 1: Số dư số tài khoản: - Tài khoản 1122 ... thời kỳ Bài tập 5: Tại doanh nghiệp có tài liệu liên quan đến hoạt động kỳ kế tốn ghi nhận sau: Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ số tài khoản - Tài khoản 152: 6.000 kg, đơn giá 5.000 đồng/ kg - Tài khoản ... phân phơi 40.000 Tổng cộng nguồn vốn SCK Bài tập số 9: Tại doanh nghiệp sản xúât lọai sản phẩm A B, có tài liệu liên quan đến tình hình sản xúât sau: Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ: Số dư tài khoản 154:...
 • 37
 • 369
 • 1

Một số bài tập tổng hợp về Kế toán trong doanh nghiệp ppt

Một số bài tập tổng hợp về Kế toán trong doanh nghiệp ppt
... lơng Số công nhân danh sách bình quân ngời 400 440 Tổng số ngy công LVTT chế độ n/công 10.400 11.440 Tổng số ngy lm thêm 400 1.320 Tổng số công LVTT chế độ g/công 86.400 102.080 54 10 Tổng số ... xuất khẩu) Yêu cầu: Xác định tiêu sau năm ? a Giá trị sản xuất công nghiệp (GO) b Tổng doanh thu Trong đó: Doanh thu công nghiệp, doanh thu xuất Phân tích biến động giá thnh sản phẩm ảnh hởng nhân ... liệu thống kê tình hình sản xuất doanh nghiệp khí năm 2005 nh sau: (Đvt : Triệu đồng) I kế hoạch Giá trị sản xuất công nghiệp : 6.000 Tổng quỹ tiền lơng : 2.000 Số công nhân danh sách bình quân...
 • 5
 • 293
 • 0

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 5: Giai đoạn thiết kế dự án

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 5: Giai đoạn thiết kế dự án
... QUẢN TRỊ    Trong giai đoạn thiết kế, vai trò người quản trị dự án giảm, vai trò chuyên viên phát triển tăng Người quản trị dự án đóng vai trò giám sát nhiên phải hiểu công việc cần thực giai ... thực giai đoạn chuyên viên phát triển Rất dự án phức tạp, cần phải phân rã dự án thành nhiều dự án dự án có ngừơi quản trị riêng ĐẶC TẢ THIẾT KẾ Khác với đặc tả chức năng, đặc tả thiết kế đặc tả ... thể Thiết kế mức trung gian Thiết kế mức module Về phía quản trị dự án phải qua mốc – – Xây dựng kiểm soát đặc tả thiết kế (design specification), chủ yêu liên quan tới mức trung gian Xây dựng kế...
 • 14
 • 139
 • 0

Bài giảng môn Quản trị tài chính: Phần 1 - TS. Đoàn Gia Dũng

Bài giảng môn Quản trị tài chính: Phần 1 - TS. Đoàn Gia Dũng
... n -1 Giá trị tương lai thời điểm n FV = R (1+ i)n -1 FV = R (1+ i)n-2 FV = R (1+ i)n-3 … FV n -1 = R n -1 (1+ i)n-(n -1 ) =R (1+ i )1 FV n-n = R n (1+ i)n-n = R (1+ i)0 n-2 + R (1+ i) + … + R n -1 (1+ i) + R n (1+ i) ...       (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) 10 0.000 10 0.000 10 0.000 1. 000.000    (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) V  V= - PV (12 %,9 ,10 0000 ,10 00000,0) =893.453 ... gian tiền tệ PV( n )  t=n Rn Rn (1  i %) ( n ) PV = R (1+ i) -1 + R (1+ i )-2 + R (1+ i )-3 + … + R n -1 (1+ i )-( n -1 ) + R n (1+ i)-n n PV   Rt  (1  i ) t (2.5) t 1 Trong trường hợp dòng tiền tức...
 • 96
 • 1,024
 • 4

Bài giảng môn Quản trị chiến lược Phân tích môi trường kinh doanh

Bài giảng môn Quản trị chiến lược Phân tích môi trường kinh doanh
... Phân tích môi trường kinh doanh phân tích nội Điểm mạnh Điểm yếu chiến lư ợc P /tíCH mt bên Cơ hội Thách thức Phân tích môi trường kinh doanh Mụi trng kinh doanh l khung cnh ... vĩ mô Môi trường ngành I .Phân tích môi trường kinh doanh bên Tự nhiên Ton cu hoỏ Kinh tế Môi trường ngành Đối thủ cạnh tranh Công nghệ Chính trị / pháp luật Văn hoá xãhội 1.Các yếu tố môi trường ... trường kinh doanh bên Mục đích: Xác đinh hiểu rõ yếu tố môi trường kinh doanh, tác động chúng đến hoạt động DN từ xác định hội thách thức (đe doạ) mà doanh nghiệp gặp phải Môi trường bên gồm: Môi trường...
 • 35
 • 511
 • 9

Bài giảng môn quản trị nhân lực Phân tích và mô tả công việc

Bài giảng môn quản trị nhân lực Phân tích và mô tả công việc
... hành phân tích công việc Bư cư1 Xác định mục đích việc phân tích công việc Bư cư2 Xác định công việc đợc phân tích Bư cư3 Giải thích quy trình cho nhân viên xác định mức độ tham gia họ vào việc phân ... xuyên Quá trình phân tích công việc Mụcưtiêu phân tích công việc Thu thập thông tin cho: Bản tả công việc Bản đặc điểm công việc Bản phác thảo công việc Kế hoạch nguồn nhân lực Tuyển dụng, ... có để thực công việc? Điềuưkiệnưlàm việc công việc nh nào? Máyưmóc thiếtưbị đợc sử dụng công việc? Việc thực thành công công việc đợc thể ưưưưưthếưnào? Thông tin phân tích công việc Giaiưđoạnư1...
 • 39
 • 243
 • 0

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 1: Phần mềm

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 1: Phần mềm
... PHẦN MỀM – Phần mềm đặc tính phần mềm   – – Đinh nghĩa phần mềm vài đặc tính phần mềm Những vấn đề đặt phát triển phần mềm Các qui trình phát triển phần mềm (nhắc lại) Dự án phần mềm quản trị ... TRONG CÁC DỰ ÁN PHẦN MỀM    Phần mềm đưa vào hoạt động Công việc chấm dứt Chỉ tới phần mềm vào làm việc đánh giá chất lượng Sản phẩm dự án phần mềm phần mềm dự án dự án thành công Mới 1/3 quãng ... CÁC DỰ ÁN PHẦN MỀM     Các chuẩn phát triển phần mềm có đủ để đảm bảo thắng lợi dự án phần mềm không? Khi dự án bị chậm có nên bổ sung lập trình viên không ? Khi nắm đại thể yêu cầu phần mềm, ...
 • 22
 • 223
 • 0

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 10: Ước lượng dự án

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 10: Ước lượng dự án
... đo phần mềm: LOC, FP độ đo dẫn xuất Ước lượng, khâu yếu quản trị dự án TẦM QUAN TRỌNG    Ước lượng dự án khâu yếu Không ước lượng dự án dễ vỡ kế hoạch thời gian tài Thực tế không dự án ước lượng ... Tuy nhiên kinh nghiệm, thống kê tương tự ước lượng đựơc khối lượng mã nguồn phần mềm trước kết thúc dự án LOC sau kết thúc dự án dùng để ước lượng dự án tương tự sau Các độ đo dẫn xuất: số lỗi ... chia để trị (divide and conquer) CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG    Ước lượng chuyên gia: chuyên gia có kinh nghiệm triển khai dự án phần mềm, trả lời ước lượng lúc độ xác đáng tin cậy Đánh giá...
 • 18
 • 178
 • 0

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 11: Lịch trình dự án

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 11: Lịch trình dự án
... vào giai đoạn lập kế hoạch dự án Cần liệt kê mặt chức Trình bày đánh giá thô dự án Preliminary WBS Thực lúc khởi động dự án Nội dung toàn chức dự án phê duyệt Chốt lại đánh giá có tính mục tiêu ... lập lịch trình – Gantt Chart, Milestone Chart, PERT LÀM TÀI LIỆU KẾ HOẠCH DỰ ÁN Mục đích Để phê duyệt Để chia sẻ sách dự án cho thành viên dự án Điều thúc đẩy • Năng suất • Độ tin cậy dự án CÁC ... thiết để hoàn thành dự án Các hoạt động cần quản trị phân tích đường găng Số ngày phép trể hoạt động Điểm mạnh – – – Phù hợp với dự án cỡ lớn phức tạp Tối thiểu hoá thời hạn dự án bới việc phân...
 • 28
 • 166
 • 0

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 6: Giai đoạn thực hiện dự án

Bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 6: Giai đoạn thực hiện dự án
... người quản trị dự án thiên quản trị kỹ thuật nhằm đảm bảo lập trình theo thiết kế, giữ tiến độ, đảm bảo chất lượng phần mềm Lập trình việc mà người quản lý phải trực tiếp quản lý, việc quản lý ... kế chi tiết Dự toán mua sắm Mua sắm (sửa đổi, thích nghi, tích hợp) Kế hoạch kiểm thử Biên kiểm thử Tài liệu người dùng Mã nguồn QUẢN LÝ LẬP TRÌNH        Trong giai đoạn thực hiện, công ... công việc cần thực  Tài liệu Hỏi đáp  CÁC CÔNG VIỆC CÁC TÀI LIỆU TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN       Thiết kế chi tiết Lập trình Kiểm thử mức module Mua sắm phần cứng Mua sắm phần mềm, hiệu...
 • 14
 • 161
 • 0

Slide bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 3: Giai đoạn xác định

Slide bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 3: Giai đoạn xác định
... khả thực kiến nghị cấp cho triển khai dự án  Các phụ lục Làm rõ thêm dự án không để dự án làm rối VÍ DỤ ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN    Tên dự án: Xây dựng phần mềm quản lý văn hồ sơ công vịêc Sở Kế hoạch ... DỰ ÁN Dự kiến tiến trình triển khai – – – – – –  Xây dựng đề án khả thi : tháng Chọn nhà thầu: tháng Thống thiết kế: tháng Xây dựng phần mềm: tháng Chuyển giao: tuần Đưa vào vận hành : tháng ... giải pháp để so sánh Ràng buộc Giải thích thuật ngữ TÓM TẮT BÀI GIẢNG Giai đoạn xác định quan trọng để mở dự án Có mốc cần đạt  Quyết định nên hay không nên đầu tư cho dự án  Xây dựng yêu cầu thông...
 • 30
 • 241
 • 0

Slide bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 4: Giai đoạn phân tích

Slide bài giảng môn quản trị dự án phần mềm: Bài 4: Giai đoạn phân tích
... nhân khả Xây dựng kế hoạch với mức sai khoàng 25% Bổ sung thêm tài liệu quản lý thay đổi đào tạo dự án THIẾT KẾ TỔNG THỂ    Chỉ mức tổng thể: kiến trúc, thành phần mềm, phân bố thành phần hệ thống ... phát triển Xây dựng thiết kế tổng thể ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG      Mô tả chi tiết input, output, quy trình, thủ tục Môi trường thực hiện, thay đổi Mô tả sản phẩm dự án (phần mềm, phần cứng, tài ... chấp nhận) Cách thức quản lý thay đổi Phương thức liên lạc người dùng đội dự án Trách nhiệm người sử dụng XEM XÉT LẠI KẾ HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH CUỐI CÙNG      Cho đến giai đoạn này, có nhiều thay...
 • 9
 • 187
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tổng quan về kế toánbài giảng tổng quan về lãnh đạobài giảng tổng quan về kinh tế họcbài giảng tổng quan về tài chính doanh nghiệpbài giảng tổng quan về internet và emailbài giảng tổng quan về cây ca caobài giảng tổng quan về hệ thống chính trịbài giảng tổng quan về viễn thôngthiết kế bài giảng tổng quan văn học việt nambài giảng điện tử môn kế toán quản trịbài giảng tổng quan về internetbài giảng tổng quan về cây lúabai giang tong quan ve van hoc viet nam3 đại học y tế công cộng ths nguyễn đức thành bài giảng tổng quan về cung cấp dịch vụ y tếbài giảng tổng quan giao tiếpNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)KIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải pháptổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2Bồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2giáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình