MỐI QUAN HỆ GIỮA YẾU TỐ VĂN HÓA, CHẤN THƯƠNG TÂM LÝ VỚI NGUY CƠ TRẦM CẢM SAU SINH Ở CÁC BÀ MẸ TẠI HUYỆN THƢỜNG TÍN – HÀ NỘI

Luận văn thạc sĩ mối QUAN hệ GIỮA yếu tố văn hóa, CHẤN THƯƠNG tâm với NGUY TRẦM cảm SAU SINH các mẹ tại HUYỆN THƯỜNG tín nội

Luận văn thạc sĩ mối QUAN hệ GIỮA yếu tố văn hóa, CHẤN THƯƠNG tâm lý với NGUY cơ TRẦM cảm SAU SINH ở các bà mẹ tại HUYỆN THƯỜNG tín hà nội
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ THU QUỲNH MỐI QUAN HỆ GIỮA YẾU TỐ VĂN HÓA, CHẤN THƯƠNG TÂM LÝ VỚI NGUY CƠ TRẦM CẢM SAU SINH CÁC BÀ MẸ TẠI HUYỆN THƯỜNG TÍN – HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM ... với mong muốn tạo quan tâm ý đặc biệt cho mẹ sau sinh nên tác giả muốn tiến hành nghiên cứu “ Mối quan hệ yếu tố văn hóa, chấn thương tâm với nguy trầm cảm sau sinh mẹ Thường Tín ... biểu lo âu, trầm cảm mẹ khoảng thời gian trước sinh (6 - tháng) sau sinh (3 tháng) bảng hỏi - Chỉ mối quan hệ yếu tố văn hóa, chấn thương tâm với tình trạng lo âu, trầm cảm mẹ thời gian...
 • 95
 • 216
 • 2

Luận văn tóm tắt mối QUAN hệ GIỮA yếu tố văn hóa, CHẤN THƯƠNG tâm với NGUY TRẦM cảm SAU SINH các mẹ tại HUYỆN THƯỜNG tín nội

Luận văn tóm tắt mối QUAN hệ GIỮA yếu tố văn hóa, CHẤN THƯƠNG tâm lý với NGUY cơ TRẦM cảm SAU SINH ở các bà mẹ tại HUYỆN THƯỜNG tín hà nội
... Vì với mong muốn tạo quan tâm đặc biệt cho mẹ sau sinh tiến hành nghiên cứu “ Mối quan hệ yếu tố văn hóa, chấn thương tâm với nguy TCSS mẹ huyện Thường Tín Nội Mục đích nghiên ... hạn nội dung nghiên cứu Nghiên cứu số yếu tố văn hoá chấn thương tâm ảnh hưởng đến mẹ trước sinh (6 – tháng) sau sinh (3 tháng) mối quan hệ chúng với nguy trầm cảm mẹ 5.2 Giới hạn địa bàn ... đề trầm cảm mẹ trước sinh (6 – tháng) sau sinh (3 tháng)-Tìm hiểu số yếu tố văn hoá xã hội chấn thương tâm nguy ảnh hưởng đến rối loạn TCSS mẹ Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu lý...
 • 25
 • 141
 • 0

Luận văn kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ và thực trạng cho trẻ bú sớm ngay sau sinh các mẹ tại bệnh viện phụ sản trung ương

Luận văn kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ và thực trạng cho trẻ bú sớm ngay sau sinh ở các bà mẹ tại bệnh viện phụ sản trung ương
... University Library C 5D A Có B Không A B C Ông /bà có th A Có B Không A B C A B C D Ngoài A B C Suy tim D E Không 29 A B C D E F 10 A Có B Không có không Ông /bà 11 A B C D 12 t áp? A B C D E 13 A Có ... 15 Aranda P., Rodicios L., Luque M (1999), hypertension society, Blood press, p 273 278 16 Arun Chokalingam and J George Fodorno (1998), 749 17 Kaplan NM (2005), 18 Thomas S (1998), American Journal ... Mã sinh viên: B00216 Thang Long University Library _ _ quan i - ii Thang Long University Library...
 • 43
 • 248
 • 1

Vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin về mối quan hệ giữa yếu tố sinh học và yếu tố xã hội trong con người vào việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho con người Việt Nam hiện nay

Vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin về mối quan hệ giữa yếu tố sinh học và yếu tố xã hội trong con người vào việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho con người Việt Nam hiện nay
... CHƢƠNG : VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ GIỮA YẾU TỐ SINH HỌC VÀ YẾU TỐ XÃ HỘI TRONG CON NGƢỜI VÀO VIỆC CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ SỨC KHỎE CHO CON NGƢỜI VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 QUAN ĐIỂM HIỆN ĐẠI VỀ SỨC KHỎE Lịch ... “VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA YẾU TỐ SINH HỌC VÀ YẾU TỐ XÃ HỘI TRONG CON NGƢỜI VÀO VIỆC CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ SỨC KHỎE CHO CON NGƢỜI VIỆT NAM HIỆN NAY làm đề tài luận ... Chƣơng 1: Quan điểm triết học Mác - Lênin yếu tố sinh học yếu tố hội ngƣời 1.1 Khái niệm yếu tố sinh học yếu tố hội 1.2 Mối quan hệ yếu tố sinh học yếu tố hội người 17...
 • 84
 • 235
 • 0

MỐI QUAN HỆ GIỮA DU LỊCH VĂN HOÁ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ

MỐI QUAN HỆ GIỮA DU LỊCH VĂN HOÁ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ
... hình du lịch văn hoá quốc gia nào, muốn phát triển du lịch Mối quan hệ du lịch di sản văn hoá Du lịch di sản xem hình thức du lịch phát triển nhanh lịch sử văn hoá Khái niệm di sản nêu rõ du lịch ... DU LỊCH Những nét khái quát du lịch văn hoá, di sản văn hoá di tích lịch sử văn hoá a Du lịch văn hoá: Xu quốc tế hoá sinh hoạt văn hoá cộng đồng dân tộc giới mở rộng, dẫn tới việc giao lưu văn ... khách du lịch văn hoá mà nhiều đối tượng khác CHƯƠNG I SỰ CẦN THIẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ I VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA DU LỊCH VĂN HOÁ TRONG...
 • 33
 • 182
 • 0

Slide NGHIÊN cứu mối QUAN hệ GIỮA đặc điểm văn hóa với sự hài LÒNG, LÒNG TRUNG THÀNH và ý ĐỊNH TIẾP tục sử DỤNG DỊCH vụ của KHÁCH HÀNG TRONG LĨNH vực VIỄN THÔNG DI ĐỘNG tại TT HUẾ

Slide NGHIÊN cứu mối QUAN hệ GIỮA đặc điểm văn hóa với sự hài LÒNG, LÒNG TRUNG THÀNH và ý ĐỊNH TIẾP tục sử DỤNG DỊCH vụ của KHÁCH HÀNG TRONG LĨNH vực VIỄN THÔNG DI ĐỘNG tại TT HUẾ
... nghiên cứu có liên quan đến đề tài CHƯƠNG NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA VỚI SỰ HÀI LÒNG, LÒNG TRUNG THÀNH VÀ Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA KHÁCH HÀNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TT ... NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA, SỰ HÀI LÒNG, LÒNG TRUNG THÀNH VÀ Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁC KHÍA CẠNH NGHIÊN ... NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GiỮA ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA, SỰ HÀI LÒNG, LÒNG TRUNG THÀNH VÀ Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MÔ HÌNH SEM ĐỂ PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC KHÁI NIỆM NÀY Kiểm định...
 • 35
 • 274
 • 0

Dịch tễ học phân tích : Đo lường mối quan hệ giữa yếu tố nguy và bệnh docx

Dịch tễ học phân tích : Đo lường mối quan hệ giữa yếu tố nguy cơ và bệnh docx
... không bi t nguy t ng nhóm thú kh o sát Giá tr RR bi n thiên t n vô c c Khi RR t giá tr 1, có nghĩa s liên quan gi a y u t nguy b nh • • • RR1 y u t nguy có liên quan n b nh Nguy tương i không nói lên m c b nh x y qu n th ngư i ta ch tính xác...
 • 6
 • 1,613
 • 22

BÀN THÊM VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA pps

BÀN THÊM VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA pps
... tạo giá trị tĩnh Bàn tính tĩnh động ông đưa bảng : loại giá trị văn hóa xét mối quan hệ cấu trúc “ văn hóa vật chất – văn hóa tinh thần”, Văn hóa hữu hình – văn hóa vô hình”, “ Văn hóa tĩnh – văn ... cận sắc văn hóa từ biểu cụ thể sắc thái văn hóa, không đồng sắc văn hóa với giá trị truyền thống văn hóa, coi sắc khác với giá trị Bản sắc tinh túy chất, sức sống, đặc sắc để phân biệt văn hóa ... nhưng, nghiên cứu sắc văn hóa tiếp cận quan điểm giá trị đưa bảng giá trị văn hóa dân tộc không khó khăn Nếu nhìn nhận sắc theo quan điểm giá trị đánh giá Trên thực tế, giá trị có nhiều chung...
 • 16
 • 265
 • 0

MỐI QUAN HỆ GIỮA YẾU TỐ TÂM VỚI CHẤT LƯỢNG ĐỜI SỐNG CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC. NGHIÊN CỨU VỚI NHÂN VIÊN NGÀNH DẦU KHÍ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

MỐI QUAN HỆ GIỮA YẾU TỐ TÂM LÝ VỚI CHẤT LƯỢNG ĐỜI SỐNG CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC. NGHIÊN CỨU VỚI NHÂN VIÊN NGÀNH DẦU KHÍ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF
... khí -LQ: nhân t L c quan c a nhân viên c a nhân viên ngành d u khí -TN: nhân t Thích nghi c a nhân viên c a nhân viên ngành d u khí -CLDSCV*: nhân t ch khí i s ng công vi c c a nhân viên ngành d ... u t tâm v i ch s ng công vi c m i quan h gi a ch i i s ng công vi c k t qu công vi c c a nhân viên Ph m vi nghiên c u : nhân viên ngành d u khí t i thành ph H Chí Minh 5 1.4 u Nghiên c nghiên ... công vi qu công vi c c a nhân viên ngành d u khí t i Thành ph H Chí Minh ki n th c có m i quan h ch t ch nv ik t u v i k t qu công vi c c a nhân viên công ty ngành nhân viên NG QUAN 1.1 ch tài...
 • 107
 • 130
 • 1

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh của các mẹ tại tỉnh Bình Định năm 2008-2009

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh của các bà mẹ tại tỉnh Bình Định năm 2008-2009
... h nội Nguyễn thị nh tú Nghiên cứu số yếu tố ảnh hởng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc trớc, v sau sinh b mẹ Tại tỉnh bình định năm 2008-2009 Chuyên ngành : Y tế Công cộng Mã số : 60.72.76 luận văn ... th sau ủ 19 1.3.4 Tỡnh hỡnh chm súc sau sinh trờn th gi i 20 1.3.5 Tỡnh hỡnh chm súc sau sinh t i Vi t Nam 21 1.4 M T S Y U T NH H NG N S D NG D CH V CHM SểC TR C, TRONG V SAU SINH ... b sinh m ho c cú can thi p th thu t sinh, cú xu h ng khỏm l i sau sinh cao hn nh ng ph n sinh th ng; cỏc ph n sinh t i y t t nhõn khỏm l i sau sinh cao hn sinh t i y t cụng i u ny cng cú s khỏc...
 • 113
 • 340
 • 2

THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THCS TẠI HUYỆN THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG THCS TẠI HUYỆN THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
... sở nói chung huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương nói riêng CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HUYỆN THUẬN AN,TỈNH BÌNH DƯƠNG 2.1 Khái ... tổ chức quản hoạt động giáo dục giới tính trường trung học sở huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương Giả thuyết khoa học Hoạt động giáo dục giới tính trường THCS huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương chưa ... công tác tổ chức quản giáo dục giới tính cho học sinh bậc THCS - Thực trạng hoạt việc quản giáo dục giới tính trường trung học sở địa bàn huyện Thuận An - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao...
 • 80
 • 1,834
 • 9

Tìm hiểu phong tục tập quán và tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai sau sinh của các mẹ tại phường vỹ dạ, thành phố huế

Tìm hiểu phong tục tập quán và tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai sau sinh của các bà mẹ tại phường vỹ dạ, thành phố huế
... Tìm hiểu phong tục tập quán tình hình sử dụng biện pháp tránh thai sau sinh mẹ Phường Vỹ Dạ, thành phố Huế Mục tiêu - Tìm hiểu phong tục tập quán mẹ Phường Vỹ Dạ, thành phố Huế - Tìm hiểu ... mẹ Phường Vỹ Dạ, thành phố Huế để tìm hiểu phong tục, tập quán tình hình sử dụng biện pháp tránh thai sau sinh mẹ cho bú, có từ 24 tháng tuổi trở xuống, rút số kết luận sau: Phong tục tập ... 61,76% Chƣơng BÀN LUẬN Qua vấn điều tra 250 mẹ tìm hiểu phong tục tập quán tình hình sử dụng biện pháp tránh thai sau sinh mẹ Phường Vỹ Dạ, thành phố Huế rút số nhận xét bàn luận sau: 4.1 ĐẶC...
 • 51
 • 355
 • 1

Câu 2: Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế là trung tâm, xây d ựng chỉnh đốn Đảng là then chốt với phát triển văn hóa - n ền tảng tinh th ần của xã hội docx

Câu 2: Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế là trung tâm, xây d ựng chỉnh đốn Đảng là then chốt với phát triển văn hóa - n ền tảng tinh th ần của xã hội docx
... Đảng nh n d n - Mối quan hệ phát tri n kinh tế trung tâm, xây d ng Đảng then chốt với phát tri n v n hóa - tảng tinh th n hội + D ới góc nh n đó, v n hóa hệ kinh tế, trị Đặc biệt, đổi hệ th ng ... xây d ng v n hóa tảng tinh th n hội, phải bắt đầu từ xây d ng, đổi ho n thi n hệ th ng trị (với nhiệm vụ then chốt xây d ng, chỉnh đ n Đảng) , từ xây d ng phát tri n sở vật chất hội kinh tế ... Do vậy, xây d ng Đảng nhiệm vụ then chốt (cơ b n, trọng tâm) để phát tri n kinh tế - hội, có việc xây d ng v n hóa Việt Nam ti n ti n, đậm đà sắc d n tộc - tảng tinh th n hội - V n hóa...
 • 3
 • 1,293
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cổ phần may 10may 10hiến pháp 1946hiến pháp 1992xây dựng số 10công ty may 10chương trình 135xây lắp số 12năm 1999đô thị số 18cơ khí 120phần 1số 1hiến pháp 1992vật lý 12Guiding students to solve exercises about making sentencesPhân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập tương tác gen trên nhiễm sắc thể giới tính x không có alen trên yPhân loại và hướng dẫn giải đề thi ĐHCĐ môn lịch sử (NXB giáo dục 2015) trần công phấn(full)Phương pháp giải một số dạng bài tập thuộc quy luật hoán vị gen trong chuong trinh sinh học 12 THPTThiết kế bài tập tình huống để rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp cho học sinh trong phần tiến hóa sinh học 12 – THPTXây dựng bảng ghi nhớ nhanh về cách xác định tỉ lệ kiểu hình của một số phép lai trong dạy học môn sinh học ở trường THPT triệu sơn 5Dàn dựng một số tiết mục dân ca vùng châu thổ sông hồng tại trường trung học cơ sở láng hạ, quận đống đa, thành phố hà nộiHelping students learn listening skill effectively by using english songsBài kiểm tra giữa học kì một tiếng Anh lớp 6Áp dụng dạy học theo dự án trong dạy học sinh học 10 THPT nhằm nâng cao năng lực tích cực cho học sinhMethods for developing reading comprehension skills to studenrs grate 10 english teaching in comprehensive schoolOrganization of teaching english communication activities for grade 10 students at upper – secondary schoolOrganizing games in teaching speaking lessons of english 10Phân tích sai lầm thường gặp trong giải toán nguyên hàm tích phân và cách khắc phụcPhát triển tư duy học sinh khá, giỏi qua bài toán con lắc đơn và con lắc lò xo ở vật lý 10Đồ án nguyên lý chi tiết máy bản thuyết minh đề 3Raising the awareness of protecting the natural environment when teaching english for high school studentsRèn kỹ năng viết thuật toán cho học sinh thông qua một số bài tập cơ bảnSchool violenceChuyên đề 1 hàm số và các vấn đề liên quan