KẾ HOẠCH Phòng chống mù loà năm 2016

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM HỌC 2015 2016

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM HỌC 2015 2016
... học sinh để kịp thời phối hợp chăm sóc sức khoẻ - Tham mưu Phòng Giáo dục Đào tạo cho học sinh nghỉ học ngày cần thiết Trên kế hoạch phòng chống dịch bệnh phương án phòng ngừa dịch bệnh năm học ... lượng học sinh nghỉ ốm tăng đột biến phát dấu hiệu bất thường tình hình sức khỏe học sinh cần báo cho trạm y tế xã nơi địa bàn trường đóng, phối hợp phát hiện, giám sát phòng chống dịch bệnh * ... kịp thời trường hợp mắc bệnh Hướng dẫn em bị ốm tuân thủ việc khám chữa bệnh sở y tế thực cách ly theo yêu cầu để ngành y tế giám sát dịch bệnh, xử lý ca bệnh triệt để, phòng tránh lây lan cộng...
 • 3
 • 1,020
 • 8

Kế Hoạch Phòng chống lụt bão năm 2009

Kế Hoạch Phòng chống lụt bão năm 2009
... 181 PGD&ĐT Hà Trung việc phòng chống lụt bão năm 2008 - Căn vào đặc điểm tình hình cụ thể trờng tiểu học Hà Yên định: Điều kiện toàn ban ban đạo phòng chống lụt bão năm 2008 gồm Ông (Bà) có tên ... ban đạo phòng chống lụt bão năm 2008 Hiệu trởng trờng tiểu học Hà yên - Căn vào điểm điều 18 Điều lệ trờng Tiểu học nhiệm vụ quyền hạn hiệu trởng trờng tiểu học - Căn vào nhiệm vụ năm hoc 2007-2008 ... phòng gD & ĐT hà trung Trờng Tiểu học Hà Yên Số : 25 / 2008/ QĐ-HT cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Yên, ngày 23 tháng năm 2008 định v/v kiện toàn ban ban đạo phòng...
 • 3
 • 1,022
 • 3

Kế hoạch phòng chống may túy năm học 2009-2010

Kế hoạch phòng chống may túy năm học 2009-2010
... phòng chống ma tuý – HIV/AIDS Xây dựng kế hoạch, đổi hình thức hoạt động nhằm tăng cường công tác giáo dục phòng chống ma túy – HIV/AIDS hoạt động ngoại khoá Tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng ... dụng chất ma túy - Không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy II GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Công tác đạo tổ chức triển khai kế hoạch Thành lập ban đạo phòng chống ma tuý trường học để hướng ... vụ công tác giáo dục phòng chống ma túy cho giáo viên chủ nhiệm khối lớp Điều tra bản, nắm tình hình học sinh nhóm nguy cao (học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh éo le, học sinh chưa ngoan…)...
 • 7
 • 391
 • 0

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2013

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2013
... Giáo dục Đào tạo Trên Kế hoạch thực Luật phòng, chống tham nhũng năm 2013 ngành Giáo dục Đào tạo Hà Nội Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Ngành yêu cầu phòng, ban Sở; Các phòng Giáo dục Đào tạo; ... 12 /2013 III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Ban Giám đốc Ban đạo phòng, chống tham nhũng ngành xây dựng Kế hoạch thực Luật phòng, chống tham nhũng đạo sở giáo dục địa bàn Thành phố triển khai xây dựng kế hoạch ... tham nhũng đơn vị sở thực văn đạo Chính phủ, UBND Thành phố, Thanh tra thành phố Hà Nội Ngành Các Phòng Giáo dục Đào tạo đơn vị trực thuộc lập kế hoạch thực Luật Phòng, chống tham nhũng; kế hoạch...
 • 4
 • 228
 • 1

kế hoạch Phòng chống, cháy, nổ năm học 2013 - 2014

kế hoạch Phòng chống, cháy, nổ năm học 2013 - 2014
... PHÒNG GD-ĐT DI LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số:27/QĐ – TN1 Tân Nghĩa, ngày 10 tháng năm 2013 KẾ HOẠCH Phòng, chống cháy, nổ năm học 2013 ... đề kế hoạch phòng cháy chữa cháy năm học 2013 2014 sau: I MỤC ĐÍCH: Tuyên truyền sâu rộng cán bộ, viên chức, học sinh tác hại nguy hiểm hiểm họa cháy nổ, nâng cao nhận thức số kỹ công tác phòng, ... trình chữa cháy - Liên hệ Nhà máy nước để cung cấp nước đảm bảo lưu lượng cho chữa cháy Trên kế hoạch phòng cháy chữa cháy năm học 2013 - 2014, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực...
 • 7
 • 1,224
 • 11

Kế hoạch phòng chống tội phạm năm học 2013 - 2014

Kế hoạch phòng chống tội phạm năm học 2013 - 2014
... sinh việc phòng chống loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường 3/ Mỗi học kỳ sơ kết lồng ghép vào báo cáo chung nhà trường Trên kế hoạch phòng chống loại tội phạm trường tiểu học châu ... gia tố giác phòng chống tội phạm địa phương 4/ Nâng cao hiệu lực, cải tiến công tác quản lý, xây dựng quy chế phối hợp đoàn thể nhà trường công tác phòng chống loại tội phạm lớp học cụ thể Thực ... 4/ Vận động học sinh “ Đặt tình viên” việc tố giác, phòng chống loại tội phạm tệ khác giúp cho ban lãnh đạo phối hợp với ngành công an, đoàn thể địa phương để công có hiệu loại tội phạm địa phương;...
 • 3
 • 317
 • 0

Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2011

Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2011
... phạm ma túy: - Tiếp tục thực có hiệu công tác phòng, chống ma túy theo đạo văn bản: Chỉ thị số 21/CT/TW ngày 26/3/2008 Bộ trị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, đạo công tác phòng chống kiểm soát ma túy ... dục, quản lý học sinh không mắc tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy vào đầu năm học hè năm 2011 - Hưởng ứng thực tốt đợt cao điểm phòng, chống ma túy, tạo nên môi trường sạch, lành mạnh nhà trường xã ... việc trồng có chứa chất ma túy: Tuyên truyền cho học sinh loại có chứa chất ma túy, vận động học sinh gia đình không trồng chứa chất ma túy Thực Đề án “ Phòng chống ma túy trường học”: Triển khai...
 • 5
 • 157
 • 0

Kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2011

Kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2011
... lớp học; không trộm cắp, không vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nhà trường Trên Kế hoạch tổ chức thực công tác phòng, chống tội phạm năm 2011 Trường Tiểu học Đức Xuân Nơi nhận: ... điển hình tiên tiến phòng chống tội phạm, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào toàn dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm Thực tốt quy chế dân ... đen” để phát hiện tượng phạm tội, việc làm trái pháp luật, trái đạo đức giáo viên học sinh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm Công tác đấu tranh triệt phá loại tội phạm: - Thực tốt công tác...
 • 4
 • 133
 • 0

Kế hoach thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2016

Kế hoach thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2016
... cáo hành vi tham nhũng III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể xã vào tình hình thực tế quan, đơn vị mà xây dựng kế hoạch củ thể thực công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 cho ... trình, kế hoạch cụ thể năm 2016 để triển khai thực đạt mục tiêu theo kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2016 UBND huyện thực công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 Đề án tuyên truyền, ... truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng Công ước Liên hợp quốc phòng, chông tham nhũng cán bộ, công chức, viên chức nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt...
 • 4
 • 312
 • 0

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ (NĂM HỌC 2008-2009)

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ (NĂM HỌC 2008-2009)
... phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch việc thực công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đơn vò Triển khai kế hoạch ... 2007 Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trường THCS Thò Trấn Trong trình thực kế hoạch, lúc có điều chỉnh bổ sung cho phù hợp ... Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, văn có liên quan Bộ, Ngành, UBND tỉnh, huyện rộng rãi có chiều sâu cho toàn thể CBGVCNV đơn vò -Gắn kết vận động Học tập làm...
 • 4
 • 991
 • 4

Bài giảng KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CHÁY NỔ, THƯƠNG TÍCH NĂM 2011

Bài giảng KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CHÁY NỔ, THƯƠNG TÍCH NĂM 2011
... phòng chống thiên tai, cháy nổ thương tích - Nguồn ngân sách nhà nước cấp mục chi khác trường - Kinh phí phụ huynh đóng góp Trên số kế hoạch nhà trường phòng chống thiên tai, cháy nổ thương tích ... thực tốt công tác phòng ngừa tai nạn thương tích tai nạn khác xảy học sinh nhà trường 2/ Kế hoạch thực cụ thể 2.1/ - Thành lập Ban đạo phòng chống thiên tai, cháy nổ, thương tích (QĐ kèm theo) ... thành viên ban đạo - Báo cáo ban đạo phòng chống bão lụt xã kế hoạch nhà trường Phối hợp phòng chống có bão, cháy nổ tai nạn xảy ra, 2.2/ Phòng chống thiên tai bão lụt * Thường xuyên theo dõi...
 • 6
 • 1,042
 • 6

Ke hoach phong chong bao lu va tim kiem cuu nan nam 2013

Ke hoach phong chong bao lu va tim kiem cuu nan nam 2013
... NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Âu Lâu, ngày 07 tháng 05 năm 2013 Số: 50/QĐ- THAL QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn ban đạo phòng chống thiên tai lụt, bão tìm kiếm cứu nạn năm 2013 -Thực công ... Cửa Ngòi, thôn Đồng Đình, thôn Phú Nhuận, thôn Hai Lu ng, thôn Trấn Thanh1, mùa mưa lũ có thời điểm học sinh phải phương tiện thô sơ thuyền nan, mảng nứa qua vùng nước chũng *Xuất phát từ đắc ... số 48/PGD&ĐT- CM ngày 06 tháng 05 năm 2013 Phòng giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái việc triển khai công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm 2013 - Quyết định kiện toàn ban đạo phòng...
 • 5
 • 260
 • 1

Kế hoạch phòng chống dịch cúm.pdf

Kế hoạch phòng chống dịch cúm.pdf
... Lập kế hoạch chiến lợc phòng chống tổng thể Uỷ ban quy hoạch phòng chống đại dịch cấp quốc gia cần soạn thảo kế hoạch tổng thể đối phó với đại dịch Nếu khu vực có kế hoạch, cần tham khảo kế hoạch ... đại dịch tơng lai Cập nhật Kế hoạch phòng chống đại dịch cúm WHO 23 Vai trò nhà chức trách y tế uỷ ban quy hoạch phòng chống đại dịch cấp quốc gia Tất nớc cần lập Uỷ ban quy hoạch phòng chống ... kèm theo kế hoạch phòng chống đại dịch nớc Nếu phù hợp, WHO tổ chức họp khu vực để trao đổi với đại diện quốc gia việc phát triển kế hoạch 4.1 Thành phần Uỷ ban quy hoạch phòng chống đại dịch cấp...
 • 76
 • 2,433
 • 1

Kế hoạch phòng chống dịch cúm

Kế hoạch phòng chống dịch cúm
... Lập kế hoạch chiến lợc phòng chống tổng thể Uỷ ban quy hoạch phòng chống đại dịch cấp quốc gia cần soạn thảo kế hoạch tổng thể đối phó với đại dịch Nếu khu vực có kế hoạch, cần tham khảo kế hoạch ... đại dịch tơng lai Cập nhật Kế hoạch phòng chống đại dịch cúm WHO 23 Vai trò nhà chức trách y tế uỷ ban quy hoạch phòng chống đại dịch cấp quốc gia Tất nớc cần lập Uỷ ban quy hoạch phòng chống ... kèm theo kế hoạch phòng chống đại dịch nớc Nếu phù hợp, WHO tổ chức họp khu vực để trao đổi với đại diện quốc gia việc phát triển kế hoạch 4.1 Thành phần Uỷ ban quy hoạch phòng chống đại dịch cấp...
 • 76
 • 820
 • 0

Kế hoạch phòng chống AIDS (Bài Thông điệp...)

Kế hoạch phòng chống AIDS (Bài Thông điệp...)
... 2 - Kết hợp ban ngành đoàn thể nh: Thanh niên, phụ nữ, Nông dân tập thể lồng ghép buổi với chuyện tuyên truyền công tác phòng chống HIV /AIDS Đờng lối pháp lệnh phòng chống AIDS hội nghị ... tác phòng chống HIV /AIDS hội nghị thôn xóm - Tổng hợp số liệu hoạt động tháng chiến dịch báo cáo Ban đạo xã Trung tâm y tế dự phòng huyện kịp thời thời gian T/m BCĐ xã Ngời lập kế hoạch ... dung phòng chống HIV /AIDS nơi tập trung đông ngời bảng tin thôn - Mạng lới y tế thôn đội phối hợp Ban đạo xã, trạm y tế xã tham gia quản lý t vấn đối tợng Trên địa bàn tuyên truyền công tác phòng...
 • 2
 • 396
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2014kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2013kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2012kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2013kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2011kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2012kế hoạch phòng chống cháy nổ năm 2013kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2014kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2014kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2011kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2015kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2014 trường tiểu họcxây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2012kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2012 của ubndkế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2015Điều khiển bình trộn hóa chất PLCDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ