Báo cáo kiến tập hành chính học: Thực trạng nền hành chính và kết quả công tác cải cách nền hành chính xã thanh hối, huyện tân lạc, tỉnh hòa bình

Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách hội huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình

Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
... c vay (7) Ngõn hng cựng t trng t tit kim v vay gii ngõn n tng h gia ỡnh c vay (7) Ngân hàng tổ trởng tổ tiết kiệm vay vốn giải ngân đến hộ gia đình đợc vay vốn Cho vay u thỏc: L phng thc cho vay ... cú m rng quy mụ cho vay hn nm 2006 Cho vay mt s chng trỡnh nh cho vay kinh doanh vựng khú khn; cho vay ng bo dừn tc thiu s; cho vay GQVL; cho vay d ỏn 747 ú l nhng chng trỡnh cho vay c Ngừn hng ... nhm nõng cao thu nhp cho h nghốo Cho vay h tr ngi nghốo l bng ngun chớnh sỏch th hin s u ói v iu kin cho vay Cho vay h nghốo l hỡnh thc cho vay chớnh sỏch biu hin s u ói v iu kin cho vay i vi...
 • 66
 • 885
 • 8

Báo cáo quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 2015) khánh nhạc, huyện yên khánh, tỉnh ninh bình

Báo cáo quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011  2015) xã khánh nhạc, huyện yên khánh, tỉnh ninh bình
... 51 5 147 52 5 150 53 0 152 53 5 154 54 0 156 54 5 158 55 0 159 55 5 161 56 0 163 56 5 1 65 546 162 55 7 1 65 563 167 56 9 169 57 5 171 58 1 173 58 7 174 59 3 176 59 9 178 6 05 180 404 111 412 113 416 114 420 1 15 ... đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011 20 15) ; - Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 14/10/2009 UBND tỉnh Ninh Bình việc triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm ... 124 452 1 25 456 126 460 127 464 128 52 9 140 54 0 143 54 5 144 55 0 1 45 556 146 56 2 147 56 8 149 57 4 150 58 0 151 58 6 152 871 242 888 247 897 249 906 251 9 15 254 924 257 933 259 942 262 951 2 65 960...
 • 62
 • 68
 • 0

Nghiên cứu các tính chất lý hoá học cơ bản của đất đánh giá thích hợp của cây trồng tại Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình

Nghiên cứu các tính chất lý hoá học cơ bản của đất và đánh giá thích hợp của cây trồng tại xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình
... cần thiết Với nêu trên, thực khóa luận: Nghiên cứu tính chất hoá học đất đánh giá thích hợp trồng Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình Phần LƯỢC SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Đất tài nguyên ... tiêu chí đánh giá nằm cấp thích hợp trồng thuộc cấp thích hợp Độ thích hợp trồng đánh giá theo cấp thích hợp: - S1: Thích hợp cao - S2: Thích hợp trung bình - S3: Thích hợp - N: Không thích hợp 16 ... Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình 3.2 Mục tiêu nghiên cứu Thông qua kết nghiên cứu tính chất hoá học đất, đánh giá thích hợp loài trồng Lâm nghiệp đặc điểm yếu tố điều kiện tự nhiên khác Ngọc Mỹ, huyện...
 • 58
 • 874
 • 2

báo cáo khoa học Các tổ chức chính trị - hội tham gia xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình Political

báo cáo khoa học Các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình Political
... trị - hội tham gia xóa đói, giảm nghèo lm sở pháp lí hoạt động tổ chức, vấn đề nội dung, hiệu loại hình hoạt động xóa đói, giảm nghèo tổ chức trị - hội nông thôn huyện Tân Lạc, Hòa Bình ... - hội nói chung, xóa đói, giảm nghèo nói riêng Đó l sở pháp lí quan trọng hoạt động tổ chức trị - hội xóa đói, giảm nghèo nông thôn Tân Lạc 3.2 Thực trạng tham gia xóa đói, giảm nghèo tổ ... nghèo tổ chức trị hội nông thôn huyện Tân Lạc, Hòa Bình Các tổ chức trị - hội Tân Lạc, dới lãnh đạo Đảng địa phơng phối hợp với quyền v ban ngnh tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo Căn...
 • 11
 • 154
 • 0

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Đánh giá công tác thi đua khen thưởng cụm xã, thị trấn huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Đánh giá công tác thi đua khen thưởng cụm xã, thị trấn  huyện quỳnh phụ  tỉnh thái bình
... có nhận thức công tác thi đua khen thởng, xác định thi đua động lực phát triển kinh tế - xã hội, phải xây dựng chơng trình, kế hoạch thi đua cụ thể tập trung lãnh đạo hớng thi đua thực mục tiêu ... nhân dân huyện Việc tổ chức đánh giá, kiểm tra, đôn đốc thực phong trào thi đua phải thực thờng xuyên liên tục, mặt công tác; kịp thời phát tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để biểu dơng khen ... tâm huyện Kết trên, thể bớc đổi công tác tổ chức, đạo, góp phần đa công tác thi đua, khen thởng vào nề nếp, khơi dậy sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phong trào thi đua theo tinh thần Ngời ngời thi đua, ...
 • 53
 • 122
 • 2

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách hội - Chi nhánh huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
... KINH TẾ - VŨ VĂN ĐỨC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI - CHI NHÁNH HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÕA BÌNH Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 ... lựa chọn đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội - Chi nhánh huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá ... sau: - Những vấn đề lý luận tín dụng ngân hàng, tín dụng sách Chất lượng tín dụng sách yếu tố ảnh hưởng - Khái quát hoạt động Ngân hàng Chính sách hội chương trình tín dụng sách triển khai -...
 • 97
 • 301
 • 2

Nghiên cứu thực trạng, giải pháp phòng trị bệnh viêm vú trên đàn bò sữa tại vĩnh thịnh huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu thực trạng, giải pháp phòng và trị bệnh viêm vú trên đàn bò sữa tại xã vĩnh thịnh huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
... Vĩnh Th nh theo gi ng 58 B ng 4.8: T l m c bênh viêm vú 59 B ng 4.9a:K t qu ki m tra viêm s a b ng phương pháp CMT 61 B ng 4.9b: K t qu ki m tra viêm s a b ng phương pháp ... hình b nh viêm lâm sàng ñàn s a Vĩnh Th nh 52 4.3 K t qu ch n ñoán viêm phi lâm sàng c a s a b ng phương pháp (CMT) 60 4.3.1 K t qu ki m tra b nh viêm s a b ng phương pháp CMT ... huy n Vĩnh Tư ng T nh Vĩnh Phúc 4.2 48 Tình hình chăn nuôi s a b nh viêm s a t i Vĩnh Th nh huy n Vĩnh Tư ng T nh Vĩnh Phúc 50 4.2.1 Cơ c u ñàn s ac a Vĩnh Th nh qua năm (2007-2009)...
 • 102
 • 527
 • 1

TÌM HIỂU TỤC TANG MA CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TÌM HIỂU TỤC TANG MA CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐINH THỊ TRANG TÌM HIỂU TỤC TANG MA CỦA NGƯỜI MƯỜNG HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH Chuyên ngành: XH2b KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S ... MỘT SỐ NÉT THAY ĐỔI TRONG TỤC TANG MA HIỆN NAY CỦA NGƯỜI MƯỜNG HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH 3.1 Một số nét thay đổi tục tang ma người Mường huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình Ngày nay, thực chủ trương ... đề Tìm hiểu tục tang ma người Mường huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình làm khóa luận tốt nghiệp Với mong muốn làm sáng tỏ thêm đặc trưng truyền thống số nét thay đổi phong tục tang ma người Mường...
 • 68
 • 1,367
 • 7

tình hình thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở võ ninh, huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình hiện nay

tình hình thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở xã võ ninh, huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình hiện nay
... Thái Chương TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI XÃ VÕ NINH, HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH HIỆN NAY 1.Tổng quan địa bàn Ninh ,huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 1.1 Điều ... trình thực công tác xóa đói giảm nghèo Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình năm gần 28 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI XÃ VÕ NINH, HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG ... sở lý luận vấn đề nghèo đói Chương 2: Tình hình thực công tác xóa đói giảm nghèo Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một số biện pháp công tác xóa đói giảm nghèo cho Võ...
 • 50
 • 739
 • 6

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại Tam Hồng - huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại xã Tam Hồng - huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc
... nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất trụ sở ... 0.18 -1 .34 -1 .34 -1 .34 -1 .34 (7) 930.21 686.48 497.68 497.68 490.79 (8) = (4 )-( 7) -2 .93 -2 .93 -2 .93 -2 .93 CQP CAN Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 6.30 5.79 0.51 5.79 0.51 2.2.5 2.3 Đất ... đích sử dụng đất (2) Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất cỏ dùng vào chăn nuôi Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất lâm...
 • 142
 • 510
 • 6

Thực trạng giá đất ở các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn huyện Quỳnh Phụ - tỉnh Thái Bình năm 2013.

Thực trạng giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn huyện Quỳnh Phụ - tỉnh Thái Bình năm 2013.
... định giá loại đất năm 2013 địa bàn tỉnh Thái Bình 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất huyện Quỳnh Phụ năm 2013 2.2.1 Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến giá đất huyện Quỳnh Phụ năm 2013 2.2.1.1 Yếu tố ... Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn huyện Quỳnh Phụ năm 2013 3.2.3.1 Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến giá đất địa bàn huyện Quỳnh Phụ năm 2013 * Yếu tố vị trí * Yếu tố hình thể, diện tích đất ... đất địa bàn huyện Quỳnh Phụ năm 2013 .47 4.3.3 Yếu tố pháp lý ảnh hưởng đến giá đất địa bàn huyện QP năm 2013 51 4.3.4 Các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất địa bàn huyện Quỳnh Phụ...
 • 82
 • 285
 • 1

đặc điểm sinh học, tính năng sản xuất của lợn bản tại huyện tân lạc, tỉnh hoà bình

đặc điểm sinh học, tính năng sản xuất của lợn bản tại huyện tân lạc, tỉnh hoà bình
... "Phũng bnh hn cha bnh" 2.4 c ủim sinh sn ca ln v cỏc yu t nh hng 2.4.1 c ủim sinh sn ca ln * Khỏi nim: Sinh sn l quỏ trỡnh m ủú ủc sn sinh tinh trựng v cỏi sn sinh trng, sau ủú tinh trựng v trng ... ch s sinh sn, sinh trng sau: + Sinh sn: ln cú khong cỏch la ủ: 234,53 ngy, thi gian mang thai: 114,26 ngy, thi gian ch phi: 7,8 ngy thi gian cai sa: 108 ngy, lng s sinh: 0,47kg/con, S s sinh/ : ... cỏc ch tiờu sinh sn sau: Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip 29 Tui ủ la ủu: 388,96 ngy, s s sinh/ : 7.33 con, S s sinh sng/: 6,67 con, t l s sinh sng: 92,98%, lng s sinh/ con:...
 • 96
 • 173
 • 0

Ứng dụng phần mềm TMV LIS xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại vân hội, huyện tam dương, tỉnh vĩnh phuca

Ứng dụng phần mềm TMV LIS xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại xã vân hội, huyện tam dương, tỉnh vĩnh phuca
... LÂM TÔ HUY HOÀNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TMV. LIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI XÃ VÂN HỘI,HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC Ngành: Quản đất đai Mã số : 60 85 ... trọng việc xây dựng sở liệu địa nêu trên, tác giả nghiên cứu thực đề tài: Ứng dụng phần mềm TMV. LIS xây dựng sở liệu địa phục vụ công tác quản đất đai Vân Hội, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc" ... sử dụng đất huyện Tam Dương 35 3.2.2 Thực trạng hồ sơ địa Vân Hội 38 3.2.4 Công tác kê khai đăng ký, xây dựng sở liệu địa 42 3.3 Ứng dụng phần mềm TMV. LIS xây dựng sở liệu địa Vân...
 • 84
 • 344
 • 1

Đánh giá hiệu quả công tác khuyến nông – khuyến lâm tại Minh Khai huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

Đánh giá hiệu quả công tác khuyến nông – khuyến lâm tại xã Minh Khai huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng
... thực đề tài : Đánh giá hiệu công tác khuyến nông khuyến lâm Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng Em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo bác, cô chú, anh chị công tác nhiệt tình ... Quang Trường, tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá hiệu công tác khuyến nông khuyến lâm Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng đánh giá hiệu ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o BẾ THỊ MAI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG KHUYẾN LÂM TẠI XÃ MINH KHAI, HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC...
 • 66
 • 891
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo kết quả công tác cải cách tư phápkết quả công tác cải cách thủ tục hành chínhlời mở đầu báo cáo kiến tập hành chínhnâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chínhhiệu quả công tác cải cách hành chínhgiải pháp nâng cao hiểu quả công tác xóa đói giảm nghèo ở xã lương phi huyện tri thônbao cao kien tap nganh luu tru hocbáo cáo kiến tập sư phạm tiểu họcbáo cáo kiến tập ngành tài chính doanh nghiệpbáo cáo kiến tập ngành tài chính ngân hàngbáo cáo thực hiện công tác cải cách hành chínhbài báo cáo kiến tập sư phạm tiểu họcbáo cáo kiến tập ngân hàng chính sách xã hộibáo cáo sáng kiến kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chínhbáo cáo kiến tập thực tế nghành xây dựng tại hcmĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm