DAP AN TRAC NGHIEM HOI THI CBVC GIOI

Phương pháp suy luận đáp án nhờ đáp án trắc nghiệm khi thi đại học môn HÓA HỌC

Phương pháp suy luận đáp án nhờ đáp án trắc nghiệm khi thi đại học môn HÓA HỌC
... giả thi t:  nRCOONa = a + b = 0,2 mol MRCOONa = 82  R = 15 (CH3) X CH3COOH Loại đáp án: A C ½ (a + b) < nR’OH = ½ a + b < a + b  0,1 < nR’OH < 0,2 40,25 < Mancol < 80,5 Loại đáp án B => Đáp án ... HCHO, C2H5CHO Chú ý: Nếu - C  COOH  x [Chuyên trang học hóa học ] D HCHO, CH3CHO kết luận nhanh axit : HCOOH, HOOC-COOH - hay C  CHO  x kết luận nhanh andehit l : HCHO, OHC-CHO Câu 63c: Axit ... gia phản ứng tráng gương Các chất Y, Z, T tác dụng với Na giải phóng H2 Khi oxi hoá Y (có xúc tác) tạo  Biên soạn GV : Lê Quốc Huy - 11 - HOCHOAHOC.COM [Chuyên trang học hóa học ] thành sản...
 • 13
 • 286
 • 2

Đề và đáp án trắc nghiệm lao động thương binh xã hội kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế

Đề và đáp án trắc nghiệm lao động thương binh xã hội kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế
... định Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động có nghĩa vụ sau đây? a Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật b Đình công c Thực hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể ... đẳng nghề công lập; trường cao đẳng nghề tư thục d Cả a, b, c Câu 24 Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012, quan hệ lao động người lao động tập thể lao động với người sử dụng lao động phải ... Luật Lao động năm 2012, Người lao động hiểu nào? a Là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, trả lương chịu quản lý, điều hành người sử dụng lao động b...
 • 6
 • 259
 • 0

Câu hỏiđáp án trắc nghiệm môn dinh dưỡng

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn dinh dưỡng
... trỡnh can thip dinh dng thỡ nờn u tiờn cho: A Tr b suy dinh dng th gy cũm@ B Tr b suy dinh dng th cũi cc C Tr b suy dinh dng th phi hp cũm-cũi D Tr b suy dinh dng th nh cõn E Tr b suy dinh dng nng ... h sinh thỏi VAC Giỏm sỏt dinh dng nhm mc ớch: A Phỏt trin h sinh thỏi Vn Ao Chung B Xỏc nh t l mc ca cỏc bnh dinh dng C Xỏc nh t l cht ca cỏc bnh dinh dng D ci thin tỡnh trng n ung v dinh dng ... cng tỏc viờn dinh dng Giỏm sỏt dinh dng l: A Mt t nghiờn cu v bnh suy dinh dng B Nhm cung cp nhng dn liu hin cú v tỡnh hỡnh dinh dng ca nhõn dõn@ C Giỳp cỏc c s y t lp k hoch hot ng v dinh dng D...
 • 72
 • 30,435
 • 295

Câu hỏiđáp án trắc nghiệm về luật kinh tế

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm về luật kinh tế
... BT Câu xác câu sau? a Bộ Luật Dân 2005 đời thay cho Bộ Luật Dân 1995 b Bộ Luật Dân 2005 đời thay cho Bộ Luật Dân 1995 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989 c Luật Thương mại 2005 đời thay cho Luật ... cần đồng ý người đại diện d a, c Đáp án : c Câu 23 : Luật thương mại 1997 quy định có loại thương nhân? a b c d Đáp án : c Câu 24 : Theo Bộ Luật dân 2005 lĩnh vực kinh doanh, hình thức đảm bảo chủ ... thẩm quyền c a,b d a, b sai Đáp án : c Câu 27 : Thời hiệu u cầu tồ án tun bố hợp đồng dân trái pháp luật giả tạo : a năm b năm c Khơng bị hạn chế d a, b, c sai Đáp án : c Câu 28 : Loại hợp đồng mà...
 • 24
 • 1,219
 • 10

150 CÂU HỎIĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN TRIẾT HỌC

150 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN TRIẾT HỌC
... phán đoán b) Khái niệm, phán đoán, suy lý c) Tri giác, phán đoán, suy lý Câu 68: Chân lý bao gồm tính chất: a) Tính khách quan tính cụ thể b) Tính tuyệt đối tính tương đối c) Cả hai điều Câu 69: ... chứng Hê-ghen Phơ-bách Câu 85 Triết học C.Mác Ph.Ăngghen thực bước ngoặt cách mạng phát triển triết học Biểu vó đại bước ngoặt cách mạng là: a) Việc thay đổi tính chất triết học, thay đổi đối tượng ... quan điểm Triết học Mác-Lênin, vấn đề triết học là: a) Vật chất ý thức b) Mối quan hệ vật chất ý thức c) Mối quan hệ vật chất ý thức khả nhận thức người Câu 87 Theo quan điểm triết học Mác-Lênin,...
 • 18
 • 2,237
 • 12

1000 Câu hỏiđáp án trắc nghiệm môn Chủ nghĩa Mác Lênin

1000 Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Chủ nghĩa Mác Lênin
... luận nhận thức" câu nói tác phẩm nào? Đáp án: V.I Lênin, tác phẩm "Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán" Câu 80: Bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều có nguyên từ đâu? Đáp án: - Yếu lý luận ... khoa học khoa học Câu 202: V.I Lênin bổ sung phát triển triết học Mác hoàn cảnh nào? ĐA: Chủ nghĩa tư độc quyền đời Câu 203: Tác phẩm "Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán" tác giả xuất ... chủ Câu 206: Đâu lập trường triết học chủ nghĩa dân tuý? ĐA: Duy tâm chủ quan lịch sử Câu 207: Về triết học quan điểm chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán theo lập trường nào? ĐA: Chủ nghĩa tâm chủ...
 • 148
 • 25,649
 • 143

70 CÂU HỎIĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC

70 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC
... d Học thuyết tế bào Triết học Mác Lênin ? Chọn phán đoán a khoa học khoa học b khoa học nghiên cứu quy luật chung tự nhiên c khoa học nghiên cứu người d hệ thống ... nhiên Triết học có tính giai cấp không? Chọn câu trả lời a.Không có b Chỉ có xã hội tư c Có tính giai cấp trường phái triết học d Chỉ có số hệ thống triết học Vấn đề triết học gì? Chọn câu trả lời ... Vấn đề sinh người d Các phán đoán 10 Chức triết học mácxít gì? Chọn câu trả lời a Chức làm cầu nối cho khoa học b Chức làm sáng tỏ cấu trúc ngôn ngữ c Chức khoa học khoa học d Chức giới quan phương...
 • 13
 • 896
 • 2

215 Câu hỏiđáp án trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

215 Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học
... Câu 206 Con người hội chủ nghĩa bao gồm người từ hội nào? a Từ hội tư b Trong hội hội chủ nghĩa c Cả hội chủ nghĩa hội hội chủ nghĩa d Từ hội cũ để lại sinh hội ... hội khoa học theo nghĩa rộng chủ nghĩa Mác - Lênin? a Vì chủ nghĩa hội khoa học phác thảo mơ hình chủ nghĩa hội chủ nghĩa cộng sản b Vì chủ nghĩa hội khoa học luận chứng sứ mệnh lịch ... thiết lập sở hội hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa c Thiết lập sở hội hội hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa d Xác lập địa vị thống trị giai cấp cơng nhân nhân dân lao động Câu 136 Thời...
 • 24
 • 5,105
 • 15

Câu hỏiđáp án trắc nghiệm môn Chứng khoán

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Chứng khoán
... tên (5) , (6) , (8) Trong sơ đồ sau : ( Hình ) Quy trình giao dịch chứng khoán niêm yết Sở - Trung tâm- giao dịch chứng khoán: Toàn bộ quy trình này được tiến hành theo bước: - Bước ... 7.971.900đồng Tính lãi suất trái phiếu (Kd)? * D/s : i = 12% (10.000.000 = 7.971.900* (1 + i)^2 Câu 219: Công ty cổ phần có mức vốn điều lệ tối thiểu là tiền thì được cấp hồ sơ ... lần Giá bán trái phiếu này (Pb) thi trường chứng khoán là bao nhiêu? * Giống bt 206 Câu 220 : Trong quá trình phát hành chứng khoán công chúng, người ta chia từng đợt phát...
 • 29
 • 460
 • 0

Câu hỏiđáp án trắc nghiệm IQ

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm IQ
... Câu 1: Làm để đưa hươu cao cổ vào tủ lạnh? Câu trả lời là: Mở tủ lạnh, đặt hươu cao cổ vào đóng lại Câu hỏi nhằm kiểm tra liệu bạn có xu hướng giải ... phức tạp hay không Câu 2: Làm để đưa voi vào tủ lạnh?     Trả lời sai: Mở tủ lạnh ra, đưa voi vào đóng lại Trả lời đúng: Mở tủ lạnh, lấy hươu cao cổ ra, đưa voi vào đóng lại Câu hỏi nhằm kiểm tra ... bạn Câu 3: Vua Sư tử chủ trì họp vật Tất vật có mặt, vắng Đó nào?   Câu trả lời đúng: Con voi Con voi tủ lạnh, nhớ không Câu hỏi kiểm tra khả ghi nhớ bạn Không Cho dù bạn không trả lời câu hỏi...
 • 11
 • 598
 • 1

Đề thi thử ĐH môn Hoá + đáp án (trắc nghiệm 126 - 299) pps

Đề thi thử ĐH môn Hoá + đáp án (trắc nghiệm 126 - 299) pps
... K2S, FeS2, S, S8, Na2S2O3, S4O6 2-, SO2, SO4 2- là: -2 ; -1 ; 0; 0; +2 ; +2 ,5; +4 ; +6 -2 ; -2 ; 0; 0; +4 ; +5 ; +4 ; +6 -2 ; -2 ; 0; 0; +2 ; +3 ; +4 ; +6 -2 ; -1 ; 0; 0; +2 ; +3 ; +4 ; +8 292 Cho kim loại M vào dung ... dung dịch chứa ion: Ag+, Cu 2+, Fe 3+ Thứ tự ion kim loại bị khử catot là: a) Ag+ > Cu 2+ > Fe 3+ b) Fe 3+ > Ag+ > Cu 2+ > Fe 2+ + 3+ 2+ c) Ag > Fe > Cu d) Ag+ > Fe 3+ > Cu 2+ > Fe 2+ 152 Sự điện phân ... 3COO-; NH3; NO 3-; CO3 2-; OH-; Cl- ; SO4 2-; AlO 2-; C6H5NH 3+; C6H5O- (phenolat); ClO 4-; K+; Fe 3+; C2H5O(etylat); S 2-; C6H5NH2 (anilin) chất coi bazơ là: a) NH3; OH-; C6H5NH2 b) CH3COO-; NH3; CO3 2-; ...
 • 12
 • 172
 • 0

ĐỀ THI ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Môn học Tài chính Tiền tệ

ĐỀ THI ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Môn học Tài chính Tiền tệ
... định tiền tệ b Chức trung gian toán d Chức “tạo tiền 41 Trong bảng tổng kết tài sản NHTM, khoản mục sau KHÔNG thuộc Tài sản nợ: a Tiền gửi, tiền vay NHTM khác c Cho vay đầu tư chứng khoán b Tiền ... thị trường tiền tệ, người ta mua bán: a Các loại cổ phiếu c Tín phiếu kho bạc b Trái phiếu kho bạc d Cả a, b c 17 Thị trường tiền tệ: a Là thị trường tài trợ cho thi u hụt phương tiện toán chủ thể ... Hầu hết số tiền bán cổ phiếu trừ tiền hoa hồng b Không c Tiền hoa hồng việc mua bán d Một tỷ lệ tiền định cổ phiếu giao dịch thị trường thứ cấp 30 Với tư cách nhà đầu tư chứng khoán ngại rủi...
 • 8
 • 522
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi và đáp án trắc nghiệm lýde thi va dap an trac nghiem quan tri chien luocđề thi và đáp án trắc nghiệm quản trị họccâu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn dinh dưỡncau hỏi và đáp án trắc nghiệm môn chủ nghĩa mac leninđề thi đáp án trắc nghiệm tin học adap an trac nghiem anh van a thi cong chucdap an trac nghiem anh van thi cong chuc thue 2014de va dap an trac nghiem thi truong chung khoancâu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn xác suất thống kêcâu hỏi và đáp án trắc nghiệm lịch sử lớp 11đáp án trắc nghiệm thi học kì 1 môn vật lý lớp 11 trường đặng huy trứhuếđáp án trắc nghiệm thị trường tài chínhđề thi và đáp án trắc nghiệm tin họcde thi va dap an trac nghiem mon quan tri hocQuyết định 65 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An GiangQuyết định 3736 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030Quyết định 39 2016 QĐ-UBND Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 2165 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa huyện An Biên, tỉnh Kiên GiangQuyết định 5358 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 (đoạn Km7+730 đến Km11 + 552) huyện Thạch Thất, thành phố Hà NộiQuyết định 1266 QĐ-LĐTBXH năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiQuyết định 3060 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 2277 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2730 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu nuôi tôm trên cát (giai đoạn 2) tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tỷ lệ 1 500Quyết định 2644 QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái BìnhQuyết định 32 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh LongQuyết định 2149 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 1265 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3382 QĐ-BVHTTDL năm 2016 về kiện toàn Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuyết định 29 2016 QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà NẵngQuyết định 3758 2016 QĐ-UBND về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2016Quyết định 1168 QĐ-UBND.HC năm 2016 phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Quyết định 1505 QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác năm 2016 do tỉnh Hà Nam ban hànhQuyết định 3186 2016 QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng NinhQuyết định 3948 QĐ-BCT năm 2016 về Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công thương