KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA I ỐT 2016

Chuyên đề: Kế hoạch điều tra xã hội học, phân loại các vấn đề cấp bách, xây dựng kế hoạch thực hiện xã hội hóa về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 potx

Chuyên đề: Kế hoạch điều tra xã hội học, phân loại các vấn đề cấp bách, xây dựng kế hoạch thực hiện xã hội hóa về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 potx
... XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ MƠI TRƯỜNG ƯU TIÊN 29 II XÂY DỰNG KẾ HOẠCH XÃ HỘI HĨA CƠNG TÁC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020 30 2.1 KẾ HOẠCH XÃ HỘI HĨA VỆ SINH MƠI TRƯỜNG ... II XÂY DỰNG KẾ HOẠCH XÃ HỘI HĨA CƠNG TÁC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020 2.1 KẾ HOẠCH XÃ HỘI HĨA VỆ SINH MƠI TRƯỜNG ĐƠ THỊ 2.1.1 Mục tiêu chung Xuất phát từ vấn đề xúc ... XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ MƠI TRƯỜNG ƯU TIÊN VÀ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG THỰC HIỆN XÃ HỘI HĨA TRONG ĐIỀU KIỆN TỈNH AN GIANG 1.1 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ SỰ QUAN TÂM CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG...
 • 72
 • 1,183
 • 2

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA PHỔ CẬP 2011

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA PHỔ CẬP 2011
... bớc tiến hành điều tra Xử lý số liệu: 1/ Tổ chức điều tra lần 1: Từ ngày / đến 25 / / 2011: GV xác lập hồ sơ trờng Từ ngày 26/4 đến 20/ 5/ 2011 : Cán điều tra tổ sản xuất điều tra đối tợng sinh ... 16 / / 2011 8/ Nộp thống kê số liệu năm 2011 phòng ngày 30/9/ 2011 Trên kế hoạch tiến hành điều tra xử lý phổ cập GD THCS địa bàn toàn xã Bình Quý năm 2011 Kính xin quý cấp lãnh đạo phòng GD ... học 2011 2012 5/ Phô tô sổ phổ cập tiểu học bảng ghi tên, ghi điểm tiểu học để đối chiếu 6/ Tổ chức kiểm tra nội bộ: Ngày 15 / / 2011 7/ Lập tờ trình xin kiểm tra công nhận: Ngày 16 / / 2011...
 • 4
 • 183
 • 0

KẾ HOẠCH điều TRA, GIÁM sát TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM dưới 5 TUỔI và bà mẹ TỈNH hà NAM năm 2014

KẾ HOẠCH điều TRA, GIÁM sát TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM dưới 5 TUỔI và bà mẹ TỈNH hà NAM năm 2014
... thể số mẹ số trẻ mẹ trẻ em tuổi) Địa bàn điều tra, giám sát: (Phụ lục 1) Thời gian dự kiến điều tra: Từ ngày 28 tháng đến ngày tháng năm 2014 Tiến độ thực điều tra, giám sát - Từ 15/ 6 - ... là: 17 trẻ/ tổ, thôn, xóm x tổ, thôn, xóm = 51 trẻ (Trong nhóm tuổi từ 0- tháng trẻ; nhóm tuổi từ 6- 23 tháng 15 trẻ; nhóm tuổi từ 24- 59 tháng 30 trẻ) 2.2 Mẹ trẻ em tuổi: 100% mẹ 51 trẻ nói ... 1 Điều tra, giám sát tình trạng dinh dưỡng trẻ em tuổi mẹ trẻ Thu thập số liên quan đến kiến thức, thực hành nuôi sữa mẹ cân nặng sơ sinh, nuôi sữa mẹ phần ăn trẻ Điều tra hoạt...
 • 10
 • 795
 • 1

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC
... trưởng TH CT PC Hiệu phó Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Khu vực điều tra - Nhiện vụ Họ tên người ... 2/ Ngành giáo dục : Cử người có kinh nghiệm thực công tác điều tra, có lực tin học tham gia công tác điều tra tổng hợp số liệu, toán kinh phí toàn trình điều tra Hiệu trưởng trường cử giáo viên ... huấn thời gian chịu trách nhiệm trình tổ chức thành lập tổ điều tra kế hoạch phòng GD&ĐT Tháp Mười Trên kế hoạch thực công tác điều tra độ tuổi PCGDTrH Ban đạo CMC-PCGDTrH xã Thạnh Lợi, trình...
 • 3
 • 227
 • 0

Kế hoạch thanh tra hoạt động SP Nhà giáo lần I

Kế hoạch thanh tra hoạt động SP Nhà giáo lần I
... chuyên đề giáo án giáo viên - Tự tra toàn diện Nhà giáo (Dự giờ, Kiểm tra sổ sách) Thanh tra chuyên đề giáo án giáo viên giáo viên VP giáo viên - Phạm Thị Yến - Nguyễn Minh Diễn - Nguyễn Thị Thanh ... Thị Thanh Nhanh IV/ TH I GIAN THANH TRA Các đồng chí cán Ban tra, kiểm tra n i nhà trường thực từ ngày 04/10 đến 20/10/2010 Trên kế hoạch tra toàn diện H SP Thanh tra chuyên đề lần I năm học 2010 ... 2011 trường THCS Đông Hưng A đề nghị đồng chí giáo viên tahnh tra Tổ Thanh tra n i nhà trường thực tốt DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG TỔ PHÓ TỔ THANH TRA Phó Hiệu trưởng Phạm Thị Yến ...
 • 2
 • 514
 • 9

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KỲ CHƯƠNG TRÌNH CGD(TIỂU HỌC).doc

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KỲ CHƯƠNG TRÌNH CGD(TIỂU HỌC).doc
... bảo mật đề kiểm tra, tổ chức kiểm tra nghiêm túc Bố trí phòng học để học sinh kiểm tra lớp, đồng thời đảm bảo thời gian kiểm tra theo quy định Sở GD&ĐT - Thời gian mở đề thời gian kiểm tra: * Sáng ... Mở đề: 15 phút • Kiểm tra: 30 phút + Đề 2: • Mở đề: 15 phút • Kiểm tra: 30 phút * Sáng ngày 03/11/2010: + Đề 3: • Mở đề: 15 phút • Kiểm tra: 30 phút Hình thức tổng hợp điểm kiểm tra định kì ghi ... điểm kiểm tra định kì Phần tính điểm chung thực theo Thông tư 32/2009 /TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 Bộ GD&ĐT Lưu trữ báo cáo: - Các trường tham gia Chương trình thực việc lưu trữ đề kiểm tra, kiểm tra, ...
 • 5
 • 467
 • 2

Kế hoạch kiểm tra Đội học kỳ I(2010-2011)

Kế hoạch kiểm tra Đội học kỳ I(2010-2011)
... đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ - Chọn Chi đội tổ chức sinh hoạt bố trí BCH Liên đội sinh hoạt để đoàn kiểm tra dự; Chi đội kiểm tra kỹ cần thiết đội viên Đoàn tự chọn Trên kế hoạch kiểm tra ... quan (1 đồng chí) - Đoàn kiểm tra tham gia trao đổi - Kết luận Đoàn kiểm tra (mời lãnh đạo nhà trường HĐĐ sở) Thời gian: Mỗi Liên đội kiểm tra ngày Thời gian kiểm tra Liên đội từ 03/01/2011 đến ... Thường trực Hội đồng đội huyện họp thống công tác kiểm tra đánh giá sơ suốt trình kiểm tra xếp loại Liên đội học kỳ I Nhiệm vụ đoàn kiểm tra: - Các đồng chí phân công kiểm tra có trách nhiệm thông...
 • 12
 • 196
 • 0

Tài liệu HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU, LỊCH NỘP KẾ HOẠCH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM NĂM HỌC 2010-2011 VÀ 2015-2016 doc

Tài liệu HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU, LỊCH NỘP KẾ HOẠCH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM NĂM HỌC 2010-2011 VÀ 2015-2016 doc
... A LẬP BIỂU KẾ HOẠCH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM NĂM HỌC 2010-2011 2015-2016: I Đối tượng thời điểm lập số liệu kế hoạch: - Đối tượng lập kế hoạch: Các trường ... thiết bị trường học: Số sách, thiết bị: + Thực năm học 2008-2009: Là số sách, thiết bị có đến 31/12/2008 + Ước thực năm học 2009-2010: ước thực số sách, thiết bị có đến 31/12/2009 + Năm học 2010-2011: ... 31/12/2009 + Năm học 2010-2011: kế hoạch số sách, thiết bị mua sắm năm 2010 + Năm học 2015-2016: Kế hoạch số sách, thiết bị mua sắm năm 2015 Cách tính số sách, thiết bị trang bị, mua sắm: Số lượng sách...
 • 6
 • 420
 • 1

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐIỀU 30 ĐIỀU LỆ ĐẢNG CSVN

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐIỀU 30 ĐIỀU LỆ ĐẢNG CSVN
... VĂN DỤC ĐẢNG BỘ XÃ EAÔ CHI BỘ NGUYỄN CÔNG TRỨ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM EaÔ, ngày .tháng năm 2011 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM THEO ĐIỀU 30 ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tôi tên là: Vào đảng ngày ... , kiểm tra đảng viên chấp hành đồng chí: ,mốc kiểm tra từ tháng năm 20 đến tháng .năm 2013 Ngày .tháng năm 20 họp chi định kỳ tháng .năm 20 sau nghe đồng chí : ( đảng viên kiểm tra) ... Công Trứ CHI BỘ QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, thị Đảng đồng chí: Nguyễn Đình Ngụ Mốc kiểm tra từ tháng năm 2011 đến tháng năm 2011 Thời gian kiểm tra : Trong kỳ sinh hoạt...
 • 6
 • 2,557
 • 7

Ke hoach kiem tra thi hanh dieu le Dang

Ke hoach kiem tra thi hanh dieu le Dang
... nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra tổ chức đảng: - Đầu năm học tổ chức Hội nghị cán công chức trao đổi bàn bạc trí cam kết thủ trởng đơn vị với công chức - Thanh tra nhân dân ... 1.873 ng viờn, 1.194 t chc ng vi phm UBKT cỏc cp ó kim tra 1.242 t chc ng cp di v lónh o v thc hin nhim v kim tra; kim tra 402 t chc ng cp di v thi hnh k lut ng, gii quyt n th khiu ni, t cỏo i vi ... cụng tỏc kim tra ca ng Tớch cc t chc thc hin v nõng cao cht lng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt, c bit chỳ trng cụng tỏc kim tra ng viờn v t chc ng cp di cú du hiu vi phm Tp trung kim tra v nguyờn...
 • 7
 • 325
 • 0

KẾ HOẠCH KIỂM TRA nội bộ 2015 2016

KẾ HOẠCH KIỂM TRA nội bộ 2015 2016
... viên - Kiểm tra thực quy đònh dạy thêm học thêm - Kiểm tra nề nếp học sinh - Kiểm tra bảo quản CSVC trang thiết bò - Kiểm tra hoạt động y tế - Kiểm tra việc thực kế hoạch giảng dạy GV - Kiểm tra ... chiều) III/ Kế hoạch cụ thể : Tháng NỘI DUNG KIỂM TRA PHÂN CÔNG THỰC HIỆN - Kiểm tra việc thi lại, xét lên lớp - Kiểm tra công tác tuyển sinh lớp - Kiểm tra việc phân công chuyên môn - Kiểm tra hồ ... - Kiểm tra hồ sơ CM + Các phận - Kiểm tra CSVC – Thư viện – Thiết bò cuối năm 2014 - Kiểm tra thu-chi ngân sách -Kiểm tra hồ sơ học bạ học sinh - Kiểm tra tình hình dạy thêm-học thêm - Kiểm tra...
 • 6
 • 146
 • 0

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2013-2014

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
... giáo viên theo kh i lớp, qui định bắt đầu nộp kiểm tra, mở niêm phong đề phát đề cho giám thị - Giáo viên coi kiểm tra kí vào giấy kiểm tra giấy nháp học sinh Yêu cầu học sinh kí tên nộp Giáo viên ... bu i kiểm tra 5/ Công tác coi kiểm tra: - Trước kiểm tra 10 phút giáo viên tập trung văn phòng - Chủ tịch h i đồng kiểm tra thông qua định coi kiểm tra, thông qua số n i qui bản, phân công giáo ... cho học sinh sớm ảnh hưởng đến em khác Lưu ý coi kiểm tra nghiêm túc không để học sinh nhìn nhau, hay giở t i liệu - Chủ tịch phó chủ tịch h i đồng coi kiểm tra việc coi kiểm tra ghi chép đề giáo...
 • 7
 • 91
 • 0

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP
... vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười Tỉnh Đồng Tháp + Xác định nhu cầu sử dụng đất cho ngành, ... Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười Tỉnh Đồng Tháp Năm 2016 MỤC LỤC PHẦN I: TÓM ... Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười Tỉnh Đồng Tháp Hội thảo...
 • 21
 • 91
 • 0

KẾ HOẠCH kiểm tra nội bộ năm học 2015 2016

KẾ HOẠCH kiểm tra nội bộ năm học 2015 2016
... kiểm tra: - Kiểm tra Kế toán - Kiểm tra thủ quỹ - Kiểm tra Y tế học đường - Kiểm tra văn thư - Kiểm tra nhân viên bảo vệ phòng chống cháy nổ IV Kiểm tra dạy thêm học thêm dạy buổi/ngày: Học ... VT HIỆU TRƯỞNG PHỤ LỤC Kế hoạch kiểm tra nội năm học 2015 2016 Tháng Nội dung kiểm tra Tháng 9 /2015 Kiểm tra các hoạt động chuyên môn thực hồ sơ giáo viên Kiểm tra việc xây dựng văn ... gian kiểm tra: từ 01/01 /2016 đến 31/5 /2016 b Các đối tượng kiểm tra: - Kiểm tra việc thực nội quy trường lớp học sinh - Kiểm tra tổ chủ nhiệm GVCN - Kiểm tra các tổ chức Đoàn, Đội - Kiểm tra...
 • 15
 • 208
 • 0

KE HOACH KIEM TRA NOI BO 2015 2016

KE HOACH KIEM TRA NOI BO 2015  2016
... hướng dẫn thực công tác tra, kiểm tra năm học 2015 2016; Thực kế hoạch số 231/KH-PGD&ĐT ngày 28 tháng năm 201&Đthuyện Quỳ Châu kế hoạch Công tác kiểm tra năm học 2015 2016; Căn tình hình thực ... cập kiểm tra Chưa thực trọng công tác kiểm tra sau kiểm tra nên việc xử lý nể * Nguyên nhân: Nhận thức công tác kiểm tra nội trường học tra nhân dân chưa rõ ràng Đội ngũ GV ban kiểm tra đa số ... kiểm tra đột xuất Kiểm tra quý, năm *Biện pháp: Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ kiểm tra khoản thu – chi tài trường tháng lần kiểm tra theo quý kiểm tra đột xuất cần thiết Lưu hồ sơ công tác kiểm tra...
 • 12
 • 154
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch điều tra phổ cập giáo dụckế hoạch điều tra cơ bảnkế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo năm 2013kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèokế hoạch điều tra cơ bản địa bànlập kế hoạch điều tra và nghiên cứu thị trườngbước 4 lập kế hoạch điều traxây dựng kế hoạch điều tra thống kêkế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ đảngquyết định điều chỉnh kế hoạch thanh trađiều chỉnh kế hoạch thanh trakế hoạch kiểm tra đỏnh giá hiệu quả điều chỉnhquá trình thực hiện kế hoạch kiểm tra có lúc bị thay đổi do nguyên nhân khách quan nhưng hiệu trưởng chưa có sự bổ sung điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp thực tiễncó biến động ảnh hưởng đến kế hoạch kiểm tra cần có kế hoạch điều chỉnh bổ sung để mục tiêu kiểm tra không bị ảnh hưởngkế hoạch kiểm tra tiêu chuẩn giáo sưexplore our world level 3 workbookFantastic flyers activity bookprepare workbook level 1(bia)tieng anh lop 3 sach bai taptieng anh lop 3 tap 1 sach hoc sinhBẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆNNghiên cứu đặc điểm thực vật và bước đầu khảo sát thành phần hóa học của cây nho rừng (vitis heyneana roem schult )Aspekte b1 ABGiao trinh han ngu quyen 2 (pdf)mit deutsch spielenGIẢI PHÁP bồi DƯỠNG đội NGŨ NHÂN VIÊN THƯ VIỆN tại học VIỆN CHÍNH TRỊ KHU vực PHÍA NAM đáp ỨNG THEO NGHIỆP vụ NGÀNH văn hóa THÔNG TINĐức thánh cha thông báo thượng HĐGM amazzonia vào năm 2019Tim hieu VB quyet dinhGIÁO dục đạo đức CÁCH MẠNG CHO đội NGŨ cán bộ QUÂN đội THEO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH mãi mãi trung thànhVÙNG văn HOÁ TRUNG bộĐề cương chủ nghĩa xã hội khoa họcKiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trong thời kỳ đổi mớiNghiên cứu tư tưởng hồ chí minh trong giai đoạn mớiNoi dung on tap phan dan tocNoi dung on tap phan ton giao