BẢN TỰ PHÊ CỦA CHI HỘI ĐÔNG Y XÃ THẠNH LỢI

Bản tự phê bình chi bộ

Bản tự phê bình chi bộ
... tháng chi nghị bổ sung vào công tác thực tế, đề nhiệm vụ cho đồng chí đảng viên Có kế hoạch bồi dỡng quần chúng tốt, hớng vào Đảng tăng sức mạnh chi n đấu cho chi Những nhiệm vụ mục tiêu trên, chi ... trờng Hởng ứng thực tốt vận động " Nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục" đo Bộ trởng Bộ Giáo dục - Đào tạo phát động Xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo tính ổn định, khắc phục ... xem khâu trọng yếu để phát huy sức mạnh Chi Tích cực tham mu cho Đảng ủy, quyền địa phơng xây dựng thêm CSVC trờng chuẩn giai đoạn II 9.Tăng cờng gắn bó Chi - nhà trờng với cộng đồng dân c, địa...
 • 3
 • 356
 • 0

BÁO CÁO Tổng kết hoạt động Hội khuyến học Thạnh Lợi nhiệm kỳ 2010 2015 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ 2015 2020

BÁO CÁO Tổng kết hoạt động Hội khuyến học xã Thạnh Lợi nhiệm kỳ 2010 2015 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ 2015 2020
... chung hội: Tổ chức thực hiện: - Phương hướng nhiệm vụ sau Đại hội thông qua, giao cho BCH Hội khuyến học nhiệm kỳ ( 2015 2020 ) xây dựng kế hoạch cụ thể hướng dẫn Chi hội khuyến học thực ... vào hội khuyến học - Có 100% cán hội viên tập huấn nghiệp vụ kỷ hoạt động khuyến học - Phấn đấu xây dựng quỹ khuyến học đạt 70 triệu đồng vào năm 2020 III- Nhiệm vụ giải pháp: Về công tác khuyến ... năm vào nội dung thi đua Hội khuyến học cấp nhiệm vụ trị địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể phát động phong trào thi đua đến Chi hội cán hội viên phấn đấu thực tốt nhiệm vụ khuyến học, khuyến...
 • 8
 • 3,159
 • 42

Kịch bản CHƯƠNG TRÌNH Đại hội Hội Khuyến học Thạnh Lợi Nhiệm kỳ 2015 2020

Kịch bản CHƯƠNG TRÌNH Đại hội Hội Khuyến học xã Thạnh Lợi Nhiệm kỳ 2015 2020
... trào khuyến học nhiệm kỳ 2015 2020, bầu Đoàn Đại biểu dự đại hội cấp Với ý nghĩa thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học Thạnh Lợi nhiệm kỳ 2015 ... Hội khuyến học xã, thực thắng lợi Nghị đại hội đề ra./ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC XÃ THẠNH LỢI NHIỆM KỲ 2015 2020 15- Đọc diễn văn bế mạc: * Ông Nguyễn Ngọc Minh, (giới thiệu) chương trình ... phân bổ hội khuyến học huyện cho Thạnh Lợi 05 Đại biểu dự Đại hội, Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2015 2020, Đại hội Đại biểu bầu Tôi vừa thông qua yêu cầu cấu tiêu chuẩn số lượng Đại biểu...
 • 28
 • 4,819
 • 104

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI THẠNH LỢI

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI XÃ THẠNH LỢI
... Đạt Còn lại đ/c công chức Tiêu chí 19 Tên tiêu chí An ninh, trật tự hội Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Đánh giá Chỉ tiêu Đạt Đạt 39 đạt tiêu chí “An ninh, trật tự hội giữ vững” đạt 04 yêu ... Bắc: Bờ Nam kênh Giũa Lô dài 1.0 km 13 Chỉ tiêu Đánh giá Chỉ tiêu Ghi Tiêu chí Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Đánh giá Chỉ tiêu Đạt Đạt Thủy lợi nội đồng: 0.7 km Kênh nội đồng (Từ Trạm ... Chỉ tiêu Đánh giá Chỉ tiêu Ghi Tiêu chí Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí kênh Giáo Giáp) dài 1.5 km Kênh nội đồng (Từ Trạm Bơm Nam Lô Tâm đến kênh Giáo Giáp) dài 1.0 km * Trạm bơm Đông kênh Giữa Nông...
 • 22
 • 359
 • 2

KẾ HOẠCH Phối hợp giữa Trường THCS Thạnh LợiHội khuyến học Thạnh Lợi về thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục

KẾ HOẠCH Phối hợp giữa Trường THCS Thạnh Lợi và Hội khuyến học Xã Thạnh Lợi về thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục
... mà đạo trường, sở trược thuộc thực kế hoạch phối hợp Định kỳ hàng năm có sơ kết Các trường trực thuộc chủ trì phối hợp với hội khuyến học xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể thực kế hoạch Định ... tục học: Phối hợp thực biện pháp vận động, giúp đỡ học sinh bỏ học trở lại trường tiếp tục học III Tổ chức thực hiện: Trường THCS Thạnh Lợi Thạnh Lợi huyện háp Mười theo chức năng, nhiệm vụ ... năm có sơ kết Kế hoạch có hiệu lực thực kể từ ngày ký áp dụng thống trường trực thuộc trường THCS Thạnh Lợi Thạnh Lợi huyện Tháp Mười TM HKH XÃ THẠNH LỢI CHỦ TỊCH TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI HIỆU...
 • 3
 • 446
 • 3

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIÁO DỤC THẠNH LỢI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIÁO DỤC XÃ THẠNH LỢI
... trạng giáo dục Hội đồng giáo dục Thạnh Lợi phương hướng phát triển giáo dục Thạnh Lợi từ năm 2007 – 2011 - Căn tình hình thực tế Trường THCS, Tiểu học Mẫu Giáo Thạnh Lợi kinh tế hội địa ... trạng giáo dục Hội đồng giáo dục Thạnh Lợi phương hướng phát triển giáo dục Thạnh Lợi từ năm 2007 – 2011 - Căn tình hình thực tế Trường THCS, Tiểu học Mẫu Giáo Thạnh Lợi kinh tế hội địa ... trạng giáo dục Hội đồng giáo dục Thạnh Lợi phương hướng phát triển giáo dục Thạnh Lợi từ năm 2007 – 2011 - Căn tình hình thực tế Trường THCS, Tiểu học Mẫu Giáo Thạnh Lợi kinh tế hội địa...
 • 22
 • 792
 • 4

Tài liệu Điều khoản tham chiếu cho Uỷ ban kỹ thuật của Hiệp hội Nguyên tắc chung cho cộng đồngphê docx

Tài liệu Điều khoản tham chiếu cho Uỷ ban kỹ thuật của Hiệp hội Nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê docx
... tồn hội đồng 4C điều chỉnh lại dựa thống Sẽ có lần điều chỉnh khác Hội đồng thấy cần thiết, dựa trí Văn 4C_01 1_TOR _Uỷ ban kỹ thuật_ v1.0_en2 20/10/2006 Nguyên tắc chung cho cộng đồng phê Điều ... Nguyên tắc chung cho cộng đồng phê Các quan điểm đề xuất tâm điểm/ Diễn đàn 4C đối tác Hiệp hội nước sản xuất tiêu thụ quan tâm Điều khoản tham chiếu Uỷ ban kỹ thuật 4C xem xét ... triển phương thức 4C sản xuất phê bền vững cấp độ quốc gia quốc tế nói chung Văn 4C_01 1_TOR _Uỷ ban kỹ thuật_ v1.0_en3 20/10/2006 Nguyên tắc chung cho cộng đồng phê - hướng dẫn xây dựng công...
 • 4
 • 271
 • 0

Đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm hội tự nguyện của người lao động khu vực phi chính thức tại tỉnh yên

Đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động khu vực phi chính thức tại tỉnh yên
... HỌC NHA TRANG TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH THAM GIA BẢO HIỂM XẪ HỘI TỰ NGUYỆN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC TẠI TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh ... biết bảo hiểm nhân tố tác động đến ý định mua bảo hiểm xe máy tự nguyện ô tô Chính thế, hiểu biết BHXH TN nhân tố gợi mở cho tác giả mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia BHXH ... nghiệp 1.2.1.3 Bảo hiểm hội bắt buộc Là loại hình bảo hiểm hội mà NLĐ người sử dụng lao động buộc phải tham gia Luật Bảo hiểm hội Việt Nam (2006) quy định bảo hiểm hội bắt buộc gồm...
 • 174
 • 1,236
 • 23

em hãy làm rõ độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa hội theo tưởng hồ chí minh. nêu ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận điểm

em hãy làm rõ độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng hồ chí minh. nêu ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận điểm
... vấn đề độc lập dân tộc theo lập trường phong kiến sản 10 đường gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa hội, tức giải độc lập dân tộc theo lập trường giai cấp công nhân, chủ nghĩa hội khoa ... chủ nghĩa thực dân khát vọng cao trực tiếp giành độc lập dân tộc, giải phóng dân tộc Nhưng để có độc lập thực cho dân tộc phải lên chủ nghĩa hội Vì vậy, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ ... cách mạng Việt Nam tưởng cách mạng không ngừng, thống độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa hội Vì vậy, chủ nghĩa hội đường phát triển tất yếu cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đảng Cộng sản...
 • 13
 • 1,095
 • 0

Một số nội dung cơ bản tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ. Ý nghĩa của chúng trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp huyện ở Văn Lâm - Hưng Yên hiện nay

Một số nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ. Ý nghĩa của chúng trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp huyện ở Văn Lâm - Hưng Yên hiện nay
... HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN -  - NGUYỄN THỊ THÚY MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TRONG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP HUYỆN VĂN ... đội ngũ cán cấp Huyện Văn Lâm - Hưng Yên, tác giả vào nghiên cứu đề tài: Một số nội dung tưởng Hồ Chí Minh cán Ý nghĩa chúng xây dựng đội ngũ cán cấp Huyện Văn Lâm - Hưng Yên nay Tình hình ... thần cán bộ" [ 32 277] CHƢƠNG HUYỆN VĂN LÂM - HƢNG YÊN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP HUYỆN THEO TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH 2.1 QUÁ TRÌNH VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP HUYỆN...
 • 90
 • 340
 • 0

Chi nhánh Ngân hàng Đầu và Phát triển Hà Thành sẽ là người bạn tin cậy của khách hàng vươn tới sự thành công trong quá trình hội nhập

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Thành sẽ là người bạn tin cậy của khách hàng vươn tới sự thành công trong quá trình hội nhập
... BIDV CHI NHÁNH HÀ THÀNH 1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Thành thành lập theo định số 3176/QĐ-HĐQT ngày 01/09/2003 Hội ... ngân hàng ảnh hưởng to lớn tới kinh tế chất lượng ngân hàng vấn đề đáng quan tâm nhà nước , cá nhân , tổ chức thân ngân hàng Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thành thuộc ngân hàng ... DN TTGDCK Ngân hàng Ngân hàng thương mại Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng nhà nước Ngân hàng nhà nước Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Khách hàng Doanh...
 • 46
 • 284
 • 1

thực trạng và giải pháp cho Hội đồng dân tộc và Ủy ban thường trực của Quốc hội

thực trạng và giải pháp cho Hội đồng dân tộc và Ủy ban thường trực của Quốc hội
... họp Quốc hội sở hoạt động giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội Đại biểu Quốc hội Trong đó, Hội đồng dân tộc Ủy ban thường trực Quốc hội ... hoạt động cho Hội đồng dân tộc Ủy ban thường trực Quốc hội Hiệu hoạt động Hội đồng Ủy ban thường trực hiệu bên hoạt động Quốc hội hiệu lại chịu ảnh hưởng Hội đồng dân tộc Ủy ban thường trực với ... chức Quốc hội bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2007 Quốc hội Ủy ban thường trực: Ủy ban pháp luật; Ủy ban pháp; Ủy ban kinh tế; Ủy ban tài chính, ngân sách; Ủy ban quốc phòng an ninh; Ủy ban...
 • 11
 • 210
 • 0

Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của chi nhánh NHĐT&PT Hà Thành đối với các DNVVN trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của chi nhánh NHĐT&PT Hà Thành đối với các DNVVN trên địa bàn thành phố Hà Nội
... Cho vay phc v sn xut kinh doanh cụng thng nghip: loi cho vay ny cung cp cho cỏc doanh nghip thng mi v cụng nghip ngun b sung lu ng - Cho vay sn xut nụng nghip: l loi cho vay trang tri cỏc chi ... thc hon tr n vay: - Cho vay cú thi hn: l loi cho vay toỏn mt ln theo nh thi hn ó tha thun hp ng tớn dng, bao gm ba hỡnh thc: Cho vay ch cú mt k hn tr n: l loi cho vay m khỏch hng vay phi toỏn ... Tel (: 0918.775.368 Sơ đồ mô hình tổ chức Chi nhánh Thành - NHĐT & PT Việt Nam Giám Đốc Chi Nhánh Phó Giám Đốc Chi Nhánh KHI DCH V KHI TN DNG KHI NộI B KHI H TR KD KHI N V TRC THUC Phòng Phòng...
 • 52
 • 212
 • 0

Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương hội

Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương xã hội
... phương nơi trẻ em đi: quan Lao động Thương binh hội có trách nhiệm tổ chức đón em, đưa em trở với gia đình nơi trú thực sách chi hỗ trợ cho trẻ em theo quy định -Khi trẻ em gia đình nơi ... trẻ em độc hại , nguy hiểm ( trước trở gia đình nơi trú) (hồ sơ phải có ảnh trẻ em ghi đầy đủ nội dung theo mẫu quy định) - Tại địa phương nơi trẻ em đến: quan Lao động Ban giao hồ sơ trẻ em ... TTHC:Lập hồ sơ trẻ em Các bước Tên bước Mô tả bước - Sở quan Lao động - Thương binh hội (nơi trẻ em đến) lập Hồ sơ trẻ em lang thang ,trẻ em bị xâm phạm tình Lập hồ sơ dục trẻ em phải lao động nặng...
 • 4
 • 238
 • 0

Những giải pháp cơ bản tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh niên phường cửa nam và đông vĩnh ở thành phố vinh, tỉnh nghệ an

Những giải pháp cơ bản tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh niên phường cửa nam và đông vĩnh ở thành phố vinh, tỉnh nghệ an
... bảo vệ môi trờng cho niên phờng Cửa Nam Đông Vĩnh Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chơng 2: Một số phơng hớng giải pháp tăng cờng giáo dục ý 35 thức bảo vệ môi trờng cho niên phờng Cửa Nam Đông Vĩnh ... tiễn tăng cờng giáo dục ý thức bảo vệ môi trờng cho niên - Chơng 2: Một số phơng hớng giải pháp tăng cờng giáo dục ý 10 thức bảo vệ môi trờng cho niên phờng Cửa Nam Đông Vĩnh Thành phố Vinh, tỉnh ... tiễn công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trờng dới góc độ triết học tìm giải pháp tăng cờng giáo dục ý thức bảo vệ môi trờng cho niên phờng Cửa Nam Đông Vĩnh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 3.2 Nhiệm...
 • 111
 • 2,158
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bản tự phê của đảng viên 2012bản tự phê của đảng viên cuối nămtự phê của chi ủybản tự phê của đảng viên dự bịđịa chỉ hội đồng nhân dân thành phố hải phòngbản tự phê bình của chi bộbản tự phê bình của chi ủythẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đôngtự phê của ban chấp hành chi đoàn trườngbản tự phê bình của đảng viênđịa chỉ hội đồng giám định y khoa tỉnh đồng naibản tự phê bình và phê bình của đảng viênbản tự phê bình của cá nhânbản tự phê cuối năm của đảng viên năm 2012biên bản họp của đại hội đồng cổ đôngHỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHU TRÌNH SẢN XUẤT20130109 KSH Nghi Quyet HDQT Tam Ngung San Xuat Nha May Gach20130509 KSH Nghi Quyet HDQT Ve Viec To Chuc DHCD Thuong Nien Nam 201320130614 KSH CBTT Tai Lieu Hop DHCD Thuong Nien Nam 201320130822 KSH Thong Bao Thay Doi Chu Ky Cua Tong Giam Docgiao an luyen tap tin hoc cung ic3 spark lop 320140422 20140422 KSH Nghi Quyet HDQT So 12 Ve Viec HDQT Va NCLQ Cung Cap Cac Khoan Vau Cho CTy20140423 20140422 KSH Nghi Quyet HDQT So 27 Ve Viec HDQT Cung Cap Khoan Vay Cho CTy20140630 20140630 KSH CBTT Ky Hop Dong Kiem Toan BCTC Nam 201420160523 20160520 KSH Thong Bao Ngay DKCC To Chuc DHCD Thuong Nien Nam 201620140730 20140730 KSH Nghi Quyet HDQT So 87 Ve Viec Lay Y Kien CD Bang Van Ban20140829 20140829 KSH CBTT Thay Doi Giay DKKD Va Giai Trinh Tang 10 Phien Lien Tuc20140903 20140829 KSH Nghi Quyet HDQT So 56 Ve Viec Hop Tac Kinh Doanh20150817 20150817 KSH QD Thay Doi NY20150821 20150821 KSH Tbao Thay Doi NY20140113 20141003 KSH CBTT Nghi Quyet HDQT So 61 Ve Viec Gop Von Vao Cty Bac Viet20141010 20141010 KSH Nghi Quyet HDQT So 63 Ve Viec Phat Hanh CP Chao Ban Cho CBCNV20141016 20141016 KSH Dinh Chinh Nghi Quyet HDQT So 6120120425 KSH Giai trinh BCTC quy 1 nam 2012tb ve viec tam ung co tuc 12 08 2