BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV

Báo cáo công tác phòng chống Ma túy HIV/AIDS

Báo cáo công tác phòng chống Ma túy  HIV/AIDS
... lực: Bảng 1: Nhân lực tham gia công tác phòng, chống ma tuý – HIV/AIDS Số cán tham gia Trình độ công tác phòng, Sau đại Đại học Cao đẳng TCCN Tổng chống ma tuý học HIV/AIDS Trường THPT Thọ 47 49 ... tác phòng, chống ma tuý – HIV/AIDS - Tiếp tục quán triệt thực tốt văn bản, thị cấp công tác phòng, chống ma tuý – HIV/AIDS - Tích cực tuyên truyền sâu rộng học sinh tác hại ma tuý – HIV/AIDS - ... đôn đốc Ban đạo phòng, chống ma tuý Nhà trường hoạt động tốt có hiệu công tác phòng chống ma tuý – HIV/AIDS - Đa dạng hoá loại hình tuyên truyền, giáo dục học sinh phòng, chống ma tuý – HIV/ AIDS...
 • 7
 • 402
 • 2

09 luan van bao cao công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trên địa bàn phường thanh lương thực trạng và giải pháp

09 luan van bao cao công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trên địa bàn phường thanh lương thực trạng và giải pháp
... Chương 2: Công tác phòng chống tệ nạn ma tuý phường Thanh Lương Thực trạng, nguyên nhân kinh nghiệm Chương 3: Phương hướng giải pháp đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn ma tuý phường Thanh Lương ... rõ thực trạng công tác phòng chống ma tuý phường Thanh Lương, qua rút hạn chế cần khắc phục tìm nguyên nhân hạn chế - Đề xuất giải pháp kiến nghị công tác phòng chống ma tuý phường Thanh Lương ... riêng Với lý trên, em chọn đề tài: "Công tác phòng chống tệ nạn ma tuý địa bàn phường Thanh Lương Thực trạng giải pháp" làm tiểu luận tốt nghiệp, nhằm đưa số giải pháp góp phần giải yêu cầu nêu...
 • 31
 • 1,179
 • 2

BÁO CÁO công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý ” 2013

BÁO CÁO công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý ” 2013
... Việc thực xã hội hoá công tác phòng, chống ma tuý; công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma tuý tội phạm ma tuý đơn vị Thường xuyên tuyên truyền đến cha mẹ học ... “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, đạo công tác phòng, chống kiểm soát ma tuý tình hình mới” trường tiểu học Lý Thường Kiệt Rất mong quan tâm đạo cấp lãnh đạo để công tác tốt HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận : ... phòng, chống ma túy, mua bán người trường học đạo thực công tác phòng chống ma tuý Ban đạo cấp sở đơn vị Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống ma tuý Hiệu trưởng trưởng ban , toàn cán giáo viên học...
 • 2
 • 285
 • 1

BÁO CÁO Công tác phòng chống tham nhũng năm 2013

BÁO CÁO Công tác phòng chống tham nhũng năm 2013
... máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực công tác phòng, chống tham nhũng - Trưởng phòng GDĐT phục trách chung, tổ chức đạo thực phòng, chống tham nhũng, chịu trách nhiệm trước cấp vi phạm công chức, ... truyền - Phòng GDĐT giao cho Tổ Nghiệp vụ - Thanh tra chuyên môn phụ trách công tác kiểm tra việc tổ chức thực công tác phòng, chống tham nhũng trường trực thuộc tham mưu Lãnh đạo phòng công tác giải ... giải khiếu nại, tố cáo, xử lý hành vi tham nhũng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng cấp theo định kỳ d) Tình hình thực Mục 6, Điểm a Mục 7, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6 /2013, Thủ tướng Chính...
 • 7
 • 378
 • 0

báo cáo tổng kết Công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013

báo cáo tổng kết Công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013
... quốc tế phòng, chống HIV/AIDS năm IV Kinh phí triển khai 2013: Tổng kinh phí cho Chương trình MTQG phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 1.092 tỷ đồng Tổng kinh phí nghiệp cho công tác phòng, chống HIV/AIDS ... động phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới giai đoạn 2012 -2015 năm tiếp theo, III Công tác đạo: Năm 2012, công tác đạo phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục đẩy mạnh quy mô rộng hơn, Cục Phòng, chống ... gia công tác theo dõi đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS Tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ V phòng, chống HIV/AIDS vào cuối năm 2013 Tổ chức tháng chiến dịch truyền thông phòng, chống HIV/AIDS...
 • 12
 • 1,378
 • 0

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
... Chính phủ công tác phòng chống HIV/AIDS Tập trung nghiên cứu xây dựng sách công tác phòng chống HIV/AIDS, rà soát hoàn thiện sách cán bộ, bệnh nhân Xây dựng tách dự án phòng chống HIV/AIDS thành ... triển khai thực công tác phòng chống HIV/AIDS Tổng kết việc thực Chỉ thị 54/CT-TW Ban Bí thư tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS tình hình mới; sơ kết năm việc thực Luật phòng chống nhiễm vi ... sát hoạt động phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm tăng cường Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động lĩnh vực, đoàn công tác có đạo, báo cáo...
 • 6
 • 326
 • 2

báo cáo kế hoach phòng chống HIV

báo cáo kế hoach phòng chống HIV
... liêu hướng dẫn phòng chống ̣ HIV/ AIDS vào các giờ chơi tuầ n III.Kết thực - 100% cán giáo viên nhận thức, hiểu biết cách phòng chống bệnh HIV - Toàn đơn vị không bị bệnh HIV/ AIDS - Thực ... - Phổ biến kiến thức phòng tránh cách phát tài liệu cho Cán bô ̣ viên chức và ho ̣c sinh khố i 3,4,5 - Tổ chức thực ký cam kết phòng chống ngăn ngừa HIV/ AIDS cho CBVC - Tổ chức ... biểu đáng lo ngại Nhà trường Công đoàn giữ vững “ Phòng bệnh chữa bệnh” công tác phòng chống HIV/ AIDS theo chỉ đa ̣o của cấ p Nơi nhận : - Phòng GD-ĐT Đức Linh; - Lưu VP HIỆU TRƯỞNG ký Hoàng...
 • 2
 • 339
 • 1

thái độ của thanh niên quận liên chiểu,tp đà nẵng đối với công tác phòng chống hivaids

thái độ của thanh niên quận liên chiểu,tp đà nẵng đối với công tác phòng chống hivaids
... chung thái độ niên quận Liên Chiểu,Tp Đà Nẵng công tác phòng chống HIV/AIDS Nghiên cứu thực trạng thái độ niên quận Liên Chiểu công tác phòng chống HIV/AIDS thu kết sau: Bảng 3.1: Thái độ niên quận ... chung thái độ niên quận Liên Chiểu,Tp Đà Nẵng công tác phòng chống HIV/AIDS ……………………… 46 3.2 Thái độ niên quận Liên Chiểu công tác phòng chống HIV/AIDS thể qua mặt………………………………….48 3.21 Thái độ niên ... hiểu thái độ niên quận Liên chiểu, TP Đà nẵng công tác phòng chống HIV/AIDS - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao thái độ tích cực cho niên quận Liên Chiểu, Tp Đà nẵng công tác phòng chống HIV/AIDS Đối...
 • 72
 • 214
 • 0

Tài liệu địa phương Bài 2 Công tác phòng chống HIV AIDS ở Quảng Trị

Tài liệu địa phương Bài 2 Công tác phòng chống HIV AIDS ở Quảng Trị
... Nguyên tắc phòng, chống HIV/ AIDS ( Điều 3, Luật phòng, chống HIV/ AIDS 20 06) - Kết hợp biện pháp xã hội dùng biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế phòng, chống HIV/ AIDS nguyên tắc lấy phòng ngừa ... huy động xã hội phòng, chống HIV/ AIDS; lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/ AIDS chương trình phát triển kinh tế - xã hội - Kết hợp chặt chẽ phòng, chống HIV/ AIDS với phòng, chống ma tuý, mại ... đặc biệt hoạt động phòng, chống HIV/ AIDS Những hành vi bị nghiêm cấm ( Điều 8, Luật phòng, chống HIV/ AIDS 20 06) - Cố ý lây truyền truyền HIV cho người khác - Đe dọa truyền HIV cho người khác...
 • 4
 • 593
 • 1

Vai trò của Trung ương hội phụ nữ Việt Nam trong công tác phòng chống HIV AISD

Vai trò của Trung ương hội phụ nữ Việt Nam trong công tác phòng chống HIV AISD
... TRÒ CỦA TRUNG ƢƠNG HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM 45 3.1 Vai trò Trung ương Hội PN Việt Nam công tác phòng chống HIV/ AIDS 45 3.2 Các hoạt động phòng chống HIV/ AIDS Trung ương Hội PN Việt Nam năm ... tr.130-131; 11 Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (2004), Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Nxb Phụ nữ, Hà Nội; 12 Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (2007), Báo cáo hoạt đồng phòng, chống HIV/ AIDS năm ... 1.3 Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 25 1.3.1 Sự đời Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 25 1.3.2 Mục đích đặc trưng Hội: 27 1.3.3 Chức nhiệm vụ 28 1.3.4 Vai trò Trung ương...
 • 8
 • 76
 • 1

Vai trò của Trung ương hội phụ nữ Việt Nam trong công tác phòng chống HIV AISD

Vai trò của Trung ương hội phụ nữ Việt Nam trong công tác phòng chống HIV AISD
... nhận vai trò phụ nữ Hội phụ nữ công tác phòng chống HIV/ AIDS Tôi chọn đề tài Vai trò Trung ương Hội PN Việt Nam công tác phòng chống HIV/ AIDS” nhằm tìm hiểu đóng góp Trung ương Hội liên hiệp phụ ... vai trò Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam với tư cách quan cao phận Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam công tác phòng chống HIV/ AIDS; 3.1.2 Đánh giá kết hoạt động Hội phụ nữ Việt Nam công tác phòng chống ... TRUNG ƢƠNG HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM 46 3.1 Vai trò Trung ương Hội PN Việt Nam công tác phòng chống HIV/ AIDS 46 3.2 Các hoạt động phòng chống HIV/ AIDS Trung ương Hội PN Việt Nam năm 2007...
 • 87
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo công tác phòng chống hiv aids năm 2011báo cáo công tác phòng chống hiv aidsbáo cáo công tác phòng chống hiv aids năm 2014báo cáo công tác phòng chống tham nhũngbáo cáo công tác phòng chống cháy nổbáo cáo công tác phòng chống tệ nạn xã hộibáo cáo công tác phòng chống mua bán ngườibáo cáo công tác phòng chống dịch bệnhbáo cáo công tác phòng chống dịch bệnh ở ngườibáo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2011báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 2012báo cáo công tác phòng chống tham nhũng lãng phíbáo cáo công tác phòng chống tham nhũng 2011báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2012báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý i2012phương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoaythuyết trình dân sự bài tập nhómcác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuGiáo án công nghệ 6Vận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơ220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm국어1권Co che di truyen va bien di phan tuLien ket gen va hoan vi genQuy luat phan li doc lapUng dung di truyen hocTrao đổi nước và khoáng ở thực vậtBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂNTỘC TÔN GIÁO