Biên bản nói chuyện chuyên đề các chương trình y tế quốc gia

TRẮC NGHIỆM - CÁC CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA pps

TRẮC NGHIỆM - CÁC CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA pps
... tả lỵ, chương trình CDD, chương trình chống dịch hạch, chương trình chống dengue xuất huyết nội dung của: A Chương trình ưu tiên củng cố y tế sở B Chương trình toán bệnh sốt rét C Chương trình ... tâm y tế huyện, dân số đảm bảo thiết bị dụng cụ thiết y u cho tất số nội của: A Chương trình thuốc thiết y u @B Chương trình trang thiết bị y tế C Chương trình chống bệnh nhiễm khuẩn D Chương trình ... hiểm y tế mục tiêu của: A Chương trình ưu tiên củng cố y tế sở B Chương trình toán bệnh sốt rét @C Chương trình mở rộng dịch vụ khám chữa bệnh D Chương trình chống bệnh nhiễm khuẩn 29 E Chương trình...
 • 15
 • 1,528
 • 53

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA ppt

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA ppt
... để thực chương trình mục tiêu y tế quốc gia giai đoạn củng cố phát triển mạng lưới y tế sở' đảm bảo 00% số xã có trạm y tế A Một giải pháp để thực chương trình mục tiêu y tế quốc gia giai đoạn ... phòng chống sốt xuất huyết Thực tế, ngành y tế triển khai nhiều chương trình y tế quốc gia, đặc biệt tuyến y tế sở, chương trình y tế thay đổi theo giai đoạn để phù hợp với xu hướng diễn biến ... khả năng: Liệt kê tên chương trình mục tiêu y tế quốc gia triển khai Trình b y mục tiêu chung ngành y tến giải pháp đế thực chương trình mục tiêu y tế quốc gia Mở đầu Ngay từ kế hoạch năm 1991-1995...
 • 118
 • 2,661
 • 29

bài giảng chương trình y tế quốc gia chương 3 - nguyễn tấn hưng

bài giảng chương trình y tế quốc gia chương 3 - nguyễn tấn hưng
... NG LY PHN B THEO NHểM I TNG PHN B THEO NHểM TUI 10 TNH, THNH PH Cể S NHIM TUYT I CAO NHT (31 /12/2007) TP Hồ Chí Minh 31 .800 Hà Nội 10.2 93 HảI Phòng 6.281 SN LA 4.564 QuNG Ninh 3. 237 3. 124 An Giang ... sinh v nguy c l y nhim HIV v kh nng l y truyn HIV t m sang 2.5.2 Tng cng nng lc cho h thng lm cụng tỏc d phũng l y truyn HIV t m sang 2.5 .3 Tng cng cỏc hot ng d phũng sm phũng trỏnh l y nhim ... s khng ch c tc l y nhim HIV/AIDS cng ng giai on sau ny Tng cng vic chm súc h tr ngi nhim, lm gim cỏc tỏc ng n kinh t - xó hi HIV/AIDS g y PHN TM NHèN 2020 Giai on 2010 - 2020, chng trỡnh...
 • 86
 • 503
 • 0

bài giảng chương trình y tế quốc gia chương 6 - pgs.ts. nguyễn anh dũng

bài giảng chương trình y tế quốc gia chương 6 - pgs.ts. nguyễn anh dũng
... học y tế - Các đơn vị huấn luyện điều trị tiêu ch y tổ chức huấn luyện cho sinh viên trường đại học trung học y tế cán y tế tuyến - Quản lý, giám sát truyền thông 12 Các hoạt động chương trình ... bị tiêu ch y cho cán y tế sở cộng đồng 11 Các hoạt động chương trình Huấn luyện - Kỹ điều trị tiêu ch y tham vấn cách chăm sóc trẻ nhà cho cán y tế - Phương pháp giảng d y CDD cho giảng viên ... chương trình tuyến - Định hướng chiến lược chương trình phối hợp với chương trình y tế liên quan lập kế hoạch triển khai hoạt động lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh TỔ CHỨC TRIỂN KHAI BỘ Y TẾ CỤC YTDP...
 • 23
 • 462
 • 0

bài giảng chương trình y tế quốc gia chương 7 - pgs.ts. nguyễn anh dũng

bài giảng chương trình y tế quốc gia chương 7 - pgs.ts. nguyễn anh dũng
... Y T C S (S 06/CT-TW NGY 22/01/2002) QUYT NH CA B Y T V VIC BAN HNH TI LIU HUN LUYN LNG GHẫP CHM SểC TR BNH (S 1 978 /2001/Q-BYT) THễNG T 02/2003/TT-BYT HNG DN THC HIN CHNG TRèNH PHI HP HOT NG Y ... hun luyn Hng dn vin 67 HDV QG 394 HDV TT 49 HDV HY 90 HDV THYT Giỏm sỏt viờn 25 GSV tuyn TW 133 GSV tuyn tnh 158 GSV tuyn huyn o to c hn 4000 CBYT tuyn c s v IMCI 20 Ging dy IMCI cỏc trng Y t ... Hun luyn IMCI tuyn tnh Bnh vin tnh Trng Trung hc Y t PHềNG Y T/ BAN IU HNH IMCI HUYN Trung tõm/i YTDP huyn Trm y t xó NHểM TRIN KHAI Bnh vin huyn Phũng khỏm KKV 16 Phi hp ca IMCI vi cỏc CT y t...
 • 24
 • 359
 • 0

bài giảng chương trình y tế quốc gia chương 8 - pgs ts. lê xuân hùng

bài giảng chương trình y tế quốc gia chương 8 - pgs ts. lê xuân hùng
... muỗi diệt bọ g y Nc ý - Quc gia dn u Lm cn cỏc m ly, g y tỏc dng to ln trờn s lan truyn st rột v ci thin nụng nghip Quinin c tr giỏ v c bỏn cỏc quy thuc vi hng dn n gin v cỏch dựng- l mt vớ d ... em Tuy nhiờn phn ln cỏc nc Phi Chõu, t l cht st rột gia tng Cha gii quyt c st rột khỏng thuc y lựi st rột (Rollback Malaria - RBM) Sỏng kin y lựi st rột y lựi st rột c Tng giỏm c TCYT TG ... thun Mt s phi hp chun: artesunate-mefloquine; artemether- lumefantrine hoc dihydroartemisinin -piperaquine Tng lai, artesunate-pyronaridine Cỏc phi hp thuc ny giỏ thnh cao, iu tr SR r tin hn,...
 • 48
 • 309
 • 0

Bài giảng Chương trình y tế quốc gia: Chương 2 - BS.ThS. Trương Hồng Sơn

Bài giảng Chương trình y tế quốc gia: Chương 2 - BS.ThS. Trương Hồng Sơn
... y 30.3 29 .1 28 .4 1.53%/ y 2, 0%/ y 25 25 .8 2, 17%/ y 25 .9 23 .8 23 .6 2, 1%/ y 22 .4 21 .3 20 20 08 1.5%/ y 19.6 1.43%/ y 19.1 18.9 0,8 %/ y 16.5 17 15 10 BSH ụng bc T y bc Bc trung b Nam trung b T y ... Y n Bái Y n Bái Y n Bái Y n Bái Y n Bái Y n Bái Tuyên Quang Tuyên Quang Tuyên Quang Tuyên Quang Tuyên Quang Tuyên Quang Lạng Sơn Lạng Sơn Lạng Sơn Lạng Sơn Lạng Sơn Lạng Sơn Y n Bái Y n Bái Y n ... hoch 20 Thc hi n 18 16 14 12 10 nm 20 05 nm 20 06 nm 20 07 nm 20 08 nm 20 09 nm 20 10 nm 20 11 nm 20 12 nm 20 13 nm 20 14 nm 20 15 T l suy dinh dng (th nh cõn) ti cỏc vựng sinh thỏi nm 20 05 v 20 08 40 20 05...
 • 83
 • 386
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA part 10 potx

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA part 10 potx
... BỘ Y tế Hội nghị toàn quốc Y tến dự phòng 10 năm đổi 19912000, đinh hướng chiến lược 2001-2 010 Cục Y tế dự phòng, 11/2001 BỘ Y tế Chiến lược quốc gia dinh dưỡng 2001-2 010 Hà Nội, 2001 Bộ Y tế ... Hà Nội, 2001 Bộ Y tế - Chương trình chống tạo quốc gia Báo cáo tổng kết chương trình chống lao quốc gia giai đoạn 1996-2000 phương hướng hoạt động giai đoạn 2001-2005 Bộ Y tế - Viện Vệ sinh Dịch ... Sabin - Công ty Vaccin Sinh phẩm số - Viện Dinh dưỡng quốc gia Hội nghị tổng kết 10 năm Y tế' dựphòng tỉnh phía Bắc (1991-2000) Hà Nội, 1112001 10 Bộ Y tế - Bệnh viện Nội tiết - Chương trình phòng...
 • 10
 • 225
 • 3

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA part 9 doc

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA part 9 doc
... tiêu y tế quốc gia là: Đ y mạnh công tác xã hội hoá chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân nói chung thực mục tiêu chương trình mục tiêu y tế quốc gia nói riêng Các hoạt động chương trình y tế quốc gia ... trường Đại học Y khoa Thái Nguyên Tập giảng tổ chức quản lý y tế Thái Nguyên, 2004 BỘ Y tế Hội nghị toàn quốc Y tế/ dựphòng 10 năm đổi 199 1-2000, định hướng chiến lược 2001-2010 Cục Y tế dự phòng, ... rộng khắp nước, có năm dịch bùng nổ lớn rộng vụ dịch năm 196 3, 196 9, 197 3, 197 7, 198 0, 198 3, 198 7, 199 1, 199 7 gần địa phương có dịch x y với chu kỳ năm lần, với tỷ lệ mắc trung bình hàng năm 1251100.000...
 • 12
 • 298
 • 2

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA part 8 ppt

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA part 8 ppt
... phẩm x y Tài liệu tham khảo Bộ môn Y xã hội học, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên Tập giảng tổ chức quản lý y tế Thái Nguyên, 2004 BỘ Y tế Các văn hướng dẫn thực chương trình mục tiêu quốc gia ... 2.309 8. 793 4 .88 9 2003 16. 980 76 80 2 .86 6 1.659 6.550 2004 14.200 90. 380 2.769 14.659 8. 3 98 - Tính đến cuối tháng năm 2005, số người nhiễm HIV/AIDS nước 98. 124 ca HIV dương tính, có 15. 984 ca chuyển ... xã hội, bệnh dịch nguy hiểm HIV/AIDS giai đoạn 2001-2010 Nội, 8/ 2002 BỘ Y tế Các sách giải pháp thực chăm sóc sức khoẻ ban đầu Hà Nội, 2002 BỘ Y tế Hội nghị toàn quốc Y tế' dựphòng 10 năm đổi...
 • 12
 • 222
 • 2

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA part 7 potx

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA part 7 potx
... quản lý y tế Thái Nguyên 2004 Bộ Y tế Các văn hướng dẫn thực chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống sôi bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm HIV/AIDS giai đoạn 2001-2010 Hà Nội, 8/2002 Bộ Y tế Các ... thực tế Áp dụng kiến thức học chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em để tổ chức, thực tốt chương trình tuyến y tế sở Sinh.viên vận dụng kiến thức lý thuyết liên hệ với thực tế thời gian ... nhà Đối với cán y tế sở: - Biết phân loại suy dinh dưỡng để có hướng xử trí thích hợp - Biết lồng ghép chương trình phòng chống suy dinh dưỡng quốc gia với chương trình quốc gia khác: TCMR, phòng...
 • 12
 • 204
 • 3

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA part 6 potx

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA part 6 potx
... môn Y xã hội học, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên Tập giảng tổ chức quản lý y tế Thái Nguyên, 2004 Bộ Y tế - Chương trình chống tạo quốc gia Báo cáo tổng kết chương trình chống lao quốc gia giai ... thực chương trình chống lao quốc gia Nhà xuất Y học Hà Nội, 1999 Bộ Y tế Các văn hướng dẫn thực chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống sôi bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm HIV/AIDS giai ... liệu tham khảo Bộ môn Y xã hội học, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên Tập giảng tổ chức quản lý y tế Thái Nguyên, 2004 Bộ Y tế Các văn hướng dẫn thực chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống sô'...
 • 12
 • 201
 • 2

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA part 5 pptx

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA part 5 pptx
... Chính chương trình phòng chống lao xác định chương trình mục tiêu y tế quốc gia giai đoạn 2 Mục tiêu Chương trình chống lao giai đoạn 2001 - 2010 - Giảm 50 % số lượng bệnh nhân mắc vào năm 2010 50 % ... trực khuẩn phong g y nên Tài liệu tham khảo Bộ môn Y xã hội học, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên Tập giảng tổ chức quản lý y tế Thái Nguyên, 2004 Bộ Y tế Hội nghị toàn quốc Y tế~ dựphòng 10 năm ... Hà Giang 229 123 12 21 72 Cao Bằng 276 167 13 24 70 Điện Biên 1 95 101 37 53 Lào Cai 216 24 21 15 54 Tuyên Quang 314 177 17 48 72 Lạng Sơn 7 35 422 45 118 1 45 Bắc Cạn 67 41 16 Thái Nguyên 994 452 ...
 • 12
 • 196
 • 2

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA part 4 pdf

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA part 4 pdf
... giảng tổ chức quản lý y tế Thái Nguyên, 20 04 BỘ Y tế Hội nghị toàn quốc Y tế dự phòng 10 năm đổi 19912000, đinh hướng chiến lược 2001-2010 Cục Y tế dự phòng, 11/2001 Bộ Y tế - Viện Vệ sinh Dịch ... xuất Y học Hà Nội, 1997 CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG PHONG MỤC TIÊU Sau học xong n y, sinh viên có khả năng: Trình b y mục tiêu, giải pháp thực chương trình phòng chống phong Trình b y nhiệm vụ y tế ... Hà Nội, 2002 BỘ Y tế Các văn hướng dẫn thực chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống sô' bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm HIV/AIDS giai đoạn 2001-2010 Hà Nội, 8/2002 BỘ Y tế Các sách giải...
 • 12
 • 243
 • 2

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA part 3 ppt

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA part 3 ppt
... g y nên Tài liệu tham khảo Bộ môn Y xã hội học, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên Tập giảng tổ chức quản lý y tế Thái Nguyên, 2004 BỘ Y tế Các văn hướng dẫn thực chương trình mục tiêu quốc gia ... khác chương trình mục tiêu y tế quốc gia đào tạo cán y tế sở, giám sát dịch tễ, Tuyến truyền giáo dục, kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động Công tác quản lý chương trình tiêm chủng mở rộng tuyến ... liệu tham khảo Bộ môn Y xã hội học, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên Tập giảng tổ chức quản lý y tế Thái Nguyên, 2004 Bộ Y tế Các văn hướng dẫn thực chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống sôi...
 • 12
 • 251
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các chương trình y tế quốc gia 2010các chương trình y tế quốc gia hiện nayde thi chuong trinh y te quoc giatrạm y tế là nơi thực hiện 10 nội dung cssk ban đầu cho nhân dân thông qua chương trình sức khỏe do ngành y tế triển khai mà trọng tâm là chương trình y tế quốc giachương trình y tế quốc giabài giảng chương trình y tế quốc giatài liệu chương trình y tế quốc giagiáo trình chương trình y tế quốc gia12 chương trình y tế quốc gia10 chương trình y tế quốc giachương trình y tế quốc gia phòng chống hivaidschương trình y tế quốc gia 2013chương trình y tế quốc gia 2012chương trình y tế quốc gia 2014chương trình y tế quốc gia là gìTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPchương 6 phương pháp phân tích khối lượngGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesChuyên đề Hàm số - Giải tích 12Đáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Đời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Kỹ năng thuyết trình và trình bàyKỹ năng tạo động lực làm việcBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20