Nang và u lành tính vùng miệng hàm mặt phần 1

Tài liệu U lành tính vùng miệng hàm mặt doc

Tài liệu U lành tính vùng miệng hàm mặt doc
... m u đi u trị tia xạ U bạch mạch • Ít gặp u m u (khoảng 1/3 tính chung với u m u) 2.1 Lâm sàng • Có thể gặp lưỡi, má (da niêm mạc), mặt vùng hàm, bên cổ, khác với u m u, u bạch mạch m u sắc da ... đoán u nguyên bào men dựa vào tri u chứng lâm sàng phim X quang 5.3 Đi u trị • Ph u thuật nạo, hay cắt bỏ u với phần xương lành U nguyên bào men dễ tái phát sau mổ Có số ca nhỏ trở thành u ác tính ... trung niên (40 - 50 tuổi) • Tri u chứng chủ quan: o o • U thấy rõ, cân đối mặt Không đau, không ảnh hưởng tới sức khỏe Tri u chứng thực thể: o Nhìn: u to nắm tay vùng mang tai (n u u tuyến hàm...
 • 6
 • 355
 • 1

Tài liệu Giáo trình U lành tính vùng miệng hàm mặt pptx

Tài liệu Giáo trình U lành tính vùng miệng hàm mặt pptx
... m u đi u trị tia xạ U bạch mạch • Ít gặp u m u (khoảng 1/3 tính chung với u m u) 2.1 Lâm sàng • Có thể gặp lưỡi, má (da niêm mạc), mặt vùng hàm, bên cổ, khác với u m u, u bạch mạch m u sắc da ... đoán u nguyên bào men dựa vào tri u chứng lâm sàng phim X quang 5.3 Đi u trị • Ph u thuật nạo, hay cắt bỏ u với phần xương lành U nguyên bào men dễ tái phát sau mổ Có số ca nhỏ trở thành u ác tính ... trung niên (40 - 50 tuổi) • Tri u chứng chủ quan: o o • U thấy rõ, cân đối mặt Không đau, không ảnh hưởng tới sức khỏe Tri u chứng thực thể: o Nhìn: u to nắm tay vùng mang tai (n u u tuyến hàm...
 • 6
 • 285
 • 2

CÁC KHỐI U LÀNH TÍNH HAY GẶP Ở VÙNG MIỆNG - HÀM MẶT ppt

CÁC KHỐI U LÀNH TÍNH HAY GẶP Ở VÙNG MIỆNG - HÀM MẶT ppt
... Có nhi u loại u khác nhau, có chung số tri u chứng lâm sàng như: - M u đỏ hay m u tím - Nổi gồ da hay niêm mạc, ta bóp hay ấn u u xẹp, buông tay u lại phồng trở lại - U không đau - N u va chạm ... nguy hiểm ph u thuật, ta tiêm gây xơ thuốc tiêm xơ - Việt Nam hay dùng huyết mặn u trương đun nóng lên 70 - 80°C tiêm vào khối u U m u đi u trị tia xạ U bạch mạch Ít gặp u m u (khoảng 1/3 tính ... trung niên (40 - 50 tuổi) - Tri u chứng chủ quan: + U thấy rõ, cân đối mặt + Không đau, không ảnh hưởng tới sức khỏe - Tri u chứng thực thể: + Nhìn: u to nắm tay vùng mang tai (n u u tuyến hàm...
 • 9
 • 157
 • 2

phẫu thuật các khối u lành tính vùng hàm mặt

phẫu thuật các khối u lành tính vùng hàm mặt
... www.themegallery.com IV Ph u thuật u lành vùng hàm mặt Ph u thuật u mạch m u u bạch mạch: b) Ph u thuật: •  Kh u xơ hóa hay Ph u thuật làm tắc  Ph u thuật lạnh Ph u thuật cắt mạchlỏng gây bỏng: nitơ luồn dưỡng: ... IV Ph u thuật u lành vùng hàm mặt Ph u thuật u xơ xương hóa b) Ph u thuật: • Sau rạch phần mềm, mở xương • Dùng nạy thìa nạo lấy u • Tổ chức u m u trắng www.themegallery.com IV Ph u thuật u lành ... đáy u www.themegallery.com IV Ph u thuật u lành vùng hàm mặt Ph u thuật u tế bào gai c )Ph u thuật: u nhỏ lưỡi hay niêm mạc má: thường kh u đóng vết mổ  U nhỏ vòm miệng: đặt băng ph u thuật...
 • 43
 • 470
 • 0

VIÊM NHIỄM MIỆNG - HÀM MẶTPHẦN 1 docx

VIÊM NHIỄM MIỆNG - HÀM MẶT – PHẦN 1 docx
... vùng sau hàm, thường bị viêm nhiễm răng, nên bệnh lý mô tả chung áp xe hố chân bướm -hàm Vùng mang tai - Thành sau bờ trước ức-đòn-chũm xương chũm - Thành trước bờ sau cành lên xương hàm - Thành ... tuỷ - Phẫu thuật nha chu, phẫu thuật hàm mặt, phẫu thuật chỉnh hình Những nguyên nhân khác - Viêm tủy xương hàm, vi khuẩn lan vào phần mềm - Gãy xương hàm, gãy hở thông với miệng đường gãy qua nhiễm ... bọt gây nhiễm khuẩn Từ nhiễm khuẩn tuyến hay ống tiết nước bọt gây nhiễm khuẩn phần mềm tương ứng - Nhiễm khuẩn da niêm mạc viêm nang lông, viêm da, viêm miệng, nhọt mặt (nhiễm tụ cầu khuẩn nặng,...
 • 10
 • 254
 • 5

VIÊM NHIỄM MIỆNG - HÀM MẶTPHẦN 2 doc

VIÊM NHIỄM MIỆNG - HÀM MẶT – PHẦN 2 doc
... gây viêm vừa loại trừ nguyên nhân, vừa dẫn lưu qua ổ Tuy nhiên có nguy gây nhiễm khuẩn lan tràn, mặt khác việc dẫn lưu qua ổ dễ viêm nhiễm chỗ, viêm nhiễm lan rộng hạn chế Hơn viêm nhiễm hàm ... tổn thành phần quan trọng phẫu thuật dẫn lưu mủ 2. 2 Áp xe vùng mang tai - Bệnh sinh Do hàm hàm lớn Do viêm mủ tuyến mang tai (thường gặp) Do viêm hạch tuyến mang tai Do lan tràn nhiễm khuẩn ... khôn) ổ nhiễm khuẩn lan đến tiền đình miệng, qua chỗ bám sau mút vào vùng cắn, qua mặt xương hàm vào vùng móng, qua bờ sau hàm - móng vào vùng hàm Xử trí: rạch dẫn lưu theo đường miệng miệng (ít...
 • 18
 • 200
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính của các u lành tính xoang hàm đối chiếu với phẫu thuật

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính của các u lành tính xoang hàm và đối chiếu với phẫu thuật
... c u đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính u lành tính xoang hàm đối chi u với ph u thuật nhằm mục ti u sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính u lành tính xoang hàm Đối chi u lâm sàng, ... nghiên c u u ác tính xoang có nhi u, u lành tính có Ýt song chưa có công trình đối chi u bi u lâm sàng hình ảnh chụp cắt lớp vi tính u lành tính xoang hàm Bởi vậy, nghiên c u đề tài” Nghiên c u đặc ... - Đối chi u tổn thương lâm sàng với chụp cắt lớp vi tính 27 - Đối chi u đặc điểm lâm sàng, hình ảnh CT Scan với phương pháp ph u thuật 2.2.4 Các bước tiến hành 2.2.4.1 Nghiên c u y u tố tuổi,...
 • 59
 • 401
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính của các u lành tính xoang hàm đối chiếu với phẫu thuật

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính của các u lành tính xoang hàm và đối chiếu với phẫu thuật
... 4.1.5 Đặc điểm lâm sàng 4.1.6 Hình ảnh CLVT 4.1.7 Phân bố u theo typ mô bệnh học 4.2 Đối chi u lâm sàng, CLVT với phơng pháp ph u thuật 4.2.1 Phơng pháp ph u thuật 4.2.2 Đối chi u tri u chứng ... u hình ảnh CLVT 4.2.3 Đối chi u hình ảnh CLVT typ u 4.2.4 Đối chi u tri u chứng thực thể với phơng pháp ph u thuật 4.2.5 Đối chi u hình ảnh CLVT mức độ xâm lấn, phá hủy xơng phơng pháp ph u thuật ... 3.2 i chiu lõm sng, clvt vi phng phỏp phu thut 3.2.1 Phng phỏp phu thut Bng 3.18 Cỏc phng phỏp phu thut Phng phỏp n % Phu thut ni soi Phu thut Rouge- Denker Phu thut Caldwell- Luc Phu thut m cnh...
 • 63
 • 194
 • 0

Báo cáo khoa học :Đánh giá tiềm năng du lịch tỉnh Thái Nguyên vùng lân cận potx

Báo cáo khoa học :Đánh giá tiềm năng và du lịch tỉnh Thái Nguyên vùng lân cận potx
... trien du lich vimg trung du vd mien nui Bac Bd ndm 2020 Tdng cue Du lich, 2006 Nguyen The Cbinh, Ca sd khoa hgc cua viec xdc dmh cdc diem, tuyin du lich tinh Nghe An, Luan an Phd tiln si khoa ... Danh gia tilm nang du Ijch tinh Thai Nguyen va viing phu can Nhu da ndi dtren, Tai nguyen du lich Thai Nguyen khdng ndi bat, mudn giir chan khach du ljch d lai lau hon, boat ddng du Ijch ciia tinh ... khdng nhieu vi vay viec dua vao khai thac phuc vu cho boat dgng du lich la rat khd khan ddi hdi phai cd sir ket hgp kheo leo vdi cac loai binh du Ijch va cac tai nguyen du Ijch nhan van khac nhu...
 • 3
 • 251
 • 1

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính của các u lành tính xoang hàm cú đối chiếu với phẫu thuật

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính của các u lành tính xoang hàm cú đối chiếu với phẫu thuật
... vậy, nghiên c u đề tài "Nghiên c u đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính u lành tính xoang hàm đối chi u với ph u thuật" nhằm mục ti u sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh tổn thương cắt líp vi ... Ph u thuật Caldwell- Luc: Là ph u thuật mở tiếp cận vào xoang hàm qua mặt trước xoang Thường áp dụng khối u lan toàn xoang hàm chưa khỏi thành xoang [50] - Ph u thuật Rouge- Denker: Là ph u thuật ... Caldwell mô tả ph u thuật Caldwell Luc ph u thuật mở tiếp cận vào xoang hàm Mỹ 1897 Henri Luc người Pháp mô tả ph u thuật Sau có ph u thuật Rouge-Denker, PT mở cạnh mũi cho phép lấy bỏ u cách rộng...
 • 100
 • 326
 • 0

Nghiên cứu năng suất, chất lượng đông lạnh tinh bò đực lai hướng sữa 3 4 7 8 máu HF, phối giống trên đàn bò cái lai hướng sữa F2, F3 HF nhằm đánh giá hiệu quả trong sản xuất

Nghiên cứu năng suất, chất lượng và đông lạnh tinh bò đực lai hướng sữa 3 4 và 7 8 máu HF, phối giống trên đàn bò cái lai hướng sữa F2, F3 HF nhằm đánh giá hiệu quả trong sản xuất
... 270 52, 73 6 08 36 0 59,21 7 04 37 8 53, 69 Qua bảng 8, tổng số lai hớng sữa chọn lọc, đa v o phối giống l 131 2 con, lai hớng sữa 3/ 4 máu HF l 6 08 con, 7/ 8 máu HF l 7 04 Bớc đầu sau lần phối giống ... Phẩm giống F2, 3/ 4 máu HF F3, 7/ 8 máu HF Số Số có thai Tỉ lệ thụ Số Số có thai Tỉ lệ thụ TTNT thai TTNT thai 150 90 60,00 76 47 61, 84 120 65 54, 16 74 38 51 ,35 72 43 59 ,72 30 8 185 60,00 512 270 ... 38 22/16 33 , 67 25 ,88 120 65,99 75 36 /39 28 ,70 27, 85 130 60,50 78 45 /33 37 ,50 33 ,20 Qua bảng thấy số đa v o phối giống tổng cộng l 38 5 con, tỉ lệ thụ thai sau lần phối giống đạt từ 60 đến 75 ...
 • 10
 • 110
 • 1

Đánh giá tác dụng vô cảm, ức chế vận động trong mổ giảm đau sau mổ của gây tê tủy sống bằng bupivacain kết hợp với fentanyl morphin trong phẫu thuật nội soi cắt u lành tính tuyến tiền liệt

Đánh giá tác dụng vô cảm, ức chế vận động trong mổ và giảm đau sau mổ của gây tê tủy sống bằng bupivacain kết hợp với fentanyl và morphin trong phẫu thuật nội soi cắt u lành tính tuyến tiền liệt
... tài với mục ti u: Đánh giá tác dụng cảm, ức chế vận động mổ giảm đau sau mổ gây tủy sống bupivacain kết hợp với fentanyl morphin ph u thuật nội soi cắt u lành tính tuyến tiền liệt Đánh giá ... GTNMC dùng fentanyl li u 1- 2µg/kg 1.6 ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ U LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT VÀ PH U THUẬT NỘI SOI CẮT U LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT 1.6.1 Giải ph u tuyến tiền liệt Tuyến tiền liệt tuyến sinh ... cảm mổ giảm đau sau mổ tốt Năm 2012, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Ngọc Bình, Nguyễn thị Thư, đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ nội soi u tuyến tiền liệt GTTS li u thấp bupivacain kết hợp morphin...
 • 96
 • 408
 • 1

Đánh giá tác dụng vô cảm, ức chế vận động trong mổ giảm đau sau mổ của gây tê tủy sống bằng bupivacain kết hợp với fentanyl morphin trong phẫu thuật nội soi cắt u lành tính tuyến tiền liệt

Đánh giá tác dụng vô cảm, ức chế vận động trong mổ và giảm đau sau mổ của gây tê tủy sống bằng bupivacain kết hợp với fentanyl và morphin trong phẫu thuật nội soi cắt u lành tính tuyến tiền liệt
... tài với mục ti u: Đánh giá tác dụng cảm, ức chế vận động mổ giảm đau sau mổ gây tủy sống bupivacain kết hợp với fentanyl morphin ph u thuật nội soi cắt u lành tính tuyến tiền liệt Đánh giá ... ĐIỂM BỆNH LÝ U LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT VÀ PH U THUẬT NỘI SOI CẮT U LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT 1.6.1 Giải ph u tuyến tiền liệt Tuyến tiền liệt tuyến sinh dục phụ với chức tiết phần huyết tương ... cảm mổ giảm đau sau mổ tốt Năm 2012, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Ngọc Bình, Nguyễn thị Thư, đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ nội soi u tuyến tiền liệt GTTS li u thấp bupivacain kết hợp morphin...
 • 98
 • 605
 • 0

NHỮNG TIỀM NĂNG NGUỒN LỰC TỈNH PHÚ THỌ ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP

NHỮNG TIỀM NĂNG VÀ NGUỒN LỰC TỈNH PHÚ THỌ ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP
... tố đến phát triển Khu, cụm công nghiệp - TTCN Tỉnh Những thuận lợi, tác động tích cực đến phát triển khu, cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ: - Tỉnh có định hớng, kế hoạch tâm phát triển nhanh ... ngành công nghiệp nhằm chuyển đổi cấu kinh tế theo hớng công nghiệp hoá, đại hoá; Đang tập trung tích luỹ đầu t vào công nghiệp - Tỉnh có quỹ đất dồi để phát triển công nghiệp Đã có số sở công nghiệp ... học kỹ thuật Đây nguồn lực quan trọng để phục vụ cho phát triển khu, cụm công nghiệp tỉnh - Khả đầu t, phát triển kinh tế - xã hội a Các tiêu kinh tế Phú Thọ giai đoạn 2001-2005 a1 Diễn biến tăng...
 • 9
 • 372
 • 2

hàm đơn diệp một số tính chất của hàm đơn diệp

hàm đơn diệp và một số tính chất của hàm đơn diệp
... miền ảnh hàm đơn diệp; đánh giá cận môđun hệ số z khai triển hàm đơn diệp; cận môđun hàm đơn diệp Chương 2: Từ kết đạt chương 1, chương trình bày số tính chất hàm đơn diệp: tính chất hàm biểu ... niệm hàm đơn diệp, số kết hàm đơn diệp, để từ nêu tích chất quan trọng hàm đơn diệp Luận văn gồm hai chương: Chương 1: Trình bày khái niệm hàm đơn diệp kết hàm đơn diệp; định lí dùng để tính ... n z Một hàm f gọi đơn diệp lân cận  g(z) = f( ) đơn diệp lân cận Ví dụ: Hàm w = z + az  b đơn diệp z > 1; hàm w = cz  d z (ad-bc ≠ 0) đơn diệp C Dễ thấy rằng, hàm f(z) đơn diệp A đơn diệp...
 • 55
 • 363
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: u lành tính vùng miệng hàm mặtu nang buồng trứng lành tínhlành tính miệng hàm mặtcắt líp vi tính của các u lành tính xoang hàm có đối chiếu với phẫu thuậtsiêu âm u ác tính vùng đầu tụykhối u lành tínhu lành tính đại tràngkhối u lành tính dạ dàyu lành tính trực tràngrối loạn chức năng đại tràng lành tínhtiềm năng và thế mạnh tỉnh quảng ninhkhối u lành tính ở tử cungcách khối u lành tính của phổikhối u lành tính là gìkhối u lành tính ở phổitâm lý hành vi người tiêu dùngđịnh lý số dư trung hoalý thuyết đồng dưcác chỉ tiêu và ý nghĩa các chỉ tiêu đánh giá khí hóa lỏng lpgThiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết tay biêncông trình nhà khung bê tông cốt thép toàn khốiPhân tích và thiết kế hệ thống đăng kí học onlineChất chống oxi hóa trong thực phẩmXây dựng website bán hàng tại công ty quốc hậuhệ thống tài khoản kế toán ngân hàng theo quyết định số 29 2006 qđ nhnn ngày 10 7 2006hoàn thiện tổ chức cung ứng và dự trữ một số loại vật tư chủ yếu của công ty cổ phần than vàng danh năm 2010Cho ví dụ thực tế về doanh nghiệp đã thành công và thất bại về chiến lược giá phân tích nguyên nhân về sự thành công và thất bại đóphương pháp chứng minh phản chứngThiết kế hệ thống thiết bị sấy băng tải chè năng suất 200kg h từ độ ẩm dầu 50% xuống độ ẩm cuối 5%Tổ chức khai thác than trong lò chợ vỉa 14 4 khu công trường III áp dụng giá khung di động theo biểu đồ chu kỳKỹ thuật xử lý nước thải trong ngành sản xuất rượu bia nước giải khátVật liệu xây dựng mới gạch không nung siêu nhẹkế toán tài sản cố định và các khoản đầu tưPhân tích chính sách sản phẩm về mặt hàng điện thoại di động của tập đoàn samsung tại thị trường việt namhệ thống hỗ trợ đỗ xe của toyota