Nhân vật và biểu tượng trong ca dao Việt Nam

THIẾT KẾ TÊN NHÃN HIỆU BIỂU TRƯNG TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CƠ SỞ LÝ THUYẾT THIẾT KẾ TÊN NHÃN HIỆU BIỂU TRƯNG

THIẾT KẾ TÊN NHÃN HIỆU VÀ BIỂU TRƯNG TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  CƠ SỞ LÝ THUYẾT THIẾT KẾ TÊN NHÃN HIỆU VÀ BIỂU TRƯNG
... cho doanh nghiệp Việt nam việc thiết kế tên nhãn hiệu biểu trưng THIẾT KẾ TÊN NHÃN HIỆU VÀ BIỂU TRƯNG TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CƠ SỞ LÝ THUYẾT THIẾT KẾ TÊN NHÃN HIỆU VÀ BIỂU TRƯNG 1.1 Đặt tên ... hình thức biểu trưng Biểu trưng nhãn hiệu thường thiết kế dạng kết hợp ký hiệu đặc thù với tên nhãn hiệu thiết kế đặc thù tên nhãn hiệu Kết hợp ký hiệu với tên nhãn hiệu Khá nhiều doanh nghiệp chọn ... Sau tên nhãn hiệu biểu trưng yếu tố dấu hiệu nhãn hiệu doanh nghiệp quan tâm Tuy nhiên, việc thiết kế biểu trưng nhãn hiệu tuỳ tiện Nhiều doanh nghiệp thiết kế biểu trưng chủ yếu thuê sở thiết...
 • 48
 • 224
 • 0

thiết kế tấn nhãn hiệu biểu trưng trong doanh nghiệp việt nam cơ sở lí thuyết thiết

thiết kế tấn nhãn hiệu và biểu trưng trong doanh nghiệp việt nam cơ sở lí thuyết thiết
... nhãn hiệu biểu trưng yếu tố dấu hiệu nhãn hiệu doanh nghiệp quan tâm Tuy nhiên, việc thiết kế biểu trưng nhãn hiệu tuỳ tiện Nhiều doanh nghiệp thiết kế biểu trưng chủ yếu thuê sở thiết kế in ... thiết kế biểu trưng Khác với việc đặt tên nhãn hiệu chủ yếu doanh nghiệp tự đặt biểu trưng nhãn hiệu lại chủ yếu thiết kế sở thiết kế - in ấn kết hợp doanh nghiệp với sở có đến 51% số doanh nghiệp ... hình thức biểu trưng Biểu trưng nhãn hiệu thường thiết kế dạng kết hợp ký hiệu đặc thù với tên nhãn hiệu thiết kế đặc thù tên nhãn hiệu Kết hợp ký hiệu với tên nhãn hiệu Khá nhiều doanh nghiệp chọn...
 • 48
 • 157
 • 0

khái niệm biểu tượng biểu tượng nghệ thuật trong ca dao việt nam

khái niệm biểu tượng và biểu tượng nghệ thuật trong ca dao việt nam
... tng ca dao Vit Nam phong phỳ v a dng Bng bin phỏp thng kờ cú th thy nhng biu tng ca dao Vit Nam cú mt ca mi lnh vc i t nhng vt vụ tri bỡnh thng (ụi a, ngn ốn, chic gng) cho n hỡnh nh hựng v ca ... hiu v cuc sng, tõm t, tỡnh cm ca ngi dõn thi xa V biu tng cng ó to nờn mu sc riờng bit ca ca dao Th gii biu tng ca dao v th gii biu tng tn ti tõm thc ca mi ngi Vit Nam ó cng hng vi to nờn rung ... gin d, gn gi T õy tru cau tr thnh biu tng p ca dao, l biu tng ca tỡnh ngha, tỡnh yờu: Cú th thng kờ hng lot nhng cõu ca dao m cú hỡnh nh tru cau xut hin, v nhc ti tru cau, ngi ta nh ti la ụi,...
 • 21
 • 1,707
 • 2

Nghiên cứu biểu tượng trong ca dao

Nghiên cứu biểu tượng trong ca dao
... dao Thứ hai: Các hớng nghiên cứu ý nghĩa biểu tợng số 2.1 Vấn đề nghiên cứu biểu tợng ca dao "Tính biểu tợng" ca dao đợc học giả, nhà phê bình nghiên cứu từ sớm cấp độ biểu hiện: yếu tố trùng ... đề, sở nghiên cứu biểu tợng ca dao, nghiên cứu số ngôn ngữ văn hoá mạnh dạn đa đề tài: ý nghĩa biểu trng hệ biểu tợng số ca dao ngời Việt với mong muốn bớc đầu xác lập hệ biểu tợng số ca dao tìm ... trúc ca dao, dân ca tr tình" Bùi Mạnh Nhị tiếp tục khẳng định móng vững việc nghiên cứu biểu tợng ca dao Đến chuyên luận "Những giới nghệ thuật ca dao" Phạm Thu Yến 1998 ý đến biểu tợng ca dao...
 • 132
 • 1,695
 • 38

Giải mã một số biểu tượng trong ca dao - dân ca dân tộc Thái

Giải mã một số biểu tượng trong ca dao - dân ca dân tộc Thái
... Thái - Chƣơng 2: Khảo sát biểu tượng ca dao - dân ca dân tộc Thái - Chƣơng 3: Giải số biểu tượng tiêu biểu ca dao - dân ca dân tộc Thái 16 PHẦN NỘI DUNG Chương KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN GỐC CỦA BIỂU ... CÁC BIỂU TƢỢNG TRONG CA DAO - DÂN CA DÂN TỘC THÁI Thế giới biểu tƣợng ca dao - dân ca Thái đa dạng, phong phú nhƣ thân sống - nơi cội nguồn sinh biểu tƣợng Trƣớc giải số biểu tƣợng tiêu biểu, ... đáo 45 Chương GIẢI MÃ Ý NGHĨA BIỂU TRƢNG CỦA MỘT SỐ BIỂU TƢỢNG TIÊU BIỂU TRONG CA DAO - DÂN CA DÂN TỘC THÁI Mỗi biểu tƣợng ca dao - dân ca chứa đựng ý nghĩa biểu trƣng cần đƣợc giải mã, khám phá...
 • 127
 • 366
 • 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Biểu tượng kép trong ca dao Việt Nam

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Biểu tượng kép trong ca dao Việt Nam
... triển, mở rộng thành đề tài lớn "Đi tìm biểu tượng kép ca dao Việt Nam" thú vị có ý nghĩa lớn lao Có thể LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG THPT KHÔNG CHUYÊN Đặt vấn ... chế … học sinh có tư sáng có khiếu học văn HSG văn thường học sinh nắm kỹ làm nghị luận 2.2 Phát học sinh giỏi văn Từ quan niệm HSG nói trên, việc phát bồi dưỡng học sinh giỏi cần tiến hành từ ... phát bồi dưỡng cho có hiệu vấn đề cần trao đổi kỹ lưỡng… Phát Học sinh giỏi văn 2.1 Thế học sinh giỏi văn? HSG văn trước hết phải học sinh có niềm say mê, yêu thích văn chương Sự say mê phải biểu...
 • 28
 • 208
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Biểu tượng kép trong ca dao Việt Nam

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Biểu tượng kép trong ca dao Việt Nam
... triển, mở rộng thành đề tài lớn "Đi tìm biểu tượng kép ca dao Việt Nam" thú vị có ý nghĩa lớn lao Có thể LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG THPT KHÔNG CHUYÊN Đặt vấn ... chế … học sinh có tư sáng có khiếu học văn HSG văn thường học sinh nắm kỹ làm nghị luận 2.2 Phát học sinh giỏi văn Từ quan niệm HSG nói trên, việc phát bồi dưỡng học sinh giỏi cần tiến hành từ ... phát bồi dưỡng cho có hiệu vấn đề cần trao đổi kỹ lưỡng… Phát Học sinh giỏi văn 2.1 Thế học sinh giỏi văn? HSG văn trước hết phải học sinh có niềm say mê, yêu thích văn chương Sự say mê phải biểu...
 • 28
 • 144
 • 0

ĐẶC điểm hệ THỐNG BIỂU TƯỢNG CHIM TRONG CA DAO VIỆT NAM

ĐẶC điểm hệ THỐNG BIỂU TƯỢNG CHIM TRONG CA DAO VIỆT NAM
... chứa hình ảnh làng quê Việt Nam Kho tài liệu miễn phí Ket-noi.com CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG BIỂU TƯỢNG CHIM TRONG CA DAO VIỆT NAM 3.1 Sự biến đổi ý nghĩa biểu tượng chim ca dao( xét phạm vi ngôn ... gian hóa ca dao Việt Nam: Ca dao dân ca không chịu ảnh hưởng sâu sắc đời sống người mà mang số đặc điểm phong cách thơ ca trung đại Và việc sử dụng biểu tượng chim ca dao trữ tình Việt Nam chịu ... LUẬN CHUNG VỀ BIỂU TƯỢNG VÀ BIỂU TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG CA DAO TRỮ TÌNH VIỆT NAM 1.1 Khái niệm biểu tượng: Biểu tượng (symbole: Tiếng Pháp; Symbol: Tiếng Anh).Nói Georges “các biểu tượng tiết lộ...
 • 57
 • 66
 • 1

LUẬN VĂN " Từ cổ mẫu đến hệ hình tượng nhân vật gây ám ảnh trong truyện ngắn Việt Nam đương đại " docx

LUẬN VĂN
... thoại cổ 2.1.2 Những môtip chuyển hóa từ truyền thuyết, huyền thoại cổ 2.1.3 Cổ mẫu đường thoát thai từ huyền thoại cổ 2.2 Từ cổ mẫu đến hệ hình tượng nhân vật gây ám ảnh truyện ngắn Việt Nam đương ... thoại cổ 2.1.2 Những môtip chuyển hóa từ truyền thuyết, huyền thoại cổ 2.1.3 Cổ mẫu đường thoát thai từ huyền thoại cổ 2.2 Từ cổ mẫu đến hệ hình tượng nhân vật gây ám ảnh truyện ngắn Việt Nam đương ... tìm ta lần “sợi chỉ” dẫn đến hệ cổ mẫu nước” 2.2.1.2 Hệ cổ mẫu Nước truyện ngắn Việt Nam đương đại Huyền thoại Việt Nam từ buổi đầu lưu giữ không câu chuyện nước, kể đến tích Quả bầu mẹ, Đẻ đất...
 • 44
 • 411
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: khái niệm biểu tượng và biểu tượng nghệ thuật trong ca dao việt namkhái niệm về biểu tượng trong ca daovài cảm nhận về môtip đôi ta trong ca dao tây nam bộhình tượng người phụ nữ trong ca dao việt namhinh tuong nguoi nong dan trong ca dao viet namtieu luan ve ten goi cac con vat trong ca dao viet namcon trâu trong ca dao việt namtình yêu đôi lứa trong ca dao việt namkhảo sát địa danh trong ca dao việt namvẻ đẹp tình nghĩa trong ca dao việt namtình yêu trong ca dao việt namthân phận người phụ nữ trong ca dao việt namngười phụ nữ trong ca dao việt namẩm thực trong ca dao việt namnhân vật nữ nổi tiếng trong lịch sử việt namQuyết định 65 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An GiangQuyết định 3736 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030Quyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tỉnh Quảng TrịQuyết định 3131 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2.000 Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng NinhQuyết định 2165 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa huyện An Biên, tỉnh Kiên GiangQuyết định 3397 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng NamQuyết định 2672 QĐ-UBND phê duyệt Danh sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33 2015 QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016 (Đợt 1)Quyết định 2853 QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk LắkQuyết định 3060 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 2644 QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái BìnhQuyết định 3176 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tỉnh Quảng NinhQuyết định 2152 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 715 QĐ-UBND năm 2016 về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia LaiQuyết định 1271 QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020Quyết định 3382 QĐ-BVHTTDL năm 2016 về kiện toàn Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuyết định 1553 QĐ-UBND Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2016Quyết định 50 2016 QĐ-UBND bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định 1168 QĐ-UBND.HC năm 2016 phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Quyết định 3948 QĐ-BCT năm 2016 về Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công thươngQuyết định 3784 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030