Bai 10 quan niem ve dao duc

Bài 10: Quan niệm về đạo đức

Bài 10: Quan niệm về đạo đức
... có phải hành vi đạo đức hay không? GV hỏi:  Đạo đức gì? - Đó hành vi thiếu đạo đức: hành vi làm hại bạn A (tạo lười biếng, ỷ lại, dối trá…), phá vỡ công , lừa dối thầy cô… - Đạo đức hệ thống quy ... Cùng với vận động phát triển lòch sử xã hội, quy tắc, chuẩn mực đạo đức biến đổi theo Mỗi xã hội có đạo đức riêng Các đạo đức Đạo đức hệ thống quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ người tự giác điều ... triển hài hoà hai mặt đạo đức tài Trong đó, đạo đức gốc Bác Hồ nói: “Có tài mà đức người vô dụng, có đức mà tài làm việc khó” b Đối với gia đình: GV đặt câu hỏi:  Vai trò đạo đức gia đình?  Theo...
 • 6
 • 12,880
 • 80

Bài 10.Quan niệm về đạo đức

Bài 10.Quan niệm về đạo đức
... kiện với vua Phong kiến Ngày Nền đạo đức nước ta đạo đức ? Nền đạo đức nước ta đạo đức tiến bộ, phù hợp với nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước b) Phân biệt đạo đức với pháp luật phong tục, ... sống đạo đức coi phong, mó tục 29 2) Vai trò đạo đức phát triển cá nhân, gia đình xã hội a) Đối với cá nhân Đối với thân em đạo đức có vai trò ? Đạo đức góp phần hoàn thiện nhân cách Đạo đức giúp ... có đạo đức người bò coi thiếu đạo đức ? Cho ví dụ ? Người có đạo đức Người thiếu đạo đức Một cá nhân biết tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích chung xã hội, người khác coi người có đạo...
 • 39
 • 1,920
 • 19

Bài 10 : Quan niệm về đạo đức

Bài 10 : Quan niệm về đạo đức
... Đạo đức gì? Mục đích yêu cầu Sự giống khác đạo đức với PLvà phong tục tập quán Vai trò đạo đức đời sống xã hội Quan niệm đạo đức: a Đạo đức gì? Con người có nhiều Quan mối quan hệ XH ... đạo đức xã hội khác đạo đức bò chi phối quan điểm lợi ích giai cấp thống trò  Nền đạo đức nước ta: Nền đạo đức Tiến bộ, phù hợp với yêu cầu nghiệp CNH, HĐH đất nước Vừa kế thừa giá trò đạo đức ... 11 b Đối với gia đình: Đạo đức nhân tố quan trọng gia đình hạnh phúc Đạo đức Nền tảng hạnh phúc gia đình Tạo ổn đònh phát triển vững gia đình 12 c Đối với xã hội: - Đạo đức coi sức khỏe thể sống...
 • 15
 • 1,223
 • 3

Bài 10 Quan niệm về đạo đức

Bài 10 Quan niệm về đạo đức
... luật  Đạo đức Vai trò đạo đức phát triển cá nhân , gia đình xã hội Câu hỏi thảo luận nhóm ( 5p) Nhóm : Đạo đức có vai trò cá nhân ? cá nhân tài đạo đức ? sao.VD minh hoạ Nhóm 2: Đạo đức có vai ... bà tổ tiên Phân biệt đạo đức , pháp luật, phong tục tập quán VD sau: + Giúp đỡ cụ già qua đường  Đạo đức + Lễ hội chọi trâu Hải Phòng  PTTQ + Giúp đỡ bạn học yếu lớp  Đạo đức + Nộp thuế thu ... gia đìn có nhờ đạo đức hay tiền bạc danh vọng ? Vì ? Dẫn chứng sống mà em biết Nhóm 3: Đạo đức có vai trò xã hội ? Tình trạng trẻ vị thành niên lao vào tệ nạn xã hội có phải đạo đức xuống cấp...
 • 6
 • 881
 • 5

BÀI 10: QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC

BÀI 10: QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC
... đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên lợi ích cá nhân Gv: Đạo đức đóng vai trò quan trọng Nội dung cần đạt Quan niệm đạo đức a Đạo đức gì? Đạo đức hệ thống quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ người tự ... phán mặt đạo đức mà vi phạm đến pháp luật bảo vệ rừng GV: Nền đạo đức nước ta đạo đức tiến phù hợp với yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa đất nước Nền đạo đức vừa kế thừa giá trị đạo đức truyền ... hài hòa hai mặt đạo đức tài đức gốc Như bác hồ kính yêu nói “ có tài mà đức người vô dụng có đức mà tài làm việc khó” tài đức phải bên cạnh bổ sung hổ trợ đức gốc Nhóm 2 :Đạo đức nhân tố thiếu...
 • 6
 • 7,760
 • 34

Giáo án Công Dân lớp 10: Bài 10 QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC docx

Giáo án Công Dân lớp 10: Bài 10 QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC docx
... người : 3 .Bài : Cho HS đọc mở đầu HOẠT ĐỘNG CỦA GV &HS NỘI DUNG BÀI HỌC *phương pháp :Thảo luận nhóm, chia nhóm tổ nhóm Tổ câu1 Tô’ câu2 Tổ Quan niệm đạo đức : câu Tổ câu a, Đạo đức ? HĐ I ... tổ cho Đạo đức hệ thống quy tắc HS làm 15 ph chuẩn mực xã hội mà nhờ TổI Đạo đức ? Cho Ví dụ ? người tự giác điều hành vi TổII Phân biệt điều chỉnh mìnhcho phù hợp với lợi ích hành vi đạo đức , ... ,ổ định phát triển c Đối với xã hội : Xã hội phát triển bền vững Củng cố :_ Quan niệm đạo đức ntn ? _ Vai trò đạo đức phát triển gia đình , cá nhân , xã hội ntn ? HĐ tiếp nối: Học làm tập : ,...
 • 5
 • 12,299
 • 17

bài giảng gdcd 10 bài 10 quan niệm về đạo đức

bài giảng gdcd 10 bài 10 quan niệm về đạo đức
... 1 Quan niệm đạo đức a đạo đức gì? Đạo đức hệ thống quy tắc chuẩn mực xã hội, mà nhờ người tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích cộng đồng xã hội  Mỗi giai đoạn lịch sử định có quan ... thuế…… Vai trò đạo đức phát triển cá nhân, gia đình xã hội Thảo luận nhóm     Nhóm 1: Đạo đức có vai trò nhân? Ở nhân tài đạo đức yếu tố hơn? Vì sao? cho ví dụ? Nhóm 2: Đạo đức có vai trò ... Một gương đạo đức mà toàn dân học làm theo em biết gương không? Hãy kể vài câu chuyện gương đạo đức Người mà em biết? Đối với nhân Đối với gia đình Đối với xã hội - Đạo đức sức khỏe -Đạo đức tảng...
 • 13
 • 4,324
 • 0

Bài 10: quan niệm về đạo đức

Bài 10: quan niệm về đạo đức
... I Quan niệm đạo đức: Đạo đức gì? Cha mẹ sống em anh chị Trong ngày, người thường tham gia vào quan hệ gì? Thầy trò bạn bè Đồng Đội Trao đổi mua bán Sinh hoạt cộng đồng Con người có nhiều mối quan ... nhân loại Phân biệt đạo đức với pháp luật phong tục, tập quán: a Giống nhau: Pháp luật Đều có khả Phong tục tập quán điều chỉnh định hành vi người Đạo đức 10 b.Khác nhau: Đạo đức -Mang tính tự ... hội khác chòu chi phối quan điểm lợi ích giai cấp thống trị  Nền đạo đức nước ta: TIến bộ, phù hợp với u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Vừa kế thừa giá trị đạo đức truyền thống dân tộc,...
 • 17
 • 332
 • 1

bai 10. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC

bai 10. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC
... thức mặt đạo đức Ví dụ: Chạy xe gặp đèn đỏ -Ví dụ: Tôn sư trọng đạo, phải dừng lại anh em hòa thuận  Sự khác Đạo đức Thực chuẩn mực đạo đức xã hội đặt Xuất phát từ hiểu biết, quan niệm sống ... giống nhau: Đạo đức, pháp luật phong tục, tập quán có khả chỉnh định hành vi người Sự khác Pháp luật Đạo đức -Manh tính tự nguyện -Mang tính bắt buộc -Qui định văn -Xuất phát từ quan niệm pháp ... dụ nói đạo đức, ví dụ nói pháp luật, phong tục, tập quán? PTTQ - Xem bói, lên đồng -Công cha núi Thái sơn Nghĩa mẹ nước nguồn chảy Một lòng thời mẹ kính cha Đạo đức Cho tròn chữ hiếu đạo -Thờ...
 • 8
 • 254
 • 2

Bài 10. Quan niệm về đạo đức

Bài 10. Quan niệm về đạo đức
... ? Tại nói đạo đức tảng hạnh phúc gia đình? Vì : + đạo đức gia đình lành mạnh tạo ổn định phát triển vững gia đình + qui tắc chuẩn mực đạo đức gia đình thương xuyên bị vi ... vỡ gia đình Theo em hạnh phúc gia đình có nhờ đạo đức, tiền bạc hay danh vọng Vì sao? cho ví dụ ?  Hạnh phúc gia đình có nhờ đạo đức Vì có đạo đức giáo dục theo qui tắc, chuẩn mực.Từ ngoan, ... Gia đình Hiện nhiều thiếu niên chưa giáo dục giáo dục chưa cách đạo đức lao vào tệ nạn xã hội Đánh Đua xe Vũ trường Bài học: - Đạo đức tảng gia đình - Tạo nên ổn định, phát triển vững gia đình...
 • 6
 • 159
 • 0

bài Quan niệm về đạo đức

bài Quan niệm về đạo đức
...  BÀI QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC NỘI DUNG BÀI HỌC I Quan niệm đạo đức: Đạo đức gì? Phân biệt đạo đức với pháp luật phong tục, tập quán II Vai trò đạo đức phát triển cá nhân, gia ... với cá nhân Đối với gia đình Đối với xã hội I Quan niệm đạo đức: Đạo đức gì? Con người có nhiều mối quan hệ Người có đạo đức Người thiếu đạo đức Quan hệ Cá nhân - Cá nhân Cá nhân - Xã hội Biết ... phối quan điểm lợi ích giai cấp cầm quyền  Nền đạo đức nước ta: Nền đạo đức Tiến bộ, phù hợp với nghiệp CNH, HĐH đất nước Vừa kế thừa đạo đức truyền thống dân tộc vừa phát huy tinh hoa đạo đức...
 • 17
 • 1,092
 • 14

Quan niệm về Đạo đức

Quan niệm về Đạo đức
... Phần 2: CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC (Sách giáo khoa thí điểm) Bài QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC (1tiết) Bài1 QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm Bài QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC I II GIỚI THIỆU ... c.Đối với xã hội Bài1 QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm II NỘI DUNG BÀI GIẢNG 1 .QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC a .Đạo đức gì? Đặt vấn đề: Quan hệ xã hộiø quan Trong trưng cá a ... có đạo đức Điểm giống hai hành động bạn Hoà biết hành động người khác, xã hội Bài1 QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC Theo Sách giáo khoa GDCD lớp 10 thí điểm II NỘI DUNG BÀI GIẢNG 1 .QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC a.Đạo...
 • 15
 • 1,260
 • 10

Quan niệm về đạo đức

Quan niệm về đạo đức
... §¹o ®øc B §¹o ®øc , Trun thèng C Trun thèng D Ph¸p lt HÃY NÊU NHỮNG CỤM TỪ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN TỪ ĐẠO ĐỨC ? I- Quan niƯm vỊ ®¹o ®øc 1: §¹o ®øc lµ g× : - §¹o ®øc lµ hƯ thèng c¸c quy t¾c, chn mùc ... x· héi: - TrËt tù x· héi ®­ỵc cđng cè - X· héi ph¸t triĨn cao •III Kết Luận: Đạo đức pháp luật có khác có mối quan hệ với nhau, •cùng giúp người •hoàn thiện hơn./ Bµi tËp, «n tËp : 1- Ph©n ... c­ìng chÕ êi - Chn mùc ®¹o ®øc cđa ng­êi cã bÞ thay ®ỉi theo thêi gian (theo thêi) kh«ng ?  Đạo đức còng mang tÝnh lÞch sư, tÝnh d©n téc V× vËy nã còng thay ®ỉi theo tõng giai ®o¹n lÞch sư VD...
 • 16
 • 652
 • 10

Quan niệm về đạo đức của sinh viên hiện nay

Quan niệm về đạo đức của sinh viên hiện nay
... cách SVTH: NGUYỄN ĐÌNH CƠ Trang Quan niệm đạo đức sinh viên Hành vi đạo đức sinh viên Hòa chung vào nhịp phát triển đất nước, sinh viên Việt Nam nói chung sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn nói ... yêu.Tình yêu sinh viên nhận quan tâm người xã hội Thế bạn có quan niệm tình yêu có đạo đức? Có nhiều bạn sinh viên cho rằng: sinh viên không nên yêu, đến trường tan vỡ thôi! Và điều thực tế nay, không ... mối quan hệ sinh viên: + Đối với thầy, cô giáo: Luôn tôn trọng, ứng xử mực sinh viên, hành động bất nhả, thiếu khiêm nhường, vô lễ thầy, cô SVTH: NGUYỄN ĐÌNH CƠ Trang Quan niệm đạo đức sinh viên...
 • 7
 • 815
 • 8

QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC pdf

QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC pdf
... đức Giáo viên giúp học sinh năm đạo a .Đạo đức ? đức nhấn mạnh ba vấn đề của đạo đức - Khái niệm : Là hệ thống quy tắc ? Em lấy ví dụ hành vi có đạo đức hành chuẩn mục xã hội mà nhờ người vi đạo ... vi đạo đức : - Không thờ cúng tổ tiên - Điều khiển phương tiện giao thông vượt đèn đỏ Vậy đạo đức ? hôm thầy em tìm hiểu 10 Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung kiến thức cần đạt Quan niệm đạo ... giáo viên nêu câu hỏi đàm thoại lâu đời Vai trò đạo đức phát ? Đạo đức có vai trò nhân ? Ở triển cá nhân, gia đình xã hội cá nhân tài đạo đức quan trọng a Đối với cá nhân ? ? - Góp phần hoàn...
 • 5
 • 513
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án công dân lớp 10 bài 10 quan niệm về đạo đức docxgdcd 10 bai 10 quan niem ve dao ducgiai bai tap cong dan lop 10 bai 10 quan niem ve dao ducgiai bai tap bai 10 quan niem ve dao ducgiải bài tập bài 10 quan niệm về đạo đứcbai tap bai 10 quan niem ve dao ducbai tap quan niem ve dao duccâu hỏi và bài tập quan niệm về đạo đứccông dân lớp 10 bài quan niệm về đạo đúcbài tập 2 va 3 mon gdcd ve bai quan niem ve dao ducquan niệm về đạo đức của khổng tửquan niệm về đạo đức của hồ chí minhquan niem ve dao ducmột số quan niệm về đạo đứcđổi trong quan niệm về đạo đức nhân cách ứng xửThông tư 21 2015 TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghềThông tư quy định mức thu và sử dụng trạm thu phí Quán Hàu, Quảng BìnhThông tư 21 2015 TTLT-BKHCN-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệThông tư 40 2015 TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn QuốcThông tư 01 2016 TT-BNV về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.Thông tư 09 VBHN-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng về chính sách phát triển thủy sảnThông tư 132 2015 TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính với quỹ bảo vệ môi trườngThông tư 22 2015 TT-BTNMT quy định về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biểnThông tư 134 2015 TT-BTC hướng dẫn quyết định số 11 2015 QĐ-TTGThông tư ban hành điều lệ tổ chức và hoạt đọng của công ty TNHH mua bán nợThông tư 73 2015 TT-BTNMT quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản đồngThông tư 74 2015 TT-BTNMT quy định về thăm dò phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatitThông tư 16 2016 TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 59 2015 NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựngThông tư 01 2016 TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyệnThông tư 01 2016 TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấpThông 06 2016 TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hộiThông tư 21 2016 TT-BTC hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợThông tư 02 2016 TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000Thông tư 02 2016 TT-NHNN về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụngThông tư 29 VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67 2011 NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số Điều Luật thuế bảo vệ môi trường