GIÁO án NGỮ văn 12 BAN cơ bản hay

Giáo án ngữ văn 12 ban bản

Giáo án ngữ văn 12 ban cơ bản
... : Văn khoa học chuyên sâu Văn khoa học: Gồm loại: - Đọc văn b Phân loại ? - Các văn khoa học chuyên sâu Văn khoa học giáo khoa - Các văn khoa học giáo khoa - Đọc văn c Phân loại ? - Các văn ... nhớ sách giáo khoa * Cho HS chép phần ghi nhớ SGK tiện ngôn ngữ thuật ngữ khoa học kết cấu văn Tính lí trí, lôgic : thể nội dung tất phương tiện ngôn ngữ từ ngữ, câu văn, đoạn văn, văn Tính khách ... Ngôn ngữ thơ có nét khác biệt so với khác biệt ngôn ngữ thơ với ngôn ngữ thể loại văn học khác ngôn ngữ thể loại khác gì? - Ngôn ngữ truyện, kí: chủ yếu ngôn ngữ tự sự, kể chuyện, - Ngôn ngữ kịch:...
 • 129
 • 304
 • 0

Giáo án Ngữ văn 12 bản HKI

Giáo án Ngữ văn 12 cơ bản HKI
... dỈn dß - Hs ®äc ghi nhí sgk - Phản ánh thời vẻ vang LS (?) Bài học từ sáng tác - Tâm hồn, tư tưởng, nhân cách cao đẹp 13 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 12 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 12 văn chương Bác? - Gv dỈn dß, híng ... nhân dân…đó mục đích văn nghệ ta -Nghệ thuật chân cốt để phục vụ nhân dân 11 Lª §×nh Thn 12 -Nhà văn phải sâu vào đời sống quần chúng, học tập lời ăn tiếng nói quần chúng.Tp văn chương phải thể ... ¸n Ng÷ v¨n 12 (?) Mấy lần HCM nhắc đến ĐL, Tự do? Với ý nghóa gì? (?) NhËn xÐt vỊ giọng văn? - H/s ®éc lËp tr¶ lêi - GV bổ sung, liên hệ BNĐC (?) Đặc điểm văn phong luận Bác TNĐL?(Từ ngữ xác, hình...
 • 29
 • 1,036
 • 24

Giáo án Ngữ văn 12 - bản

Giáo án Ngữ văn 12 - Cơ bản
... Thành GA: Ngữ Văn 12 - Thảo luận nhóm , phát vấn , quy nạp D Tiến trình dạy- học : Hoạt động GV Nội dung cần đạt Hướng dẫn Hs tóm tắt nhanh văn I Đọc- hiểu văn : 1.Chân dung Đơ-xtơi-ép-xki : tinh ... tập 1: - Nội dung thơng tin ? - Thuộc loại văn ? - Tìm thuật ngữ khoa học sử dụng văn ? - Gv cho ví dụ đoạn thẳng - Chia nhóm, thảo luận từ lại, trình bày trước lớp - GV nhận xét, đánh giá - GV ... : - Đoạn văn dùng thuật ngữ khoa học ? - Lập luận đoạn văn ? Diễn dịch hay quy nạp ? GA: Ngữ Văn 12 - Các văn khoa học phổ cập, viết dễ hiểu nhằm phổ biến rộng rãi kiến thức khoa học 2/ Ngơn ngữ...
 • 32
 • 617
 • 8

Giáo án Ngữ văn 12 (chương trình bản)

Giáo án Ngữ văn 12 (chương trình cơ bản)
... cạnh xu hướng văn học tiêu cực tồn xu hướng văn học tiến bộ, u nước cách mạng Nội dung tư tưởng nói chung xu hướng văn học nhằm phủ định chế độ bất cơng tàn bạo, lên án bọn cướp nước bán nước, thức ... a.VĐNL: phẩm chất văn hóa người - Tên văn bản: Con người có văn hố b.TTLL: - Giải thích: văn hố gì? (đoạn 1) - Phân tích: khía cạnh văn hố (đoạn 2) - Bình luận: cần thiết phải có văn hố (đoạn3) ... giải phóng dân tộc , danh nhân văn hóa giới ” *Hoạt động 2:Tìm hiểu nghiệp II Sự nghiệp văn học: văn học 1.Quan điểm sáng tác: - Quan điểm sáng tác HCM có a Coi văn học vũ khí chiến đấu phục vụ...
 • 17
 • 931
 • 10

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12-CƠ BẢN-TUẦN 31

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12-CƠ BẢN-TUẦN 31
... Hoạt động giáo viên Giáo án ngữ văn 12 - Chương trình Hoạt động học sinh Nội dung -GV : ví dụ: Tôi tên là: Sinh ngày : Nơi sinh : -HS: ngôn ngữ sử dụng văn -GV: em hiểu hành ngôn ngữ hành chính? ... THPT HÙNG VƯƠNG Hoạt động giáo viên TL Giáo án ngữ văn 12 - Chương trình Hoạt động học sinh Nội dung sau: +Xác định loại văn -HS thực theo hướng phong cách ngôn ngữ: dẫn GV văn tổng kết tri thức, ... TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG TL Hoạt động giáo viên Giáo án ngữ văn 12 - Chương trình Hoạt động học sinh Nội dung -Ở văn có điểm -HS phát biểu giống khác nhau? (gợi ý: đối tượng,...
 • 9
 • 391
 • 3

Giáo án ngữ văn 12- trọn bộ (cơ bản)

Giáo án ngữ văn 12- trọn bộ (cơ bản)
... phẩm phảI có chọn lọc, phảI có sáng tạo, ngôn ngữ sáng tránh cầu kì hình thức Quan điểm nghệ thuật hoàn toàn đắn tiến III/ Sự nghiệp văn học: - Sự nghiệp văn học Hồ Văn luận Chí Minh gồm phận nào? ... ngôn ngữ , chuyển đổi cảnh linh hoạt làm cho câu chuyện trở nên chân thật d Sáng tạo ngôn ngữ: - Đan xen ngôn ngữ trần thuật với ngôn ngữ trữ tình, xen giọng điệu bình luận, nhận xét, phán đoán ... lớp văn nghệ sĩ lúc + Đánh giá t tởng tiến Nam Cao với kháng chiến, nhân dân, nghệ thuật lúc + Đánh giá đợc nét đặc sắc nghệ thuật tác phẩm * Chuẩn bị: - Giáo viên đọc tài liệu, soạn giáo án -...
 • 100
 • 1,505
 • 13

Giáo án ngữ văn 12- tập 2 ( bản)

Giáo án ngữ văn 12- tập 2 ( cơ bản)
... kí (1 941), O chuột (1 9 42) , Nhà nghèo (1 944), Truyện Tây Bắc (1 953), Miền Tây (1 967), Xuất xứ tác phẩm Vợ chồng A Phủ in tập truyện Tây Bắc (1 954) Tập truyện đợc tặng giải nhất- giải thởng Hội văn ... từ góc độ nhà văn giai đoạn sáng tác thứ hai Truyện ngắn lúc đầu đợc in tập Bến quê (1 985), sau đợc nhà văn lấy làm tên chung cho tuyển tập truyện ngắn (in năm 1987) 46 Hoạt động 2: Tổ chức ĐọcII ... thích Làm văn: 21 nghị luận tác phẩm, đoạn trích văn xuôi a Mục tiêu học - Có kĩ vận dụng thao tác phân tích , bình luận, chứng minh, so sánh để làm văn nghị luận văn học - Biết cách làm văn nghị...
 • 137
 • 1,986
 • 27

giáo án ngữ văn 12 - bản

giáo án ngữ văn 12 - cơ bản
... tháng 1-1 997 đến tháng 1-2 007 - Năm 2001, tổ chức Liên hợp quốc cá nhân Tổng thư kí C - phi An-nan trao giải thưởng Nơ-ben Hòa bình TT 2- Hồn cảnh đời thơng điệp? Văn bản: a) Hồn cảnh: C - phi An-nan ... vận) - Nhịp 4/3 - Hài Câu 1-2 đối Câu 3-4 đối -Câu 1-4 . 2-3 niêm(các tiếng trắc) b.Thất ngơn bát cú - Số tiếng 7,số dòng -Vần Vần chân(độc vận) -Nhịp 4/3 -Hài *Câu 1-8 niêm *Câu 2-3 niêm *Câu 4-5 ... thành vùng sáng chung Câu 5: - nghĩa ngày nay:thời sự,khoa họcvề vấn đề thi ca, sáng tạo thơ ca B Đơ-xtơi-ép-xki I.Tìm hiểu chung: -SGK II.Đọc-Hiểu văn 1.Đọc văn bản: 2.Tìm hiểu văn bản: Câu a.Hai...
 • 157
 • 395
 • 2

giáo án Ngữ văn 12 bản

giáo án Ngữ văn 12 cơ bản
... này, Pháp tung luận điệu 16 Giáo án Ngữ Văn 12 Bản Trêng THPT BÌNH LONG “Đơng Dương vốn thuộc địa Pháp, Pháp có cơng lao khai hố đất nước Bởi Nhật bị Đồng Minh đánh bại, việc Pháp trở lại Đơng ... ư? Thì tun ngơn rõ khơng phải cơng mà tội vòng năm (1940CH: NhËn xÐt cđa em vỊ c¸ch lËp 1945) chúng hèn hạ nhục nhã “bán nước Bùi Công Quân 19 Giáo án Ngữ Văn 12 Bản ln cđa HCM? CH: Níc ta cã ... sÏ kh«ng bao giê quªn ®ång bµo, m¶nh ®Êt ®· cu mang che chë cho m×nh II Bè cơc – chđ ®Ị Bè cơc 49 Giáo án Ngữ Văn 12 Bản lµm mÊy phÇn ? Néi dung tõng phÇn? CH: Em cho biÕt chđ ®Ị cđa bµi th¬?...
 • 91
 • 176
 • 0

Giáo án ngữ văn 12 bản

Giáo án ngữ văn 12 cơ bản
... ta ó c hc v th ngh lun Trong chng trỡnh lp 12, chỳng ta s tip tc hon thin v th ny vi mt ti ngh lun khỏc: Ngh lun v mt t tng, o lý Trang 12 Giỏo ỏn Ng 12 Chng trỡnh c bn GV: ng Th L Tuyn HOT NG ... THC Trang 42 Giỏo ỏn Ng 12 Chng trỡnh c bn GV: ng Th L Tuyn / Trang 43 Giỏo ỏn Ng 12 Chng trỡnh c bn GV: ng Th L Tuyn GIO N GING DY Trng: THPT Nguyn Th nh Lp: 12 Mụn: Ng Tun l th: 04 Tit:10.Ngyon:10/8/2009 ... KINH NGHIM V B SUNG KIN THC ./ Trang 16 Giỏo ỏn Ng 12 Chng trỡnh c bn GV: ng Th L Tuyn GIO N GING DY Trng: THPT Nguyn Th nh Lp: 12 Mụn: Ng 20/7/2009 Tun l th: 02 Tit th: Ngy son : TUYấN...
 • 181
 • 1,009
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ngữ văn 12 chương trình cơ bảngiáo án ngữ văn 12 cơ bản tập 2giao an ngu van 12 tap 1 co bangiáo án ngữ văn 12 cơ bản trọn bộgiáo án ngữ văn 12 cơ bản học kì 2giao an ngu van 12 co ban moi nhatgiao an ngu van 12 co ban tap 1giao an ngu van 12 co ban 3 cotgiao an ngu van 12 co ban hoc ki 1giao an ngu van 12 co ban ca namgiáo án ngữ văn 12 trọn bộ cơ bảngiáo án ngữ văn 12 cơ bản kỳ 2giáo án ngữ văn 12 cơ bảngiáo án ngữ văn 12 tập 2 cơ bảngiáo án ngữ văn lớp 10 cơ bảnCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây