tối ưu các giải pháp vận hành cho lưới điện 22kv tp cà mau

tối ưu các giải pháp vận hành cho lưới điện 22kv tp mau

tối ưu các giải pháp vận hành cho lưới điện 22kv tp cà mau
... tài: Tối ưu giải pháp vận hành cho lưới điện 22kV TP Mau , sau: - Xác định giải pháp vận hành lưới điện 22kV TP Mau áp dụng vận hành, nhằm giải vấn đề điều khiển, quản lý vận hành lưới điện ... TP Mau 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu - Thu thập số liệu thực tế lưới điện 22kV TP Mau từ Điện lực TP Mau - Xác định giải pháp vận hành lưới điện 22kV TP Mau áp dụng vận hành - Phương pháp ... Tối ưu giải pháp vận hành cho lưới điện 22kV TP Mau nhằm mục đích: Nghiên cứu, tính toán, đề xuất giải pháp vận hành sau cho hiệu để áp dụng thực tế cho lưới điện TP Mau nhằm đảm bảo lưới...
 • 93
 • 309
 • 0

ỐI ưu các GIẢI PHÁP vận HÀNH CHO lưới điện 22 KV THÀNH PHỐ MAU

ỐI ưu các GIẢI PHÁP vận HÀNH CHO lưới điện 22 KV THÀNH PHỐ cà MAU
... THIỆU LƯỚI ĐIỆN 2 2KV TP CÀ MAU 28 3.1 Đặc điểm chung lưới điện phân phối 28 3.2 Đặc điểm thực trạng lưới điện phân phối 2 2kV tỉnh Mau 29 3.3 Phương thức vận hành lưới điện phân phối tỉnh Mau ... 3.4 Nhận xét lưới điện 2 2kV tỉnh Mau 32 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP V N HÀNH TỐI ƯU CHO LƯỚI ĐIỆN 2 2KV TP CÀ MAU 34 4.1 Tính toán, lựa chọn kết nối mạch vòng tìm điểm mở tối ưu 34 4.1.1 ... tài: “Tối u gi i pháp vận hành cho l ới điện 2 2kV TP Mau , nh sau: - Xác định gi i pháp vận hành l ới điện 2 2kV t i TP Mau áp dụng vận hành, nhằm gi i vấn đề điều khiển, qu n lý vận hành...
 • 85
 • 188
 • 0

đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với các sản phẩm du lịch sinh thái và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh mau.pdf

đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với các sản phẩm du lịch sinh thái và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh cà mau.pdf
... kiến thức Nay em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Đánh giá mức độ hài lòng du khách sản phẩm du lịch sinh thái giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh Mau” Tuy thời gian làm đề tài không nhiều ... 26: Mức độ hài lòng du khách sản vật địa phương 52 Bảng 27: Mức độ hài lòng du khách nhà hàng, khách sạn 53 Bảng 28: Mức độ hài lòng nhân viên phục vụ 53 Bảng 29: Mức độ hài lòng vệ sinh ... 4.2 Đánh Giá Mức Độ Hài Lòng Của Du Khách Đối Với Du Lịch Sinh Thái Mau 43 4.2.1 Lý quan trọng chọn tham quan du lịch Mau 43 4.2.2 Các hoạt động tham gia 44 4.2.3 Mức...
 • 79
 • 1,823
 • 15

Lựa chọn các phương án nối dây của mạng điện từ đó tính toán các trạng thái vận hành của lưới điện

Lựa chọn các phương án nối dây của mạng điện từ đó tính toán các trạng thái vận hành của lưới điện
... 9|Page Chơng II: Lựa Chọn Các Phơng án Nối Dây Của Mạng Điện Và So Sánh Các Phơng án Về Mặt Kĩ Thuật A Dự kiến phơng án mạng điện thiết kế Theo yêu cầu mức đảm bảo cung cấp điện cho hộ loại ... e B Tính toán cụ thể cho phơng án I Phơng án I: N Điện áp ĐM mạng điện Việc lựa chọn điện áp cho MĐ ảnh hởng lớn đến tiêu kĩ thuật kinh tế MĐ Nếu chọn điện áp mạng điện nhỏ gây tổn thất điện ... (km) Nên chọn Uđm 110 KV Lựa chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện phát nóng a Lựa chọn tiết diện dây dẫn Trong tính toán đơn giản đv mạng điện khu vực, tiết diện dây dẫn thờng đợc lựa chọn theo...
 • 69
 • 279
 • 0

TÍNH TOÁN CÁC TRẠNG THÁI VẬN HÀNH CỦA LƯỚI ĐIỆN CÂN BẰNG CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG

TÍNH TOÁN CÁC TRẠNG THÁI VẬN HÀNH CỦA LƯỚI ĐIỆN CÂN BẰNG CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
... 0,95 34 Trờng đại học bách khoa Hà Nội CHƯƠNH VI Tính toán trạng thái vận hành lới điện Cân công suất phản kháng I .Tính toán chi tiết phân bố công suất hệ thống 1.Lộ 0-1-6 A)Chế độ phụ tải cực đại ... 100 P : tổng công suất tự dùng nhà máy điện, mạng điện Ptd = P : tổng công suất dự trữ hệ td dt thống, Pdt = PF = Pyc = 186 + 9,3 = 195,3MW II .Cân công suất phản kháng Cânbằng công suất tác dụng ... toán trạng thái vận hành lới điện Cân công suất phản kháng .35 CHƯƠNG VII 53 Tính tổn thất điện áp chọn phơng thức điều chỉnh điện áp hợp lý 53 chơng viiI 71 tính tiêu...
 • 73
 • 174
 • 0

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp vận hành tối ưu lưới điện phân phối của thành phố bảo lộc

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp vận hành tối ưu lưới điện phân phối của thành phố bảo lộc
... c t vào kho ng th i gian ngày công su t ph n kháng t i ưu tính ñi m m t i ưu nh m l a ch n V i ý nghĩa trên, ñ tài Nghiên c u ñ xu t gi i pháp v n gi i pháp v n hành b n t i ưu hành t i ưu lư ... i ñư c phân b di n - Ph m vi nghiên c u c a ñ tài: Tính toán ch ñ v n hành lư i r ng, nhi u nút, nhi u nhánh r Do ñó t n th t l n lư i phân ñi n phân ph i hi n t i c a thành ph B o L c phân tích ... lư i phân ph i: Là thi t k v n hành khác v i Đ i tư ng ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u c a ñ tài: Lư i ñi n phân ph i 22kV c a thành ph B o L c lư i ñi n truy n t i Lư i ñi n phân ph...
 • 13
 • 310
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu và đề xuất giải pháp vận hành tối ưu lưới điện phân phối của thành phố Bảo Lộc doc

Luận văn:Nghiên cứu và đề xuất giải pháp vận hành tối ưu lưới điện phân phối của thành phố Bảo Lộc doc
... c t vào kho ng th i gian ngày công su t ph n kháng t i ưu tính ñi m m t i ưu nh m l a ch n V i ý nghĩa trên, ñ tài “Nghiên c u ñ xu t gi i pháp v n gi i pháp v n hành b n t i ưu hành t i ưu lư ... m t s gi i pháp v n hành t i ưu lư i ñi n phân ph i, nh m nâng cao ch t lư ng ñi n hi u qu cung c p ñi n cho thành ph B o L c H th ng hóa m t cách khoa h c lý thuy t v v n hành t i ưu LĐPP bù ... i ñư c phân b di n - Ph m vi nghiên c u c a ñ tài: Tính toán ch ñ v n hành lư i r ng, nhi u nút, nhi u nhánh r Do ñó t n th t l n lư i phân ñi n phân ph i hi n t i c a thành ph B o L c phân tích...
 • 13
 • 383
 • 0

ửng dụng phần mềm hysys trong việc tính toán công nghệ và tối ưu hoá các thông sổ vận hành cho chế độ hoạt động hiện tại của nhà máy xử lý khí dinh cổ với lưu lượng đầu vào 6 triệu m3ng�

ửng dụng phần mềm hysys trong việc tính toán công nghệ và tối ưu hoá các thông sổ vận hành cho chế độ hoạt động hiện tại của nhà máy xử lý khí dinh cổ với lưu lượng đầu vào 6 triệu m3ng�
... Condensate(C-02) 129 6. 5.4 Ch y k t qu t i u 131 6. 6 TNH TON THI T B 132 6. 6.1 Thỏp ch ng c t 132 6. 6.2 Thi t b tỏch pha 133 6. 6.3 Cỏc thi t b trao ... 88 6. 2.1 u m c a Hysys 88 6. 2.2 ng d ng c a Hysys 88 6. 2.3 Thao tỏc thi t k m t quỏ trỡnh cụng ngh 89 6. 3.MễI TR NG LM VI C C A HYSYS 90 6. 3.1.B t ... (Phỏp) 69 ,50 2 ,60 1,20 0,17 0,34 0,12 0,17 0,20 0,20 0,20 COS, CS2 8,20 16, 80 - ng hnh m ts n c Chõu (% vol) Thnh ph n CH4 C2H6 C3H8 i-C4H10 n-C4H10 C 5+ CO2, H2S Indonesia 65 ,40 6, 40 6, 60 1,50...
 • 145
 • 804
 • 2

thảo luận logistics kinh doanh thương mại vinafo VCU phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chi phí vận chuyển từ đó đề xuất các giải pháp giảm CPVT cho cac DN tại VN hiện nay

thảo luận logistics kinh doanh thương mại vinafo VCU phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chi phí vận chuyển từ đó đề xuất các giải pháp giảm CPVT cho cac DN tại VN hiện nay
... LOGISTICS KINH DOANH THƯƠNG MẠI – NHÓM 09 PHẦN I CƠ SỞ LÝ THUYẾT I Các nhân tố thuộc sản phẩm Khoảng cách vận chuyển Khoảng cách vận chuyển yếu tố ảnh hưởng tới chi phí vận chuyển Ta ... tiện vận tải, … Đồ thị minh họa mối quan hệ chi phí vận chuyển khoảng cách Chi phí vận chuyển Khoảng cách vận chuyển DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI – SVTM .VN LOGISTICS KINH DOANH THƯƠNG MẠI – ... cước vận chuyển doanh nghiệp vận tải II Các nhân tố thuộc thị trường Khối lượng hang hóa vận chuyển: Vận chuyển nhân tố ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển Cũng nhiều hoạt động logistics, tính kinh...
 • 17
 • 182
 • 0

Các giải pháp vận dụng marketing điện tử (e-marketing) cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam

Các giải pháp vận dụng marketing điện tử (e-marketing) cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam
... ú, nhúm tỏc gi ó chn ti Các giải pháp vận dụng marketing điện tử (e -marketing) cho doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam nghiờn cu TèNH HèNH NGHIấN CU TI Trờn th gii: E -marketing l ni dung nghiờn ... CC DOANH NGHIP XUT NHP KHU VIT NAM 43 2.2.1 Nhn thc ca cỏc doanh nghip v e -marketing 44 2.2.2 Thc trng dng E -marketing ca cỏc doanh nghip xut nhp khu Vit Nam 46 2.2.2.1 Doanh ... Tng quan lý lun v e -marketing Chng 2: Thc trng dng e -marketing ca cỏc doanh nghip xut nhp khu Vit Nam Chng 3: Gii phỏp dng e -marketing cho cỏc doanh nghip xut nhp khu Vit Nam Mc dự ó ht sc c...
 • 111
 • 554
 • 9

Các giải pháp vận dụng marketing điện tử (e marketing ) cho các doanh nghiệp xuất khẩu việt nam

Các giải pháp vận dụng marketing điện tử (e marketing ) cho các doanh nghiệp xuất khẩu việt nam
... dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) 48 2.2 THỰC TRẠNG VẬN DỤNG E- MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 50 2.2.1 Nhận thức doanh nghiệp e -marketing 51 2.2.2 Thực trạng vận dụng ... Tổng quan lý luận e -marketing Chương 2: Thực trạng vận dụng e -marketing doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam Chương 3: Giải pháp vận dụng e -marketing cho doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam Mặc dù cố gắng, ... N G so-^oa ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA H Ó C CẤP BÔ CÁC GIẢI PHÁP VẬN DỤNG MARKETING ĐIỆN TỬ (E- MARKETING) CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM THU" VIÊN T R U Ô N G DA! H Ó C Mã số: B 2006-...
 • 141
 • 204
 • 0

ĐỀ TÀI:CÁC GIẢI PHÁP VẬN DỤNG MARKETING ĐIỆN TỬ (E- MARKETING) CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM ppt

ĐỀ TÀI:CÁC GIẢI PHÁP VẬN DỤNG MARKETING ĐIỆN TỬ (E- MARKETING) CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM ppt
... ú, nhúm tỏc gi ó chn ti Các giải pháp vận dụng marketing điện tử (e -marketing) cho doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam nghiờn cu TèNH HèNH NGHIấN CU TI Trờn th gii: E -marketing l ni dung nghiờn ... CC DOANH NGHIP XUT NHP KHU VIT NAM 43 2.2.1 Nhn thc ca cỏc doanh nghip v e -marketing 44 2.2.2 Thc trng dng E -marketing ca cỏc doanh nghip xut nhp khu Vit Nam 46 2.2.2.1 Doanh ... Tng quan lý lun v e -marketing Chng 2: Thc trng dng e -marketing ca cỏc doanh nghip xut nhp khu Vit Nam Chng 3: Gii phỏp dng e -marketing cho cỏc doanh nghip xut nhp khu Vit Nam Mc dự ó ht sc c...
 • 111
 • 397
 • 0

Luận văn các giải pháp kinh doanh cho công ty dệt may công nghiệp - Nguyễn Thị Huyền Dương - 1 pot

Luận văn các giải pháp kinh doanh cho công ty dệt may công nghiệp - Nguyễn Thị Huyền Dương - 1 pot
... xí nghiệp thành viên: QTKD10-HÀ NỘI 23 Trường CĐ KTKT Công Nghiệp I Nguyễn Thị Huyền Dương Báo Cáo Tổng Hợp - nghiệp Mành- Nhúng keo - nghiệp Bạt - nghiệp Vải không dệt - nghiệp May ... Nguyễn Thị Huyền Dương Báo Cáo Tổng Hợp Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền Dương PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI I Quá trình hình thành phát triển Công ty dệt vải công nghiệp ... 02/ 01( %) 03/02(%) 23.8465 11 0.03 18 5 Nhìn bảng ta thấy tiêu nộp NSNN công ty tăng cao năm vừa qua, thể lỗ lực không ngừng công ty QTKD10-HÀ NỘI Trường CĐ KTKT Công Nghiệp I Nguyễn Thị Huyền Dương...
 • 30
 • 102
 • 0

Luận văn các giải pháp kinh doanh cho công ty dệt may công nghiệp - Nguyễn Thị Huyền Dương - 3 doc

Luận văn các giải pháp kinh doanh cho công ty dệt may công nghiệp - Nguyễn Thị Huyền Dương - 3 doc
... 715 5 73 3,51 4 ,38 Từ máy 7- 16 Dệt 7 63 679 641 21 ,34 23, 98 25,41 Phục vụ 7 63 679 641 7,02 7,88 8 ,35 Chuyên môn 7 63 679 641 3, 29 3, 70 3, 92 Dệt 31 83 2872 5,12 5,67 Phục vụ 31 83 2872 2,10 2 ,33 Chuyên ... trạng công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội: a Công tác phân tích công việc công ty: Công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội bao gồm bốn xí nghiệp thành viên, công tác phân tích công việc công ty tổng hợp ... M1555KR Công đoạn Định mức SX Đơn giá lương( đ) Đậu 30 /2 3, 7kg x 30 mối 254,95 Xe 30 /2 55kg x máy 2 43, 36 Đậu 10/C3 7,9 kg x 26 mối 1 03, 33 Suốt ngang 33 0 kg 486,71 Lờ 8000m x thùng 3, 35 Dồn 680m...
 • 30
 • 104
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: v tính toán các trạng thái vận hành của lưới điệniii những vấn đề đặt ra với tiên trình hội nhập và phát triền của nền kinh tế việt nam trong giai đoạn tới và các giải pháp để giải quyết các vấn đề đóphân tích kinh tế và tối ưu hóa giải pháp công trình ứng phó với bđkh cho tỉnh quảng trịcác giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùngcác giải pháp hỗ trợ cho chính sách tiền tệcác giải pháp tăng thu cho ngân sách nhà nướccác giải pháp tài chính cho doanh nghiệpcác giải pháp kiến trúc cho vùng khí hậu nóng pdfcác giải pháp kiến trúc cho vùng khí hậu nóngcac giai phap an ning cho mang wlangiới thiệu các giải pháp chống thấm cho đập đấtcác giải pháp chi tiết cho công ty cp bkavcác giải pháp cụ thể cho việc xây dựng chiến lược sản phẩm phần mềm tại công ty cmcsoft giai đoạn 2013 2015các giải pháp kỹ thuật cho công trìnhhoàn thiện các giải pháp tài chính cho phát triển ngành công nghiệp dệt may đến năm 2010chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả