nghiên cứu, thiết kế hệ thống tiết kiệm nhiên liệu theo tải trên động cơ xăng

NGHIÊN cứu, THIẾT kế hệ THỐNG TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU THEO tải TRÊN ĐỘNG XĂNG

NGHIÊN cứu, THIẾT kế hệ THỐNG TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU THEO tải TRÊN ĐỘNG cơ XĂNG
... k sẵn đ ng c Hình 1.8: ảình cắt góc động V8 kết hợp với hệ thống điều khiển áp suất dầu Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tiết kiệm nhiên liệu theo tải động xăng Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật ... Hình 1.4: Thân động V8, có m ch dầu m ch dầu điều khiển đội thuỷ lực Hình 1.5: Minh ho hệ thống phân phối khí Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tiết kiệm nhiên liệu theo tải động xăng Trường Đại ... ng tr c đƣ kìm hƣm phát tri n c a cơng ngh nƠy Hình 2.4: Mitsubishi Lancer sử dụng cơng nghệ MD Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tiết kiệm nhiên liệu theo tải động xăng 17 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ...
 • 82
 • 197
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thiết bị nhà nấu bia

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thiết bị nhà nấu bia
... dung Nghiên cứu thiết kế hộ thống tiết kiệm lượng cho hệ thống thiết bị nhà nấu bia , với hi vọng phần đáp ứng nhu cầu cấp thiết -3- CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu sơ lược ngành công nghệ sản ... pháp Tiết kiệm lượng cho hệ thống nấu Từ kết tính toán thu phần trên, ta rút bảng 2-10, tổng kết lượng nhiệt tiêu thụ nồi hệ thống nấu, từ đưa biểu đồ hình 2-10, phân bố tiêu thụ lượng cho hệ nấu ... thuật hệ thống nhà nấu Hiện tại, nhà máy bia Thanh Hoá sử dụng 02 hệ nấu có công suất m 30 m3 dịch/mẻ Hệ thống nấu m3 dịch/mẻ hệ nấu có suất mẻ nấu tương đối thấp, nên luận văn hệ thông nấu có...
 • 79
 • 492
 • 2

Nghiên cứu thiết kế hộ thống tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thiết bị nhà nấu bia

Nghiên cứu thiết kế hộ thống tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thiết bị nhà nấu bia
... dung Nghiên cứu thiết kế hộ thống tiết kiệm lượng cho hệ thống thiết bị nhà nấu bia , với hi vọng phần đáp ứng nhu cầu cấp thiết -3- CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu sơ lược ngành công nghệ ... pháp Tiết kiệm lượng cho hệ thống nấu Từ kết tính toán thu phần trên, ta rút bảng 2-10, tổng kết lượng nhiệt tiêu thụ nồi hệ thống nấu, từ đưa biểu đồ hình 2-10, phân bố tiêu thụ lượng cho hệ nấu ... thuật hệ thống nhà nấu Hiện tại, nhà máy bia Thanh Hoá sử dụng 02 hệ nấu có công suất m 30 m3 dịch/mẻ Hệ thống nấu m3 dịch/mẻ hệ nấu có suất mẻ nấu tương đối thấp, nên luận văn hệ thông nấu có...
 • 79
 • 295
 • 0

Luận văn nghiên cứu, thiết kế hệ thống pha chế, cung cấp dung dịch tự động cho dây chuyền sản xuất rau an toàn bằng phương pháp thuỷ canh

Luận văn nghiên cứu, thiết kế hệ thống pha chế, cung cấp dung dịch tự động cho dây chuyền sản xuất rau an toàn bằng phương pháp thuỷ canh
... xu t rau an toàn b ng phương pháp th y canh 10 1.4 H th ng t ñ ng hóa s n xu t rau an toàn cho nhi u lo i rau 13 1.5 Cách pha ch dung d ch trình sinh trư ng phát tri n c a rau tr ng th y canh ... hình pha tr n cung c p dung d ch t ñ ng cho dây chuy n s n xu t rau an toàn b ng phương pháp th y canh b ng PLC + Xây d ng giao di n giám sát ñi u n mô hình pha tr n cung c p dung d ch t ñ ng cho ... gi i h n ñ tài ti n hành Nghiên c u, thi t k h th ng pha ch , cung c p dung d ch t ñ ng cho dây chuy n s n xu t rau an toàn b ng phương pháp thu canh Dung d ch cung c p cho tr ng ph i ñ m b o thông...
 • 137
 • 1,299
 • 8

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sữa chữa điện công ty cổ phần than cọc 6, cẩm phả, quảng ninh

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sữa chữa cơ điện  công ty cổ phần than cọc 6, cẩm phả, quảng ninh
... in h ỏp kiu hỡnh tia a) Cung cp in cho ph ti phõn tỏn; b) Cung cp cho ph ti trung Thanh cỏi trm bin ỏp phõn xng; Thanh cỏi t ng lc Hỡnh 3.1a: S hỡnh tia dựng cung cp in cho cỏc ph ti phõn tỏn ... duyt phng ỏn v chuyn Cụng ty than Cc Sỏu thnh Cụng ty c phn than Cc Sỏu TKV T ngy 01/01/2007, Cụng ty c phn than Cc Sỏu TKV chớnh thc chuyn sang hot ng theo mụ hỡnh Cụng ty c phn cú 51% chi phi ... thut in, in t CHNG I GII THIU CHUNG V CễNG TY C PHN THAN CC SU 1.1 Gii thiu chung v Cụng ty c phn than Cc Sỏu Cụng ty c phn than Cc Sỏu tin thõn l m than Cc Sỏu c thnh lp ngy 01/08/1960 theo Quyt...
 • 67
 • 419
 • 3

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển mức nước bình cấp trên nền centum VP

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển mức nước bình cấp trên nền centum VP
... hệ điều khiển mức nước bình cấp sử dụng biến tần Mô Matlab-Simulink vòng điều khiển mức nước lưu lượng nước với tham số PID thiết kế Chương 3: Thiết kế hệ thống điều khiển mức nước bình cấp CENTUM ... học hệ thống điều khiển mức nước bình cấp thông qua điều khiển biến tần điều khiển tốc độ động máy bơm - Thiết kế hoàn toàn hệ thống điều khiển mức nước bình cấp CENTUM VP bao gồm công việc: lắp ... hệ thống, khởi tạo, thiết kế điều khiển mức bình nước cấp - Kiểm định kiến thức lý thuyết điều khiển logic điều khiển trình sử dụng điều khiển PID điều khiển cấp cao khác 1.3.3 Những vấn đề nghiên...
 • 87
 • 302
 • 1

NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ THỐNG tạo mẫu NHANH SLS THEO mô ĐUN

NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ THỐNG tạo mẫu NHANH SLS THEO mô ĐUN
... ng (SLS) Xác đ nh nh h ng c a SLS & GFR Xác đ nh h s t m quan tr ng c a GFR Thi t l p ma tr n đ ng d ng Hình thƠnh đun đun đun đun n Thi t k đun Thi t k đun Thi t k đun n ... 3: Phơn tích thi t k s n phẩm theo đun, thi t k h th ng, l a ch n đun Phơn tích quy trình thi t k theo đun; Thi t k h th ng; Phơn tích thi t k theo đun; Đánh giá Ủ t ph ng; L a ch ... TRỊNHă THI Tă K ă THEO M ĐUN, ă THI Tă K ăH ăTH NG,ăL AăCH NăCÁCăM ĐUN Theo ắPh ng pháp phát tri n s n phẩm theo đun (Modular Product Development ậ MPD ), quy trình thi t k theo đun t ng quát...
 • 128
 • 156
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống lọc nước uống trực tiếp tại tòa nhà C trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội với công suất 3000lngđ

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống lọc nước uống trực tiếp tại tòa nhà C trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội với công suất 3000lngđ
... viên trường đại h c Sư phạm- Đại h c Qu c Gia Nội Trường đại h c Sư phạm đầu tư hệ thống l c c với c ng suất 75lít/giờ Với hệ thống cung c p cho khoảng 1500 sinh viên/1 ca h c Hệ thống l c ... xử lý sau: c máy (tòa nhà C) Bơm áp C t l c C t l c Hệ thống l c RO C t l c C t l c c thải thu gom sử dụng cho m c đích sinh hoạt kh c Cột l c 5(RO) Lõi l c T33 Bồn chứa Lõi l c khử trùng ... h 4  Hệ thống phân phối thu c l c c dẫn vào c t l c ống dẫn c phân phối bề mặt bể l c ống c c sau l c thu ống đ c lỗ đáy c t l c c rửa l c dẫn vào c t l c ống dẫn c phân...
 • 98
 • 333
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống lọc nước uống trực tiếp tại tòa nhà C trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội với công suất 3000lngđ

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống lọc nước uống trực tiếp tại tòa nhà C trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội với công suất 3000lngđ
... 1.5. 4Hệ thống l c c uống tr c tiếp cho sinh viên trường đại h c Giao Thơng Vận Tải 13 1.5. 5Hệ thống l c c uống tr c tiếp cho sinh viên trường đại h c Sư phạm- Đại h c Qu c Gia Nội ... l c c cho sinh viên c n nhà trường để ph c vụ nhu c u thiết yếu sinh viên c n nhà trường Vì vậy, tơi xin đề xuất đề tài: Nghiên c u, thiết kế hệ thống l c c uống tr c tiếp tòa nhà C trường ... thống l c c uống tr c tiếp cho sinh viên trường đại h c Sư phạmĐại h c Qu c Gia Nội Trường đại h c Sư phạm đầu tư hệ thống l c c với c ng suất 75lít/giờ Với hệ thống cung c p cho khoảng...
 • 90
 • 362
 • 0

Nghiên cứu thực nghiệm hệ thống đánh lửa lai bô bin đôi trên động đốt trong

Nghiên cứu thực nghiệm hệ thống đánh lửa lai bô bin đôi trên động cơ đốt trong
... hệ thống đánh lửa liên kết hai loại đánh lửa lại với - Xây dựng s lý thuyết tính toán cho hệ thống đánh lửa lai CDI-TI - Thử nghiệm hệ thống đánh lửa ô tô - Kiểm nghiệm kết qu hệ thống đánh lửa ... Hiện có r t nhiều hệ thống đánh lửa ô tô đ i mới, việc nghiên cứu thí nghiệm để tạo hệ thống đánh lửa nhằm mục đích sau: Tạo hệ thống đánh lửa kết hợp đánh lửa điện dung đánh lửa điện cảm lại ... nên hệ thống đánh lửa lai đ ợc đ i Đ iăt ng nghiên c u Lĩnh vực đề tài nghiên cứu hệ thống điện ô tô hệ thống đánh lửa chủ yếu Qua nhằm tạo hệ thống cho giáo viên tham kh o nh ứng dụng lên hệ thống...
 • 74
 • 493
 • 0

bài 27-he thong cung cap nhien lieu va kk cho dong co xang

bài 27-he thong cung cap nhien lieu va kk cho dong co xang
... trị cho phép xăng chuyển qua van an toàn thùng xăng > Các cảm biến tiếp nhận thông số tình trạng, chế độ làm việc động cung cấp cho điều khiển phun để vòi phun phun lượng Nhiên liệu đảm bảo cho ... hoà khí • Bộ chế hoà khí làm nhiệm vụ hoà trộn xăng với kk có tỉ lệ phù hợp với chế độ làm việc động • Bầu lọc khí để lọc bụi bẩn lẫn kk Đường dẫn xăng Bầu lọc không khí Đường dẫn không khí ... I/- NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI: 1/ NHIỆM VỤ:  Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí (còn gọi hệ thống nhiên liệu) động xăng có nhiệm vụ cung cấp hoà khí( hỗn hợp xăng không khí) vào xi-lanh động...
 • 14
 • 632
 • 6

NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ THỐNG lái TRÊN XE SINH THÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ THỐNG lái TRÊN XE SINH THÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU
... HỆ THỐNG LÁI TRÊN XE SINH THÁI 58 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 1: Thành tích đội thi lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu Honda 62 PHỤ LỤC 2: Một số hình ảnh thi lái xe sinh thái ... Sơ đồ nguyên lý trợ lực lái quay vòng 27 Chương 2: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG LÁI TRÊN XE SINH THÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU 2.1 Lựa chọn góc đặt bánh xe xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu Tương tự ô tô thông ... tư duy, nghiên cứu vận dụng vào thực tế • Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu hệ thống lái cho xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu - Đưa phương án thiết kế lái cho xe tự chế đảm tính ổn định xe chuyển...
 • 69
 • 691
 • 3

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống truyền lực xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống truyền lực xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu
... hệ thống truyền lực xe Ware 110cc + Thứ hai: Ứng dụng thiết kế, chế tạo hệ thống truyền lực xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu + Thứ ba: Đánh giá kết trình thiết kế, chế tạo hệ thống xe sinh thái ... Ware 110cc để nghiên cứu hệ thống truyền lực - Thiết kế, chế tạo hệ thống truyền lực xe tiết kiệm nhiên liệu - Mục đích cuối cần đạt chế tạo thành công xe tiết kiệm nhiên liệu tiết kiệm với giá ... vỏ xe Chiều cao xe Giá trị 95kg 950mm 700mm Xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu chạy đường nhựa khô tiêu chuẩn Để bảm bảo việc tiết kiệm nhiên liệu xe yêu cầu hệ thống truyền lực xe phải giúp xe...
 • 71
 • 1,031
 • 6

NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ THỐNG lái TRÊN XE SINH THÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

NGHIÊN cứu THIẾT kế hệ THỐNG lái TRÊN XE SINH THÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU
... VỀ HỆ THỐNG LÁI LỰA CHỌN GÓC ĐẶT BÁNH XE TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÁI TRÊN XE SINH THÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU KIỂM TRA BỀN MỘT SỐ CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG LÁI BẢO DƯỠNG HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG LÁI TRÊN ... XE Xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu Góc Kingpin • Góc Kingpin lấy 7⁰ Độ chụm • Độ chụm THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÁI TRÊN XE SINH THÁI Phương án 1: Dẫn động lái cấu xoay lúc lái, lái cho bên bánh xe ... trào tiết kiệm lượng bảo vệ môi trường sống  MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI: Nghiên cứu hệ thống lái cho xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu Đưa phương án thiết kế lái cho xe tự chế đảm tính ổn định xe chuyển...
 • 15
 • 299
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản cho công ty tnhh hùng vương ở khu công nghiệp mỹ tho tiền giangnghiên cứu thiêt kế hệ thống xử lý khí no2 bằng phương pháp hấp thụnghiên cứu thiết kế hệ thống năng lượng gió công suất nhỏ dùng máy phát đồng bộ nam châm vĩnh cửunghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia bạch đằngnghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển xe hai bánh tự cân bằngnghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị sấy vải quả sử dụng năng lượng khí sinh học biogasnghiên cứu thiết kế hệ thống báo cháy tự độngnghiên cứu thiết kế hệ thống tự động hóa dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôinghiên cứu thiết kế hệ thống truyền động chính của máy tiện hitachi seiki 4ne 600nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển áp suất hơi của lò hơi trong nhà máy nhiệt điệnnghiên cứu thiết kế hệ thống báo cháy tự động cho công trình tòa nhà đa năng icon4nghiên cứu thiết kế hệ thống robot xử lý thông minhnghiên cứu xây dựng hệ thống tìm kiếm video theo nội dungnghien cuu thiet ke he truyen dong dien dieu chinh tron dien ro to dong co khong dong bo 3 phadieu chinh xung dien tro ro tonghiên cứu thiết kế và cài đặt bộ điều khiển dự báo trên cơ sở hệ logic mờPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017bài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học