nghiên cứu biện pháp tối ưu hoá hệ thống treo xe bus sử dụng ở tp hcm

NGHIÊN cứu BIỆN PHÁP tối ưu HOÁ hệ THỐNG TREO XE BUS sử DỤNG THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

NGHIÊN cứu BIỆN PHÁP tối ưu HOÁ hệ THỐNG TREO XE BUS sử DỤNG ở THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
... thân xe sau cătĕngănhẹ nh ngăth i gian ổnăđ nhănhanhăh năđángăk so v i h th ng treo th đ ng 1.2 M căđíchăc aăđ tài Đ tài Nghiên c u bi n pháp t iă uă hoá h th ng treo xe Bus s d ng Thành Ph H Chí ... cho h th ng treo tích cực c a mô hình xe đầyă đ mô ph ng phần m m Matlab-Simulink,ăcácăph ng pháp đi u n khác nằm ph m vi nghiên c u c aăđ tài 1.4 Ph ng pháp nghiên c u  Ph ng pháp nghiên c u ... hình 1/2 xe 75 Hình 4.7: Đồ th chuy n v tr ng tâm xe mô hình 1/2 xe .76 Hình 4.8: Đồ th góc l c d c tr ng tâm xe mô hình 1/2 xe 76 Hình 4.9: Đồ th gia t c thân xe mô hình 1/2 xe ...
 • 123
 • 176
 • 0

Luận văn Ths NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN KHI KHAI THÁC CÁC BÃI VẬT LIỆU ĐẮP ĐẬP HỒ CHỨA NƯỚC KRÔNG PÁCH THƯỢNG

Luận văn Ths NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN KHI KHAI THÁC CÁC BÃI VẬT LIỆU ĐẮP ĐẬP HỒ CHỨA NƯỚC KRÔNG PÁCH THƯỢNG
... thủy khóa 2012-2014 Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ Nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa hệ thống vận chuyển khai thác bãi vật liệu đắp đập hồ chứa nước Krông Pách Thượng công trình nghiên cứu riêng ... HÙNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN KHI KHAI THÁC CÁC BÃI VẬT LIỆU ĐẮP ĐẬP HỒ CHỨA NƯỚC KRÔNG PÁCH THƯỢNG Chuyên ngành : Xây dựng công trình thủy Mã số : 60 – 58 – 40 LUẬN VĂN ... án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng 3.2 Tối ưu hóa qui hoạch khai thác vận chuyển vật liệu đắp đập Hồ chứa nước Krông Pách Thượng 3.3 Kết luận chương Kết luận kiến nghị Tài liệu tham khảo Luận văn...
 • 169
 • 576
 • 0

Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa ứng dụng trong hệ thông tin địa lý luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa ứng dụng trong hệ thông tin địa lý luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... HỌC CÔNG NGHỆ VŨ THỊ CHIÊM NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP TỐI ƢU HÓA ỨNG DỤNG TRONG HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ Ngành Chuyên ngành Mã số : Công nghệ thông tin : Hệ thống thông tin : 604 8010 4 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG ... ngành công nghệ thông tin, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành nghề khác trở nên phổ biến Trong nhiều lĩnh vực việc áp dụng công nghệ thông tin đem lại hiệu mong đợi, lẽ việc ứng dụng công ... quân sự, Trong khứ việc sử dụng công nghệ thông tin ứng dụng vào nghiên cứu đất đai, không gian địa đạt đƣợc thành tựu hiệu cao công tác quản sử dụng đất Hệ thống thông tin địa (Geographic...
 • 72
 • 93
 • 0

Tài liệu Đề tài: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA TRUYỀN DẪN TRONG MẠNG VÔ TUYẾN HỢP TÁC MIMO pdf

Tài liệu Đề tài: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA TRUYỀN DẪN TRONG MẠNG VÔ TUYẾN HỢP TÁC MIMO pdf
... ĐỊNH NGHIÊN CỨU CỦA NGHIÊN CỨU SINH Đề tài (hướng nghiên cứu) NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA TRUYỀN DẪN TRONG MẠNG VÔ TUYẾN HỢP TÁC MIMO Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử Mã số: 62.52.70.01 Nghiên ... truyền dẫn hợp tác MIMO, tất người dùng hợp tác dùng phương pháp truyền dẫn MIMO, toán tối ưu máy thu, máy phát cần quan tâm 15 ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU  Nghiên cứu hệ thống truyền dẫn hợp tác ... với liệu chúng tạo nên Hình 1: Truyền dẫn hợp tác thông tin tuyến phân tập không gian TRUYỀN DẪN HỢP TÁC TRONG THÔNG TIN VÔ TUYẾN - Trong truyền dẫn hợp tác tập trung vào mạng tuyến (mạng...
 • 29
 • 497
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TỐI ƯU HOÁ HỆ GIẢM CHẤN NHIỀU BẬC TỰ DO TRONG CHẾ ĐỘ CƯỠNG BỨC ỔN ĐỊNH" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Kết nghiên cứu toán tối ưu hóa hệ nhiều bậc tự cho thấy số bậc tự tỷ số tổng khối lượng hệ phụ hệ tăng lên, khả giảm chấn hệ tăng theo Các thông số tối ưu cho bảng 1, sử dụng vào việc thiết kế hệ ... vào việc thiết kế hệ giảm chấn cho hiệu giảm chấn tối ưu dãi tần cho Trên sở toán tối ưu nói trên, phát triển cho toán tối ưu hóa hệ giảm chấn nhiều bậc tự chế độ cưỡng không ổn định TÀI LIỆU THAM ... số bậc tự hệ phụ rõ ràng làm giảm cách có hiệu biên độ dao động hệ Tuy nhiên, tương ứng với việc giảm biên độ khối lượng chính, biên độ dao động khối lượng hệ phụ tương đối lớn Đây nhược điểm hệ...
 • 5
 • 246
 • 1

Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa trong mạng GSM

Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa trong mạng GSM
... định tối ưu hóa 30 CHƢƠNG III: PHƢƠNG PHÁP TỐI ƢU HÓA TRONG MẠNG GSM 3.1 Mục đích vai trò tối ƣu hóa Tối ưu hóa để cung cấp chất lượng mạng tốt sử dụng phổ tần cho phép hiệu Vài trò tối ưu hóa ... chương 28 CHƢƠNG III: PHƢƠNG PHÁP TỐI ƢU HÓA TRONG MẠNG GSM 30 3.1 Mục đích vai trò tối ưu hóa 30 3.2 Tối ưu hóa mạng dựa thống kê OMC 30 3.2.1 Tỷ lệ ... em tìm hiểu, nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sỹ với đề tài Nghiên cứu phƣơng pháp tối ƣu hóa mạng di động GSM Bố cục luận văn gồm có chương: Chương I: Giới thiệu chung mạng GSM Chương II:...
 • 110
 • 190
 • 0

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA KẾT CẤU ÁP DỤNG TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA KẾT CẤU ÁP DỤNG TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP
... tính toán nghiệm tối ưu so sánh với nghiệm tối ưu phương pháp trực tiếp tìm để xác minh tính đắn phương pháp Kết tối ưu ba phương pháp sau: Bảng 4: So sánh kết tối ưu theo phương pháp TT tn (mm) ... biến dạng đảm bảo Xây dựng phương pháp tối ưu: Với phân tích ưu nhược điểm phương pháp tối ưu II.1.c, nghiên cứu nhận thấy với toán tối ưu kết cấu tàu có phương pháp tìm kiếm trực tiếp thỏa mãn ... tự động hóa trình tối ưu Phương pháp đơn hình: cải tiến từ phương pháp đồ thị o Chỉ tối ưu tuyến tính, tối ưu hàm nhiều biến o Tìm nghiệm tối ưu toàn miền o Phải lập bảng, tối ưu kết cấu đơn...
 • 13
 • 193
 • 0

nghiên cứu làm giảm đạm amôn trong hệ thống thí nghiệm có sử dụng vật liệu tự chế

nghiên cứu làm giảm đạm amôn trong hệ thống thí nghiệm có sử dụng vật liệu tự chế
... trường NGHIÊN CỨU LÀM GIẢM ĐẠM AMÔN TRONG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM CÓ SỬ DỤNG VẬT LIỆU TỰ CHẾ Cán bộ hướng dẫn LÊ ANH KHA Cần Thơ, 2014 i PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn kèm theo đây, với tựa ... hiện thí nghiệm, hiệu trình làm giảm 94.5% đạm amôn nước Đề tài “ Nghiên cứu trình giảm đạm amôn hệ thống thí nghiệm sử dụng vật liệu tự chế thực hiện nhằm kế thừa kết nghiên cứu ... Đề tài nghiên cứu làm giảm đạm amôn hệ thống thí nghiệm sử dụng vật liệu tự chế thực hiện từ tháng đến tháng 12 năm 2014 với mục tiêu làm giảm nồng độ đạm amôn hệ thống thí nghiệm...
 • 42
 • 108
 • 0

Nghiên cứu điều khiển tối ưu cho hệ điều khiển có phương trình trạng thái dạng suy biến bằng phương pháp số

Nghiên cứu điều khiển tối ưu cho hệ điều khiển có phương trình trạng thái dạng suy biến bằng phương pháp số
... TON IU KHIN TI U CHO H Cể PHNG TRèNH TRNG THI SUY BIN 2.1 Bi toỏn iu khin ti u 2.1.1 Khỏi nim Nhim v ca bi toỏn iu khin ti u l thc hin vic tỡm kim mt lut iu khin cho mt h thng cho trc nhm t c ... KHIN TI U CHO H Cể PHNG TRèNH TRNG THI SUY BIN 39 2.1 Bi toỏn iu khin ti u . 39 2.1.1 Khỏi nim . 39 2.1.2 Phõn loi 40 2.1.3 Gii bi toỏn iu khin ti u liờn tc 41 2.2 Bi toỏn iu khin ti u suy bin ... Nghiờn cu iu khin ti u cho h iu khin cú phng trỡnh trng thỏi dng suy bin bng phng phỏp s di s hng dn khoa hc trc tip ca PGS TS Nguyn Hu Cụng Nghiờn cu phng phỏp s iu khin ti u cho h thng ng núi chung...
 • 83
 • 332
 • 0

Nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống nhiệt lạnh

Nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống nhiệt lạnh
... có khả nghiên cứu tổng thể vùng khe hm mục tiêu v xác định chiến lợc chuyển dịch đến nghiệm tối u cách hiệu Dới trình bầy tỉ mỉ quan điểm điều chỉnh bớc theo nguyên lý vợt khe Nguyên lý tối u ... số vợt phía v phía dới: a, b v hệ số phân chia: Các giá trị khác chúng tạo cho thuật toán tối u hoá tính chất khác lớp hm có thực tế Ví dụ, để tăng khả nghiên cứu tổng thể địa hình khe thờng ... nhanh đến nghiệm tối u m không bị rơi vo lòng khe trớc thời hạn Qui tắc tìm bớc vợt khe đơn giản mặt lôgíc thực hiện, chí tính tay v cho phép dễ dng áp dụng để tối u hoá hệ thống hoạt động áp...
 • 20
 • 202
 • 0

Nghiên cứu giải pháp tối ưu hệ thống WEB CACHING

Nghiên cứu giải pháp tối ưu hệ thống WEB CACHING
... hiểu Web caching, kiểu kiến trúc Web Caching, thuật toán thay cache hiệu Vận dụng kiến thức nghiên cứu để đánh giá hệ thống Web Caching dùng cho mạng VNN.VN VNPT, đưa giải pháp Web Caching tối ưu ... giá ưu nhược điểm hệ thống Web Caching VNPT Luận văn trình bày giải pháp nâng cấp hệ thống Web Caching cho mạng VNN VNPT Những đóng góp khoa học thực tiễn luận văn: Đưa giải pháp nâng cấp hệ thống ... giải pháp Chương 2- KHÁI NIỆM WEB CACHING, CÁC KIẾN TRÚC VÀ THUẬT TOÁN THAY THẾ CỦA WEB CACHING 2.1 KHÁI NIỆM VỀ WEB CACHING 2.1.1 Định nghĩa Web Caching Web caching việc lưu trữ tài liệu web...
 • 21
 • 353
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " TỐI ƯU HÓA SƠ ĐỒ CẮT CHI TIẾT KIM LOẠI TỪ PHÔI TẤM BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẬP NGUỘI" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... lượng chi tiết dải cắt theo chi u dọc Tính chi u rộng dải cắt Tính số lượng chi tiết cắt từ vật liệu theo chi u dọc Tính số lượng chi tiết dải cắt Tính số lượng chi tiết cắt dải cắt theo chi u ... nâng cao suất lao động Ngoài ra, từ liệu đồ cắt mà phần mềm tạo giao tiếp với máy dập cắt CNC để tự dodọng hóa trình gia công dập cắt chi tiết từ phôi kim loại số ngành công nghiệp OPTIMAL ... chi tiết giải cắt Trong phương án xếp có hệ số sử dụng vật liệu nhau, phương án chọn phương án có chi u rộng dải cắt lớn bước cắt dập ngắn thời gian cắt tiết kiệm Để xác định chi u rộng dải cắt...
 • 9
 • 249
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " TỐI ƯU HÓA KIỂU DÁNG KẾT CẤU THEO PHƯƠNG PHÁP MẬT ĐỘ VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÓA" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... đến tính hợp lí kết cấu, vd p ≥ μ ≈ 1/3 (Sigmund)[2] Phương pháp mật độ sinh kết cấu tối ưu dựa độ cứng không chứng tỏ kết cấu tối ưu hay có tồn kết cấu tối ưu hay không Để phương pháp có lời giải, ... 2008 2.2 .Phương pháp tiến hóa Giống phương pháp tối ưu hóa kết cấu khác, phương pháp tiến hóa tìm kết cấu độ cứng lớn với khối lượng nhỏ cho phép Để đạt điều đó, toán dẫn đến việc tối ưu độ thích ... kết cấu độ cứng lớn nhất, kết cấu sau lần tính lặp cần lưu lại để chọn kết cấu độ cứng lớn nhất, kết cấu hiển nhiên kết cấu tích bé 2.CƠ SỞ LÍ THUYẾT TÍNH TOÁN 2.1 .Phương pháp mật độ Phương pháp...
 • 11
 • 221
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TỐI ƯU HÓA CÔNG SUẤT TÁC DỤNG VÀ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA CÁC NGUỒN NHIỆT ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN VỚI VÉCTƠ ẢNH TRỊ RIÊNG" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thực ảo điện áp nút thứ (i) so với điện áp nút cân Uo modul điện áp nút cân 3.MÔDUL TỐI ƯU HÓA CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN 3.1.Thiết lập mô hình toán Xác định công suất phản kháng ... tối ưu hóa công suất QiF nhà máy điện Sơ đồ khối tiến trình tính toán tối ưu hóa công suất Q đề nghị Hình Xét trình DPQ giảm dần hệ thống có đủ khả cân công suất tất nguồn vận hành hệ thống điện ... − i (13) Trong trình tối ưu hóa công suất Q(k)iF , thông qua phép mô hình hóa phân tán véctơ ảnh trị riêng A hệ thống điều kiện ràng buộc (10) kiểm soát chế k tác động hàm phạt Trị số điện áp...
 • 10
 • 264
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu quy trình tối ưu hóa quy trình chiết gamma oryzanol từ cám gạo có sử dụng sóng siêu âmđồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu kỹ thuật tối ưu hóa mạng chuyển tiếp mimogiải thuật tối ưu hóa hệ thống metric liên kết dựa trên phương pháp lagrangian nới lỏngtối ưu hóa hệ thốngtối ưu hóa hệ thống erptối ưu hóa hệ thống vistatối ưu hóa hệ thống điệntối ưu hóa hệ thống windows xptối ưu hóa hệ thống pctối ưu hóa hệ thống để chơi gametối ưu hóa hệ thống win xptối ưu hóa hệ thống androidtối ưu hóa hệ thống mạngtối ưu hóa hệ thống win 7tối ưu hóa hệ thống máy tínhNghiên cứu kết quả điều trị chảy máu do loét dạ dày tá tràng bằng phương pháp điện đông lưỡng cực và phối hợp tiêm dung dịch adrenalin 110 000 qua nội soiHiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có Probiotic, Prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, nhiễm khuẩn của trẻ em 2536 tháng tuổi.Giám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại hà nộiBáo cáo thường niên 2009 (PHẦN II)– Công nương, công chúa và các mối tình trong cung cấmNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm bình yên tỉnh nam định và hiệu quả một số biện pháp can thiệpBai giang ATLĐ cho công nhândraft solution of shareholdersGiáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017Giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOVNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà MauThông báo cho cổ đông - Thong bao cho co dong dontunhiembks4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10111Nghi quyet DHCD nam 20102.Chuong trinh Dai hoi co dong 20175. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 20176.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)