nghiên cứu, cải thiện chất lượng thông tin và mô phỏng hệ thống đài dẫn đường đa hướng sóng cực ngắn

NGHIÊN cứu, cải THIỆN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN PHỎNG hệ THỐNG dẫn ĐƯỜNG đa HƯỚNG SÓNG cực NGẮN

NGHIÊN cứu, cải THIỆN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN và mô PHỎNG hệ THỐNG dẫn ĐƯỜNG đa HƯỚNG SÓNG cực NGẮN
... Nghiên cứu, c i thi n chất l ng thông tin ph ng h thống đƠiăd năđ c lựa ch n Đề tƠiăđ đa h ng đa h ng sóng cực ng nẰăđƣăđ c lựa ch n nh m gi i quy t m t số vấnăđề h thống d năđ ng sóng cực ... đƠiăphátăd năđ ng đa h ng sóng cực ng n Ch ngă1μăT ng quan 1.1.4 Nhi m v gi i h n c aăđ tài Đề tƠiă Nghiên cứu, c i thi n chất l d nă đ h ngă đa h ng thông tin ph ng h thống đƠiă ng sóng cực ng nẰđ ... căđíchăc aăđ tài nghiên c u  Tìm hi u, phân tích ph ng l i tín hi u phát thu h thống d n đ ng vô n sóng cực ng n  Nghiên cứu tìm hi u tácăđ ng lo i nhi u lên h thống Nghiên cứu, tìm hi u...
 • 61
 • 280
 • 0

Nghiên cứu cải thiện chất lượng hệ thống vô tuyến bằng các kỹ thuật phân tập

Nghiên cứu cải thiện chất lượng hệ thống vô tuyến bằng các kỹ thuật phân tập
... dụng kỹ thuật phân tập mà cụ thể kỹ thuật phân tập phát thu nhằm cải thiện BER để nâng cao chất lượng hệ thống, giải multipath fading,… Với lý trên, em chọn đề tài: “NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ... CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG VÔ TUYẾN BẰNG KỸ THUẬT PHÂN TẬP” Nội dung đề tài gồm có chương: Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin tuyến kỹ thuật OFDM Nội dung chương trình bày nguyên lý kỹ thuật OFDM ... thông Trong chương này, ta trình bày kỹ thuật phân tập nghiên cứu hai kỹ thuật phân tập phát Alamouti phân tập thu kết hợp 3.2 Tổng quan kỹ thuật phân tập Phân tập (diversity) khái niệm phổ biến quen...
 • 80
 • 339
 • 0

Nghiên cứu cải thiện chất lượng mã LDPC

Nghiên cứu cải thiện chất lượng mã LDPC
... đích sâu nghiên cứu LDPC, tìm biện pháp nhằm nâng cao chất lượng mã, nghiên cứu sinh chọn đề tài luận án Nghiên cứu cải thiện chất lượng LDPC Trước kia, hệ thống thông tin số, hoá kênh ... nghiên cứu cải thiện chất lượng thuật toán Việc cải tiến chất lượng thuật toán SPA nhằm nâng cao chất lượng giải LDPC vấn đề nghiên cứu luận án, làm sở khoa học nâng cao tính ứng dụng LDPC ... năm sau LDPC bị nhà nghiên cứu lãng quên đến xuất Turbo vào năm 1993[37], LDPC tái phát nhờ chất lượng chúng gần giới hạn Shannon (tương tự Turbo) Ngoài ra, LDPC có ba phẩm chất vượt...
 • 116
 • 486
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " XỬ LÝ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN ĐA TRUY CẬP " pptx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... làm sở cho nghiên cứu sâu (tăn gtốc độ xử lý, ứng dụng neuron network xử mù nhằm tăng tính linh hoạt) - Nếu thử nghiệm cải đặt chip FPGA, thử nghiệm cho số mô hình thông tin đa truy cập đơn giản ... phẩm khoa học hoàn thành 5.1 Các công trình công bố tạp chí khoa học: Vũ Đình Thành, Huỳnh Phú Minh Cường, “Tách sóng đa truy cập hệ thống thông tin di động DS-CDMA đồng bộ”, Tạp chí Khoa Học ... pp 165-168 [2] Vũ Đình Thành, Nghiên cứu ứng dụng số thuật toán xử công nghệ viễn thông , Hội Thảo Khoa Học quốc gia lần 2, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin FAIR’05, TPHCM, 9-2005 [3]...
 • 4
 • 165
 • 0

nghiên cứu sử dụng một số chất phụ gia nhằm cải thiện chất lượng cảm quan đặc tính cấu trúc của sản phẩm phỏng thịt gà từ surimi cá hố

nghiên cứu sử dụng một số chất phụ gia nhằm cải thiện chất lượng cảm quan và đặc tính cấu trúc của sản phẩm mô phỏng thịt gà từ surimi cá hố
... Nghiên cứu ảnh hưởng số phụ gia phối trộn đến chất lượng sản phẩm gà, nghiên cứu xác định tỷ lệ phụ gia phối trộn phù hợp để cải thiện chất lượng cảm quan đặc tính cấu trúc sản phẩm thịt Từ ... Trang giao cho thực đề tài tốt nghiệp: Nghiên cứu sử dụng số chất phụ gia nhằm cải th chất lượng cảm quan đặc tính cấu trúc iện sản phẩm thịt từ surimi hố 2 Ý nghĩa khoa học đề tài Nghiên ... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2.1.1 Nguyên liệu Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm surimi hố Surimi hố chất Protein sản xuất từ hố Surimi hố sử dụng để sản...
 • 90
 • 323
 • 0

Nghiên cứu vấn đề chất lượng dịch vụ an toàn bảo mật trong mạng WIMAX luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 15 pdf

Nghiên cứu vấn đề chất lượng dịch vụ và an toàn bảo mật trong mạng WIMAX luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 15 pdf
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÀO TẤT TÚ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ AN TOÀN BẢO MẬT TRONG MẠNG WIMAX Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Truyền liệu Mạng máy tính Mã số :60 48 15 LUẬN VĂN THẠC ... vấn đề gợi ý giảng viên hướng dẫn, chọn đề tài Nghiên cứu vấn đề chất lượng dịch vụ an toàn bảo mật mạng Wimax làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp HV: Đào Tất Tú – K17 MMT CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ... khoảng cách xa + Chất lượng dịch vụ QoS: Wimax tối ưu động hỗn hợp lưu lượng mang Có loại dịch vụ hỗ trợ: dịch vụ cấp phát tự nguyện (UGS), dịch vụ hỏi vòng thời gian thực (rtPS), dịch vụ hỏi vòng...
 • 81
 • 136
 • 0

Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị quá trình sản xuất bằng công cụ thống

Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê
... ch n ñ nghiên c u lu n văn v i ñ tài: “NGHIÊN C U ĐÁNH GIÁ CH T LƯ NG THI T B VÀ QUÁ TRÌNH S N XU T B NG CÔNG C TH NG KÊ” M c ñích c a ñ tài - Nghiên c u phương pháp ñánh giá l c thi t b trình ... V ĐÁNH GIÁ NĂNG L C THI T B , KI M TRA VÀ THEO DÕI QUÁ TRÌNH S N XU T Chương 2: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG L C THI T B VÀ KI M TRA, THEO DÕI QUÁ TRÌNH S N XU T Chương 3: PH N M M H TR ĐÁNH GIÁ ... H TR ĐÁNH GIÁ NĂNG L C THI T B VÀ KI M TRA QUÁ TRÌNH S N XU T – K T QU KI M TRA ĐÁNH GIÁ Chương T NG QUAN V ĐÁNH GIÁ NĂNG L C THI T B , KI M TRA VÀ THEO DÕI QUÁ TRÌNH S N XU T 1.1 T ng quan v...
 • 26
 • 365
 • 0

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê potx

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê potx
... THI T B VÀ QUÁ TRÌNH S N XU T B NG CÔNG C TH NG KÊ” M c ñích c a ñ tài - Nghiên c u phương pháp ñánh giá l c thi t b trình s n xu t s d ng công c th ng - Nghiên c u ng d ng công c th ng nh ... DÕI QUÁ TRÌNH S N XU T Chương 3: PH N M M H TR ĐÁNH GIÁ NĂNG L C THI T B VÀ KI M TRA QUÁ TRÌNH S N XU T – K T QU KI M TRA ĐÁNH GIÁ Chương T NG QUAN V ĐÁNH GIÁ NĂNG L C THI T B , KI M TRA VÀ THEO ... lu n tài li u tham kh o lu n văn g m có chương sau: Chương 1: T NG QUAN V ĐÁNH GIÁ NĂNG L C THI T B , KI M TRA VÀ THEO DÕI QUÁ TRÌNH S N XU T Chương 2: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG L C THI T B VÀ...
 • 26
 • 284
 • 0

Nghiên cứu cải tiến chất lượng dịch vụ cho mạng ad hoc đa chặng

Nghiên cứu cải tiến chất lượng dịch vụ cho mạng ad hoc đa chặng
... thiệu - Chương 2: Kiến trúc mạng không dây - Chương 3: Các vấn đề tính công mạng không dây - Chương 4: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ mạng ad hoc đa chặng - Chương 5: Mô đánh giá ... Source Routing in Ad Hoc Wireless Networks,” in Mobile Computing, vol 353, ch 5, pp 153–181, Kluwer Academic Publishers, 1996 [15] C E Perkins, E M Belding-Royer, and S R Das, Ad hoc On-Demand Distance ... Nakagawa, “FAIRNESS IN MULTIHOP AD HOC NETWORKS,” IEICE General Conference, p 248, 2007 [19] P T Giang and K Nakagawa, “Archieving fairness over 802.11 multi-hop wireless ad hoc networks,” IEICE Trans...
 • 4
 • 306
 • 1

LUẬN VĂN CAO HỌC HỆ THỐNG ĐIỆN CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP GIẢM TỔN THẤT TRONG HỆ THỐNG LƯỚI PHÂN PHỐI HÀ NỘI CÓ XEM XÉT ĐẾN NGUỒN PHÂN TÁN BỘ TỤ

LUẬN VĂN CAO HỌC HỆ THỐNG ĐIỆN CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP VÀ GIẢM TỔN THẤT TRONG HỆ THỐNG LƯỚI PHÂN PHỐI HÀ NỘI CÓ XEM XÉT ĐẾN NGUỒN PHÂN TÁN VÀ BỘ TỤ
... 3.3.3 Stopping Criteria 23 Optimal Placement of the Distributed Generation 25 Vị trí tối ưu nguồn phân tán Error! Bookmark not defined v 4.1 Optimal DG Placement to Reduce Loss 25 4.2 Optimal DG ... Power Only 27 4.4 Optimal DG placement when DG supply P and consumes Q 27 Methodology 29 Phương pháp luận Error! Bookmark not defined 5.1 Overview of methodology 29 5.2 Optimal DG placement to reduce...
 • 70
 • 377
 • 2

Báo cáo y học: "NGHIÊN CứU CảI THIệN LÂM SàNG, THÔNG KHí PHổI ở BệNH NHÂN GIãN PHế QUảN ĐIềU TRị PHốI HợP VớI RửA PHế QUảN BằNG NộI SOI ốNG MềM TạI BệNH VIệN 103" pdf

Báo cáo y học:
... Đo thông khí phổi: hợp tác đợc tiến hành đo thông khí phổi, đánh giá tiêu thể rối loạn thông khí phổi, đo lại sau rửa phế quản 24 đánh giá thông khí phổi trớc sau rửa phế quản, phế nang - Soi phế ... quốc tế Viện Lao Bệnh Phổi Nội 1996 Lý Tuấn Hồng Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang, nội soi phế quản vi khuẩn dịch rửa phế quản BN giãn phế quản Luận văn CKII Đại học Y Nội Nội 2008 ... thở cải thiện thông khí tốt [5] Trớc rửa BN có thông khí phổi bình thờng, nhng sau soi rửa, 10 BN có thông khí phổi bình thờng Rối loạn thông khí tắc nghẽn hậu ùn tắc phế quản dịch tiết, sau soi...
 • 6
 • 255
 • 4

Nghiên cứu cải tiến chất lượng dịch vụ cho mạng AD HOC đa chặng

Nghiên cứu cải tiến chất lượng dịch vụ cho mạng AD HOC đa chặng
... độ mạng này, số trạm hoạt động chế độ ad hoc có kết nối với mạng có dây, trạm mạng ad hoc có truy cập không dây đến Internet Mạng ad hoc đa chặng (multi-hop ad hoc networks) [3, 4, 5] mạng ad hoc ... cao chất lượng dịch vụ mạng ad hoc đa chặng - Chương 5: Mô đánh giá kết - Danh sách tài liệu tham khảo - Phần phụ lục gồm mã nguồn kịch mô xử lý kết mô 12 Chương – Giới thiệu 1.1 Mạng Ad hoc đa ... lưu lượng Th(flow2) bị giới hạn B2, luồng lấy toàn lượng băng thông lại Do vậy, lưu lượng luồng luồng tính toán sau: 34 Chương – Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ mạng ad hoc đa chặng...
 • 56
 • 209
 • 0

Nghiên Cứu Cải Tiến Chất Lượng Nén Ảnh Trong LCD

Nghiên Cứu Cải Tiến Chất Lượng Nén Ảnh Trong LCD
... cho LCD ãu cƯn lữu ỵ tẵnh khÊ thi cõ th Ăp dửng vo hằ thống LCD giÊm giĂ thnh cừa sÊn phâm NGHIN CU CI TIN CHT LìẹNG NN NH TRONG LCD 233 TI LIU THAM KHO [1] R H M Wubben and G J Hekstra, LCD ... thiát b LCD cõ ở phƠn giÊi cao iãu õ cụng ỗng nghắa vợi viằc kẵch thữợc frame memory tông lản, ây giĂ 219 NGHIN CU CI TIN CHT LìẹNG NN NH TRONG LCD Hẳnh 1.3 Minh hồa cỡ chá Overdrive LCD Hẳnh ... nguỗn cĂc trang NGHIN CU CI TIN CHT LìẹNG NN NH TRONG LCD 227 Web [11] v [12] Hẳnh 4.14 & 4.15 & 4.16 th hiằn sỹ so sĂnh hiằu nông cừa AHIC vợi MAIC Trong hẳnh 4.14 (a) cho thĐy sỷ dửng MAIC thu...
 • 17
 • 74
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý thuyết về cải thiện chất lượng thông tin của websitenghiên cứu cải tiến chất lượng dịch vụ chất lượng hoạt động giao dịch đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi tham gia sử dụng dịch vụphương pháp nghiên cứu đánh giá chất lượng không khí và nước khu vực dự ánnghiên cứu các phương pháp điều chỉnh điện áp trong lưới phân phối điện áp dụng cải thiện chất lượng điện áp trong lưới phân phối điện hưng yêncải thiện chất lượng và tăng tính phong phú của nguồn thông tin sử dụng để xếp hạng tín dụngnghiên cứu cải thiện hệ thống cây trồng ở tỉnh hà nam theo hướng sản xuất hàng hóa phát triển bền vữngcải thiện chất lượng hệ thống 4g sử dụng kỹ thuật phân tập kết hợp ước lượng kênh truyềncải thiện chất lượng tín hiệucải thiện chất lượng gửi chuyển tiếp gói tin trong mạngcải thiện chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất ở phía thuphương pháp huấn luyện giống thích nghi thông qua các bước nhân giống dần dần có thể cải thiện chất lượng giốngcải thiện chất lượng nước nuôi tôm3 mẹo cải thiện chất lượng ảnhcải thiện chất lượng ảnhcải thiện chất lượng nướcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảm