hiệu chỉnh thông số bộ pss bằng giải thuật đàn kiến aco

HIỆU CHỈNH THÔNG số bộ PSS BẰNG GIẢI THUẬT đàn KIẾN ACO

HIỆU CHỈNH THÔNG số bộ PSS BẰNG GIẢI THUẬT đàn KIẾN ACO
... U CHỈNH THÔNG SỐ BỘ PSS BẰNG GI I THUẬT ĐÀN KIẾN Để áp dụng thuật toán đàn kiến tìm thông số PSS cần phải tạo nút đư ng cho kiến nhân tạo cho kiến hết hành trình sinh thông số điều khiển Mỗi thông ... tính hiệu áp dụng thuật toán tối ưu thông minh việc hiệu chỉnh tối ưu thông số c a PSS Trong luận văn đề xuất phương pháp tối ưu khác dùng giải thuật đàn kiến (ACO) để hiệu chỉnh tìm thông số tối ... Chương 3: Thuật toán tối ưu hóa bầy kiến  Chương tìm hiểu vấn đề:  Lịch sử hình thành  Mô tả thuật toán  Đặc điểm ng dụng c a giải thuật đàn Chương 4: Hiệu chỉnh PSS giải thuật đàn kiến  Chương...
 • 63
 • 167
 • 0

Nghiên cứu các phương pháp hiệu chỉnh thông số bộ điều khiển công nghiệp

Nghiên cứu các phương pháp hiệu chỉnh thông số bộ điều khiển công nghiệp
... nhóm: - Các phương pháp ch nh ñ nh c a Ziegler-Nichols - Các phương pháp ch nh ñ nh mi n t n s - Các phương pháp d a ch nh ñ nh Rơle - Phương pháp ñi u ch nh mô hình n i - Các phương pháp ch ... nh công nghi p v n ñ b n v b ñi u n PID Chương 2: Nghiên c u phương pháp xác ñ nh thông s b ñi u n Chương gi i thi u v cách hi u ch nh thông s PID theo phương pháp kinh ñi n Trong m i phương pháp ... chia thành nhóm phương pháp: - Các phương pháp ch nh ñ nh d a theo ñư ng ñ c tính ñ i tư ng - Các phương pháp ch nh ñ nh d a mô hình ñ i tư ng * Ch nh ñ nh thông s PID theo phương pháp kinh ñi n...
 • 111
 • 485
 • 0

Nhận dạng thông số của rôbôt bằng giải thuật PSO

Nhận dạng thông số của rôbôt bằng giải thuật PSO
... tổng quan nghiên cứu nhận dạng thông số động lực học từ trước đến Áp dụng phương pháp nhận dạng thông số giải thuật bầy đàn (PSO: Particle Swarm Optimization) để nhận dạng thông số quán tính cánh ... pháp nhận dạng thông số động lực học cho robot 15 2.2.1 Tổng quan phương pháp nhận dạng thông số động lực học robot 15 2.2.2 Các phương pháp nhận dạng thông số động lực học 17 2.3 Thuật ... khối thuật toán nhận dạng PSO 56 3.2.2 Sơ đồ mô hình mô phương trình động lực học cánh tay robot 55 3.2.3 Thuật toán PSO để nhận dạng thông số 56 3.2.4 Thuật toán GA việc nhận dạng...
 • 101
 • 323
 • 2

Tiểu luận môn Máy học và ứng dụng TÌM HIỂU MẠNG NEURAL VÀ ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG CHỮ SỐ VIẾT TAY BẰNG GIẢI THUẬT LAN TRUYỀN NGƯỢC

Tiểu luận môn Máy học và ứng dụng TÌM HIỂU MẠNG NEURAL VÀ ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG CHỮ SỐ VIẾT TAY BẰNG GIẢI THUẬT LAN TRUYỀN NGƯỢC
... toán Nhận dạng chữ số viết tay cần thiết đƣợc ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực nhƣ nhận dạng chữ số chi phiếu ngân hàng, mã số bì thƣ dịch vụ bƣu chính, hay chữ số biểu mẫu nói chung Hệ thống nhận ... CH1301068 – TRỊNH ĐỒNG THẠCH TRÚC BÀI THU HOẠCH MÔN MÁY HỌC CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN Vấn đề nhận dạng chữ viết tay nói chung nhận dạng chữ số viết tay nói riêng thách thức lớn nhà nghiên ... nghiên cứu ứng dụng mạng neural để giải toán thực tế đƣợc diễn khắp nơi Các ứng dụng mạng neural đời ngày nhiều ngày hoàn thiện Điển hình ứng dụng: xử lý ngôn ngữ (Language Processing), nhận dạng kí...
 • 29
 • 349
 • 1

Ưng dụng thuật toán phân tích biệt số tuyến tính bằng giải thuật di truyền để tiến hành giải bài toán phân lớp trong y học. pot

Ưng dụng thuật toán phân tích biệt số tuyến tính bằng giải thuật di truyền để tiến hành giải bài toán phân lớp trong y học. pot
... Khởi tạo quần thể Số hệ = Các xử lý di truyền Trao đổi chéo Đột biến Đánh giá lựa chọn Số hệ = số hệ + S Kết thúc ? Đ ...
 • 6
 • 433
 • 0

TÌM HIỂU GIẢI THUẬT ĐÀN KIẾN TRONG TÍNH TOÁN LƯỚI

TÌM HIỂU GIẢI THUẬT ĐÀN KIẾN TRONG TÍNH TOÁN LƯỚI
... + ETij thực Tìm giải pháp khả thi tốt cách phân tích tất danh sách lịch kiến III.3 Cải thiện kết với Local Search Đầu thuật toán chuyển qua thuật toán Thuật toán sử dụng kỹ thuật tìm kiếm địa ... MÔN HỌC : TÍNH TOÁN LƯỚI - 17 - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG Thuật giải – Khung thuật giải cho thuật toán tìm Local Search S = giải pháp s ... đề tính chất động lưới điện toán Trong thực tế, lập lịch công việc lưới tính toán đa mục tiêu công thức tổng quát tiếp cận tối ưu giải nhiều mục tiêu mâu thuẫn bắt buộc Một lập lịch lưới điện toán, ...
 • 21
 • 208
 • 0

nghiên cứu ứng dụng giải thuật đàn kiến để giải quyết bài toán người du lịch

nghiên cứu ứng dụng giải thuật đàn kiến để giải quyết bài toán người du lịch
... dung chi tiết thuật toán đàn kiến trình bày chương 11 CHƢƠNG THUẬT TOÁN TỐI ƢU ĐÀN KIẾN ACO Chương tìm hiểu nội dung thuật toán đàn kiến; thuật toán đàn kiến giải toán người du lịch; thuật toán ... - Bài toán người du lịch - Lý thuyết thuật toán truyền thống thuật toán di truyền giải toán người du lịch - Lý thuyết thuật toán đàn kiến 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu thuật toán đàn kiến ... pháp giải toán người du lịch - Nghiên cứu thuật toán di truyền GA áp dụng cho toán người du lịch - Cơ sở lý thuyết thuật toán đàn kiến - Cơ sở lý thuyết thuật toán đàn kiến áp dụng cho toán người...
 • 26
 • 448
 • 1

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT ĐÀN KIẾN ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT ĐÀN KIẾN ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH
... dụng thành công thuật toán đàn kiến Báo cáo môn Thuật toán phương pháp giải vấn đề Trang toán tối ưu toán người đưa thư, toán gán, toán tô mầu đồ thị, toán lập lịch toán tiếng toán người du lịch ... Các thuật toán giải toán TSP Báo cáo môn Thuật toán phương pháp giải vấn đề Trang II.3.1 Thuật giải xác Trong thuật giải xác cho toán người du lịch, phải kể đến thuật toán vét cạn Thuật toán ... cáo môn Thuật toán phương pháp giải vấn đề Trang 16 CHƯƠNG IV THỬ NGHIỆM Phát sinh ngẫu nhiên 12 thành phố: Báo cáo môn Thuật toán phương pháp giải vấn đề Trang 17 Bước khởi đầu: Báo cáo môn Thuật...
 • 20
 • 307
 • 1

Thiết kế hệ thống điều khiển số cho bộ nguồn băm xung có hiệu chỉnh hệ số công suất

Thiết kế hệ thống điều khiển số cho bộ nguồn băm xung có hiệu chỉnh hệ số công suất
... converter ,hệ số công suất mạch hiệu chỉnh thông qua việc điều chỉnh hệ số mở van D Thiết kế hệ thống điều khiển số cho nguồn băm xung hiệu chỉnh hệ số công suất TÍNH TOÁN LINH KIỆN CHO MẠCH ... Tụ lọc san phẳng 10 Thiết kế hệ thống điều khiển số cho nguồn băm xung hiệu chỉnh hệ số công suất THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN 3.1 Thiết kế sơ mạch điều khiển Phương pháp điều khiển current mode: ... Mosfet Thiết kế mạch điều khiển 11 3.1 Thiết kế sơ mạch điều khiển 11 Thiết kế hệ thống điều khiển số cho nguồn băm xung hiệu chỉnh hệ số công suất NGHIÊN CỨU...
 • 15
 • 170
 • 0

Tài liệu Luận văn:KỸ THUẬT GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH TRONG ẢNH BẰNG HIỆU CHỈNH HỆ SỐ WAVELE pdf

Tài liệu Luận văn:KỸ THUẬT GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH TRONG ẢNH BẰNG HIỆU CHỈNH HỆ SỐ WAVELE pdf
... TIN THUẬN NGHỊCH TRONG ẢNH BẰNG HIỆU CHỈNH HỆ SỐ SÓNG NHỎ (WAVELET) 13 2.1 Giới thiệu 13 2.2 Quá trình giấu tin ảnh hiệu chỉnh hệ số wavelet 13 2.2.1 Thuật toán giấu tin ... thành ảnh, kỹ thuật nhằm bảo vệ ảnh giấu thường áp dụng để xác thực ảnh Báo cáo tập trung nghiên cứu sâu kỹ thuật kỹ thuật giấu tin ảnh thuận nghịch hiệu chỉnh hệ số sóng nhỏ (wavelet), kỹ thuật giấu ... kết giấu liệu hình 2.2 d) 16 2.3 Quá trình tách tin ảnh hiệu chỉnh hệ số wavelet 2.3.1 Thuật toán tách tin Đầu vào :  Ảnh giấu tin  Các thông số kiểm soát β, γ, k Đầu :  Thông tin giấu ảnh...
 • 44
 • 242
 • 0

giải pháp huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ việt nam giai đoạn 2001-2010

giải pháp huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ việt nam giai đoạn 2001-2010
... tiêu trì phát triển hệ thốngcơ sở hạ tầng giao thông đờng đặt III Các giải pháp huy động vốn phát triển sở hạ tầng giao thông đờng Việt nam giai đoạn 2001-2010 Vốn đầu t cho hệ thống giao thông ... lới giao thông đờng chủ yếu vốn NSNN vốn ODA vai trò nguồn vốn mang tính định phát triển mạng lới giao thông đờng Đặc điểm đầu t phát triển sở hạ tầng giao thông đờng Đầu t phát triển giao thông ... đờng bộ, loại hình doanh nghiệp chuyên kinh doanh lĩnh vực sở hạ tầng giao thông đờng cần đợc khuyến khích phát triển Cụ thể nguồn vốn nớc ta có giải pháp tạo vốn đầu t phát triển sở hạ tầng giao...
 • 50
 • 266
 • 0

BÌNH SAI ĐIỀU KIỆN (Nguyễn Quang Minh) - Phương trình điều kiện số hiệu chỉnh - Lưới khống chế mặt bằng pdf

BÌNH SAI ĐIỀU KIỆN (Nguyễn Quang Minh) - Phương trình điều kiện số hiệu chỉnh - Lưới khống chế mặt bằng pdf
... ch phương trình ñi u ki n TT δ*10E-6 lgsin TT δ*10E-6 lgsin 1.366 -0 .07633068 4.065 -0 .337307148 1.235 -0 .064236854 2.897 -0 .230764796 1.998 -0 .139459772 2.704 -0 .211600739 6.478 -0 .509915263 -0 .789942569 ... lgsin STT δ lgsin 1.366 -0 .07633068 4.065 -0 .337307148 1.235 -0 .064236854 2.897 -0 .230764796 1.998 -0 .139459772 2.704 -0 .211600739 6.478 -0 .509915263 0.463 -0 .010257482 ∂lgsini M = cotgi ∂i ρ" M ... − ∂12v12 + ∂13v13 − ∂15v15 + ∂16v16 − ∂18v18 + ω = 12/25/2008 Phương trình ñi u ki n phương v A α E B D α C Phương trình ñi u ki n phương v A α E B α BE D α C αBE = α AB −180o +1 ⇒ αCD = α AB...
 • 10
 • 1,041
 • 19

Thiết kế bộ nguồn số hiệu chỉnh hệ số công suất (dpfc)

Thiết kế bộ nguồn số hiệu chỉnh hệ số công suất (dpfc)
... điều chỉnh hệ số công suất thực tế 1.3 Các phương pháp điều chỉnh hệ số công suất 1.3.1 Điều chỉnh tuyến tính hệ số công suất 1.3.2 Điều chỉnh phi tuyến tính hệ số công suất ... chung hệ số công suất Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT 1.1 Ảnh hưởng hệ số công suất hệ thống thiết bị điện Trong hệ thống thiết bị điện, ta thường xét đến ba thành phần công suất, công ... trúc hệ thống phân tán lượng [4] Như vậy, ta thấy việc điều chỉnh hệ số công suất cần thiết nguồn hiệu chỉnh hệ số công suất ứng dụng rộng rãi 1.3 Các phương pháp điều chỉnh hệ số công suất 1.3.1...
 • 82
 • 182
 • 1

ứng dụng giải thuật bầy đan để xac định thong số bộ PID trong điều khiển tốc độ động cơ khong đồng bộ ba pha

ứng dụng giải thuật bầy đan để xac định thong số bộ PID trong điều khiển tốc độ động cơ khong đồng bộ ba pha
... thuật PSO để hiệu chỉnh tham số PID điều khiển tốc độ động không đồng ba pha hình [5] Hàm mục tiêu Xik+1 PSO Vik Vik+1 ViGbest Xik Gbesti Tốc độ đặt ĐCKĐB Tốc độ Pha PID ngõ Bộ điều khiển PID Pbesti ... 2.6.3 Tham số điểu khiển PID đáp ứng tốc độ động không đồng ba pha: Phương pháp KP KI PID- ZN 0.187 1.484 PID- PSO 8.848 0.417 B.1 Tham số điều khiển PID Phương pháp PID- ZN PID- PSO Độ vọt lố ... swarm optimization) cho điều khiển tốc độ động không đồng ba pha Thông qua kết mô Matlab/Simulimk cho thấy điều khiển PID với tham số xác định giải thuật bầy đàn hoạt động tốt phương pháp cổ...
 • 6
 • 365
 • 8

SO SÁNH VIỆC SẮP XẾP THEO KIỂU ĐÓNG DẤU VÀ SẮP XẾP THÔNG QUA BỘ TUẦN TỰ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HỢP LỰC GIỮA CÁC NGƯỜI BẢO VỆ BÃI ĐẬU XE

SO SÁNH VIỆC SẮP XẾP THEO KIỂU ĐÓNG DẤU VÀ SẮP XẾP THÔNG QUA BỘ TUẦN TỰ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HỢP LỰC GIỮA CÁC NGƯỜI BẢO VỆ BÃI ĐẬU XE
... đọc tự tìm hiểu thêm từ sách báo mạng Internet, tơi xin trình bày hai nội dung theo trình tự sau: Chương I: Sắp xếp kiểu đóng dấu xếp Chương II: Bài tốn bãi đậu xe - vấn đề hợp lực người bảo vệ ... nhau, nhà để đăng ký vé máy bay, vé tàu xe, mua hàng siêu thị, tốn tiền qua hệ thống E-Banking ngân hàng, … Song để khai thác có hiệu hệ thống, vấn đề quan trọng chiến lược khai thác sử dụng ... với ngun lý, phương pháp nhiều người quan tâm để vận dụng q trình tác nghiệp Hiện tại, nội dung mang tính lý thuyết ngun lý hệ tin học phân tán nhiều vấn đề chưa giải triệt để mục tiêu khám phá...
 • 19
 • 131
 • 0

Xem thêm

Từ khóa:  hiệu chỉnh thông số đầu vào và mô phỏng lại nếu cầnhiệu chỉnh thơng số pid phương pháp ziegler nicholscác thông số cơ bản của giải thuậtgiải thuật đàn kiếncải thiện kết quả mô phỏng nhiệt độ và lượng mưa của mô hình regcm3 bằng sơ đồ tham số hóa đối lưu mới và bằng phương pháp hiệu chỉnh thống kêbảng tín hiệu giao thông đường bộcác tài liệu nộp kèm theo bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu số 01 khbs và giải thích nội dung nguyên nhân của giải trình điều chỉnh bổ sungđồng bộ hóa bằng giải pháp phần cứng thông qua chỉ thị tsl test and set lockthực hành điều chỉnh thông sốcăn chỉnh thông sốthông số bộ truyềnhiệu chỉnh cơ sở dữ liệuchỉnh lý sổ bộ địa chínhchỉnh thông số máy ảnh dslrcách chỉnh thông số máy ảnh dslrchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 48. QuảBài 43. Rễ cây