Bài giảng Cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_Bài 5: Nghiệp vụ cho vay và chiết khấu dành cho khách hàng doanh nghiệp pot

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_Bài 5: Nghiệp vụ cho vay và chiết khấu dành cho khách hàng doanh nghiệp pot
... Bài 5: Nghiệp vụ cho vay chiết khấu dành cho khách hàng doanh nghiệp 08/09/14 Nguyễn Minh Kiều Nội dung trình bày      Các vấn đề chung cho vay khách hàng doanh nghiệp Cho vay ngắn hạn Chiết ... biệt khác cho vay theo cho vay theo hạn mức tín dụng Phân biệt khác chiết khấu cho vay Lấy ví dụ minh họa nghiệp vụ chiết khấu Tìm lấy ví dụ minh họa hồ sơ cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Chỉ ... nợ => cho vay Khách hàng khơng có khả trả nợ => từ chối cho vay 08/09/14 Nguyễn Minh Kiều Hợp đồng tín dụng - Thỏa thuận hai bên ngân hàng khách hàng Khách hàng Ngân hàng   Có nghĩa vụ: Có...
 • 21
 • 434
 • 0

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_Bài 4: Phân tích tín dụng và quyết định cho vay pps

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_Bài 4: Phân tích tín dụng và quyết định cho vay pps
... Bài 4a Phân tích tín dụng định cho vay Nội dung trình bày        Mục đích phân tích tín dụng Thơng tin phục vụ phân tích tín dụng Nội dung phân tích tín dụng Phân tích tình hình ... đối kế tốn Báo cáo kết kinh doanh Phân tích tỷ số Phân tích xu hướng Phân tích cấu Phân tích số Phân tích Du Point Đưa nội dung phân tích tờ trình tín dụng Phân tích tỷ số tài   Khái niệm chung ... phân tích      Phân Phân Phân Phân Phân tích tích tích tích tích khả tạo doanh thu loại chi phí ngân lưu khả sinh lợi khả trả nợ 41 Phân tích thái độ trả nợ khách hành   Tập trung vào số...
 • 44
 • 295
 • 0

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_Bài 7 Cho vay hợp vốn và cho vay dự án docx

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_Bài 7 Cho vay hợp vốn và cho vay dự án docx
... gia cho vay; • Giá trị khoản vay lớn hạn mức cho vay ngân hàng; • Thủ tục cho vay hợp vốn đơn giản • Cho vay dự án đầu tư Khái qt • Cho vay dự án đầu tư: Cho vay đầu tư dự án nhằm hỗ trợ tài cho ... Bài Cho vay hợp vốn cho vay dự án Nguyễn Minh Kiều Nội dung trình bày • Khái qt cho vay hợp vốn cho vay dự án Cho vay dự án: Nghiệp vụ – Thẩm định tín dụng • Tổng ... doanh doanh nghiệp Nghiệp vụ cho vay dự án • Điều kiện vay – Có dự án đầu tư khả thi hiệu – Các điều kiện khác giống cho vay trung dài hạn • Hồ sơ vay • Thẩm định đánh giá hiệu dự án Thẩm định...
 • 89
 • 454
 • 1

Quản trị chi nhánh tại ngân hàng đa quốc gia Kinh nghiệm của ngân hàng Mizuho Corporate, Ltd và bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Quản trị chi nhánh tại ngân hàng đa quốc gia Kinh nghiệm của ngân hàng Mizuho Corporate, Ltd và bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
... chuyờn gia Tóm lại, ngân hàng đa quốc gia có đặc điểm vị khác môi tr-ờng kinh doanh quốc tế ngân hàng đa quốc gia chi n l-ợc phát triển khác nhau, trọng tập trung vào hoạt động quản trị khác ... cấu trúc quản trị chi nhánh khác nhau, có mô hình ph-ơng thức quản trị chi nhánh khác nh-ng hoạt động xoay quanh sáu tiêu quản trị nêu mục 1.4 Mức độ tập trung vào tiêu ngân hàng đa quốc gia khác ... quan trọng quản trị chi nhánh ngân hàng đa quốc gia môi tr-ờng hoạt động chi nhánh môi tr-ờng kinh doanh quốc tế nên cần đặc biệt quan tâm tới khả thích ứng chi nhánh với môi tr-ờng kinh tế, môi...
 • 140
 • 297
 • 0

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_Bài 2: Nghiệp vụ huy động vốn của NHTM potx

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_Bài 2: Nghiệp vụ huy động vốn của NHTM potx
... Bài 2: Nghiệp vụ huy động vốn NHTM 08/09/14 Nguyễn Minh Kiều Nội dung trình bày  Hoạt động huy động vốn NHTM  Tầm quan trọng nghiệp vụ huy động vốn  Các nghiệp vụ huy động vốn  Giải ... nghiệp vụ huy động vốn NHTM Trình bày ý nghĩa nghiệp vụ huy động vốn Làm để cải thiện nghiệp vụ tốt hơn? Trình bày loại nghiệp vụ huy động vốn NHTM Tại làm để phát triển đa dạng sản phẩm huy động vốn ... dịch vụ khác ngân hàng Thái độ ngân hàng khách hàng 08/09/14 Nguyễn Minh Kiều Các nghiệp vụ huy động vốn Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi  Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá  Huy động...
 • 26
 • 284
 • 0

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_Bài 3: Những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng của NHTM doc

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_Bài 3: Những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng của NHTM doc
... Bài 3: Những vấn đề hoạt động tín dụng NHTM 08/09/14 Nguyễn Minh Kiều Nội dung trình bày Những vấn đề tín dụng ngân hàng  Quy trình tín dụng  Bảo đảm ín dụng  Nghiên cứu ... Quy trình tín dụng Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Phân tích tín dụng Thẩm định tín dụng Quyết định:   Cấp tín dụng Từ chối cấp tín dụng Ký hợp đồng tín dụng Giải ngân Giám sát tín dụng Thanh lý ... trình tín dụng   Quy trình tín dụng gì? Ví dụ minh họa Ý nghĩa quy trình tín dụng:     Qui trình tín dụng làm sở cho việc phân định trách nhiệm quyền hạn phận liên quan hoạt động tín dụng...
 • 12
 • 239
 • 3

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_Bài 10: Nghiệp vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân docx

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_Bài 10: Nghiệp vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân docx
... Bài 10: Nghiệp vụ ngân hàng dành cho khách hàng nhân 08/09/14 Nguyễn Minh Kiều Nội dung trình bày   Đặc điểm giao dịch khách hàng nhân Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng ... nghiệp vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp? Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhân có quan trọng ngân hàng thương mại không? Tại sao? Liệt kê sản phẩm huy động vốn dành cho khách hàng ... ngân hàng dành cho khách hàng nhân      Huy động vốn khách hàng nhân Cho vay khách hàng nhân Các sản phẩm khác Hiện đại hóa sản phẩm ngân hàng dành cho nhân Câu hỏi ôn tập 08/09/14...
 • 12
 • 176
 • 0

Bài giảng chuyên đề ngân hàng thương mại pgs ts trần hoàng ngân

Bài giảng chuyên đề ngân hàng thương mại  pgs ts trần hoàng ngân
... THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM: a Ngân hàng Thương (NHTM Quốc Doanh) b c d e Mại Nhà nước Ngân hàng Thương Mạ i Cổ Phần (NHTMCP) Ngân hàng liên doanh Chi nhánh ngân hàng nước ngoà i (NHNNg) Ngân ... ngân hàng  Thanh toán quốc tế (PGS- TS Trần Hoàng Ngân)  Website: www.sbv.gov.vn Website NHTM VCB,ACB,EAB,VBARD,VIDB,VICB.SCB, CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I KHÁI NIỆM VỀ NGÂN HÀNG ... HỌC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Môn học NVNH giúp học viên tìm hiểu chuyên sâu nghiệp vụ ngân hà ng: huy động vốn, dòch vụ ngân hàng, tín dụng, bảo lãnh, toán nghiệp vụ ngân hàng thò trường...
 • 116
 • 436
 • 1

Nghiệp vụ cho vay ngân hàng thương mại

Nghiệp vụ cho vay ngân hàng thương mại
... dự trữ, ngân hàng thƣơng mại dùng để cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân bao gồm: - Cho vay (Loans): Là tín dụng nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại Trong ngân hàng thƣơng mại cho ngƣời vay, vay số vốn ... bảo đảm tiền vay cách thức cho vay 3.3.2.1 Cho vay cầm cố: Là hình thức cho vay ngân hàng mà khách hàng vay tiền phải có tài sản giao cho ngân hàng để đảm bảo thực nghĩa vụ khách hàng hợp đồng ... gửi cho lãnh đạo ngân hàng giải - Phê duyệt cho vay giải ngân Trên sở tờ trình phận kinh doanh, lãnh đạo ngân hàng phê duyệt cho vay giấy đề nghị cho vay kiêm giấy nhận nợ khách hàng, ngân hàng...
 • 113
 • 267
 • 2

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại Bài 1 NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI

 Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại Bài 1 NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
... Tài sản Có Ngân hàng A Dự trữ: Tín dụng: Tài sản Có Tài sản Nợ 10 Tiền gửi: 85 Vốn chủ sở hữu: Ngân hàng B Dự trữ: Tín dụng: 90 Tài sản Nợ 10 Tiền gửi: 85 Vốn chủ sở hữu: 96 -1 Nh vy, quan trng ... 10 0 10 10 Cõu hi: Nhng gỡ xy nu cú dũng tin gi rỳt l 10 triu? http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 11 */ Bng cõn i sau cú hiu ng rỳt tin gi: Tài sản Có Dự trữ: Tín dụng: Chứng khoán: VCB 10 ... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 12 Tỡnh 2: NH trỡ d tr khụng d dt: Tài sản Có Dự trữ: Tín dụng: Chứng khoán: VCB 10 90 10 Tài sản Nợ Tiền gửi: Vốn chủ sở hữu: 10 0 10 Cõu hi: Nhng gỡ xy vi NH nu cú dũng tin gi rỳt l 10 triu?...
 • 38
 • 907
 • 0

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại Bài 2: Yếu tố lãi suất

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại Bài 2: Yếu tố lãi suất
... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 1.2 Lãi suất đơn: Lãi suất đơn lãi suất tính số tiền gốc mà yếu tố nhập lãi vào gốc để tính lãi cho kỳ tiếp theo, tức yếu tố lãi sinh lãi hay lãi mẹ đẻ lãi - Áp dụng cho HĐ tài ... Phương án 2: Áp dụng lãi suất đơn Hãy bình luận yếu tố lãi mẹ đẻ lãi nào? http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 1.4 Lãi suất hiệu dụng "Mức lãi suất ghi hợp đồng" mức lãi suất nhìn thấy đọc hợp ... 1.149, 425 12 Bài 5.1: Một kỳ phiếu mệnh giá 100 USD, kỳ hạn tháng, lãi suất 9%/năm, trả lãi trước Hãy quy mức lãi suất trả trước sang mức lãi suất trả sau Bài giải: Bước 1: Xác định số lãi trả trước...
 • 56
 • 651
 • 1

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 3 LƯỢNG HÓA RỦI RO LÃI SUẤT TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 3 LƯỢNG HÓA RỦI RO LÃI SUẤT TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
... 1,1 236 35 ,6000 35 ,6000 40 1,1910 33 ,5852 50 ,37 78 1040 1,2625 8 23, 7774 1647,5548 N=4 - - N PVt 9 03, 70 t N t PVt n 1752,40 t 1752,40 D 1,88 nă m 930 ,70 http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 38 ... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 35 t CFt (1+r/n)t PVt PVt.t/n (n = 1) 80 1,0800 74,07 74,07 80 1,1664 68,59 137 ,18 80 1,2597 63, 51 190, 53 80 1 ,36 05 58,80 2 53, 20 80 1,46 93 54,45 272,25 1080 1,5869 680,58 40 83, 48 N=6 ... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 30 Bc 2: Xỏc nh t trng giỏ tr hin thi w1/2 PV1/2 53, 49 0, 534 9 53, 49% PV 100 PV1 46,51 w1 0, 4651 46,51% PV 100 Bc 3: Xỏc nh thi lng DL w1/2 w1 0, 534 9 0,4651 0, 732 6 năm...
 • 58
 • 582
 • 0

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 4 CÔNG CỤ PHÁI SINH PHÒNG NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 4 CÔNG CỤ PHÁI SINH PHÒNG NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT
... CAP: - Kch bn LS tng: Mức lãi suất 11% 10% LS Cap 9% Ký hợp đồng Cuối năm http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ Cuối năm Cuối năm Thời hạn 30 - Kch bn LS gim: Mức lãi suất LS Cap 9% 8% 7% Ký ... Interbank + 4% , thỡ NHA c phũng nga RRLS mt cỏch hon ho, bi vỡ chờnh lch V v R s l mt hng s: VR = LSCV - LSH = (LS Inter + 4% ) - (LS Inter + 2%) = +2% http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 44 i vi ... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 42 Swap Cash Flows K TT LS Inter Inter + 2% NHA TT NHB TT A to B 9% 11% $5,5 tr $5 tr +$0,5 tr 9% 11% $5,5 tr $5 tr +$0,5 tr 7% 9% $4, 5 tr $5 tr -$0,5 tr 6% 8% $4, 0 tr $5 tr -$1,0...
 • 45
 • 603
 • 0

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 5 QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 5 QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
... TSN (USD) TSN (VND+USD) CDVR (TSC - TSN) 19.200 11,0% 8% 8 ,5% 8, 25% + 3,0% 19.100 10,7% 8% 8 ,5% 7,96% + 2,7% 19.300 11,3% 8% 8 ,5% 8 ,55 % + 3,3% http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 14 Kt lun: ... tho thun l GBP = USD (tc l $100 tr = x 50 tr GBP) Quỏ trỡnh giao dch gia hai NH c mụ t nh sau: http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 31 Ngân hàng Mỹ Ngân hàng Anh Tài sản có USD với lãi suất ... định (50 tr GBP, 10% coupon) http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 32 Cỏc lung tin Cui NH M TT NH Anh TT NH Anh TT tng nm (tr.USD) (tr GBP) ng (tr USD) (tr USD) 10 10 10 10 10 10 110 55 110...
 • 48
 • 731
 • 3

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 6 QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

 Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 6 QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
... TK? đâu? chi phí nào? c/ Rủi ro khoản: Rủi ro TK khả NH không đáp ứng nghĩa vụ tài cách tức thời phải huy động vốn bổ sung với chi phí cao phải bán TS với giá thấp Rủi ro TK xảy khiến NH phải ... nên vấn đề khoản cho ngân hàng; tương tự vậy, người vay tiền thực cam kết tín dụng hay sử dụng hạn mức tín dụng gây cho ngân hàng gặp phải vấn đề khoản • Bảng rằng, cam kết tín dụng trị giá triệu ... PHÁP QUẢN LÝ THANH KHOẢN - Đặc trưng TSN: Ngắn hạn rút trước hạn - Đặc trưng TSC: Dài hạn khó thu hồi trước hạn - Nhu cầu rút tiền gửi hàng ngày cân đối chủ yếu khoản tiền gửi thu nhập từ HĐ ngân...
 • 23
 • 541
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiệm một số ngân hàng trên thế giới ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng và bài học cho các ngân hàng thương mại việt nambài giảng kế toán ngân hàng thương mạidanh mục cho vay ngân hàng thương mạicho vay ngân hàng thương mạinghiệp vụ cho vay ngân hàng thương mạitổ chức cho vay ngân hàng thương mạislide bài giảng quản trị ngân hàng thương mạibài giảng quản trị ngân hàng thương mạidownload bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mạislide bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mạibài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mạibài giảng tín dụng ngân hàng thương mạibài giảng kiểm toán ngân hàng thương mạilãi suất cho vay ngân hàng thương mạiTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu hotính toán hồ nước máiVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDFPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20174. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyetBC002t Y kien kiem toan BCTC HNDu thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018TTr001 Phat hanh co phieu thuong 3-1BC002 Bao cao cua BKS 201420090414-KSH-BCTC kiem toan 2008 – KSH Bao cao nam 20084. Thuyet minh BCTC 2008NGAU HUNG LY QUA CAUPhu luc 2 - Ban ke khai nguoi co lien quan04 Du kien danh sach Ban kiem phieu