Bài giảng Tài chính tiền tệ (phần 1) ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

Bài giảng Tài chính tiền tệ (phần 1) ThS. Nguyễn Hồng Vỹ

Bài giảng Tài chính tiền tệ (phần 1) ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ
... THÁI TIỀN TỆ 1.3.1 Tiền tệ dạng hàng hóa tiền tệ (hóa tệ) ƒ Tiền tệ đời hình thái khác nhau: ƒ Thời kỳ đầu lịch sử tiền tệ, quan hệ trao đổi thể hiện: H – vật trung gian – H: đánh dấu xuất tiền ... HỌC Giáo trình chính: PGS.TS Phan Thị Cúc- ThS Đoàn Văn Huy, Giáo trình Lý thuyết Tài Tiền tệ Tài liệu tham khảo: GS.TS Văn Tư, Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Tài Nội dung chi ... 09:40 Chương 1: BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TIỀN TỆ 09:38 1.1 SỰ RA ĐỜI VÀ BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ 1.1.1 Sự đời tiền tệ: Sự đời phát triển tiền tệ gắn liền với đời phát triển kinh tế hàng hóa...
 • 10
 • 280
 • 0

Bài giảng Tài chính tiền tệ (phần 2) ThS. Nguyễn Hồng Vỹ

Bài giảng Tài chính tiền tệ (phần 2) ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ
... trao đổi Tiền lương: Tiền lương lượng tiền tệ định trả cho người lao động theo nguyên tắc định GV: Nguyễn Hồng Vỹ 1.1.2.2 Bản chất tài chính: Vậy chất tài vận động độc lập tương đối tiền tệ với ... quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng yêu cầu tích lũy tiêu dùng chủ thể kinh tế GV: Nguyễn Hồng Vỹ Tiền tệ: Tiền tệ vật ngang giá chung trao đổi hàng hóa với chức Tài vận động tương đối tiền tệ Giá cả: ... CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH 1.2 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 1.3 ẢNH HƯỞNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU TỪ 2007 GV: Nguyễn Hồng Vỹ 1.1.1 SỰ RA ĐỜI...
 • 10
 • 277
 • 0

Tập bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ phần 1 ths trần thị thái hằng (đh đông á)

Tập bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ phần 1  ths trần thị thái hằng (đh đông á)
... - Giảng viên: Ths Trần Thị Thái Hằng – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á - - CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ 1. 1 Nguồn gốc chất tiền tệ 1. 1 .1 Nguồn gốc xuất hiện: Theo Mác, tiền ... Kết thúc 1/ 1 31/ 12 21/ 3 năm trước 1/ 4 năm trước 20 /3 năm sau 31/ 3 năm sau 1/ 7 năm trước 30/6 năm sau 16 /7 năm trước 1/ 10 năm trước 15 /7 năm sau 30/9 năm sau Giảng viên: Ths Trần Thị Thái Hằng – ... nên giảm Giảng viên: Ths Trần Thị Thái Hằng – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á - 17 - Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2 .1- Khái quát đời phát triển Tài 2 .1. 1 Tiền đề...
 • 34
 • 147
 • 0

Bài giảng Tài chính tiền tệ chương 1

Bài giảng Tài chính tiền tệ chương 1
... hệ thống tài gồm:    03 /14 /14 Thò trường tài Các chủ thể tài - kiến tạo thò trường Cơ sở hạ tầng tài hệ thống tài 22 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 03 /14 /14 23 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Chức hệ thống tài Tạo ... tra 03 /14 /14 20 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH  Khái niệm cấu hệ thống tài  Đặc điểm phận hệ thống tài 03 /14 /14 21 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH  Khái niệm Hệ thống tài hệ thống bao gồm thò trường đònh chế tài thực ... trù tiền tệ giá  Tiền tệ giá đònh quy mô tài chủ thể:  Lượng tiền tích luỹ  Giá hàng hóa  Đònh giá tài sản  Tài góp phần  Ổn đònh tiền tệ  Ổn đònh giá  03 /14 /14 Tăng thu nhập tiền tệ cho...
 • 29
 • 426
 • 0

Slide bài giảng Tài Chính Tiền Tệ -Chương 1:Tổng quan về Tài chính tiền tệ

Slide bài giảng Tài Chính Tiền Tệ -Chương 1:Tổng quan về Tài chính tiền tệ
... thái tiền tệ? Sơ đồ đời tiền tệ: Trao đổi trực tiếp Xuất vật ngang giá chung Tiền tệ đời (tiền vàng) Quan điểm Các Mác đời tiền tệ khác với quan điểm nhà kinh tế đại? 1.1.2 Sự phát triển tiền tệ ... 1.1.3 Các định nghĩa tiền tệ Định nghĩa tiền tệ Các Mác: Tiền tệ hàng hoá đặc biệt, đóng vai trò VNG chung để thực quan h tệ gì? Bạn hiểu tiền trao đổi - Tiền tệ hàng hoá - Tiền tệ hàng hoá đặc biệt ... ưthông tiền tệ vàưổnưđịnhư u tiền tệ 1.5.1 Các chế độ lu thông tiền tệ 1.5.1.2 Các yếu tố chế độ lu thông tiền tệ - Bản vị tiền tệ: Đây yếu tố sở chế độ tiền tệ, để xác định giá trị đồng tiền luật...
 • 109
 • 4,563
 • 2

Bài giảng tài chính tiền tệ - Chương 1 pdf

Bài giảng tài chính tiền tệ - Chương 1 pdf
... thống tài gồm:    9/20/2 011 Thị trường tài Các chủ thể tài - kiến tạo thị trường Cơ sở hạ tầng tài hệ thống tài 22 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 9/20/2 011 23 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Chức hệ thống tài  Tạo ... 9/20/2 011 20 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH  Khái niệm cấu hệ thống tài  Đặc điểm phận hệ thống tài 9/20/2 011 21 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH  Khái niệm Hệ thống tài hệ thống bao gồm thị trường định chế tài thực ... 9/20/2 011 CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH  Tài có chức năng:  Huy động nguồn lực tài  Phân bổ nguồn lực tài  Kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực tài 9/20/2 011 10 CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH...
 • 29
 • 148
 • 0

Bài giảng tài chính tiền tệ phần 2

Bài giảng tài chính tiền tệ phần 2
... Tiền tệ P 20 11 2. 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH 2. 1.1 Chức thị trường tài chính: 2. 1 .2 Khái niệm phân loại thị trường tài chính: 2. 1 .2. 1 Khái niệm 2. 1 .2. 2 Phân loại thị trường tài 2. 1 .2. 3 ... TTTC 2. 1 .2 Khái niệm phân lọai TTTC 2. 1.3 Vai trò TTTC 2. 2 THỊ TRƢỜNG TIỀN TỆ 2. 2.1 Khái niệm phân lọai 2. 2 .2 Các nghiệp vụ thị trường tiền tệ 2. 3 THỊ TRƢỜNG VỐN 2. 3.1 Khái niệm phân lọai 2. 3 .2 ... Liên Tổ chức tài trung gian Chứng tiền gửi Trái phiếu Bên thiếu vốn Trang 30 Tài Tiền tệ P 20 11 2. 2 .2 Các nghiệp vụ thị trƣờng tiền tệ 2. 2 .2. 1 Nghiệp vụ vay cho vay ngắn hạn 2. 2 .2. 2 Nghiệp vụ...
 • 72
 • 194
 • 1

Bài giảng tài chính quốc tế chương 1 ths đỗ thị thu thủy

Bài giảng tài chính quốc tế chương 1  ths đỗ thị thu thủy
... tài liệu tham khảo công cụ tiện ích khác Ths Đỗ Thị Thu Thủy 11 Nội dung môn học        Chương 1: Tổng quan tài quốc tế Chương 2: Hệ thống tiền tệ quốc tế Chương 3: Cán cân toán quốc tế ... không cư trú Ths Đỗ Thị Thu Thủy TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Đặc điểm - Phạm vi, môi trường rộng lớn - Chịu chi phối lớn - Chịu ảnh hưởng xu toàn cầu hóa Ths Đỗ Thị Thu Thủy TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  - Vai trò ... động tài công ty xuyên quốc gia hay công ty đa quốc gia Ths Đỗ Thị Thu Thủy TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Khái niệm WB: Tài Quốc tế tập hợp quan hệ tài chủ thể có phạm vi hoạt động vượt khỏi biên giới quốc...
 • 17
 • 276
 • 1

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ phần 1 TS nguyễn hữu tài (chủ biên)

Giáo trình lý thuyết tài chính  tiền tệ phần 1  TS nguyễn hữu tài (chủ biên)
... Chương cho thấy cách khái quát tiền tệ đo lưòng nào? Và tài biểu thông qua quan hệ kinh tế chủ yếu nào? 1. 1 Bản ch ất tiền tệ 1. 1 .1 Sự đời tiền tệ Kinh tế học rằng, tiền tệ phạm trù kinh tế khách ... nghĩa xác tiền tệ, quan niệm khôi tiền tệ (cách đo lưỢng tiền cung ứng) khác Tuy nhiên, quan niệm khối tiền tệ mà nhiều nhà kinh tế thừa nhận là: ■ 1. 4 .1 Khối tiền tệ MI Đây khối tiền tệ theo nghĩa ... tế tài chính, trình hạch toán kinh tế, việc chấp hành đạo luật tài chính, sách chế độ tài nhà nước CÂU HỎI ÔN TẬP Sự đòi chất tiền tệ? Quá trình phát triển hình thái tiền tệ? Các chức tiền tệ? ...
 • 129
 • 260
 • 0

Bài giảng tài chính tiền tệ 1 chương 1 ths phạm quốc khang

Bài giảng tài chính  tiền tệ 1 chương 1  ths phạm quốc khang
... CHƢƠNG 1: ĐẠI CƢƠNG VỀ TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ NGƯỜI TRÌNH BÀY: TH.S PHẠM QUỐC KHANG 11 Đại cương tài - tiền tệ Tổng quan Tiền tệ Tổng quan Tài 12 Tổng quan Tiền tệ Nguồn gốc, khái niệm chất tiền tệ ... thái tiền tệ Chức tiền tệ Vai trò tiền tệ Các khối tiền tệ Cung cầu tiền tệ Lạm phát 13 Nguồn gốc, khái niệm chất tiền tệ Sự đời tồn tại tiền tệ Nghĩa tiền hiểu nào? Khái niệm tiền tệ Bản ... thái tiền tệ Hóa tệ Tín tệ Tiền tài khoản Tiền điện tử 21 Hóa tệ Đặc điểm chung:  Hàng hóa dùng làm tiền tệ trao đổi phải có giá trị với giá trị hàng hóa đem trao đổi Hình thức:  Hóa tệ phi...
 • 113
 • 369
 • 0

Bài giảng tài chính tiền tệ 1 chương 2 ths phạm quốc khang

Bài giảng tài chính  tiền tệ 1 chương 2  ths phạm quốc khang
... Tài liệu tham khảo Chƣơng 3: Thị trƣờng tài Tr .11 5 Chƣơng 6: Các trung gian tài Tr .2 51 (Giáo trình Tài chính, tiền tệ, ngân hàng, PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, 20 09) NỘI DUNG Khái niệm thị trƣờng tài ... gia đình - Các DN - Chính phủ - Nƣớc 11 TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP 11 CHỨC NĂNG… (TIẾP) Tại việc luân chuyển vốn từ ngƣời có vốn sang ngƣời sử dụng vốn quan trọng với kinh tế? 12 12 CHỨC NĂNG… (TIẾP) ... hệ thống tài phụ thuộc vào tài sản tài (financial assets) Tài sản tài nhƣ tiền gửi ngân hàng, trái phiếu, cổ phiếu… Khi tài sản tài đƣợc thiết kế để mua bán lại đƣợc gọi công cụ tài (financial...
 • 53
 • 383
 • 0

Bài giảng môn Tài chính Tiền tệ Chương 1 ThS Vũ Quang Kết

Bài giảng môn Tài chính Tiền tệ Chương 1 ThS Vũ Quang Kết
... MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 17 Cung – cầu tiền tệ 18 Cung – cầu tiền tệ Các phép đo mức cung tiền tệ (khối tiền tệ) Thành phần mức cung tiền tệ - Tiền mặt - Tiền gửi không kỳ hạn ngân hàng (tiền tài ... giám đốc tài Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 25 Hệ thống tài 26 Hệ thống tài Khái niệm hệ thống tài Cấu trúc hệ thống tài Tài công ... phối tài Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 23 Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 24 Bản chất chức tài Chức tài Chức giám đốc Hệ thống tài Khái niệm hệ thống tài...
 • 9
 • 121
 • 0

Bài giảng môn Tài chính Tiền tệ - Chương 1 - ThS. Vũ Quang Kết

Bài giảng môn Tài chính Tiền tệ - Chương 1 - ThS. Vũ Quang Kết
... quĩ tiền tệ chủ thể kinh t - xã hội hoạt động lĩnh vực - Kết kết tài - Đặc điểm giám đốc tài Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 ... tế xã hội - Đối tượng phân phối tài - Chủ thể phân phối tài - Kết phân phối tài - Đặc điểm phân phối tài Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 23 Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH ... MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 17 Cung – cầu tiền tệ 18 Cung – cầu tiền tệ Các phép đo mức cung tiền tệ (khối tiền tệ) Thành phần mức cung tiền tệ - Tiền mặt - Tiền gửi không kỳ hạn ngân hàng (tiền tài...
 • 7
 • 73
 • 0

Tập bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ phần 2 ths trần thị thái hằng (đh đông á)

Tập bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ phần 2  ths trần thị thái hằng (đh đông á)
... trường tài 5.4.1.5 Các loại thị trường tài chủ yếu a Thị trường tiền tệ (thị trường tài ngắn hạn) Thị trường tiền tệ thị trường vốn ngắn hạn, nơi gặp cung- cầu vốn ngắn hạn Giảng viên: Ths Trần Thị ... 1997 "Lý thuyết tiền tệ" Trường Đại Học Tài kế toán HN, NXB Tài Chính HN 1998 "Lý thuyết tài tiền tệ" TS Nguyễn Ngọc Hùng NXB Thống kê -1998 "Quản kinh doanh tiền tệ" Trường Đại Học Tài kế ... NXB Chính Trị Quốc Gia 1996 12 "Luật NSNN" Giảng viên: Ths Trần Thị Thái Hằng – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á NHP - 68 - Giảng viên: Ths Trần Thị Thái Hằng – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á ...
 • 34
 • 84
 • 0

bài giảng tài chính tiền tệ

bài giảng tài chính tiền tệ
... hoá tiền tệ Vai trò vàng - tiền tệ ngày giảm Tiền tệ có thay đổi bản: Tất phơng tiện đóng vai trò trung gian trao đổi đợc nhiều ngời thừa nhận đợc gọi tiền Các hình thái tiền tệ Hoá tệ Tín tệ ... chơng 2: Tiền ? Frideric S.Mishkin : Tiền tệ, ngân hàng thị trờng tài chính, trang 45) Nghĩa tiền đợc hiểu nh nào? Tiền thuật ngữ hàng ngày: Tiền (money) đồng nghĩa với đồng tiền (currency) (tiền ... tồn kinh tế hàng hoá - tiền tệ nhà nớc ý nghĩa khẳng định tồn khách quan phạm trù tài chính? 1.2.2 Bản chất tài Các biểu bên tài Quỹ tiền tệ Bản chất tài 24 Các biểu bên tài Từ tợng XH: TC đợc...
 • 48
 • 822
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tài chính tiền tệbài giảng tài chính tiền tệ 2bài giảng tài chính tiền tệ ngân hàngbài giảng tài chính tiền tệ lạm phátslide bài giảng tài chính tiền tệdownload bài giảng tài chính tiền tệvideo bài giảng tài chính tiền tệbài giảng tài chính tiền tệ 2 2bài giảng tài chính tiền tệ chương 2bài giảng tài chính tiền tệ học viện tài chínhbài giảng tài chính doanh nghiệp phần 1bai giang tai chinh tien tebài tập tài chính tiền tệ phần lãi suấttrắc nghiệm tài chính tiền tệ phần 1bài giảng tài chính tiền tệ chương 3to chuc khai thac tau hang chuyen tuyen chuyen luongQuy dinh cap toa xe van chuyen hang hoaMẫu dự toán chi đoàn đi công tác nước ngoài.Mẫu đơn xin visa cho khách nước ngoài.Mẫu đơn xin visa cho khách nước ngoài.Mau 01 02 don xin di nnChủ đề ngày vui 8 tháng 3Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUMẪU 15 KHCN Phiếu thẩm định cơ sở kết quả đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN16. Mẫu 01 ĐTCS Thuyết minh đề cương nghiên cứu18. Mẫu 03 ĐTCS Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cơ sở20. Mẫu 05 ĐTCS Biên bản xác nhận sửa chữa5. TT 08 2012 TT BKHCN10. TT 85 2004 TTLT BTC BKHCN16. Luat so 38 2009 QH12Chủ đề tết và mùa xuânQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU04 Don de cu thanh vien HĐQTSach chuyen khao 201602 Don ung cu thanh vien HĐQT