Dạy học theo chủ đề

Vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy học chương chất khí lớp 10

Vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy học chương chất khí lớp 10
... pháp dạy học theo chủ đề Xây dựng tiến trình dạy học theo phương pháp dạy học theo chủ đề chương Chất khí lớp 10 THPT ban Cơ Soạn thảo giảng điện tử theo phương pháp dạy học theo chủ đề chương ... 2- VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” LỚP 10 THPT BAN CƠ BẢN 2.1 Nội dung kiến thức chương Chất khí lớp 10 THPT ban Cơ 2.1.1 Nội dung Mục tiêu dạy học chương Chất khí ... chương Chất khí lớp 10 THPT ban Cơ theo phương pháp dạy học theo chủ đề GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu vận dụng phương pháp dạy học theo chủ đề vào chương Chất khí thành công nâng cao chất lượng...
 • 89
 • 3,785
 • 36

Vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy học chương chất khí lớp 10

Vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy học chương chất khí lớp 10
... chọn đề tài :” Vận dụng mơ hình dạy học điều tra vào dạy số chủ đề sách giáo khoa Vật lí 10 nâng cao” Mục đích đề tài Vận dụng IBL vào dạy học số chủ đề sách giáo khoa Vật lí 10 nâng cao để đánh ... DẠY HỌC ĐIỀU TRA 30 2.1 Thiết kế dạy chủ đề “ Chuyển động thẳng biến đổi đều” theo mơ hình dạy học điều tra 30 2.2 Thiết kế dạy chủ đề : “ Các lực học theo mơ hình dạy học ... dạy chủ đề “Chuyển động thẳng biến đổi đều” theo mơ hình dạy học điều tra a Chuẩn bị trước lớp học IBL bắt đầu • Lựa chọn mức độ dạy theo mơ hình IBL Đây chủ đề nằm chương chương trình Vật lí 10...
 • 125
 • 1,290
 • 5

Dạy học theo chủ đề và sự vận dụng nó vào giảng dạy phần kiến thức các định luật bảo toàn

Dạy học theo chủ đề và sự vận dụng nó vào giảng dạy phần kiến thức các định luật bảo toàn
... chất lượng dạy học phần kiến thức này, chọn vấn đề nghiên cứu là: “DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ VÀ SỰ VẬN DỤNG NÓ VÀO GIẢNG DẠY PHẦN KIẾN THỨC “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÍ LỚP 10 THPT VỚI SỰ HỖ TR CỦA ... website hỗ trợ cho việc giảng dạy phần kiến thức đònh luật bảo toàn - Nghiên cứu thiết kế chủ đề học tập phần kiến thức đònh luật bảo toàn tinh thần cách tiếp cận dạy học theo chủ đề với hỗ trợ CNTT ... sánh đặc điểm dạy học truyền thống dạy học theo chủ đề Dạy học theo cách tiếp cận truyền thống (giải vấn đề, xây dựng kiến thức mới) Dạy học theo cách tiếp cận đại (dạy học theo chủ đề) 1- Tiến...
 • 141
 • 2,126
 • 13

vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy học chương “từ vi mô đến vĩ mô” lớp 12 thpt ban nâng cao

vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy học chương “từ vi mô đến vĩ mô” lớp 12 thpt ban nâng cao
... mơ” lớp 12 THPT ban Nâng cao theo phương pháp dạy học theo chủ đề 4- Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng thành cơng quan điểm dạy học theo chủ đề vào giảng dạy chương “Từ vi đến mơ” lớp 12 THPT ... kế chủ đề học tập − Nghiên cứu, thiết kế chủ đề học tập chương “Từ vi đến mơ” lớp 12 THPT ban Nâng cao − Tiến hành thực nghiệm sư phạm dạy học chương “Từ vi đến mơ” lớp 12 THPT ban ... Nâng cao 2.1.1 Mục tiêu dạy học chương “Từ vi đến mơ” theo chương trình SGK lớp 12 THPT ban Nâng cao [3], [12] , [15] Mục tiêu dạy học chương “Từ vi đến mơ” theo chương trình SGK lớp 12...
 • 79
 • 954
 • 11

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÀI: “MÁY BIẾN ÁP. TRUYỀN TẢI ĐIỆN” SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 12 NÂNG CAO

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÀI: “MÁY BIẾN ÁP. TRUYỀN TẢI ĐIỆN” SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 12 NÂNG CAO
... muốn nâng cao chất lượng dạy học vật trường THPT, nghiên cứu khóa luận: Nghiên cứu phương pháp tổ chức dạy học theo chủ đề nội dung bài: “Máy biến áp Truyền tải điện” Sách giáo khoa Vật 12 ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRẦN THỊ HUYỀN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÀI: “MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI ĐIỆN” SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 12 NÂNG ... hợp Với mục đích trên, nghiên cứu, vận dụng sở luận DH chủ đề tổ chức dạy học : “Máy biến áp Truyền tải điện” Sách giáo khoa Vật 12 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ HS học tập...
 • 57
 • 2,145
 • 7

SKKN dạy học theo chủ đề tích hợp ở trường THCS

SKKN dạy học theo chủ đề tích hợp ở trường THCS
... xuyờn mụn: hc theo d ỏn (project-based learning) v thng lng chng trỡnh hc (negotiating the curriculum) Hc theo d ỏn 14 SKKN : Dy hc theo ch tớch hp mụn toỏn trng THCS Trong hc theo d ỏn, hc ... thy vi t ỏnh giỏ ca trũ SKKN : Dy hc theo ch tớch hp mụn toỏn trng THCS Mụ hỡnh hc tớch cc theo thuyt kin to (construcktivism) - Piagiờ Dy - hc tớch cc mụn Toỏn trng THCS l dy hc khụng ch ... hc sinh lp trng THCS Trng im - Thnh ph H Long, Qung Ninh 17 SKKN : Dy hc theo ch tớch hp mụn toỏn trng THCS Th nht: Cỏc em hc sinh lp ó tip cn nm hc vi kin thc chng trỡnh bc THCS Khụng cũn b...
 • 34
 • 6,141
 • 31

minh họa dạy học theo chủ đề ví dụ chủ đề oxit hóa học lớp 9

minh họa dạy học theo chủ đề ví dụ chủ đề oxit hóa học lớp 9
... trước tiết Dạy học lớp Kế hoạch học 1 tiết Hoạt động 3: Thực Tiến hành số hành tính chất thí nghiệm chứng hóa học oxti minh tính chất hóa học chung oxit Hoạt động 4: Giải số loại Luyện tập oxit tập ... chất hóa học oxit - Tính lượng nguyên liệu, lượng SP hiệu suất BT trình SX - Sử dụng ngôn ngữ hóa học: viêt, đọc PTHH; - Phát giải vấn đề ( oxit LT, TT); - Hệ thống hóa kiến thức phân loại oxit ... oxit - Năng lực tự học ( tự hệ điều chế số oxit cụ thể cụ thể tạo oxit Nêu phạm vi ứng thống kiến thức) Viết PTHH minh họa - Giải tập tách dụng PP hỗn hợp oxit Định lượng (TN,TL) Tính lượng oxit...
 • 6
 • 1,959
 • 65

m- báo cáo các sản phẩm dạy học theo chủ đề

m- báo cáo các sản phẩm dạy học theo chủ đề
... chính xác các hình vẽ sinh học cách sử dụng bảng các thuật ngữ sinh học được đánh dấu các mã số b3) Các phương pháp sinh học Các phương pháp tế bào học Phương pháp nhuộm tế bào ... các phép tính bản: b) Các lực chuyên biệt (đặc thù môn Sinh học) ; (Viết cụ thể tường minh) b1 )Các kĩ khoa học Quan sát: Đo lường: Phân loại hay sắp xếp theo nhóm: Tìm mối liên ... Môn Hóa học (những gì, nội dung liên quan bài) - … Cấu trúc logic nội dung chủ đề III Xác định lực hướng tới chủ đề (Từ hệ thống NL chọn lọc NL có thể biểu hiện chủ đề) a) Các lực chung...
 • 7
 • 381
 • 5

Bài giảng Ôn dịch thuốc lá cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

Bài giảng Ôn dịch thuốc lá cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp
... HẠI CỦA THUỐC LÁ ÔN DỊCH, THUỐC LÁ Ôn dòch, thuốc Thông báo nạn dòch thuốc Tác hại thuốc Đối với sức khoẻ người Sức khoẻ người hút Sức khoẻ cộng đồng Đối với đạo đức người Kiến nghò chống thuốc ... Tiếp theo Còn lại: đầu… … “phạm Kiến “cả pháp”: nghị AIDS”: Tác hại chống Thơng thuốc báo thuốc nạn dịch thuốc Nhan đề văn - “Ơn dịch : + bệnh lan truyền rộng + tiếng chửi rủa - Thuốc : ... giao 0% 3% Không có ý thức 2% 7% * Một số lý khiến thi u niên tập tành hút thuốc Địa vị xã hội thấp Sử dụng hút thuốc anh chị em nhà/ người ngang hàng chấp thuận Hút thuốc cha mẹ Thi u quan tâm...
 • 17
 • 6,704
 • 40

Tài liệu dạy học theo chủ đề tích hợp Văn bản Ôn dịch thuốc lá (Giải nhất cấp huyện)

Tài liệu dạy học theo chủ đề tích hợp Văn bản Ôn dịch thuốc lá (Giải nhất cấp huyện)
... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập tự hạnh phúc PHIẾU DỰ THI : DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP I/ Tên dự án dạy học: Ôn dịch, thuôc II/ Mục tiêu dạy học - Kiến thức, kĩ năng, thái độ môn học đạt ... minh vấn đạt: Thuyết minh đề khoa học Phân tích 3.1 Thông báo - Thông báo nạn dịch nạn dịch thuốc thuốc - Những ôn dịch xuất đặc biệt AIDS thuốc - Ôn dich thuốc - Dịch thuốc nặng ? Trong tác giả ... Ôn dịch, thuốc la” để dạy học theo chủ đề tích hợp môn học VII/ Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh * Nội dung: 1.Về kiến thức: Đánh giá cấp độ: a Nhận biết: Nhận biết tác hại khói thuốc gây...
 • 17
 • 10,429
 • 142

Dạy học theo chủ đề tích hợp Bảo vệ môi trường bảo vệ sức khỏe qua các bộ môn ở trường THCS

Dạy học theo chủ đề tích hợp Bảo vệ môi trường bảo vệ sức khỏe qua các bộ môn ở trường THCS
... 3 Đối tượng dạy học dự án Đối tượng dạy học dự án học sinh khối Ý nghĩa dự án Qua thực tế trình dạy học thấy việc kết hợp kiến thức môn học vào để giải vấn đề môn học việc làm cần thiết ... Đặc biệt giáo dục tích hợp kiến thức liên môn vào giải vấn đề môn học giúp học sinh hiểu rộng hơn, sâu vấn đề đặt môn học đó, giúp học sinh phát huy suy nghĩ, tư duy, sáng tạo học tập ứng dụng ... - Từ kết học tập em nhận thấy việc kết hợp kiến thức liên môn vào môn học việc làm cần thiết, có hiệu rõ rệt học sinh Giúp em học sinh giỏi môn mà cần biết cách kết hợp kiến thức môn học lại với...
 • 5
 • 5,705
 • 94

Sinh 9 Ô nhiễm môi trường Tiết 57 Dạy học theo chủ đề tích hợp

Sinh 9 Ô nhiễm môi trường Tiết 57 Dạy học theo chủ đề tích hợp
... gỡ n i sng ngi vi ban u? v sinh vt? Bi 54: ễ NHIM MễI TRNG ễ nhim mụi trng l gỡ? ễ nhim mụi trng tợng môi tr ờng bị bẩn, đồng thời tính chất vật lý, hoá học, sinh học môi trờng bị thay đổi gây ... mang ký sinh trựng st rột: dit b gy, gi cho ni thoỏng óng sch s, gi v sinh ngun nc mui khụng sinh sn, ng phi mc mn Nguyờn nhõn dn n mc bnh t, l? * Do n thc n khụng v sinh, b nhim cỏc sinh vt ... lng s : s: Cú tỏc ng bt li ti ton b h sinh thỏi A Cú tỏc ng bt li ti ton b h sinh thỏi Cú tỏc ng bt li ti ton b h sinh thỏi v Cú tỏc ng bt li ti ton b h sinh thỏi v B nh hng ti sc khe ngi nh...
 • 35
 • 4,507
 • 11

Dạy học theo chủ đề tích hợp Môn Lịch sử 6 Bài Nước Văn Lang (bài đạt giải nhì)

Dạy học theo chủ đề tích hợp Môn Lịch sử 6 Bài Nước Văn Lang (bài đạt giải nhì)
... khác dạy mà giúp cho em học sinh chủ động hoạt động học tập, giải vấn đề tích hợp kiến thức môn học để thực học tập tốt môn học áp dụng giải vấn đề có hiệu quả, thông minh với nhiều cách giải ... -Lịch sử -6Trường THCS Bá Xuyên DỰ ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP ? Địa bàn cư trú lạc Văn Lang đâu ? - Địa bàn cư trú lạc Văn Lang ... DỰ ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP Đối tượng dạy học dự án: Đối tượng dạy học dự án em học sinh lớp 6. Trường THCS Bá Xuyên...
 • 12
 • 16,191
 • 179

Tổ chức dạy học theo chủ đề chương Mắt – Các dụng cụ quang vật lý 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

Tổ chức dạy học theo chủ đề chương Mắt – Các dụng cụ quang vật lý 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
... vận dụng để tổ chức DH số chủ đề chương Mắt- Các dụng cụ quang chương trình vật 11 nâng cao 44 CHƯƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ CHƯƠNG MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG ... Cơ sở lí luận việc dạy học theo chủ đề với hỗ trợ công nghệ thông tin Chương 2: Tổ chức dạy học theo chủ đề chương Mắt Các dụng cụ quang với hỗ trợ công nghệ thông tin Chương 3: Thực nghiệm ... chủ đề DH chương Mắt Các dụng cụ quang - Xây dựng tiến trình DH theo chủ đề chương Mắt Các dụng cụ quang Giả thuyết khoa học Nếu tổ chức DH theo chủ đề chương Mắt dụng cụ quang với hỗ trợ...
 • 97
 • 1,091
 • 9

BÁO CÁO KẾT QUẢ CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN VÀ CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP – MÔN ĐỊA LÍ CẤP THCS VÀ THPT

BÁO CÁO KẾT QUẢ CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN VÀ CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP – MÔN ĐỊA LÍ CẤP THCS VÀ THPT
... lực vận dụng kiến thức liên môn để giải tình cách khéo léo, giàu tính thuyết phục - Địa môn khoa học tổng hợp, học Địa giúp cho học sinh vận dụng cần giải tình thực tiễn để giải tốt tình thực ... tích hợp, dạy học liên môn nên dạng đề mở, đề tình thực tiễn để giúp học sinh có hội phát triển lực vận dụng kiến thức tổng hợp, kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn sống, gắn việc học nhà ... tìm hiểu kiến thức mới, việc tích hợp kiến thức liên môn chủ yếu tiến hành hoạt động vận dụng giải tình thực tiễn sống Tuy nhiên, áp dụng cứng nhắc học dạy học tích hợp kết dạy học tích hợp phụ...
 • 11
 • 10,292
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn dạy học theo chủ đềvận dụng ý tưởng thiết kế bộ câu hỏi định hướng vào dạy học theo chủ đềtổ chức dạy học theo chủ đề phần kiến thức tương tác hấp dẫn điện trườngdạy học theo chủ đề tích hợp môn hóadạy học theo chủ đề tích hợp môn địa líthi dạy học theo chủ đề tích hợpcuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợpdạy học theo chủ đề tích hợp liên môndạy học theo chủ đề tích hợp môn lịch sửdạy học theo chủ đề tích hợp là gìdạy học theo chủ đề tích hợp môn toándạy học theo chủ đề tích hợp môn ngữ văncuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung họcbai thi dạy học theo chủ đề tích hợpcuoc thi dạy học theo chủ đề tích hợpchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn