Kiến trúc máy tính và truyền thông trong công nghiệp

Kiến trúc máy tính truyền thông trong công nghiệp doc

Kiến trúc máy tính và truyền thông trong công nghiệp doc
... niệm mạng máy tính Định nghĩa mạng máy tính Mạng máy tính tập hợp máy tính nối với đường truyền theo cấu trúc thông qua máy tính trao đổi thông tin qua lại cho 3.2 Những khái niệm mạng máy tính Hình ... với máy tính khác gắn mạng công việc ắ sau phải thực hiện: Máy tính cần truyền cần biết địa máy nhận Máy tính cần truyền phải xác định máy tính nhận sẵn sàng nhận thông tin Chương trình g file máy ... máy tính đến máy tính khác - Cấu trúc mạng máy tính: Các đường truyền liệu tạo nên cấu trúc mạng 3.2 Những khái niệm mạng máy tính Đặc trưng đường truyền - Giải thông đường truyền độ đo phạm...
 • 121
 • 251
 • 0

Kiến thức máy tính truyền thông trong công nghiệp pptx

Kiến thức máy tính và truyền thông trong công nghiệp pptx
... diễn thông tin máy tính Các loại mã - Mã BCD: Dùng bit hệ để biễu diễn ễ ễ số hệ 10 - Mã ASCII: Dùng bit để mã hóa, bit cuối ể bit kiểm tra chẵn lẽ, phát lỗi truyền 2.1 Biểu diễn thông tin máy tính ... Chương 2: Tổ chức hệ thống máy tính 2.1 21 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 26 Biểu diễn thô ti t ê máy tính Biể diễ thông tin tí h Bộ xử lý trung tâm Hệ thống nhớ Hệ thống vào ệ g Thiết bị nhập liệu Thiết ... RE Chương 2: Tổ chức hệ thống máy tính 2.1 21 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 26 Biểu diễn thô ti t ê máy tính Biể diễ thông tin tí h Bộ xử lý trung tâm Hệ thống nhớ Hệ thống vào ệ g Thiết bị nhập liệu Thiết...
 • 102
 • 97
 • 0

Kiến trúc máy tính truyền thống công nghiệp ppsx

Kiến trúc máy tính và truyền thống công nghiệp ppsx
... niệm mạng máy tính Định nghĩa mạng máy tính Mạng máy tính tập hợp máy tính nối với đường truyền theo cấu trúc thông qua máy tính trao đổi thông tin qua lại cho 3.2 Những khái niệm mạng máy tính Hình ... với máy tính khác gắn mạng công việc ắ sau phải thực hiện: Máy tính cần truyền cần biết địa máy nhận Máy tính cần truyền phải xác định máy tính nhận sẵn sàng nhận thông tin Chương trình g file máy ... máy tính mạng 3.2 Những khái niệm mạng máy tính Đặc trưng mạng máy tính - Đường truyền: hệ thống thiết bị truyền dẫn có dây hay không dây dùng để ẫ ể chuyển tín hiệu điện tử từ máy tính đến máy...
 • 121
 • 189
 • 0

Bài tập lớn môn Kiến trúc máy tính mạng truyền thông công nghiệp Giao tiếp I2C ( Master – Slave)

Bài tập lớn môn Kiến trúc máy tính và mạng truyền thông công nghiệp Giao tiếp I2C ( Master – Slave)
... StartI2C();// bắt đầu I2C  IdleI2C(); // ACK, đợi phản hồi  WriteI2C(noi dung can ghi);// ghi liệu  StopI2C();// dừng I2C  RestartI2C();// bắt đầu lại I2C  AckI2C(); // ACK phản hồi  NotAckI2C(); ... 3,4Mbits/s Chế độ cao tốc (High‐speed mode) Một bus I2C hoạt động nhiều chế độ khác nhau: - Một chủ tớ (one master one slave) - Một chủ nhiều tớ (one master multi slave) - Nhiều chủ nhiều tớ (Multi ... động truyền hay nhận tùy thuộc vào việc thiết bị chủ chủ (master) hay tớ (slave) Một thiết bị hay IC kết nối với bus I2C, địa (duy nhất) để phân biệt, cấu hình thiết bị chủ (master) hay tớ (slave)...
 • 13
 • 330
 • 0

Tài liệu Phần 3: Các công cụ cơ bản trong máy tính truyền thông pdf

Tài liệu Phần 3: Các công cụ cơ bản trong máy tính và truyền thông pdf
... thành nhóm 1) công cụ truyền thông bản; 2) máy vi tính; và, 3) Internet Những công cụ truyền thông Các công cụ cụ thể dùng cho việc truyền thông bao gồm điện thoại, máy nhắn tin, máy fax thiết ... phép bạn gắn máy tính xách tay bạn vào máy tính để bàn văn phòng dùng máy tính xách tay xử lý trung tâm lại sử dụng hình bàn phím máy tính để bàn Máy tính xách tay thường có giá cao máy tính để bàn ... máy tính bạn thời gian dài không đáp ứng yêu cầu công việc bạn Máy tính xách tay – Máy tính xách tay loại mà bạn mang theo dễ dàng Nó bao gồm tính máy tính để bàn Thông thường không kèm với máy...
 • 14
 • 598
 • 0

Tài liệu Phần 3: Các công cụ cơ bản trong máy tính truyền thông docx

Tài liệu Phần 3: Các công cụ cơ bản trong máy tính và truyền thông docx
... 1) công cụ truyền thông bản; 2) máy vi tính; và, 3) Internet Những công cụ truyền thông Các công cụ cụ thể dùng cho việc truyền thông bao gồm điện thoại, máy nhắn tin, máy fax thiết bị cầm tay ... phép bạn gắn máy tính xách tay bạn vào máy tính để bàn văn phòng dùng máy tính xách tay xử lý trung tâm lại sử dụng hình bàn phím máy tính để bàn Máy tính xách tay thường có giá cao máy tính để bàn ... máy tính bạn thời gian dài không đáp ứng yêu cầu công việc bạn Máy tính xách tay – Máy tính xách tay loại mà bạn mang theo dễ dàng Nó bao gồm tính máy tính để bàn Thông thường không kèm với máy...
 • 13
 • 344
 • 0

tiểu luận các nguyên tắc sáng ứng dụng cơ bản ứng dụng trong lĩnh vực máy tính truyền thông

tiểu luận các nguyên tắc sáng ứng dụng cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực máy tính và truyền thông
... Nguyên tắc chứa - Nguyên tắc phản trọng lượng - Nguyên tắc gây ứng suất sơ - Nguyên tắc thực sơ - Nguyên tắc dự phòng - Nguyên tắc đẳng - Nguyên tắc đảo ngược - Nguyên tắc cầu hóa - Nguyên tắc linh ... tên nguyên tắc mà không trình bày nội dung cụ thể): - Nguyên tắc phân nhỏ - Nguyên tắc tách khỏi - Nguyên tắc phẩm chất cục - Nguyên tắc phản đối xứng - Nguyên tắc kết hợp - Nguyên tắc vạn - Nguyên ... phần - Nguyên tắc thay đổi thông số hóa lý đối tượng - Nguyên tắc sử dụng chuyển pha - Nguyên tắc sử dụng nở nhiệt - Nguyên tắc sử dụng chất oxy hóa mạnh - Nguyên tắc thay đổi độ trơ - Nguyên tắc...
 • 12
 • 213
 • 0

Bài giảng môn kiến trúc máy tính hệ điều hành chương 3 hệ thống nhớ

Bài giảng môn kiến trúc máy tính và hệ điều hành  chương 3 hệ thống nhớ
... 6/25/2014 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG CHÍNH Cấu trúc phân cấp nhớ máy tính Phân loại nhớ máy tính Bộ nhớ ROM Bộ nhớ RAM Bộ nhớ cache Bộ nhớ www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA ... cập hệ thống nhớ gần thời gian truy cập cache  Giảm giá thành sản xuất:  Nếu hệ thống có hiệu hệ thống có cache rẻ  Nếu hệ thống giá thành, hệ thống có cache nhanh www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: ... www.ptit.edu.vn Gfdsfd GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 32 16 6/25/2014 KIẾN TRÚC CACHE – LOOK ASIDE  Cache nhớ kết nối tới bus hệ thống  Cache nhớ “thấy”...
 • 45
 • 247
 • 0

Bài giảng môn kiến trúc máy tính hệ điều hành chương 4 hệ thống bus thiết bị ngoại vi

Bài giảng môn kiến trúc máy tính và hệ điều hành  chương 4 hệ thống bus và thiết bị ngoại vi
... NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 40 20 6/25/20 14 GIỚI THIỆU VỀ BUS MÁY TÍNH  Bus máy tính hệ thống (subsystem) có nhiệm vụ truyền liệu thành phần bên máy tính Bus máy tính ... www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THIẾT BỊ NGOẠI VI Thiết bị vào/ (thiết bị ngoại vi) thành phần máy tính chịu trách ... Gfdsfd GIẢNG VI N: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 34 17 6/25/20 14 MÁY IN LASER www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH...
 • 32
 • 225
 • 0

Chuyên ngành kĩ thuật máy tính truyền thông

Chuyên ngành kĩ thuật máy tính và truyền thông
... Những trường hợp lại phải có năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật máy tính Truyền thông (tính từ ngày ký định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập ... trúc máy tính Kỹ thuật lập trình IT3040 Bổ túc kiến thức Mạng máy tính IT3080 IT4170 Xử lý tín hiệu số IT3070 Hệ điều hành IT3130 Điện tử số IT4160 Vi xử lý Bổ sung kiến IT4590 Lý thuyết thông ... IT3130 Điện tử số IT4160 Vi xử lý Bổ sung kiến IT4590 Lý thuyết thông tin thức IT4610 Hệ phân tán Truyền thông đa phương tiện ứng IT4680 dụng ...
 • 2
 • 270
 • 1

Chương trình giáo dục đại học ngành mạng máy tính truyền thông

Chương trình giáo dục đại học ngành mạng máy tính và truyền thông
... an ninh mạng - Nắm vững kiến thức chuyên sâu quản trị hệ thống mạng truyền thông - Có thể quản trị dự án mạng máy tính truyền thông - Có thể phát triển ứng dụng mạng máy tính truyền thông 1.2.2 ... CHƯƠNG TRÌNH 7.1 Giáo dục đại cương: 44 TC 7.1.1 Giáo dục quốc phòng thể chất: 11 TC TÊN MÔN HỌC SỐ TC STT Mã MH DGQ101 Giáo dục quốc phòng 6(3,6,9) DGT101 Giáo dục thể chất 2(0,4,2) DGT102 Giáo ... Thiết bị mạng truyền thông đa phương tiện 3(2,2,5) DMM305 Mạng truyền thông di động 3(2,2,5) DMM306 Quản trị mạng 3(2,2,5) DMM311 Lý thuyết thông tin 3(2,2,5) DMM401 An toàn mạng máy tính 3(2,2,5)...
 • 7
 • 662
 • 5

Danh mục đề tài luận văn học kì I 2011-2012 Bộ môn mạng máy tính truyền thông

Danh mục đề tài luận văn học kì I 2011-2012 Bộ môn mạng máy tính và truyền thông
... Engine Optimization) vào website http://guitarpro.vn (đã có SV đăng ký) Đề t i 2: Menu i n tử - phần mềm dành cho quán ăn, quán cafe (sinh viên liên hệ trực tiếp giáo viên để biết thêm chi tiết) ... http://cseweb.ucsd.edu/classes/wi07/cse252a/homography_estimation/homography_ estimation.pdf – GVHD gi i thiệu thêm Đề t i GV Cao Hồng Ngọc GVHD: Ths Cao Hồng Ngọc, chngoc@cit.ctu.edu.vn Đề t i 1: Tìm hiểu ứng dụng ... nhận đề t i N i dung: Tìm hiểu nguyên lý hoạt động chuột máy tính công cụ lập trình xử lý kiện chuột Nghiên cứu gi i thuật định khung (Calibration) hình tác động cho bảng tương tác Tìm hiểu đồ...
 • 3
 • 366
 • 2

Mạng máy tính truyền thông

Mạng máy tính và truyền thông
... Mạng Máy tính (4 ĐVHT) Giới thiệu chung mạng máy tính mô hình tầng OLS, giao thức trao đổi số liệu, mạng cục (LAN), tầng mạng giao vận, mạng Internet B-ISDN, quản trị mạng, an toàn thông tin mạng ... bị truyền thông mạng (3 ĐVHT) 35 Lập trình hệ thống mạng (3 ĐVHT) 36 Quản trị mạng (3 ĐVHT) 37 Đánh giá hiệu mạng( 3 ĐVHT) 38 Hệ thống thông tin phân tán (3 ĐVHT) 39 An toàn mạng (3 ĐVHT) 40 Mạng ... Lý thuyết thông tin (3 ĐVHT) 28 Kỹ Thuật lập trình (4 ĐVHT) 29 Cấu trúc máy tính (4 ĐVHT) 30 Vi xử lý (4 ĐVHT) 31 Xử lý tín hiệu số (3 ĐVHT) 32 Truyền liệu (L1 – L2) (3 ĐVHT) 33 Truyền thông đa...
 • 3
 • 583
 • 5

Kiến trúc máy tính - Bus – Hệ thống dẫn đường

Kiến trúc máy tính - Bus – Hệ thống dẫn đường
... Bus gì?    Bus hệ thống dẫn đường để liên kết thành phần lại với Bus cục (local bus) : đường dẫn cục nối thành phần bên thiết bị Bus hệ thống (system bus) : hệ thống dẫn đường liên ... Tần số bus cục bộ, bus hệ thống, CPU, bus mở rộng, nhớ Copyright © 2006, HaiVD Tần số bus hệ thống     Pentium: Pentium II: Pentium III: Pentium IV: bus hệ thống 50/60/66 Mhz bus hệ thống ... Cao tần số bus   Tính tỉ số: ratio = tần số CPU/ tần số bus hệ thống Ví dụ:  CPU Pentium III 733Mhz, bus hệ thống 133Mhz   ratio = 733/133 ~ 5.5 CPU Pentium IV 2.0 Ghz, bus hệ thống 533Mhz...
 • 17
 • 622
 • 15

Xem thêm