TH902 KIỂM THỬ hệ THỐNG bảo mật CHO WEBSITE

Xây dựng hệ thống bảo mật mạng cho doanh nghiệp luận văn tốt nghiệp đại học

Xây dựng hệ thống bảo mật mạng cho doanh nghiệp luận văn tốt nghiệp đại học
... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: NGUYỄN THỊ TÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO MẬT MẠNG CHO DOANH NGHIỆP GVHD: ... Microsoft Chính nhu cầu bảo mật ngày có vai trò quan trọng hệ thống mạng doanh nghiệp tổ chức, kiến thức học trường em chọn đề tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO MẬT MẠNG CHO DOANH NGHIỆP” Nhưng thời gian ... Server 2006 Standard đáp ứng nhu cầu bảo vệ chia sẻ băng thông cho doanh nghiệp, công ty có quy mô trung bình Xây dựng để kiểm soát luồng liệu vào hệ thống mạng nội Kiểm soát trình truy cập người...
 • 55
 • 737
 • 9

báo cáo kiểm thử hệ thống

báo cáo kiểm thử hệ thống
... Nghệ Phần Mềm Đề Tài: Kiểm Thử Hệ Thống - Quản lý tiến trình kiểm thử báo cáo: Người chịu trách nhiệm phải báo cáo tiến độ việc kiểm thử việc dùng báo cáo công việc hàng tuần hay báo cáo kiểm thử ... hệ thống từ yêu cầu chức yêu cầu chấp nhận 16 Nhóm 8_ Lớp ĐH KHMT1 K2 BTL môn Công Nghệ Phần Mềm Đề Tài: Kiểm Thử Hệ Thống Phần II Kiểm thử hệ thống: Khái niệm kiểm thử hệ thống: Kiểm thử hệ ... c Kiểm thử top-down …………………………………… 16 d Kiểm thử bottom-up …………………………………….16 Phần II: Kiểm thử hệ thống …………………………………………….18 Khái niệm kiểm thử hệ thống ……………………………….18 Điều kiện kiểm thử hệ thống...
 • 34
 • 237
 • 0

Nghiên cứu và ứng dụng VDM++ cho mô hình hóa và kiểm thử hệ thống IMP tại NTTDATA việt nam

Nghiên cứu và ứng dụng VDM++ cho mô hình hóa và kiểm thử hệ thống IMP tại NTTDATA việt nam
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN XUÂN TÙNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VDM++ CHO MÔ HÌNH HÓA VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG IMP TẠI NTTDATA VIETNAM Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm Mã Số: ... Quy trình áp dụng thêm bước hình hóa VDM++ cải tiến sau: Hình 12 hình chữ V thêm giai đoạn hình hóa VDM++ 48 Hình 13 Chi tiết công việc bao gồm việc hình hóa VDM++ Trong hình trên, ... Hình 12 hình chữ V thêm giai đoạn hình hóa VDM++ 47 Hình 13 Chi tiết công việc bao gồm việc hình hóa VDM++ 48 Hình 14 Phạm vi công việc nhóm vai trò dự án .50 Hình hình hóa...
 • 71
 • 291
 • 0

Cách tiếp cận kiểm thử khác nhau và đề xuất phương pháp kiểm thử hệ thống

Cách tiếp cận kiểm thử khác nhau và đề xuất phương pháp kiểm thử hệ thống
... t s cách phân tích r i ro Tuy nhiên phương pháp ki m th không ph thu c vào m t cách phân tích l i c th Vi c l a ch n k thu t ch ph thu c vào d án kinh nghi m có c a nh ng ngư i tham gia Cách ... T p trung vào ki m th phân tích mã chương trình có th m t gi i pháp M t h i khác phân tích c u trúc c a chương trình t i thi u hóa r i ro Có m t cách đ th c hi n vi c s d ng phương pháp phân ... d v tính toán r i ro 2.6 So sách cách ti p c n khác Hai ví d đư c trình bày đ u s d ng r i ro đ ưu tiên ki m th Nhi u ngư i s d ng phương pháp tương t phương pháp c a Amland, ch y u tìm cho y...
 • 71
 • 518
 • 1

An toàn & bảo mật thông tin trên LINUX Hệ thống bảo mật & phát hiện xâm nhập mạng (Nids)

An toàn & bảo mật thông tin trên LINUX Hệ thống bảo mật & phát hiện xâm nhập mạng (Nids)
... khỏc l ó b crack 19 an toàn bảo mật thông tin linux Hệ thống bảo mật phát xâm nhập mạng (Nids) 3.2.13 XWindows Security Motivation / introduction Tính bảo mật XWindows Trên mạng máy tính Unix, ... *nix; Solaris, Linux, FreeBSD, NetBSD, OSF, and Ultrix *nix BSDI, FreeBSD, NetBSD, SunOS, UNIX, and Ultrix *nix an toàn bảo mật thông tin linux Hệ thống bảo mật phát xâm nhập mạng (Nids) S/KEY ... chng lờn mt tin cõn c bo v Nú cng ngn chn mt ú to mt biu tng liờn kt ti 16 an toàn bảo mật thông tin linux Hệ thống bảo mật phát xâm nhập mạng (Nids) tin ny, m nú l ngun tn cụng xoay quanh vic xúa...
 • 74
 • 646
 • 3

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO MẬT

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO MẬT
... phạm hệ thống bị đe doạ Nếu thay đổi sách bảo mật gây thiệt hại đáng tiếc Do sách bảo mật ngân hàng Sacombank nên có thêm vấn đề ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO MẬT Việc đảm bảo an ninh bảo mật hệ thống ... tin Do ngân hàng SacomBank có nhu cầu xây dựng hệ thống bảo mật cho mạng tin học phục vụ điều hành, kinh doanh Hệ thống bảo mật phải đảm bảo yêu cầu sau:  Bảo đảm an toàn cho toàn thông tin mạng, ... NĂNG VỚI HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CHO SACOMBANK 4.1 Xác định trách nhiệm người hệ thống với sách bảo mật 4.2 Xác định tài nguyên cần bảo vệ...
 • 15
 • 336
 • 1

Sacombank Project DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO MẬT

Sacombank Project DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO MẬT
... phạm hệ thống bị đe doạ Nếu thay đổi sách bảo mật gây thiệt hại đáng tiếc Do sách bảo mật ngân hàng Sacombank nên có thêm vấn đề ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO MẬT Việc đảm bảo an ninh bảo mật hệ thống ... SÁCH BẢO MẬT CHO SACOMBANK Để phân tích sách bảo mật cho ngân hàng Sacombank, phải phân tích vấn đề sau hệ thống thông tin ngân hàng Sacombank: 4.1 Xác định trách nhiệm người hệ thống với sách bảo ... kho thông tin Do ngân hàng SacomBank có nhu cầu xây dựng hệ thống bảo mật cho mạng tin học phục vụ điều hành, kinh doanh Hệ thống bảo mật phải đảm bảo yêu cầu sau:  Bảo đảm an toàn cho toàn thông...
 • 15
 • 406
 • 0

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG BẢO MẬT CỦA MẠNG CỤC BỘ LAN

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG BẢO MẬT CỦA MẠNG CỤC BỘ LAN
... NINH MẠNG LAN HIỆN NAY CHƯƠNG II TÌM HIỂU VỀ CÁC GIAO THỨC MẠNG CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP BẢO MẬT MẠNG LAN CHƯƠNG IV MÔ PHỎNG HỆ THỐNG BẢO MẬT MẠNG LAN CHƯƠNG I KHẢO SÁT THỰC TRẠNG AN NINH MẠNG ... phép người hệ thống truy cập bất hợp pháp vào hệ thống Có thể làm phá huỷ toàn hệ thống Loại lỗ hổng có mức độ nguy hiểm đe dọa tính toàn vẹn bảo mật hệ thống Các lỗ hổng thường xuất hệ thống quản ... C223 xác định họat động CHAP CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP BẢO MẬT MẠNG LAN 34 1.Sơ lược mạng LAN 1.1 .Mạng LAN ? LAN viết tắt Local Area Network mạng cục dùng để kết nối máy tính với khu vực Kết nối...
 • 113
 • 359
 • 0

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG BẢO MẬT CỦA MẠNG CỤC BỘ LAN

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG BẢO MẬT CỦA MẠNG CỤC BỘ LAN
... NINH MẠNG LAN HIỆN NAY CHƯƠNG II TÌM HIỂU VỀ CÁC GIAO THỨC MẠNG CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP BẢO MẬT MẠNG LAN CHƯƠNG IV MÔ PHỎNG HỆ THỐNG BẢO MẬT MẠNG LAN CHƯƠNG I KHẢO SÁT THỰC TRẠNG AN NINH MẠNG ... phép người hệ thống truy cập bất hợp pháp vào hệ thống Có thể làm phá huỷ toàn hệ thống Loại lỗ hổng có mức độ nguy hiểm đe dọa tính toàn vẹn bảo mật hệ thống Các lỗ hổng thường xuất hệ thống quản ... C223 xác định họat động CHAP CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP BẢO MẬT MẠNG LAN 34 1.Sơ lược mạng LAN 1.1 .Mạng LAN ? LAN viết tắt Local Area Network mạng cục dùng để kết nối máy tính với khu vực Kết nối...
 • 115
 • 249
 • 1

Chức năng của Hệ thống bảo mật tệp tin EFS

Chức năng của Hệ thống bảo mật tệp tin EFS
... tệp tin lưu thay tệp tin gốc tệp tin tạm thời xóa bỏ, khối cản vật lý hệ thống tệp tin, nơi tệp tin tạm thời thường trú không bị xoá Những khối chứa liệu gốc chưa mã hoá Phương thức xoá tệp tin ... trống, tệp tin mã hoá dạng EFS tự động giải mã mở tệp tin, từ dùng mật khôi phục mã để truy cập tệp bị mã hoá Vì chức hoạt động? Hãy nhớ lại cách thức hoạt động hệ thống mã hoá tệp: Mật mã hoá tệp ... chỗ tệp tin chọn để mã hoá EFS, cuối chưa bảo mật Thực lưu tệp tin chuyển tới thư mục tạm thời đổi tên thành efs0 .tmp Sau liệu từ tệp tin mã hoá thay cho tệp tin gốc Tệp tin lưu tự động xoá sau...
 • 27
 • 273
 • 1

Thiết kế và xây dựng hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp

Thiết kế và xây dựng hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp
... Thiết kế xây dựng hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp Lời cảm ơn Đậu Văn Chơng - Nguyễn Lê Vũ Cờng - Lớp: 46K1-CNTT Thiết kế xây dựng hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp Lời ... 32 Thiết kế xây dựng hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp Nhập CD KEY Lựa chọn ấn cài đặt: Đậu Văn Chơng - Nguyễn Lê Vũ Cờng - Lớp: 46K1-CNTT 33 Thiết kế xây dựng hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp ... Thiết kế xây dựng hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp Tạo OU Server Core: Thiết lập tài khoản ngời dùng mạng: Đậu Văn Chơng - Nguyễn Lê Vũ Cờng - Lớp: 46K1-CNTT 37 Thiết kế xây dựng hệ thống bảo...
 • 71
 • 690
 • 2

Tìm hiểu mạng doanh nghiệp và hệ thống bảo mật luận văn tốt nghiệp đại học

Tìm hiểu mạng doanh nghiệp và hệ thống bảo mật luận văn tốt nghiệp đại học
... trọng Tuy nhiên ngời quản trị hệ thống mạng đảm bảo yêu cầu trên, họ cần có công cụ hữu hiệu Với lý trên, em chọn đề tài Tìm Hiểu Mạng Doanh Nghiệp Hệ Thống Bảo Mật đề tài nguyên cứu em Sau ... bị kết nối; VLAN: Tạo mạng ảo nhằm nâng cao tính bảo mật giữ vùng toàn hệ thống mạng, nh với hệ thống khác Điều không phụ thuộc vào yếu tố cấu trúc vật lý mạng SVTH: Từ Văn Nam 41 Lớp 47E Kỹ ... khách chủ (Client-Server) Trong mô hình mạng khách chủ có hệ thống máy tính cung cấp tài nguyên dịch vụ cho hệ thống mạng sử dụng gọi máy chủ (Server) Một hệ thống máy tính sử dụng tài nguyên dịch...
 • 111
 • 347
 • 0

Xây dựng hệ thống bảo mật ạng thông qua ISA firewall server 2006

Xây dựng hệ thống bảo mật ạng thông qua ISA firewall server 2006
... MT MNG THễNG QUA ISA FIREWALL SERVER 2006 Phn ISA FIREWALL SERVER 2006 4.1 Gii thiu ISA Internet Acceleration and Security (ISA) Server 2006: c xõy dng da trờn cỏc phiờn bn ISA Server trc Nú ... BO MT MNG THễNG QUA ISA FIREWALL SERVER 2006 - IDS - Flood Resiliency - HTTP compression - Diffserv 4.2 Ci t ISA Server 2006 Firewall Vo th mc cha source ISA double click vo File ISAAutorun.exe ... ca s Microsoft ISA Server 2006 Setup, chn Install ISA Server 2006 - > NEXT SVTH: THI VIT HNG 42 GVHD: PGS.TS MAI VN TRINH XY DNG H THNG BO MT MNG THễNG QUA ISA FIREWALL SERVER 2006 Chn Otion...
 • 74
 • 1,112
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Bài 10. Nói giảm nói tránhSome major ways to give and interpret english complimentsSome measures to improve the efficiency of teaching and learning english vocabulary for students in grades 10Some motivational activities for students english speaking at high schoolBài 2. Trong lòng mẹSome suggestions for doing the english readingcomprehension test effectively in the national examination for GCSE and the entrance examSOME SUGGESTIONS OF HOW TO MAKE ACTIVE TEACHING METHODS MORE EFFECTIVELY IN SPEAKING LESSONS, ENGLISH 11(BASIC) UNIT 4 PERIOD 23, UNIT 6 PERIOD 30, UNIT 12 PERIOD 77BÀI TIỂU LUẬN TRANG BỊ ĐIỆNMột số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 12 THPT cách xác định số loại và thành phần giao tử trong trường hợp có một hoặc một nhóm tế bào sinh tinh tham gia giảm phân theo định hướng phát triCách giải nhanh và chính xác các bài tập di truyền phả hệ cực khóCách nhận dạng bài tập tích hợp các quy luật di truyền dạy chương tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12XÂY DỰNG CẤU HÌNH THÍ NGHIỆM GAMMA TÁN XẠHình thành kĩ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua hệ thống câu hỏi mang hơi thở cuộc sống trong chương i thành phần hóa học của tế bào sinh học 10 cơ bảnKinh nghiệm giúp học sinh giải nhanh một số dạng bài tập di truyền hoán vị gen, tương tác gen hay và khóBài 10. Từ trái nghĩaKinh nghiệm hướng dẫn học sinh giỏi xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận chuyên đề tiến hóaMột số dạng bài tập ôn luyện học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay phần vi sinh vật sinh học 10 và bài tập sinh học 11Một số kinh nghiệm về tính số kiểu gen tối đa trong quần thểVận dụng cách tính thông qua tần số giao tử đề giải nhanh một số dạng bài tập di truyền liên quan đến tính xác suấtVận dụng kiến thức liên môn giúp nâng cao hiệu quả trong dạy học chương i thành phần hóa học của tế bào sin