Câu hỏi thi chứng chỉ VMware VCP5

Một số bài tập viết lại câu luyện thi chứng chỉ B Anh văn có đáp án

Một số bài tập viết lại câu luyện thi chứng chỉ B Anh văn có đáp án
... plan because the weather was bad Due to bad weather, they changed their plan 29 The increasing number of cars has caused serious air pollution Air pollution has been caused by the creasing number ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí What is the price / cost of the / this novel / book? 16 It’s not worth trying to make her change her mind ... you not to go near that dog I’ve warned you about (your) going near that dog 24 She can meet him if he arrives before eleven So long as he arrives before eleven she can meet him 25 There was never...
 • 3
 • 148
 • 5

2000 câu hỏi luyện thi chứng chỉ A, B

2000 câu hỏi luyện thi chứng chỉ A, B
... garden," the woman said a because b for c by d as soon as > a 156 The woman has hurt her back for too long a to bend b by bending c for bending d owing to you bend > b 157 A lot of passengers ... a me b check up c telling d fillings > c 32 These engines used being started by hand But now they are started by electricity a used b being c But now d are > b 33 This house is often broken ... d ringing > b 95 The shoes are Peter's a bus b blouse c both d brown > d 96 Your are new, Hung a shirt b blouse c trousers d hat > c 97 There are boys in our class a no b not c none...
 • 280
 • 2,546
 • 84

3500 câu hỏi luyện thi chứng chỉ anh văn b ( có đáp án )

3500 câu hỏi luyện thi chứng chỉ anh văn b ( có đáp án )
... rain b rough c wound d group b bamboo c damage d mamba b chemist c parachute d psychology b embroider c bark d bomb b jean c jam d just Find the mistakes On October 19, 1781, Cornwallis surrenders ... taken b broken c thrown d gone b 14 He lent me many picture-books, most of ……… I had read a whom b which c whose d who b 15 The best………about his new job is the extra money a thing b object ... a off b on c by d from a 21 When I picked up my pen, I found that the nib a broke b had broken c has broken d had been breaking b 22 What ………to see her at the stadium! a the surprise b surprise...
 • 501
 • 3,352
 • 32

BỘ CÂU HỎI ÔN THI CHỨNG CHỈ THUẾ

BỘ CÂU HỎI ÔN THI CHỨNG CHỈ THUẾ
... Câu hỏi Anh/chị cho biết người nộp thuế TTĐB hoàn thuế nộp trường hợp nào? Câu hỏi Anh/chị cho biết quy định khấu trừ thuế TTĐB? Nêu 01 ví dụ Câu hỏi Giá tính thuế hàng hoá chịu thuế TTĐB không ... giải số tiền thuế nộp thừa nào? Câu Anh (Chị) cho biết người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành định hành thuế? Nêu biện pháp cưỡng chế thi hành định hành thuế mà quan quản lý Thuế áp dụng Câu Anh (Chị) ... xử lý nào? Câu Anh (Chị) cho biết nguyên tắc việc khai thuế tính thuế theo quy định Luật Quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành? Câu Anh (Chị) cho biết coi tiền thuế nộp thừa? Người nộp thuế có quyền...
 • 36
 • 419
 • 3

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế
... độ thi t hại, số thuế giảm không vượt số thuế phải nộp c Được xét giảm thuế TNCN tương ứng với mức độ thi t hại, số thuế giảm không vượt số thuế phải nộp d Không câu trả lời Câu 33 Kỳ tính thuế ... Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB b Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB+ Thuế GTGT c Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB + Thuế nhập Câu 11 Giá tính thuế TTĐB hàng hoá gia công là? ... đai Câu 1: Trong hệ thống thuế nhà nước hành, khoản thu đất đai khoản thu sau: a Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Thuế nhà đất; b Thuế sử dụng đất nông nghiệp ; Thuế nhà đất; Tiền sử dụng đất; c Thuế...
 • 63
 • 2,533
 • 23

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 300 CÂU HỎICÂU TRẢ LỜI NGỮ PHÁP TIẾNG ANH DÀNH CHO THI CHỨNG CHỈ B.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 300 CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI NGỮ PHÁP TIẾNG ANH DÀNH CHO THI CHỨNG CHỈ B.
... trọng giới thi u với thầy giáo giáo quý vị bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 300 CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI NGỮ PHÁP TIẾNG ANH DÀNH CHO THI CHỨNG CHỈ B Chân ... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306 03002 5 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 300 CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI NGỮ PHÁP TIẾNG ANH DÀNH CHO THI CHỨNG CHỈ B I GRAMMAR The mausoleum is by Thien Thu mountain, two ... Để có tài liệu ôn luyệnthi chứng B tiếng Anh kịp thời sát với chương trình học, sưu tầm biên soạn 30 câu ngữ pháp tiếng Anh thi chứng B cho sinh viên người di làm giúp giáo viên có tài liệu ôn...
 • 60
 • 213
 • 0

bộ câu hỏi ôn thi Chứng Chỉ A tin học

bộ câu hỏi ôn thi Chứng Chỉ A tin học
... Escape (ESC) d Phím Delete, phím F3, phím cách Câu 6: Câu sai? Thao tác x a ô có đặc điểm sau: a X a toàn nội dung ô b.X a toàn định dạng ô c.X a đ a ô d.X a toàn công thức có ch a đ a ô Câu ... Header and Footer c View - Header and Footer d Format - Header and Footer Câu 28: Trong Word, để soạn thảo công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ : a Microsoft Equation b Ogranization ... văn, ta thực : a Format - Drop Cap b Insert - Drop Cap c Edit - Drop Cap d View - Drop Cap Câu 32: Trong soạn thảo văn Word, muốn lưu hồ sơ với tên khác, ta thực a File - Save b File - Save As c...
 • 8
 • 179
 • 2

3500 câu hỏi luyện thi chứng chỉ tiếng anh và đáp án

3500 câu hỏi luyện thi chứng chỉ tiếng anh và đáp án
... when d where a 34 “Japanese is hard-working and industrious” “I……………” a think it’s, too b too think c think so, too d think it’s also c 35 He drew a lot of money the bank yesterday a from ... compared d compare d 17 Peter won't be home for dinner this evening a this b a c no word is needed d the c 18 Let me …… a look at this picture a had b has c is having d have d 19 My mother ... b practises c practising d practice a 43 “I think we’d better bring John …… this discussion.” the teacher said “He’s got a lot of experience in this field.” a up against b in on c round to...
 • 478
 • 199
 • 0

câu hỏi ôn thi chứng chỉ tin học A

câu hỏi ôn thi chứng chỉ tin học A
... ta dïng hµm: a) = Sum (A4 ; A6 ) ↵ b) = Sum( A4 + A5 + A6 ”) ↵ c) = Sum (A4 : A6 ) ↵ d) = Tong (A4 + A5 + A6 ) ↵ C©u 11: §Ĩ tÝnh trung b×nh céng c a c¸c gi¸ trÞ t¹i « A4 , A5 , A6 Excel ta dïng hµm: a) ... phím Escape (ESC) d Phím Delete, phím F3, phím cách Câu 6: Câu sai? Thao tác x a có đặc điểm sau: a X a tồn nội dung b.X a tồn định dạng c.X a đ a d.X a tồn cơng thức có ch a đ a Câu 7: Câu trả ... Off Câu 15: Trong Windows, muốn cài đặt máy in, ta thực hiện: a File/ Printer and Faxes, chọn mục Add a printer b Window/ Printer and Faxes, chọn mục Add a printer c Starts/ Settings/ Printer and...
 • 20
 • 265
 • 0

Đáp án ngân hàng câu hỏi thi của các học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ kỹ thuật đo lường 1a

Đáp án ngân hàng câu hỏi thi của các học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ kỹ thuật đo lường 1a
... hai nhánh đối trở hai nhánh lại phải ngợc tính chất (một 27 nhánh có tính chất cảm nhánh có tính chất dung), hai nhánh kề trở hai nhánh lại phải có tính chất Dựa nhận xét ngời ta đa sơ đồ đo điện ... Ampemét Volmét để đo điện trở phơng pháp gián tiếp Ampemét có thang đo 1A, cấp xác Volmét có thang đo 150V, cấp xác 1.5 Khi đo ta đợc số hai đồng hồ là: I = 1A, U =100V Hãy tính sai số tuyệt ... mạch điện hệ thống cung cấp điện, nhiên phần lớn giá trị chúng thay đổi theo nhiệt độ, theo điều kiện môi trờng Vì lắp ráp, vận hành mạch điện, thí nghiệm, nghiệm thu mạch điện, hệ thống cung...
 • 49
 • 830
 • 6

Xem thêm