Bài phản xạ sóng, sóng dừng

bài Phản xạ sóng - Sóng dừng

bài Phản xạ sóng - Sóng dừng
... SÓNG DỪNG Quan sát tượng SÓNG DỪNG Quan sát tượng Sóng tới B A Sóng phản xạ A B SÓNG DỪNG Quan sát tượng SÓNG DỪNG Quan sát tượng SÓNG DỪNG Quan sát tượng Sóng tới B A Sóng phản xạ SÓNG DỪNG ... tượng SÓNG DỪNG Quan sát tượng Sóng tới A B Sóng phản xạ B A SÓNG DỪNG Quan sát tượng Sóng tới A B Sóng phản xạ A B SÓNG DỪNG A B h15.a A B h15.b Tăng tần số dao động đầu A sóng tới sóng phản xạ ... với sóng tới 1 Phản xạ sóng A B Quan sát tượng sóng chạy h15.a A B h15.b Phản xạ sóng A B Quan sát tượng sóng chạy h15.a A B h15.b Sóng dừng A B h15.a A B h15.b A B SÓNG DỪNG Quan sát tượng SÓNG...
 • 32
 • 212
 • 0

lý thuyết và bài tập sóng phản xạ sóng dừng

lý thuyết và bài tập sóng phản xạ sóng dừng
... bng sóng biên : AM = A cos(2π ) λ iu kin có sóng d ng s i dây dài l: Hai u nút sóng: l=k λ (k ∈ N * ) A S bng sóng = s bó sóng = k S nút sóng = k + Mt u nút sóng mt u bng sóng: ... tc truyn sóng dây 3/ iu ki n có sóng d ng hai u dây nút chiu dài dây ph i b%ng n ln b c sóng v i n s nút sóng 4/ Kho ng cách gi a hai bng sóng b%ng na ln b c sóng A. 1và B C D 2v ... sóng v i n s nút sóng. (3) sai iu ki n x y sóng d ng : Kho ng cách gi a hai bng sóng b%ng na ln b c sóng (4) sai ph i kho ng cách gi a hai bng sóng liên tip VD 2: Tính v∃n tc truyn sóng...
 • 11
 • 175
 • 0

Bài 15_12NC. Phản xạ sóng. Sóng dừng

Bài 15_12NC. Phản xạ sóng. Sóng dừng
... SÓNG DỪNG Quan sát tượng SÓNG DỪNG Quan sát tượng Sóng tới B A Sóng phản xạ A B SÓNG DỪNG Quan sát tượng SÓNG DỪNG Quan sát tượng SÓNG DỪNG Quan sát tượng Sóng tới B A Sóng phản xạ SÓNG DỪNG ... tượng SÓNG DỪNG Quan sát tượng Sóng tới A B Sóng phản xạ B A SÓNG DỪNG Quan sát tượng Sóng tới A B Sóng phản xạ A B SÓNG DỪNG A B h15.a A B h15.b Tăng tần số dao động đầu A sóng tới sóng phản xạ ... với sóng tới 1 Phản xạ sóng A B Quan sát tượng sóng chạy h15.a A B h15.b Phản xạ sóng A B Quan sát tượng sóng chạy h15.a A B h15.b Sóng dừng A B h15.a A B h15.b A B SÓNG DỪNG Quan sát tượng SÓNG...
 • 32
 • 369
 • 3

BÀI 23 : SỰ PHẢN XẠ SÓNGSÓNG DỪNG doc

BÀI 23 : SỰ PHẢN XẠ SÓNG  SÓNG DỪNG doc
... cản bị phản xạ Sóng phản xạ có tần số bước sóng với sóng tới  Nếu vật cản cố định (đầu phản xạ cố định) sóng phản xạ ngược pha với sóng tới (đổi chiều) Sóng dừng Sóng tới sóng phản xạ, truyền ... động sóng trước sau gặp đầu cố định ? Nêu nhận xét ? HS : Nêu định nghĩa GV : Sóng tới ? HS : Nêu định nghĩa GV : Sóng phản xạ ? HS : Sóng phản xạ có tần số bước sóng với sóng tới Nếu đầu phản xạ ... phương HS : Phương trình sóng tới M ? trình cho sóng tới sóng phản xạ ? HS : Phương trình sóng phản xạ GV : Hướng dẫn học sinh lập M? phương trình sóng tổng hợp M ? HS : d = k  GV : Phân tích...
 • 7
 • 115
 • 0

BÀI 23 : SỰ PHẢN XẠ SÓNGSÓNG DỪNG pptx

BÀI 23 : SỰ PHẢN XẠ SÓNG  SÓNG DỪNG pptx
... nhận xét ? HS : Nêu định nghĩa GV : Sóng tới ? HS : Sóng phản xạ có tần số bước sóng với sóng tới Nếu đầu phản GV : Sóng phản xạ ? xạ cố định sóng phản xạ ngược pha với sóng tới GV : Nêu nhận xét ... cố định (đầu phản xạ cố định) sóng phản xạ ngược pha với sóng tới (đổi chiều) Sóng dừng Sóng tới sóng phản xạ, truyền theo phương giao thoa với tạo thành hệ sóng dừng Sóng dừng sóng có nút bụng ... kiến thức tượng sóng dừng để đo vận tốc truyền sóng dây IV / NỘI DUNG : Sự phản xạ sóng Sóng truyền môi trường mà gặp vật cản bị phản xạ Sóng phản xạ có tần số bước sóng với sóng tới Nếu vật...
 • 6
 • 88
 • 0

BÀI 23 : SỰ PHẢN XẠ SÓNGSÓNG DỪNG docx

BÀI 23 : SỰ PHẢN XẠ SÓNG  SÓNG DỪNG docx
... : Sóng tới ? HS : Sóng phản xạ có tần số bước sóng với sóng tới Nếu đầu phản GV : Sóng phản xạ ? xạ cố định sóng phản xạ ngược pha với sóng tới GV : Nêu nhận xét tổng quát ? Hoạt động : HS : ... cố định (đầu phản xạ cố định) sóng phản xạ ngược pha với sóng tới (đổi chiều) Sóng dừng Sóng tới sóng phản xạ, truyền theo phương giao thoa với tạo thành hệ sóng dừng Sóng dừng sóng có nút bụng ... kiến thức tượng sóng dừng để đo vận tốc truyền sóng dây IV / NỘI DUNG : Sự phản xạ sóng Sóng truyền môi trường mà gặp vật cản bị phản xạ Sóng phản xạ có tần số bước sóng với sóng tới Nếu vật...
 • 6
 • 245
 • 2

Vật lý 12 Phân ban: BÀI 23 : SỰ PHẢN XẠ SÓNGSÓNG DỪNG ppt

Vật lý 12 Phân ban: BÀI 23 : SỰ PHẢN XẠ SÓNG  SÓNG DỪNG ppt
... HS : Nêu định nghĩa GV : Sóng tới ? HS : Sóng phản xạ có tần số GV : Sóng phản xạ ? bước sóng với sóng tới Nếu đầu phản xạ cố định sóng phản xạ ngược pha GV : Nêu nhận xét tổng quát ? với sóng ... HS : Nêu ứng dụng GV : Hướng dẫn HS vận dụng kiến thức tượng sóng dừng để đo vận tốc truyền sóng dây IV / NỘI DUNG : Sự phản xạ sóng Sóng truyền môi trường mà gặp vật cản bị phản xạ Sóng phản xạ ... sóng với sóng tới Nếu vật cản cố định (đầu phản xạ cố định) sóng phản xạ ngược pha với sóng tới (đổi chiều) 2 Sóng dừng Sóng tới sóng phản xạ, truyền theo phương giao thoa với tạo thành hệ sóng...
 • 7
 • 345
 • 0

PHẢN XẠ SÓNG. SÓNG DỪNG (các dạng bài tập và lí thuyết)

PHẢN XẠ SÓNG. SÓNG DỪNG (các dạng bài tập và lí thuyết)
... 4000cm/s B.4m/s C 4cm/s D.40cm/s H ng d n gi i : Ch n A B I D NG KI N TH C ễN, LUY N THI I H C V T SểNG C - s 15 - T: 01689.996.187 Di n ủn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com Vụựi ... m/s Xỏc ủ nh b c súng, chu kỡ v t n s c a súng HD: B I D NG KI N TH C ễN, LUY N THI I H C V T SểNG C - s 15 - T: 01689.996.187 Di n ủn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com Trong ... m t nỳt súng khỏc l : A.10cm B 20cm C 30cm D 40cm B I D NG KI N TH C ễN, LUY N THI I H C V T SểNG C - s 15 - T: 01689.996.187 Di n ủn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com Bi gi...
 • 15
 • 491
 • 0

Phản xạ sóng - Sóng dừng - Bản in

Phản xạ sóng - Sóng dừng - Bản in
... Câu 17: Sóng d ng x y m t s i dây àn h!i dài 20 cm v i hai u c nh b c sóng b ng cm dây có A b ng sóng nút sóng B b ng sóng nút sóng C b ng sóng nút sóng D b ng sóng nút sóng Câu 18: Sóng d ng ... u t b c sóng b ng cm dây có A b ng sóng nút sóng B b ng sóng nút sóng C b ng sóng nút sóng D b ng sóng nút sóng Câu 19: M t s i dây àn h!i AB dài 50 cm có u A c rung nh m t d ng c t o sóng ngang ... n t b c sóng Câu 5: Khi có sóng d ng m t s i dây àn h!i kho ng cách gi a m t b ng sóng m t nút sóng g n nh t b ng A m t b c sóng B m t n a b c sóng C m t ph n t b c sóng D hai l n b c sóng Câu...
 • 6
 • 507
 • 9

Bài soạn Bai 1512NCPhan xa song Song dung

Bài soạn Bai 1512NCPhan xa song Song dung
... Tiết 25 Bài 15 VẬT LÍ Lớp 12NC NỘI DUNG BÀI HỌC SỰ PHẢN XẠ SÓNG SÓNG DỪNG Phản xạ sóng a Đưa đầu A dây lên xuống theo phương ... ÁN : CÂU C CỦNG CỐ Bài Tập 1.Một sóng lan truyền với vận tốc 200m/s có bước sóng 4m Tần số chu kì sóng là? A 50Hz ; 0,02 s B 0,05Hz, 200s C 800Hz, 0,125s D 5Hz, 0,2s CỦNG CỐ Bài Tập Một sợi dây ... đầu A xem nút sóng.Vận tốc sóng truyền dây bao nhiêu? A 50m/s B 25m/s C 57,2m/s D 75m/s CỦNG CỐ Bài Tập 3.Một dây đàn dài 80cm phát âm có tần số 120 Hz Quan sát dây đàn thấy có nút bụng Vận tốc...
 • 32
 • 246
 • 0

PHẢN XẠ SÓNGSÓNG DỪNG doc

PHẢN XẠ SÓNG – SÓNG DỪNG doc
... dạng phản xạ truyền tới H3 Nếu đầu A dđđh, tượng xảy trn lị xo? H4 Sóng tới sóng phản xạ có đặc điểm gì? -Cĩ SÓNG tới v SÓNG phản xạ trn lị xo -SÓNG tới v SÓNG phản Thay đổi tần số dao động xạ ... pha dao động sóng phản xạ nào? (so với sóng tới) -Gọi HS ln bảng viết pt -Ptrình SÓNG phản xạ M: d  uM '  a cos  2 ft    2    -Ptrình SÓNG tổng hợp: SÓNG tới M, SÓNG phản xạ B v M  ... trễ pha so với sóng tới? H3 Sóng phản xạ B có đặc điểm gì? Ghi nhận theo SGK Lưu ý cc Bàiểu thức cĩ -Ptrình SÓNG phản xạ B: tn gọi uB '  uB uB '  A cos  2 ft    1) Pt SÓNG dừng H4 Đầu...
 • 6
 • 296
 • 0

Chuyên đề II: Phản xạ sóng - Sóng dừng docx

Chuyên đề II: Phản xạ sóng - Sóng dừng docx
... Câu 17: Sóng d ng x y m t s i dây àn h!i dài 20 cm v i hai u c nh b c sóng b ng cm dây có A b ng sóng nút sóng B b ng sóng nút sóng C b ng sóng nút sóng D b ng sóng nút sóng Câu 18: Sóng d ng ... u t b c sóng b ng cm dây có A b ng sóng nút sóng B b ng sóng nút sóng C b ng sóng nút sóng D b ng sóng nút sóng Câu 19: M t s i dây àn h!i AB dài 50 cm có u A c rung nh m t d ng c t o sóng ngang ... n t b c sóng Câu 5: Khi có sóng d ng m t s i dây àn h!i kho ng cách gi a m t b ng sóng m t nút sóng g n nh t b ng A m t b c sóng B m t n a b c sóng C m t ph n t b c sóng D hai l n b c sóng Câu...
 • 6
 • 167
 • 0

Phản xạ sóngsóng dừng potx

Phản xạ sóng và sóng dừng potx
... Câu 17: Sóng d ng x y m t s i dây àn h!i dài 20 cm v i hai u c nh b c sóng b ng cm dây có A b ng sóng nút sóng B b ng sóng nút sóng C b ng sóng nút sóng D b ng sóng nút sóng Câu 18: Sóng d ng ... u t b c sóng b ng cm dây có A b ng sóng nút sóng B b ng sóng nút sóng C b ng sóng nút sóng D b ng sóng nút sóng Câu 19: M t s i dây àn h!i AB dài 50 cm có u A c rung nh m t d ng c t o sóng ngang ... n sóng dây Bài gi i : Sóng d ng dây v i hai u dây hai nút sóng u dài l c a dây b ng m t s nguyên l n b c sóng : λ v i n s nguyên c#ng s b ng sóng Theo , s b ng sóng : n = Suy b c sóng c a sóng...
 • 6
 • 90
 • 0

Xem thêm