ĐỀ THI TIN học ỨNG DỤNG

Đề thị tin học ứng dụng

Đề thị tin học ứng dụng
... : Câu 1) Ta ̣o tâ ̣p tin Traloi.doc có nô ̣i dung cho biế t cách ẩ n/hiên phầ n mở rô ̣ng của tâ ̣p ̣ tin, lưu ở thư mu ̣c PHANMEMHOCTAP Câu 2) Tìm ổ đĩa C: tập tin có phầ n mở rộng ... rộng cur, sau chép chúng vào thư mục YENKA Câu 3) Nén tập tin thư mục YENKA thành tập tin nenca1.zip lưu thư mục MCMIX Câu 4) Chép tập tin thư mục YENKA sang thư mục TESPRO đổi phần mở rộng chúng ... Được hỗ trợ thêm nhiều công thức mới, bạn tự thiết lập công thức, phép toán lưu lại cho lần sử dụng sau Thực sau: Insert>Equation InsertNewEquation Page Layout:  Ngoài công cụ cũ Paragraph,...
 • 3
 • 725
 • 3

Tài liệu Đề thi tin học ứng dụng ppt

Tài liệu Đề thi tin học ứng dụng ppt
... cách 22 Để chèn tập tin đĩa vào văn soạn thảo vị trí trỏ, ta sử dụng: (A) Insert, File (B) Insert, Object (C) Insert , Field (D) Insert, Symbol 23 Để chuyển đổi qua lại tài liệu soạn WinWord, ... loại liệu: số chuỗi 26 Ô A6 chứa chuỗi "8637736X" Hàm =VALUE(A6) cho kết (A) 8637736 (B) (C) Không xuất (D) Máy báo lỗi 27 Các loại đĩa từ (đĩa mềm, đĩa cứng) là: (A) Thi t bị lưu trữ thông tin ... loại đĩa từ (đĩa mềm, đĩa cứng) là: (A) Thi t bị lưu trữ thông tin (B) Thi t bị xuất thông tin (C) Thi t bị nhập thông tin (D) Không câu 28 Trong Windows Explorer muốn đổi tên thư mục ta dùng...
 • 7
 • 474
 • 3

ĐỀ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG pps

ĐỀ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG pps
... (D) Máy báo lỗi 27 Các loại đĩa từ (đĩa mềm, đĩa cứng) là: (A) Thi t bị lưu trữ thông tin (B) Thi t bị xuất thông tin (C) Thi t bị nhập thông tin (D) Không câu 28 Trong Windows Explorer muốn đổi ... Settings Control Panel (D) Fonts Control Panel Mong admin bạn giải giùm, có số câu không giải Mình cần để thi Dùng phím sau để Copy NC ? A F5 C F4 B F6 D F8 Hệ điều hành dùng để : A Quản lý thi t ... ta : A Giữ phím Shift kích chuột vào tập tin, thư mục cần chọn B Giữ phím Ctrl kích chuột vào tập tin, thư mục cần chọn C Giữ phím Alt kích chuột vào tập tin, thư mục cần chọn D Tất sai Để thay...
 • 7
 • 372
 • 4

ĐỀ THI TIN học ỨNG DỤNG TRONG HOÁ học

ĐỀ THI TIN học ỨNG DỤNG TRONG HOÁ học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA HOÁ ĐỀ THI SỐ 2/2 (Sinh viên phải ghi rõ số đề thi vào nộp) MÔN THI: TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG HOÁ HỌC NĂM HỌC 2011-2012 NGÀY THI: ... phẳng) a) Hãy xây dựng mô hình (c) (d), tối ưu hoá hình dạng xác định lượng tổng cộng, sinh nhiệt (heat of formation) lượng orbital trống thấp (LUMO) ứng với hình dạng tối ưu (c) (d) (2 điểm) (Dùng ... thuật toán tối ưu hoá: Polak-Ribiere, RMS gradient: 10-4 kcal/(Å.mol) b) Từ kết tính toán phần a), dự đoán (c) hay (d) có hoạt tính electrophile cao (nhận electron dễ hơn) phản ứng với nucleophile...
 • 3
 • 70
 • 0

TỔNG hợp đề THI TIN học ỨNG DỤNG TRONG HOÁ học

TỔNG hợp đề THI TIN học ỨNG DỤNG TRONG HOÁ học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA HOÁ ĐỀ THI SỐ (Sinh viên phải ghi rõ số đề thi vào nộp) MÔN THI: TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG HOÁ HỌC NĂM HỌC 2011-2012 NGÀY THI: 25/11/2011 ... HỌC ỨNG DỤNG TRONG HOÁ HỌC NĂM HỌC 2011-2012 NGÀY THI: 25/11/2011 - THỜI GIAN: 90 PHÚT ĐƯỢC SỬ DỤNG MỌI TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN TÍNH TOÁN Câu (3 điểm) Hãy tối ưu hóa hình dạng phân tử (dùng phần ... convergence limit: 10-4, cách tính RHF, RMS gradient: 10 -4 kcal/ (Å.mol)) xác định moment lưỡng cực ứng với hình dạng tối ưu phân tử sau (giá trị moment lưỡng cực thực nghiệm ghi kèm): Phân tử HCl...
 • 2
 • 147
 • 0

Đề thi tin học ứng dụng đh kinh tế huế

Đề thi tin học ứng dụng đh kinh tế huế
... hàng, biết: Nếu kí tự đầu mã hàng “TI” tên ngành hàng Tin học , kí tự đầu mã hàng “GD” tên ngành hàng “Gia dụng (mã hàng mặt hàng cho tương ứng Bảng đơn giá) Công thức tính cho cột Tên ngành hàng: ... thức tính điền giá trị cho ô trống cột VAT, biết: Nếu tên ngành hàng Tin học VAT = 10% * Thành tiền, tên ngành hàng “Gia dụng VAT = 7% * Thành tiền Công thức tính cho cột VAT: ... VAT e) Trình bày ngắn gọn bước sử dụng công cụ Pivot Table để tạo báo cáo điền kết vào bảng sau: Sum of Tên hàng Thành tiền Ngày bán...
 • 4
 • 2,457
 • 0

Đề cương tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực hành

Đề cương tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực hành
... (Pivot) Học liệu 6.1 Học liệu bắt buộc: + Nhóm giảng viện Khoa Quản trị kinh doanh, Giáo trình Tin học ứng dụng kinh doanh, Đại học Công nghệ Sài Gòn, 2009 + Nhóm giảng viện Khoa Quản trị kinh doanh, ... dạy học Giảng lý thuyết Giảng lý thuyết, thực hành Giảng lý thuyết Ghi P.Lý thuyết P.Máy tính P.Lý thuyết Bài tập thực hành Giảng lý thuyết, thực hành, thực tập Giảng lý thuyết Thực hành Thực hành, ... thuyết Thực hành P.Máy tính P.Máy tính Giải đáp thắc mắc Kiểm tra máy Giảng lý thuyết Thực hành, thực tập P.Máy tính Giảng lý thuyết, thực hành Thực hành, thực tập P.Máy tính Giảng lý thuyết Thực hành, ...
 • 7
 • 1,711
 • 12

đề tài tin học ứng dụng trong kinh doanh

đề tài tin học ứng dụng trong kinh doanh
... MỤC LỤC BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài Tin học ứng dụng kinh doanh MỤC LỤC CHƯƠNG 1: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC THU CHI TIỀN MẶT ... ngày thu, số chứng từ, nội dung thu, tài khoản đối ứng số tiền thu  Chi tiền mặt: Cập nhật thông tin phiếu chi tiền mặt bao gồm: ngày chi, số chứng từ, nội dung chi, tài khoản đối ứng số tiền chi ... thu, số chứng từ, diễn giải, tài khoản đối ứng số tiền: 1.2.2 Sheet CHI - Tương tự sheet thu ta tạo sở liệu cho sheet chi gồm thông tin như: Kỳ kế toán, ngày chi, số chứng từ, diễn giải, tài khoản...
 • 101
 • 669
 • 4

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC ỨNG DỤNG

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC ỨNG DỤNG
... thông tin có cửa sổ với thông tin hạng mục khác Những lựa chọn bạn menu xác định thông tin xuất bên cạnh mũi tên thông tin (chú ý: Menu thông tin không lên cửa sổ nhỏ) Hình 14: Thanh thông tin ... sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin: chèn ảnh vào văn bản, trang web, giao diện chương trình ứng dụng chụp ảnh kỹ thuật số, ảnh nghệ thuật, thiết kế quảng cáo Xử lý ảnh máy tính việc sử dụng ... Midtones, Shadow Desaturate ü Làm rõ toàn bố cục tranh Sử dụng Photoshop Help: Để có đầy đủ thông tin cách sử dụng Palette, công cụ tính nắng khác ứng dụng, bạn nên xem phần Photoshop Help Adobe Photoshop...
 • 108
 • 204
 • 0

Đề thi tin học tuyển dụng Agribank ppsx

Đề thi tin học tuyển dụng Agribank ppsx
... tô B Chương trình hướng dẫn sử dụng Windows C Chương trình giúp chạy ứng dụng DOS Windows XP D Chương trình giúp Windows điều khiển thi t bị ngoại vi 20 Chọn mệnh đề đúng: A Bạn khởi động Windows ... Service ứng dụng chạy Windows C Windows Service ứng dụng chạy ngầm Windows D Windows Service tiện ích giúp bạn thực thi chương trình khác vào thời điểm ngày 21 Cách sau không khởi động ứng dụng Windows ... Desktop C Vào Windows Explorer, nháy đúp vào tệp thực thi ứng dụng D Dùng lệnh Start / Run, hộp Open hộp thoại gõ vào tên tệp thực thi ứng dụng nháy OK 22 Khi xoá tệp (hay thư mục) đĩa cứng cách...
 • 5
 • 484
 • 9

Đề cương TIN học ƯNG DỤNG

Đề cương TIN học ƯNG DỤNG
... sở khoa học kỹ thuật để thực tùy chỉnh liệu khác Vì vậy, thành phần để quản trị dự liệu GIS bao gồm thiết bị tin học (phần cứng), chương trình quản trị liệu (phần mềm), nguồn nhân lực sử dụng hệ ... thu nhận tín hiệu so sánh chúng với 03 vệ tinh Khoảng cách từ 01 vệ tinh đến GPS mặt cầu có bán kính từ vệ tinh đến GPS Khoảng cách từ GPS đến 02 vệ tinh giao 02 mặt cầu kết 01 vòng tròn Đối ... 5: Đưa tập tin độ sâu (địa hình) – Scatter data Tiến hành, vẽ lưới công cụ Generate Mesh Tiến hành làm mịn lưới trước nội suy lưới Bước 6: Xuất tập tin lưới công cụ Export Lưu tập tin vào máy...
 • 13
 • 46
 • 0

đề cương TIN học ỨNG DỤNG

đề cương TIN học ỨNG DỤNG
... lại toạ độ điểm cần đo Chú ý bắt nhiều vệ tinh, toạ độ máy xác định xác Câu 4: Những ứng dụng phân loại viễn thám • Ứng dụng Hiện nay, viễn thám ứng dụng rộng rãi nhiều ngành, nhiều lĩnh vực ... vệ tinh địa tính viễn thám vệ tinh quỹ đạo (hay gần cực) +vệ tinh địa tĩnh vệ tinh có tốc độ góc quay tốc độ góc quay trái đất, nghĩa vị trí tương đối vệ tinh so với trái đất ứng yên +vệ tinh ... viễn thám với liệu địa lý làm giàu thêm khả nghiên cứu thông tin địa chất cần quan tâm Một số ứng dụng viễn thám địa chất kể sau: +ứng dụng nghiên cứu địa mạo: dạng địa hình thể rõ ảnh viễn thám...
 • 10
 • 30
 • 0

ĐỀ THI MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG SỐ 10

ĐỀ THI MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG SỐ 10
... Cho hệ khung có kích thước chịu tải trọng hình vẽ - Vật liệu bê tông có tiêu sau: E = 2.4 x 107 kN/m2 ν = 0.23 γ = 25 kN/m3 Kích thước phận sau: Kích thước cột: 40x50 cm Kích thước dầm: 40x60...
 • 2
 • 464
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tin học ứng dụng trong xây dựngde thi tin hoc ung dung nganh ke tianđề thi tin học ứng dụng trình độ ađề thi tin học ứng dụng trong kế toánđề thi tin học ứng dụng tài chính ngân hàngđề thi tin học ứng dụng ktqdđề thi tin học ứng dụng trong kinh doanh 1đề thi tin học ứng dụng trong kinh doanhđề thi tin học ứng dụng excelde thi tin hoc ung dung nganh ke toanđề thi tin học ứng dụng học viện tài chínhđề thi tin học ứng dụng trong kinh doanh 2đề thi tin học ứng dụng đườngđề thi tin học ứng dụng access phần 4đề thi môn học ứng dụng máy tính trong công nghiệpbản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiTuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂN650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.báo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhphương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình