Hệ hô hấp cơ thể người

hệ xương ở thể người

hệ xương ở cơ thể người
... BAO MŨI XƯƠNG CHẨM PHẦN ĐÁ XƯƠNG THÁI DƯƠNG CÁNH NHỎ XƯƠNG BƯỚM CÁNH Ổ MẮT, CÁNH THÁI DƯƠNG – XƯƠNG SỌ-NÃO MÀNG • XƯƠNG ĐỈNH • XƯƠNG TRÁN – XƯƠNG SỌ-TẠNG SỤN • • • XƯƠNG ĐE, XƯƠNG BÚA, XƯƠNG BÀN ... TRƯỞNG XƯƠNG: • MÀNG XƯƠNG (SỰ TẠO XƯƠNG VỎ, XƯƠNG CỐT MẠC) • TRONG XƯƠNG: – VÙNG CHƯA CỐT HÓA: THU NHỎ ĐĨA SỤN NỐI – VÙNG CỐT HÓA: TÙY THUỘC ĐỜI SỐNG CỦA CỐT BÀO SỰ TẠO CÁC ĐỐT PHÔI XƯƠNG ... XƯƠNG ĐE, XƯƠNG BÚA, XƯƠNG BÀN ĐẠP XƯƠNG MÓNG SỤN GIÁP • • • • XƯƠNG HÀM TRÊN XƯƠNG HÀM DƯỚI PHẦN TRAI XƯƠNG THÁI DƯƠNG XƯƠNG MŨI – XƯƠNG SỌ-TẠNG MÀNG SỰ TẠO CÁC XƯƠNG SỌ • HÃY THOẢI MÁI VỚI PHƠI...
 • 28
 • 99
 • 0

hệ hấp thể người

hệ hô hấp ở cơ thể người
... đoạn tạo lồng (T12-T26): tạo TPQ hấp từ TPQ tận, mao mạch áp sát TPQ hấp – Giai đoạn phế nang (T26-T40): TPQ hấp giai đoạn tuyến biệt hóa thành phế nang (phế bào I phế bào II) – Giai ... đoạn: – Giai đoạn phôi (T4-T7): tạo khí quản phế quản – Giai đoạn giả tuyến (T8-T16): tạo tiểu phế quản tận, mạch máu phát triển mạnh – Giai đoạn tạo lồng (T12-T26): tạo TPQ hấp từ TPQ tận, mao ... phát triển phổi Mô phổi lúc sinh Dị tật phổi • • • Không tạo phổi (do vách ngăn khí quản – thực quản) Rò khí quản – thực quản Bệnh màng (không có chất hoạt diện – chất surfactant) Rò khí quản...
 • 14
 • 115
 • 1

I. Chương tạo hệ tiêu hoá, hệ hấp, các khoang thể

I. Chương tạo hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, các khoang cơ thể
... giai đoạn: a) 10 tuần phôi b) tuần phôi c) 16 tuần phôi d) tuần phôi 13 Toàn ruột có nhung mao (kể ruột già) giai đoạn: a) 10 tuần phôi b) tuần phôi c) 16 tuần phôi d) tuần phôi 15 Tế bào biểu mô ... a) b) c) d) Túc mang tham gia tạo: Tạo miệng Tạo họng Tạo tai Tạo lưỡi 10 Mầm tuyến ức hình thành từ: a) Tuần thứ b) Tuần thứ c) Tuần thứ d) Tuần thứ 10 a) b) c) d) Hệ thống bắt đầu hình thành ... d) Khoang thể chung xuất nguồn từ: Trung bì Vách ngoại bì Trung mô thần kinh Trung bì bên tách đôi a) b) c) d) Phát triển vách ngang có vai trò: Ngăn khoang màng tim khoang phúc mạc Ngăn khoang...
 • 9
 • 104
 • 0

thử nghiệm độc học sử dụng hệ hấp của màng ty thể ti bò

thử nghiệm độc học sử dụng hệ hô hấp của màng ty thể ti bò
... hợp-I Thử nghiệm độc học sử dụng hoạt tính của phản ứng cơng bố tài liệu [1], [2], [4], [5] và[6] Mục đích nghiên cứu nhằm thử nghiệm ứng dụng phương pháp SMP ty thể tim cho thử nghiệm độc học ... mẫu thử nghiệm chứa kim loại nặng Cũng giống thử nghiệm độc học mơi trường khác, phương pháp dùng ty thể SMP ty thể có yếu điểm SMP có độ nhạy với ammonia, colchicin [9[ Hơn nữa, phép thử sử dụng ... phép thử độc học sử dụng SMP dựa sở phản ứng RET phản ứng ETr tương tự “kit” thử độc học cơng ty MitoScan Hoạt tính phản ứng RET 6,2 ± 2,5 µmoles NADH/g protein/phút, nhiên, 10% hoạt tính kít thử...
 • 7
 • 360
 • 0

Tài liệu Hệ hấp phân ngành xương sống doc

Tài liệu Hệ hô hấp phân ngành có xương sống doc
... mặt hấp luôn ẩm Bất lợi nồng độ oxy hòa tan nước thấp nhiều so với oxy không khí nước ấm, nhiều muối oxy hòa tan Vì cần phải thông khí mang nhận đủ oxy từ nước Ở cá xương, mang thông ... ngược dòng hấp phổi Thường gặp động vật xương sống cạn Phổi đôi túi hình thành từ mặt bụng hầu, nguồn gốc từ nội bì Phổi tương ứng với đôi khe mang sau cá, phân thùy hay không, phát ... tích phân bố mao mạch vách ngăn Mỗi phổi túi mỏng, vách ngăn lỗ tổ ong, ống thông với hầu Vách ngăn phức tạp, chia thành phế nang mỏng nên không khí dễ khuyếch tán vào mao mạch, phổi độ...
 • 5
 • 365
 • 3

CHỦ ĐỀ: CHẾ HẤP THU ĐÀO THẢI VÀ CHUYỂN HÓA CHẤT ĐỘC RA KHỎI THỂ NGƯỜI doc

CHỦ ĐỀ: CƠ CHẾ HẤP THU ĐÀO THẢI VÀ CHUYỂN HÓA CHẤT ĐỘC RA KHỎI CƠ THỂ NGƯỜI doc
... hấp thu chất độc có pKa khác - Có trình vận chuyển tích cực dễ hấp thu, chất độc có cấu trúc giống với chất dinh dưỡng thể LOGO SỰ CHUYỂN HÓA CHẤT ĐỘC Các phản ứng chuyển hoá Các phản ứng chuyển ... đường chủ yếu hấp thu chất độc với số đặc điểm sau: - Có thể hấp thu lượng lớn chất độc - Bị chuyển hoá phần qua gan lần thứ - Có pH thay đổi từ acid (1 - dày ), tăng dần tới kiềm (6 ruột) nên hấp ... nhiên liệu hóa thạch, khai thác quặng kim loại, … LOGO CÁC KHÍ GÂY ĐỘC KHÁC VOCs, PANs, NO2, O3 Nguồn gốc: chủ yếu từ khí thải động LOGO chế đào thải chất độc hít phải LOGO LOGO CƠ CHẾ BẢO VỆ...
 • 32
 • 1,497
 • 5

Báo cáo " Phong tục tập quán Việt Nam trong mối quan hệ với những quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận thể người và hiến, lấy xác " ppt

Báo cáo
... ch ng nh n quy n s d ng t v quy n s h u nh , cựng cỏc ti s n khỏc g n li n v i t s d ng quỏ trỡnh ng kớ quy n s h u v th c hi n vi c c p gi y ch ng nh n, cỏc c quan nh n c cú th m quy n c n k ... nhõn v ó c ghi nh n B lu t dõn s nm 2005.(4) Nú liờn quan n quy n ng i, n i s ng tinh th n c a m i cỏ nhõn Chớnh vỡ quan ni m s c kho l quan tr ng nh t nờn ng i luụn cú nhu c u b o v v kộo di ... thớch v s nh h ng c a phong t c t p quỏn n cỏc quy nh v hi n, l y, ghộp, mụ, b ph n c th v hi n, l y xỏc ú l v n ny liờn quan n i s ng tinh th n c a ng i v b chi ph i b i cỏc m i quan h v d lu n xó...
 • 7
 • 443
 • 0

Báo cáo " Phong tục tập quán Việt Nam trong mối quan hệ với những quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận thể người và hiến, lấy xác " potx

Báo cáo
... c a dõn vo quy ho ch cụng trỡnh v ho ch nh chớnh cũn ớt S tham gia ny c quy nh Hi n phỏp Thỏi Lan nm 1997 ( i u 39, 59 quy nh v quy n c a dõn c tham gia gúp ý ki n i v i cỏc v n quan tr ng; ... i u Chng I quy nh v U ban l y ý ki n t v n nhõn dõn U ban ny s khung k ho ch l y ý ki n nhõn tạp chí luật học số 6/2008 Nhà nớc pháp luật nớc dõn, so n th o cỏc quy t c, quy ch , quy t nh c th ... Chng II quy nh cỏc phng th c l y ý ki n nhõn dõn, cú c p cỏc ph m vi l y ý ki n c th D lu t cũn quy nh Nh n c cng cú th t t ch c cỏc cu c trng c u ý dõn khụng n m quy nh c a lu t D lu t cng quy...
 • 9
 • 309
 • 0

Báo cáo khoa học: Phương pháp thử nghiệm độc học sử dụng hệ hấp của màng ty thể tim bò pdf

Báo cáo khoa học: Phương pháp thử nghiệm độc học sử dụng hệ hô hấp của màng ty thể tim bò pdf
... hợp-I Thử nghiệm độc học sử dụng hoạt tính của phản ứng cơng bố tài liệu [1], [2], [4], [5] và[6] Mục đích nghiên cứu nhằm thử nghiệm ứng dụng phương pháp SMP ty thể tim cho thử nghiệm độc học ... với phương pháp thử nghiệm dùng SMP với phương pháp hành: Daphnia Mirotox Sự thành cơng nghiên cứu góp phần đưa thêm phương pháp thử nghiệm độc học invitro vào sử dụng Việt Nam 2.VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG ... mẫu thử nghiệm chứa kim loại nặng Cũng giống thử nghiệm độc học mơi trường khác, phương pháp dùng ty thể SMP ty thể có yếu điểm SMP có độ nhạy với ammonia, colchicin [9[ Hơn nữa, phép thử sử dụng...
 • 7
 • 266
 • 0

hệ hấp ở động vật xương sống

hệ hô hấp ở động vật có xương sống
... CHỦ ĐỀ: HỆ HƠ HẤP CỦA ĐỘNG VẬT KHƠNG XƯƠNG VÀ ĐỘNG VẬT CĨ XƯƠNG SỐNG  Chức hệ hấp: lấy oxi từ ngồi vào thể nhả khí cacbonic mơi trường ngồi II,CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP ĐỘNG VẬT: 1 ,Hô hấp trực ... oxi không khí IV,CƠ QUAN HÔ HẤP CỦA ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG  hình thức chính: Hơ hấp mang Hơ hấp phổi  1, Hơ hấp mang: hình thức hơ hấp chủ yếu lồi động vật dây sống bậc thấp nước ( bao, ... đặc tính động vật cư trú môi trừơng thiếu oxi (trong bùn, kí sinh ruột, sống môi trường bò thối rửa, )  III,CƠ QUAN HÔ HẤP CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG CÓ XƯƠNG SỐNG: -Các động vật thấp từ động vật nguyên...
 • 74
 • 1,853
 • 5

Triệu chứng năng hệ hấp – Phần 1 pot

Triệu chứng cơ năng hệ hô hấp – Phần 1 pot
... tiếp xúc nghề nghiệp 5.2.5 Khó thở kèm theo triệu chững thực thể khác: Tím tái (là dấu hiệu suy hấp cấp mạn), ho, đau ngực, khạc đờm, co kéo hấp phụ 5.3 Mức độ khó thở: Phân loại hội tim ... đến 200 ml mạch nhanh, huyết áp bình thường, suy hấp + Mức độ nặng:lượng máu ho > 200 ml / lần 600 ml /48 giờ, tổn thương phổi nhiều, suy hấp, truỵ tim mạch + Ho máu sét đánh: xuất đột ngột, ... màu trong, xét nghiệm có đầu sán chó Ho máu 4 .1. Định nghĩa: Ho máu tượng máu từ đường hấp thoát qua miệng Ho máu thường cấp cứu nội khoa 4.2 chế: Các chế thường gặp là: - Do loét, vỡ mạch...
 • 12
 • 176
 • 1

Triệu chứng năng hệ hấp – Phần 1 pps

Triệu chứng cơ năng hệ hô hấp – Phần 1 pps
... tổn thương 1. 3 .1. Đau ngực bệnh lý phổi - màng phổi: - Đau thường khởi phát đột ngột, kèm theo có triệu chứng lâm sàng Xquang - Đau viêm phổi cấp: đau vú, đau tăng ho, thường có triệu chứng khác ... màng phổi vùng thấp bao gồm phần ngoại vi màng phổi hoành chi phối dây thần kinh liên sườn dưới, dây thần kinh chi phôí cho thành bụng viêm màng phổi phần kèm theo đau phần bụng Phần trung tâm ... dẳng, tăng cử động hấp, thay đổi vị trí ho - Tổn thương sụn sườn ( hội chứng Tietze ) - Tổn thương cơ, đau cơ, viêm - Tổn thương thần kinh liên sườn: đau lan dọc theo xương sườn 1/ 2 lồng ngực -...
 • 9
 • 270
 • 0

Khảo sát đặc trưng từ, ngữ chỉ bộ phận thể người trong tiếng Việt liên hệ chuyển dịch sang tiếng Anh

Khảo sát đặc trưng từ, ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong tiếng Việt liên hệ chuyển dịch sang tiếng Anh
... TUYẾT THANH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ KHẢO SÁT ĐẶC TRƯNG TỪ, NGỮ CHỈ BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI TRONG TIẾNG VIỆT LIÊN HỆ CHUYỂN DỊCH SANG TIẾNG ANH Chuyên ngành : Ngôn ngữ học Mã số : 60.22.01 Người ... tập trung nghiên cứu đặc trưng từ, ngữ phận thể người tiếng Việt, mà tìm cách liên hệ chuyển dịch từ, ngữ sang tiếng Anh Kết chuyển dịch liên quan đến giống khác hai ngôn ngữ văn hoá xã hội hai ... Đặc điểm cấu tạo biểu thức phận thể người tiếng Việt Chƣơng 3: Đặc điểm nội dung ngữ nghĩa biểu thức phận thể người tiếng Việt Chƣơng 4: Cách thức chuyển dịch biểu thức phận thể người tiếng Việt...
 • 103
 • 481
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hệ tuần hoàn cơ thể ngườicác hệ thống trong cơ thể ngườinguyên nhân ngưng tuần hoàn hô hấp có thể phục hồi đượcsuy hô hấp có thể hết nhanh khi dùng cpap bipapbước 4 nếu rối loạn chuyển hóa thì hệ hơ hấp có bù trừ đủ khơngcơ thể học hệ hô hấpcác cơ quan trong hệ hô hấp của ngườiquá trình hô hấp ở cơ thể ngườihệ hô hấp ở người gồm những cơ quan nàohút thuốc lá có hại như thế nào cho hệ hô hấptrinh bay xu huong tien hoa cua he ho hap o dong vat co xuong song the hien nhu hthe naođường xâm nhập của hóa chất vào cơ thể người hóa chất có thể đi vào cơ thể con người theo 3 đường đường hô hấp đường tiêu hóa qua dacác cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức nng của chúnghệ hô hấp ở ngườihệ thống mạch máu trong cơ thể ngườiNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảoBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)PDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDF500 thế võ tự vệ vojtechl levskytính toán hồ nước máiVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDF17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bảnPhuong an phat hanh tang von dieu le 201405. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAnq so 29 thanh lap cty sg riverview6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banB Chuong trinh - the le bieu quyet