NHÓM đột BIẾN (CRITICAL GROUP) và đa THỨC TUTTE

Nghiên cứu tạo đột biến khử độc biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b (seb) phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩm

Nghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b (seb) phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩm
... tham gia thực đề tài Nghiên < /b> cứu < /b> tạo < /b> kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> Staphylococcal < /b> enterotoxin < /b> B (SEB) phục vụ cho tạo < /b> kít phát nhanh ngộ độc < /b> thực phẩm độc < /b> tố tụ cầu vàng Trong trình nghiên < /b> cứu < /b> vừa ... vector biểu < /b> gen < /b> mã < /b> hóa < /b> cho kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> SEB gây đột < /b> biến < /b> loại độc < /b> tính - Biểu < /b> tinh protein SEB tế b o vi khuẩn E coli tạo < /b> nguyên < /b> liệu tạo < /b> kít phát vi khuẩn tụ cầu vàng thực phẩm Nội ... thống biểu < /b> tinh kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> staphylococcal < /b> enterotoxin < /b> B (SEB) gây đột < /b> biến < /b> loại độc < /b> tính phục vụ cho việc chế tạo < /b> kít phát vi khuẩn tụ cầu vàng (S aureus) thực phẩm Mục tiêu cụ thể...
 • 67
 • 549
 • 2

Luận văn: NGHIÊN CỨU TẠO ĐỘT BIẾN KHỬ ĐỘC BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B (SEB) PHỤC VỤ CHO VIỆC CHẾ TẠO KÍT PHÁT HIỆN TỤ CẦU VÀNG TRONG THỰC PHẨM ppt

Luận văn: NGHIÊN CỨU TẠO ĐỘT BIẾN KHỬ ĐỘC VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B (SEB) PHỤC VỤ CHO VIỆC CHẾ TẠO KÍT PHÁT HIỆN TỤ CẦU VÀNG TRONG THỰC PHẨM ppt
... tham gia thực đề tài Nghiên < /b> cứu < /b> tạo < /b> kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> Staphylococcal < /b> enterotoxin < /b> B (SEB) phục vụ cho tạo < /b> kít phát nhanh ngộ độc < /b> thực phẩm độc < /b> tố tụ cầu vàng Trong trình nghiên < /b> cứu < /b> vừa ... vector biểu < /b> gen < /b> mã < /b> hóa < /b> cho kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> SEB gây đột < /b> biến < /b> loại độc < /b> tính - Biểu < /b> tinh protein SEB tế b o vi khuẩn E coli tạo < /b> nguyên < /b> liệu tạo < /b> kít phát vi khuẩn tụ cầu vàng thực phẩm Nội ... thống biểu < /b> tinh kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> staphylococcal < /b> enterotoxin < /b> B (SEB) gây đột < /b> biến < /b> loại độc < /b> tính phục vụ cho việc chế tạo < /b> kít phát vi khuẩn tụ cầu vàng (S aureus) thực phẩm Mục tiêu cụ thể...
 • 67
 • 256
 • 0

Thuật toán nguyên tố đa thức

Thuật toán nguyên tố và đa thức
... sau choáng váng ban đầu, nhà toán học giới lao vào xem xét kiểm tra xác thuật toán nay, chưa phát sai lầm Tất lên″Thật thần diệu, mà tìm thuật toán sớm hơn!″ Thuật toán nhà tin học ấn độ bắt nguồn ... trường phổ thông, p số nguyên tố cho số tự nhiên a Định lý Fecma nhà tin học ấn độ mở rộng cho đa thức thành điều kiện cần đủ để số số nguyên tố mà bạn thấy sau thuật toán cụ thể họ Chúc bạn ... nguyên tố với độ bảo đảm 99% Tháng năm 2002, lịch sử chứng kiến thành công bất ngờ nhà tin học Manindra Agrawal (Viện công nghệ Kanpur ấn độ) với hai sinh viên Neeja Kayal Nitin Saxena tìm thuật...
 • 2
 • 456
 • 8

Chương 8: Biến đổi AD DA

Chương 8: Biến đổi AD và DA
... _ Chương Biến đổi AD & DA VIII - 11 (H 8.16) 8.2.8 Mạch đổi song song (parallel hay flash conversion) Đây mạch đổi có tốc độ chuyển đổi nhanh, đạt vài triệu lần giây, áp dụng vào việc chuyển đổi ... tổng trở vào lớn OP-AMP) (H 8.6) 8.2.2 Nguyên tắc mạch biến đổi ADC Mạch biến đổi ADC gồm phận trung tâm mạch so sánh (H 8.7) Điện tương tự chưa biết va áp vào ngã vào mạch so sánh, ngã vào nối ... _ Chương Biến đổi AD & DA VIII - 8.2 Biến đổi tương tự - số (analog to digital converter, ADC) 8.2.1 Mạch lấy mẫu giữ (sample anh hold) Để biến đổi tín hiệu tương tự sang...
 • 11
 • 339
 • 2

Đột biến Pre-core core-promoter ở bệnh nhan xơ gan ung thư biểu mô tế bào gan nhiễm virut viêm gan B

Đột biến Pre-core và core-promoter ở bệnh nhan xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan nhiễm virut viêm gan B
... điểm đột < /b> biến < /b> pre-core < /b> core-promoter < /b> B ng 2: Tỉ lệ đột < /b> biến < /b> dân số nghiên cứu Đột Đột Đột biến < /b> Cả hai loại đột < /b> biến < /b> core- biến < /b> pre-core < /b> promoter biến < /b> 19 Số BN 26 (20,3%) 39 (30,5%) (14,8%) B ng ... core-promoter < /b> ba nhóm Cả ba nhóm có tỉ lệ đột < /b> biến < /b> core-promoter < /b> cao đột < /b> biến < /b> pre-core,< /b> BN UTBMTBG, đột < /b> biến < /b> core-promoter < /b> chiếm nửa (52,4%) Chúng ghi nhận tỉ lệ có lúc hai loại đột < /b> biến < /b> BN UTBMTBG cao ... gien B đột < /b> biến < /b> core-promoter < /b> có liên quan đến kiểu gien C Kết luận: Nguy XG UTBMTBG gia tăng rõ rệt BN nhiễm < /b> VRVGB có đột < /b> biến < /b> pre-core < /b> core-promoter < /b> Từ khóa: VRVGB, VGVRB, XG, UTBMTBG, đột < /b> biến...
 • 19
 • 759
 • 3

XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN rtA181V/T rtN236T KHÁNG ADEFOVIR CỦA VIRUS VIÊM GAN B (Hepatitis B Virus) BẰNG KỸ THUẬT REAL-TIME PCR

XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN rtA181V/T VÀ rtN236T KHÁNG ADEFOVIR CỦA VIRUS VIÊM GAN B (Hepatitis B Virus) BẰNG KỸ THUẬT REAL-TIME PCR
... nhân viêm < /b> gan < /b> B mãn Xuất phát < /b> từ nhu cầu thực tiễn, chọn đề tài Xây < /b> dựng < /b> quy < /b> trình < /b> phát < /b> đột < /b> biến < /b> rtA181V/T < /b> rtN236T < /b> kháng < /b> Adefovir < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B (Hepatitis B Virus) kỹ thuật realtime PCR , ... phát < /b> nhanh đột < /b> biến < /b> kháng < /b> thuốc, với giá thành thấp có ý nghĩa công tác theo dõi điều trị b nh viêm < /b> gan < /b> siêu vi B Mục đích đề tài: Xây < /b> dựng < /b> quy < /b> trình < /b> xác định đột < /b> biến < /b> kháng < /b> thuốc Adefovir < /b> HBV ... nhiều nghiên cứu b nh viện sở y tế ứng dụng phương pháp giải trình < /b> tự PCR để phát < /b> đột < /b> biến < /b> kháng < /b> thuốc HBV b nh nhân viêm < /b> gan < /b> B mãn điều trị, có đột < /b> biến < /b> kháng < /b> ADV vị trí rtA181T/V rtN236T < /b> Tuy nhiên,...
 • 99
 • 655
 • 3

Tìm hiểu,phân tích đã thực hiện một báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh

Tìm hiểu,phân tích và đã thực hiện một báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh
... 11.12(HBSS) BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Phần TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 2.1.TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2.1.1 .Tình hình ... phản ánh, tính toán số liệu tình hình luân chuyển vật tư, tài sản, tiền vốn trình hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị; giám sát tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh đơn vị, thu chi tài ... cường huy động vốn tự có giảm nợ vay nhằm đảm bảo tình hình tài công ty ổn định,vững mạnh ,tạo niềm tin nhà đầu tư 2.2.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH Doanh thu bán...
 • 18
 • 634
 • 0

Đột biến Pre-core Core- promoter ở bệnh nhân gan

Đột biến Pre-core và Core- promoter ở bệnh nhân gan
... Tỉ lệ đột biến dân số nghiên cứu Đột Đột Đột biến Cả hai loại đột biến core- biến pre-core promoter biến 19 Số BN 26 (20,3%) 39 (30,5%) (14,8%) Bảng 3: Tỉ lệ đột biến pre-core core -promoter ba ... có đột biến virút làm cho virút tạo HBeAg Chúng khảo sát hai loại đột biến thường gặp VRVGB đột biến precore (G1896A) đột biến core -promoter (A1762T/G1764A) Đột biến pre-core đột biến core -promoter ... ban đầu cho thấy đột biến pre-core corepromoter chiếm tỉ lệ cao song hành với biến chứng nhiễm VRVGB mạn, đột biến core -promoter UTBMTBG So sánh đột biến pre-core đột biến core -promoter hai nhóm...
 • 19
 • 264
 • 1

Biến đổi AD DA

Biến đổi AD và DA
... Chương Biến đổi AD & DA VIII - 8.2 Biến đổi tương tự - số (analog to digital converter, ADC) 8.2.1 Mạch lấy mẫu giữ (sample anh hold) Để biến đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số, người ta biến đổi ... tổng trở vào lớn OP-AMP) (H 8.6) 8.2.2 Nguyên tắc mạch biến đổi ADC Mạch biến đổi ADC gồm phận trung tâm mạch so sánh (H 8.7) Điện tương tự chưa biết va áp vào ngã vào mạch so sánh, ngã vào nối ... Chương Biến đổi AD & DA VIII - 11 (H 8.16) 8.2.8 Mạch đổi song song (parallel hay flash conversion) Đây mạch đổi có tốc độ chuyển đổi nhanh, đạt vài triệu lần giây, áp dụng vào việc chuyển đổi tín...
 • 11
 • 287
 • 3

Đề thi học sinh giỏi các tỉnh 2008 -2009 - Phương trình hàm đa thức

Đề thi học sinh giỏi các tỉnh 2008 -2009 - Phương trình hàm và đa thức
... mấu chốt đưa phương trình (1) Kỹ thuật giải phương trình hàm dạng (1) tham khảo thêm Phương trình hàm GS Nguyễn Văn Mậu Lời giải bình luận đề thi tỉnh, trường Đại học năm học 200 9-2 010 49 Bài ... thêm giảng “giải phương trình hàm cách lập phương trình tài liệu Bài 4.3 Tìm tất hàm liên tục f : R → R thỏa mãn Lời giải bình luận đề thi tỉnh, trường Đại học năm học 200 9-2 010 51 (i) f đơn ... Tìm đa thức f (x) khác đa thức không, có hệ số hữu tỉ có bậc nhỏ thỏa mãn √ √ √ √ 3 f + = + Lời giải bình luận đề thi tỉnh, trường Đại học năm học 200 9-2 010 47 4.12 Tìm tất hàm số f (x) liên tục...
 • 16
 • 336
 • 2

Về ứng dụng của lý thuyết tập hợp, đường cong phẳng đa thức trong số học

Về ứng dụng của lý thuyết tập hợp, đường cong phẳng và đa thức trong số học
... Chơng NG DNG CA Lí THUYT TP HP TRONG S HC Trang 1.1 Nguyờn tc bự tr 1.2 Tn ti s siờu vit Chơng NG DNG CA NG CONG PHNG V A THC TRONG S HC 10 2.1 ng cong phng 10 2.2 ng cong hu t 13 2.3 ng dng ... hp khụng m c T nh 1.2.5 v b 1.2.8 ta cú kt qu sau: 1.2.9 nh Tp hp tt c cỏc s siờu vit trờn Q l mt khụng m c 12 CHNG NG DNG CA NG CONG PHNG V A THC TRONG S HC 2.1 ng cong phng Xột mt ... ca thuyt hp, ng cong phng v a thc cỏc nghiờn cu ca S hc Ni dung chớnh ca lun gm: Dựng thuyt hp m c ch s tn ti ca s thc siờu vit Hn na, ch rừ hp cỏc s siờu vit cú lc lng quỏ m c Dựng lý...
 • 13
 • 252
 • 0

Số tam giác đa thức faulhaber

Số tam giác và đa thức faulhaber
... (n-1) Ví dụ: Số thất giác thứ (81) trừ Số lục giác thứ (66) số tam giác thứ 5, 15 2/-Những đặc tính khác Số tam giác Số tam giác bậc sở Công thức Faulhaber Mọi số hoàn thiện chẵn số tam giác (Được ... Cũng Số phương tam giác xem tổng lập phương số tự nhiên từ tới n Tổng n số tam giác số tứ diện thứ n,: Tổng quát hơn, hiệu số số đa giác m cạnh thứ n số đa giác m+1 cạnh thứ n số tam giác thứ ... hệ với đa thức Bernoulli Công thức tổng quát viết dạng: với φj đa thức Bernoulli bậcj II.- Đa thức Faulhaber 1/- Khái niệm Một số tác giả sử dụng thuật ngữ đa thức Faulhaber để dạng đa thức tổng...
 • 5
 • 339
 • 1

Phân tích đột biến gen tARN ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng

Phân tích đột biến gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng
... ty thể [38] 1.2 UNG THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG 1.2.1 Khái quát ung thƣ đại trực tràng Ung thư đại trực tràng hay gọi ung thư ruột kết (colon cancer) bao gồm ung thư đại tràng ung thư trực tràng Đại tràng ... số ADN ty thể Biến đổi số ADN ty thể phát nhiều loại bệnh ung thư Số ADN ty thể tăng ung thư tuyến giáp [47], ung thư phổi [15], ung thư đại trực tràng [44] Biến đổi theo hướng giảm số ADN ty thể ... tARN ND3 ADN ty thể bệnh nhân ung thƣ đại trực tràng với mục đích:  Phát đột biến gen tARN ND ADN ty thể bệnh nhân ung thư đại trực tràng kỹ thuật PCR-RFLP  Đánh giá mối liên quan giữa đột biến...
 • 24
 • 279
 • 2

Tài liệu Các loại bất thường NST - Đột biến cấu trúc số lượng NST potx

Tài liệu Các loại bất thường NST - Đột biến cấu trúc và số lượng NST potx
... hợp bất thường số lượng NST - Chỉnh bội (euploid): Số lượng NST tế bào bội số n bao gồm trường hợp 2n, n, đa bội - Đa bội (polyploid): Trường hợp bất thường toàn số lượng NST, số lượng NST NST ... sinh sống với tần số cao thể dung nạp tình trạng thừa vật liệu di truyền tốt trường hợp thiếu vật liệu di truyền Bất thường cấu trúc NST 3.1 Cơ chế Các bất thường cấu trúc NST ảnh hưởng đến 1, NST ... đoạn xảy nhánh dài NST tâm đầu, phần vệ tinh bị 3.3 Hậu đột biến NST lên chất liệu di truyền Căn vào biến đổi chất liệu di truyền loại đột biến NST người ta chia làm hai loại: Đột biến cân (balanced...
 • 9
 • 264
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmnhóm các biện pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giảng viên về vai trò của quản lý hoạt động dạy họcđơn thức và đa thứckế thừa và đa thứcđột biến gen có lợi ở thực vậtnghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hoá kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmnghiên cứu tạo đột biến in vitro và đánh giá sinh trưởng phát triển sai khác di truyền của các dòng đột biến giống hoa cẩm chướng quận chúađột biến nhiễm sắc thể đa bộinêu các dạng đột biến lệch bội và hậu quảcác dạng đột biến lệch bội và hậu quảđột biến nhiễm sắc thể ở thực vậtđột biến cấu trúc nst ở thực vậtnghiên cứu sự đột biến gene kras và mối liên quan đột biến gene kras với một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực trànghệ giữa chu kỳ n đa thức đăc trưng và đa thức xn 1các biện pháp nhà máy đã thực hiện để nâng cao chất lượng sản phẩmĐoán tính cách sao việt qua ngôi nhàĐột nhập nhà của cặp chồng đài vợ việt ở đường láng hạGhé thăm căn nhà gốm rất đặc biệt của takej minh huyGhé thăm cung đình của ca sĩ hồng nhungGiải pháp thông minh cho phòng ngủ hẹpQuy trình tạm thời nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn trong vùng dịchKhoác áo mới cho ngôi nhà chỉ trong 1 ngàyNgỡ ngàng vì căn bếp quá sang trọng của thúy hạnh minh khangTrồng cà chua trên giá thểThiết kế 3 phòng trong 1 cho diện tích 25m2Tiết kiệm diện tích với nội thất đa năngMốt vẽ phòng cho bé yêuNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ tín DỤNG đầu tư PHÁT TRIỂN của NHÀ nước tại CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KHU vực THỪA THIÊN HUẾ QUẢNG TRỊNGHIÊN cứu HOẠT ĐỘNG ONLINE MARKETING tại KHÁCH sạn CENTURY RIVERSIDE HUẾanswer 122GA hình học 6 tuần 1 đến 8 vnen mới nhấtbai 1bai 10 phong cach van ban khoa hoc 1bai 13 phong cach van ban nghe thuat, phong cach van ban chinh luan 1bai hoc