ĐỐI cực của tập lồi đa DIỆN và áp DỤNG vào bài TOÁN tối ưu VECTO TUYẾN TÍNH HAI cấp

Gradient suy rộng ứng dụng vào bài toán tối ưu không trơn

Gradient suy rộng và ứng dụng vào bài toán tối ưu không trơn
... tác giả chọn đề tài "Gradient suy rộng ứng dụng vào toán tối ưu không trơn" Mục đích luận văn trình bày kiến thức ban đầu tối ưu không trơn, đề cập tới điều kiên tối ưu không trơn giới thiệu số ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẶNG HIẾU TRỌNG GRADIENT SUY RỘNG VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN TỐI ƯU KHÔNG TRƠN LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: TOÁN ỨNG DỤNG Mã số: 60.46.36 Người hướng dẫn khoa ... khăn, toán R1 việc giải không đơn giản Tuy nhiên, toán tối ưu không trơn có tính ứng dụng thực tiễn cao Vì vậy, xây dựng phương pháp giải cho toán tối ưu không trơn thu hút nhiều người làm toán...
 • 51
 • 1,007
 • 0

Tập lồi đa diện ứng dụng trong quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu

Tập lồi đa diện và ứng dụng trong quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu
... I HC THI NGUYấN TRNG I HC KHOA HC NGUYN TH BCH HNH TP LI A DIN V NG DNG TRONG QUI HOCH TUYN TNH A MC TIấU Chuyờn ngnh: Toỏn ng dng Mó s: 60 46 01 12 LUN VN THC S TON HC ... mi i = 1, ã ã ã , k 6 Hỡnh 1.1: Tp A li, Tp B khụng li B 1.1 Giao ca mt s hu hn li Rn l mt li Trong s cỏc li thỡ a din cú vai trũ c bit quan trng v c dựng nhiu lý thuyt ti u Trc nờu nh ngha ... ã+an xn = b} gi l mt siờu phng (hyperplane) Rn ú l nghim ca mt phng trỡnh tuyn tớnh Rn Vớ d 1.1 Trong khụng gian chiu R3 , phng trỡnh x1 2x2 +3x3 = xỏc nh mt siờu phng R3 ú l mt phng gm tt c...
 • 54
 • 462
 • 2

Nghiên cứu SAAS trong điện toán đám mây áp dụng vào bài toán cập nhật tọa độ các trạm BTS tại viễn thông hà nội

Nghiên cứu SAAS trong điện toán đám mây và áp dụng vào bài toán cập nhật tọa độ các trạm BTS tại viễn thông hà nội
... 3: ÁP DỤNG SAAS VÀO BÀI TOÁN CẬP NHẬT TOẠ ĐỘ CÁC TRẠM BTS TẠI VIỄN THÔNG HÀ NỘI Trong chương Luận văn Tập trung mô tả việc chuyển toán cập nhật tọa độ quản lý BTS có thành giải pháp SaaS, áp dụng ... đồng - Sau cập nhật toạ độ, tên trạm vào hệ thống để nâng cấp xây 3.3 Áp dụng vào toán cập nhật toạ độ trạm BTS 3.3.1 Giải pháp ảo hoá máy chủ VNPT Nội theo công nghệ VMware 3.3.2 Các bước triển ... vừa nhỏ Việc áp dụng điện toán đám mây điều tất yếu tương lai - Tiến hành thử nghiệm đơn vị công tác, chuyển toán cập nhật toạ độ trạm BTS thành giải pháp SaaS áp dụng cho thiết bị di động - Đánh...
 • 26
 • 595
 • 4

Xấp xỉ tuyến tính áp dụng vào bài toán triển khai tiệm cận của nghiệm vào phương trình sóng phi tuyến tính

Xấp xỉ tuyến tính và áp dụng vào bài toán triển khai tiệm cận của nghiệm vào phương trình sóng phi tuyến tính
... Chương Khảo sát phương trình sóng phi tuyến liên kết với điều kiện biên hỗn hợp 2.1 Giới thiệu 8 2.2 Thuật giải xấp xỉ tuyến tính 10 2.3 Sự tồn nghiệm 19 Chương Khai triển tiệm cận nghiệm 24 Chương ... ,uN nghiệm yếu toán ( P0 ), (Q1 ), , (QN ) tương ứng với biểu thức H p xác đònh (4.33) - (4.35) 43 PHẦN KẾT LUẬN Luận văn sử dụng phương pháp xấp xỉ tuyến tính để khảo sát phương trình sóng phi ... sóng phi tuyến với điều kiện biên hỗn hợp không Phương pháp giúp ta chứng minh tồn nghiệm, khai triển tiêäm cận nghiệm theo tham số nhiễu ε , mà thân cho ta thiết lập nghiệm xấp xỉ tuyến tính hoá...
 • 50
 • 711
 • 0

Nghiên cứu cơ sở dữ liệu hướng đối tượng áp dụng vào bài toán cụ thể với hệ quản trị DB40

Nghiên cứu cơ sở dữ liệu hướng đối tượng và áp dụng vào bài toán cụ thể với hệ quản trị DB40
... dụng sở liệu hƣớng đối tƣợng với hệ quản trị DB4O 6 Chƣơng CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG 1.1 .Cơ sở liệu hướng đối tượng 1.1.1 Mô hình hƣớng đối tƣợng Một sở liệu ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VŨ ĐỨC HUY NGHIÊN CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VÀ ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN CỤ THỂ VỚI HỆ QUẢN TRỊ DB4O Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã ... Ứng dụng sở liệu hướng đối tượng Sau số ứng dụng hệ quản trị sở liệu hƣớng đối tƣợng [5]:  Spain‟s AVE sử dụng hệ quản trị sở liệu Db4o xây dựng hệ thống điều khiển tàu tốc độ cao với 30.000 đối...
 • 94
 • 827
 • 3

Xây dựng mô hình biểu diễn tri thức dạng hàm áp dụng vào bài toán rút gọn biểu thức lượng giác

Xây dựng mô hình biểu diễn tri thức dạng hàm và áp dụng vào bài toán rút gọn biểu thức lượng giác
... tính toán (C-Object) 1.2.7 hình sở tri thức đối tượng tính toán (COKB) MÔ HÌNH TRI THỨC DẠNG HÀM ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRI THỨC DẠNG HÀM ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN RÚT GỌN BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC ... luận với chủ đề Xây dựng hình biểu diễn tri thức dạng hàm áp dụng vào toán rút gọn biểu thức lượng giác Tài liệu tham khảo viết tập tài liệu giảng môn Biểu diễn tri thức ứng dụng PGS TS Đỗ ... giải dạng toán tổng quát hình áp dụng vào toán cụ thể rút gọn biểu thức lượng giác Cách tiếp cận để giải mục tiêu đề kết hợp có phát tri n phương pháp biểu diễn tri thức biết tích hợp vào số...
 • 26
 • 861
 • 0

Một số kết quả dạng Farkas cho các hệ không lồi áp dụng vào lý thuyết tối ưu NCS. Trần Hồng Mơ

Một số kết quả dạng Farkas cho các hệ không lồi và áp dụng vào lý thuyết tối ưu NCS. Trần Hồng Mơ
... khẳng định Định 3.1.1 Định 3.1.2 Định 3.2.1 tương đương 3.3 Áp dụng vào toán tối ưu lồi theo hàm tuyến tính Bây áp dụng dạng Bổ đề Farkas cho hệ S -lồi vào lớp toán tối ưu liên quan đến ... 2.3 Các kết dạng Farkas không lồi Sau kết chương – kết dạng Farkas mở rộng cho hàm hợp lồi giả thiết tôpô Hơn thiết lập với điều kiện yếu – điều kiện cần đủ 2.3.1 Các kết dạng Farkas không lồi ... 2.4 Các áp dụng 2.4.1 Định dạng thay Trong phần này, sử dụng Định 2.3.2 hệ để suy định dạng thay Chúng bắt đầu với việc áp dụng Định 2.3.2 (iii) Chú ý mục định cho định dạng...
 • 28
 • 162
 • 0

Xếp hạng các trường đại học dựa trên đo độ web áp dụng vào bài toán xếp hạng các trường Đại học của Việt Nam

Xếp hạng các trường đại học dựa trên đo độ web và áp dụng vào bài toán xếp hạng các trường Đại học của Việt Nam
... Bảng xếp hạng trường đại học Việt Nam Phòng thí nghiệm Cybermetrics xếp hạng trường đại học Việt Nam dựa tiêu chí xếp hạng trường quốc tế Năm 2008 Cybermetrics xếp hạng 71 trường đại học Việt Nam, ... xếp hạng 10 trường hàng đầu giới theo Webometrics Mô hình thực nghiệm phương pháp dựa độ đo web xếp hạng trường đại học Việt Nam Qua nghiên cứu phương pháp xếp hạng trường đại học thông qua độ ... hạng trường đại học Việt Nam với mong muốn năm 2009 đưa bảng xếp hạng thức cho trường đại học Việt Nam [Nga08] Báo cáo tập trung vào việc nghiên cứu phương pháp sử dụng độ đo web xếp hạng trường...
 • 36
 • 123
 • 0

Farkas type results for nonconvex systems and applications to optimization = một số kết quả dạng farkas cho các hệ không lồi áp dụng vào lý thuyết tối ưu

Farkas type results for nonconvex systems and applications to optimization = một số kết quả dạng farkas cho các hệ không lồi và áp dụng vào lý thuyết tối ưu
... ≡ and H = A ∈ L(X, Y ) Now let h(x) = α for all x ∈ X Then g ∗ (0) = and h∗ (0) = −α while g ∗ (x∗ ) = h∗ (x∗ ) = +∞ if x∗ = On the other hand, the fact that inf (FR) = α ∈ R is equivalent to ... necessary ones for these Farkas- type results The results extend or cover many known Farkas- type results for convex systems or systems involving DC functions in the literature These results are then ... + k ◦ H)∗ , A = C = E = epi(f +g+k◦H)∗ , A = D = E = epi(f +g+k◦H)∗ , and A = B = F = epi(f +g+k◦H)∗ This means that if (CA) holds then (CB), (CC), (CD), (CE), and (CF) do, too Also, by the same...
 • 119
 • 157
 • 0

XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC DỰA TRÊN ĐỘ ĐO WEB ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC DỰA TRÊN ĐỘ ĐO WEB VÀ ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM
... Bảng xếp hạng trường đại học Việt Nam Phòng thí nghiệm Cybermetrics xếp hạng trường đại học Việt Nam dựa tiêu chí xếp hạng trường quốc tế Năm 2008 Cybermetrics xếp hạng 71 trường đại học Việt Nam, ... xếp hạng 10 trường hàng đầu giới theo Webometrics Mô hình thực nghiệm phương pháp dựa độ đo web xếp hạng trường đại học Việt Nam Qua nghiên cứu phương pháp xếp hạng trường đại học thông qua độ ... hạng trường đại học Việt Nam với mong muốn năm 2009 đưa bảng xếp hạng thức cho trường đại học Việt Nam [Nga08] Báo cáo tập trung vào việc nghiên cứu phương pháp sử dụng độ đo web xếp hạng trường...
 • 36
 • 439
 • 0

Mở rộng VietSentiWordNet dựa trên mô hình học bán giám sát SVMlight áp dụng vào bài toán khai phá quan điểm

Mở rộng VietSentiWordNet dựa trên mô hình học bán giám sát SVMlight và áp dụng vào bài toán khai phá quan điểm
... VietSentiWordNet áp dụng vào toán khai phá quan điểm trình bày hình mở rộng VietSentiWordNet dựa phƣơng pháp học bán giám sát SVM Đồng thời, chƣơng đƣa giải pháp áp dụng VietSentiWordNet vào toán khai phá ... Mở rộng VietSentiWordNet dựa hình học bán giám sát SVMlight áp dụng vào toán khai phá quan điểm nhằm khảo sát, phân tích phƣơng pháp xây dựng SentiWordNet, đồng thời trình bày hình mở rộng ... phƣơng pháp đƣợc áp dụng chƣơng 15 Chương 3: Mở rộng VietSentiWordNet áp dụng vào toán khai phá quan điểm 3.1 Mở rộng VietSentiWordNet sử dụng học máy bán giám sát SVM 3.1.1 Phương pháp Trên sở...
 • 45
 • 474
 • 0

Giải thuật di truyền ứng dụng trong bài toán tối ưu hóa khẩu phần thức ăn chăn nuôi

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong bài toán tối ưu hóa khẩu phần thức ăn chăn nuôi
... Số hóa Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 37 Chương ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG BÀI TỐN TỐI ƯU HĨA KHẨU PHẦN THỨC ĂN CHĂN NI 3.1 Bài tốn tối ưu hóa phần thức ăn chăn ... biểu di n nhiễm sắc thể giải thuật di truyền tốn tử di truyền tương ứng - Ứng dụng giải thuật di truyền để giải tốn tối ưu hóa phần thức ăn chăn ni Phạm vi đề tài - Nghiên cứu khái niệm giải thuật ... TRUYỀN TRONG BÀI TỐN TỐI ƯU HĨA KHẨU PHẦN THỨC ĂN CHĂN NI 37 3.1 Bài tốn tối ưu hóa phần thức ăn chăn ni 37 3.2 Vấn đề tối ưu số xử lý ràng buộc 43 3.2.1 Bài tốn tối ưu số ...
 • 76
 • 446
 • 0

Jacobian xấp xỉ ứng dụng cho bài toán tối ưu không trơn

Jacobian xấp xỉ và ứng dụng cho bài toán tối ưu không trơn
... tối ưu Jacobian xấp xỉ ứng dụng, dày 64 trang - Tìm ứng dụng có ý nghĩa lý thuyết tối ưu liên quan tới hàm có Jacobian xấp xỉ - Làm rõ, hệ thống kiến thức hàm khả vi, Jacobian xấp xỉ, ứng dụng Jacobian ... tính Jacobian xấp xỉ 2.2 Jacobian xấp xỉ hàm vectơ 2.3 Hessian xấp xỉ 2.3.1 Hessian xấp xỉ hàm vô hướng 2.3.2 Hessian xấp xỉ hàm vectơ ỨNG DỤNG CỦA JACOBIAN XẤP XỈ 3.1 Bài ... tìm hiểu kỹ lý thuyết Jacobian xấp xỉ với giúp đỡ hướng dẫn tận tình GS TSKH Nguyễn Xuân Tấn, xin giới thiệu đề tài: " JACOBIAN XẤP XỈ VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU KHÔNG TRƠN " Mục đích nghiên...
 • 68
 • 271
 • 0

TÍCH HỢP GÓI MÃ NGUỒN MỞ TÁCH TỪ TỰ ĐỘNG ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN BẢN THEO NAVIE BAYS

TÍCH HỢP GÓI MÃ NGUỒN MỞ TÁCH TỪ TỰ ĐỘNG VÀ ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN BẢN THEO NAVIE BAYS
... thực điều ý tưởng tích hợp hệ thống tách từ vào nguồn Chính chúng em lựa chọn đề tài: Tích hợp gói nguồn mở tách từ tự động áp dụng vào toán phân loại văn theo Navie Bays “ làm đề tài ... chọn - Thêm văn phân loại: chọn đưa văn cần phân loại vào phân loại, thêm nhiều văn lúc - Xóa văn bản: ta chọn nhầm văn đưa vào phân loại, hay mục đích phân loại cho văn mà ta đưa vào không cần ... với loại văn txt doc - Về quản lý từ vựng: Việc lấy từ vựng phải lấy tự động ngữ liệu từ vựng lớn, từ cựng lấy phải danh từ hạn chế thấp từ gây nhiễu không xác 14 Sử dụng tách từ tự động từ văn...
 • 38
 • 391
 • 4

Mô hình cơ sở dữ liệu phân tán áp dụng vào bài toán quản lý đào tạo

Mô hình cơ sở dữ liệu phân tán và áp dụng vào bài toán quản lý đào tạo
... hình sở liệu phân tán áp dụng vào toán quản đào tạo với mục đích tìm hiểu tổ chức liệu địa bàn phân tán; sở phân tích, thiết kế sở liệu quản đào tạo nhằm nâng cao công tác quản ngành giáo ... Sang thập kỷ tám mươi, hình CSDL thứ ba đời, hình sở liệu hướng đối tượng, hình sở liệu phân tán, hình sở liệu suy diễn,… hình sở liệu quan hệ hệ thống xử tập trung, bộc lộ nhược ... hiệu quản đào tạo Do vậy, việc ứng dụng kiến thức sở liệu phân tán để tổ chức liệu quản đào tạo cần thiết có vai trò quan trọng công tác quản giáo dục Luận văn chọn đề tài hình sở liệu...
 • 59
 • 129
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: áp dụng cho bài toán tối ưu hóa điều độ phát điệnhọc sinh biết vận dụng các kiến thức về tập hợp tập hợp con số phần tử của tập hợp tập hợp bằng nhau và vận dụng vào bài tậpsự tồn tại nghiệm của bài toán tới ưu vectođối tượng của gpmb rất đa dạng và phức tạptập lồi đa diệnbài tập bài toán tối ưu và quy hoạch tuyến tính có lời giảinghiên cứu mô hình tính toán tin cậy hỗ trợ phát hiện gian dối và áp dụng vào thương mại điện tửphân tích vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài chiều tối của hồ chí minhphan tich net co dien va hien dai trong bai chieu toi cua ho chi minhlạm phát và vấn đề xử lý lạm phát của một số nước trên thế giới học tập và áp dụng vào việt nammô hình gạt mưa rửa kính sau khi đã hoàn thiện có một ý nghĩa rất lớn trong việc nghiên cứu tìm hiểu lý thuyết và áp dụng vào các bài tập thực hànhbài toán tối ưu và tìm lời giải sử dụng thiết bị tự động cách ly phân tử sự cố trong lưới điện phân phối nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và áp dụng cho điện lưới thành phố thái nguyênlàm giàu và lựa chọn đặc trưng trong phân lớp đa nhãn và áp dụng trong quản lý danh tiếngbài tập tối ưu hóa tuyến tính có lời giảiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây