ĐIỀU KHIỂN MODUL ADP64Z2PCI VÀ ỨNG DỤNG

nghiên cứu về các biện pháp điều khiển truy cập ứng dụng

nghiên cứu về các biện pháp điều khiển truy cập và ứng dụng
... điều khiển truy cập để tìm giải pháp ứng dụng phù hợp thực cần thiết Luận văn "Nghiên cứu biện pháp điều khiển truy cập ứng dụng" đưa với mục đích nghiên cứu sâu biện pháp điều khiển truy cập ứng ... quan điều khiển truy cập giới thiệu khái quát điều khiển truy cập, kỹ thuật thực điều khiển truy cập giới thiệu số ứng dụng thực tế điều khiển truy cập Chương 2- Các biện pháp điều khiển truy cập ... thông dụng sâu phân tích chế điều khiển truy cập phổ biến điều khiển truy cập tùy quyền (DAC), điều khiển truy cập bắt buộc (MAC), điều khiển truy cập dựa vai trò (Role-Based AC) điều khiển truy cập...
 • 26
 • 382
 • 0

Luận văn đồ án tốt nghiệp điều khiển motor bước ứng dụng

Luận văn đồ án tốt nghiệp điều khiển motor bước và ứng dụng
... ================================================================================ * Sơ đồ chân IC ULN2003 Hình 3.8 Sơ đồ chân IC ULN2003 in tr nn trờn mi transistor darlington phi thớch hp vi tớn hiu ... ================================================================================ + Các thông số ICULN2003 Chức chân IC ULN2003 IC UNL2003 có đầu vào (từ chân -> 7) có chức nhận tín hiệu dòng vào cần khuyếch đại IC UNL2003 có đầu (từ chân -> 16), tín hiệu qua chân ... darlington h ULN200x ca Allegro Microsystems hoc h DS200x ca National Semiconductor hay MC1413 ca Motorola s dn ng cho cun dõy hoc cỏc ti cm ng khỏc trc tip t tớn hiu vo logic Hỡnh 3.8 l cỏc ngừ...
 • 75
 • 282
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Nghiên cứu hệ điều khiển CENTUM CS3000 ứng dụng trong công đoạn trộn bột nhà máy xeo Công ty giấy Bãi Bằng

đồ án công nghệ thông tin Nghiên cứu hệ điều khiển CENTUM CS3000 và ứng dụng trong công đoạn trộn bột nhà máy xeo Công ty giấy Bãi Bằng
... tit phn sau Trạm thao tác OS Trạm kỹ thuật ES Trạm phục vụ SS Máy tính điều khiển Máy tính điều khiển Máy tính điều khiển Bộ điều khiển Quá trình I/O A S Quá trình I/O A S Cu trỳc h thng phõn ... nghiên cứu Thiết bị thu nhận thông tin Thiết bị gia công thông tin Bộ điều khiển Biến truyền l u giữ Hiển thị Ngời thao tác - i tng nghiờn cu: L cỏc quỏ trỡnh cụng ngh Thit b thu nhn thụng tin: ... thụng tin t i tng - Gia cụng, x lý thụng tin - Truyn thụng tin trờn kờnh liờn lc - Lu gi thụng tin - Tỡm kim thụng tin chn nhng thụng tin khỏc T ú ta cú th a nh ngha v mt h thng thụng tin cụng...
 • 129
 • 297
 • 0

nghiên cứu, sử dụng công nghệ plc để thiết kế bộ điều khiển thiết bị điện ứng dụng tại trường cao đẳng nghề cơ điện xây dựng bắc ninh

nghiên cứu, sử dụng công nghệ plc để thiết kế bộ điều khiển thiết bị điện ứng dụng tại trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng bắc ninh
... Chương 3: Thiết kế điều khiển thiết bị điện sử dụng công nghệ PLC – Trên sở kiến thức có từ chương chương ứng dụng vi điều khiển PIC thiết kế điều khiển thiết bị điện thông qua đường dây điện lực ... Cao học khoá 13 - Kỹ thuật điện tử Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên Xin cam đoan đề tài: Nghiên cứu, sử dụng công nghệ PLC để thiết kế điều khiển thiết bị điện ứng dụng ... điện tử - trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên, xin hoàn thành luận văn tốt nghiệp cao học với nội dung: Nghiên cứu, sử dụng công nghệ PLC để thiết kế điều khiển thiết bị...
 • 127
 • 155
 • 0

Thiết kế tủ điều khiển khởi động hãm dừng động cơ điện một chiều qua điện trở phụ có ứng dụng PLC

Thiết kế tủ điều khiển khởi động và hãm dừng động cơ điện một chiều qua điện trở phụ có ứng dụng PLC
... dừng động điện chiều qua điện trở phụ ứng dụng PLC Sau nghiên cứu nhóm chúng em định thực ý tưởng thiết kế mô hình hệ thống cấp phân loại sản phẩm gồm có: - Tủ điều khiển động chiều khởi động ... động qua cấp điện trở hãm lúc đảo chiều gồm: hệ thống đèn báo trạng thái hoạt động, nút ấn điều khiển - Panel đầu vào/ra cho PLC S7-300 từ tủ điều khiển - Panel điện trở bao gồm: Điện trở khởi ... YÊN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Mục đích việc xây dựng mô hình Điều khiển khởi động động điện chiều qua cấp điện trở hãm dừng điện trở nhằm ứng dụng nhiều thực tế như: - Tự động hóa...
 • 73
 • 283
 • 0

Nghiên cứu, sử dụng công nghệ PLC để thiết kế bộ điểu khiển thiết bị điện ứng dụng tại trường cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Bắc Ninh

Nghiên cứu, sử dụng công nghệ PLC để thiết kế bộ điểu khiển thiết bị điện ứng dụng tại trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng Bắc Ninh
... phm vi - PLC nh (In House PLC) : H thng PLC nh dựng cỏc cỏp in nh truyn dn gia cỏc thit b PLC khỏc nh H thng nh cú th hot ng nh mng riờng m khụng cú bt k mt kt ni bờn ngoi - Last mile PLC: L mng ... sinh viờn Cao ng v 2.000 hc sinh trung cp Hu ht nhng hc sinh, sinh viờn sau tt nghip trng Cao ng ngh c in v xõy dng Bc Ninh u cú vic lm n nh, c xó hi ỏnh giỏ cao v cht lng o to nõng cao hn na ... cao, tc truyn thp, kh nng u im ca cụng ngh PLC Mt u im ni bt ca PLC l tớnh kinh t vic s dng mng in li sn Hin nay, ti Vit Nam nhu cu truy cp Internet bng rng tr nờn rt bc thit, Internet tc cao...
 • 64
 • 424
 • 0

Điều tra thống kê ứng dụng số liệu điều tra thống kê để phân tích chất lượng học tập của sinh viên lớp Thống kê kinh doanh 46B năm học 2006-2007.doc

Điều tra thống kê và ứng dụng số liệu điều tra thống kê để phân tích chất lượng học tập của sinh viên lớp Thống kê kinh doanh 46B năm học 2006-2007.doc
... chất lượng học tập cho sinh viên 1.2 Phạm vi đối tượng đơn vị điều tra Đối tượng: sinh viên lớp thống kinh doanh 46B Phạm vi điều tra: điều tra toàn sinh viên lớp thống kinh doanh 46B Đơn ... chung điều tra thống I Khái niệm, ý nghĩa điều tra thống II Các loại điều tra thống III Phương pháp thu thập thông tin điều tra thống Chương II: Ứng dụng điều tra thống để phân tích ... tích chất lượng học tập I Phương án điều tra II Phân tích số liệu điều tra thống Chương III: Một số kiến nghị điều tra thống Tài liệu tham khảo Phụ lục Chương I: Lý luận chung điều tra thống...
 • 29
 • 3,080
 • 9

Mô hình hệ thống điều khiển tự động xây dựng bộ điều khiển PIC

Mô hình hệ thống điều khiển tự động và xây dựng bộ điều khiển PIC
... điều khiển khảo sát đáp ứng hệ thống 2  MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TIÊU BIỂU  HÀM TRUYỀN VÀ PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA HỆ THỐNG Trong điều khiển tự động người ta thường biểu diễn hệ thống ... pháp hình hoá hệ thống điều khiển tự động bao gồm :  Hàm truyền phương trình trạng thái hệ thống  Đáp ứng vòng hở đáp ứng vòng kín hệ thống Xây dựng điều khiển PID  Chỉnh định thông số điều ... nghĩa: Bộ điều khiển PID (A proportional integral derivative controller) điều khiển sử dụng kỹ thuât điều khiển theo vòng lặp có hồi tiếp sử dụng rộng rãi hệ thống điều khiển tự động Một điều khiển...
 • 18
 • 251
 • 0

Tài liệu CÁC ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO TRONG ỨNG DỤNG WPF ppt

Tài liệu CÁC ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO TRONG ỨNG DỤNG WPF ppt
... rộng Expander điều khiển UI giới thiệu WPF điều khiển Expander cho phép thu gọn mở rộng nội dung chứa nó, giống node TreeView, việc click vào biểu tượng mũi tên (hướng lên, điều khiển trạng thái ... - - Gợi ý: Thêm điều khiển CheckBox vào mục ListBox dùng Với điều khiển CheckBox, thêm hàm xử lý kiện Uncheck Check Viết mã C# hàm tương ứng file codebehind form chứa Thêm điều khiển Button vào ... chân),… Đặc biệt, điều khiển RichTextBox WPF/ .NET 3.0 cho phép kiểm tra/gợi ý sửa đổi lỗi tả tiếng Anh nội dung văn chứa RichTextBox WPF/ .NET 3.0 phần tử cải tiến so với phiên trước điều khiển RichTextBox...
 • 12
 • 493
 • 3

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương 4: Các ứng dụng dựa trên vi điều khiển MCS-51 pptx

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương 4: Các ứng dụng dựa trên vi điều khiển MCS-51 pptx
... thời Giáo trình Vi điều khiển Các ứng dụng dựa vi điều khiển MCS-51 Hình a Hình b Hình 4.10 – Sơ đồ kết nối ma trận Led Giáo trình Vi điều khiển Các ứng dụng dựa vi điều khiển MCS-51 Dữ liệu ... 24 25 26 27 28 D72 Giáo trình vi điều khiển VCC Giáo trình Vi điều khiển Các ứng dụng dựa vi điều khiển MCS-51 Do PA điều khiển Led, PCL điều khiển công tắc nhấn, PCH điều khiển RL1 nên PA xuất, ... Q11 R19 Q12 AT89C51 Các ứng dụng dựa vi điều khiển MCS-51 Hình 4.11 – Sơ đồ kết nối ma trận Led với AT89C51 R10 Giáo trình Vi điều khiển Các ứng dụng dựa vi điều khiển MCS-51 CALL delay INC R0...
 • 41
 • 267
 • 0

điều khiên motor bước vận dụng

điều khiên motor bước và vận dụng
... ================================================================================ + Các thông số ICULN2003 Chức chân IC ULN2003 IC UNL2003 có đầu vào (từ chân -> 7) có chức nhận tín hiệu dòng vào cần khuyếch đại IC UNL2003 có đầu (từ chân -> 16), tín hiệu qua chân ... ================================================================================ Chng TNG QUAN V CC PHN T 1.1 Vi iu khin Thụng thng cú h vi iu khin bit chớnh l 6811 ca Motorola, 8051 ca Intel, z8 ca Xilog v Pic 16 ca Microchip Technology Mi mt loi trờn õy u cú mt ... darlington h ULN200x ca Allegro Microsystems hoc h DS200x ca National Semiconductor hay MC1413 ca Motorola s dn ng cho cun dõy hoc cỏc ti cm ng khỏc trc tip t tớn hiu vo logic Hỡnh 3.8 l cỏc ngừ...
 • 75
 • 344
 • 0

Đồ án: ĐIỀU KHIÊN MOTOR BƯỚC VẬN DỤNG docx

Đồ án: ĐIỀU KHIÊN MOTOR BƯỚC VÀ VẬN DỤNG docx
... ================================================================================ * Sơ đồ chân IC ULN2003 Hình 3.8 Sơ đồ chân IC ULN2003 in tr nn trờn mi transistor darlington phi thớch hp vi tớn hiu ... ================================================================================ + Các thông số ICULN2003 Chức chân IC ULN2003 IC UNL2003 có đầu vào (từ chân -> 7) có chức nhận tín hiệu dòng vào cần khuyếch đại IC UNL2003 có đầu (từ chân -> 16), tín hiệu qua chân ... darlington h ULN200x ca Allegro Microsystems hoc h DS200x ca National Semiconductor hay MC1413 ca Motorola s dn ng cho cun dõy hoc cỏc ti cm ng khỏc trc tip t tớn hiu vo logic Hỡnh 3.8 l cỏc ngừ...
 • 75
 • 321
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính đơn điệu của hàm số và ứng dụngđiều chế xeriiv xitrat và ứng dụng kích thích tăng trưởng cho cây cúc vạn thọbộ điều khiển logic khả trình plc và ứng dụngbộ điều khiển lập trình vận hành và ứng dụngvi điều khiển cấu trúc lập trình và ứng dụngvi điều khiển pic 18f4550 và các ứng dụngvi điều khiển và ứng dụnghệ điều khiển thích nghi mờ và ứng dụng cho hệ truyền động có khe hởđiều khiển logic và ứng dụngvi dieu khien va ung dungtài liệu vi điều khiển và ứng dụngđiều khiển mờ và ứng dụngvi điều khiển và ứng dụng arduinođồ án vi điều khiển pic 18f4550 và các ứng dụngđồ án tốt nghiệp nghiên cứu và ứng dụng plc omron trong điều khiển các băng tảiufphieu dang ky de tai nckh22345Cengage advantage books law for business 18th edition ashcroft test bankDevelopment economics theory empirical research and policy analysis 1st edition schaffner test bankDevelopment through life a psychosocial approach 11th edition newman test bankChemistry principles and reactions 7th edition masterton test bankClearly visual basic programming with microsoft visual basic 2010 2nd edition diane zak test bankCulture and psychology 5th edition matsumoto test bankDevelopmental mathematics through applications 1st edition akst test bankCriminal justice in action 6th edition gaines test bankCriminal procedure law and practice 9th edition carmen test bankCrafting and executing strategy the quest for competitive advantage concepts and cases 18th edition thompson test bankCognition theories and applications 9th edition reed test bankCollege accounting 21st edition heintz test bankContemporary medical surgical nursing 2nd edition daniels test bankBài 3. Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con ngườiCornerstones of managerial accounting 4th edition mowen test bankBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế BSGDComputer concepts illustrated introductory 9th edition parsons test bankContemporary business reports 5th edition kuiper test bankContemporary financial management 12th edition moyer test bank