đề cương và câu trả lời môn Đường Lối Cách Mạng

đề cương câu trả lời môn Đường Lối Cách Mạng

đề cương và câu trả lời môn Đường Lối Cách Mạng
... sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản Tiến trình cách mạng Việt Nam gồm hai giai đoạn, giai đoạn thứ tư sản dân quyền cách mạng có nhiệm vụ thổ địa cách mạng giai đoạn ... Đảng xác định văn hoá - tư tưởng cách mạng, tiến hành đồng thời gắn bó chặt chẽ với cách mạng quan hệ sản xuất cách mạng khoa học kỹ thuật - Đường lối tiến hành cách mạng văn hoá tư tưởng, xây dựng ... dự thảo + Đề cương văn hoá Việt Nam xác định văn hoá ba mặt trận: kinh tế, trị, văn hoá cách mạng Việt Nam + Bản đề cương đề nguyên tắc văn hoá Dân tộc - Khoa học - Đại chúng + Bản đề cương xác...
 • 21
 • 942
 • 0

Đề bài câu trả lời môn linux( trắc nghiệm)

Đề bài và câu trả lời môn linux( trắc nghiệm)
... liệu Master Name Server d Tất câu sai 42.Tùy chọn SOA record để thời gian mà máy chủ Name server lưu lại(caching) thông tin trả lời, việc caching thông tin trả lời giúp giảm lưu lượng truy ... 10 * * * /bin/foo a Thực thi /bin/foo vào lúc 10:05 sáng ngày b Thực thi /bin/foo vào 10 tháng hàng năm c Thực thi /bin/foo vào lúc 5:10 sáng ngày d Không câu 91 Để xem thông tin phần chia đĩa ... b 58 c 59 c 60 a 61 b 62 d 63 c 64 a 65 pó tay ^^ 66 a 67 d 68 c 69 pó tay ^^ 70 c 71 c 72 câu trả lời sai ^^ 73 a 74 b 75 b 76 d 77 b 78 a 79 a 80 b 81 d 82 c 83 a 84 c 85 ko 86 b 87 c 88 ko...
 • 13
 • 180
 • 0

Câu hỏi câu trả lời đề cương Tự Động Hóa Quá Trình Sản XUất

Câu hỏi và câu trả lời đề cương Tự Động Hóa Quá Trình Sản XUất
... đoạn ca sản xuất) cần phải loại trừ hay giảm thiểu Nguyên tắc nhịp nhàng Quá trình sản xuất cần tổ chức cho khoảng thời gian phải sản xuất số lượng sản phẩm Câu 16: CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC TỰ ĐỘNG ... lượng sản xuất độ phức tạp sản phẩm Nguyên tắc cân đối Tất phân xưởng sản xuất, nhóm thiết bị máy móc, chỗ làm việc cần có sức sản xuất cân đôi đơn vị thời gian Khả sản xuất cân đối đảm bảo sản xuất ... CHỨC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT Nguyên tắc chuyên môn hóa Chuyên môn hóa dạng phân bổ tập thể lao động, có nghĩa phân chia xí nghiệp, phân xưởng, khu vực thực việc sản xuất sản phẩm cố định thực trình cụ...
 • 25
 • 1,288
 • 65

Đề cương cấu trúc đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2015

Đề cương và cấu trúc đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2015
... 14 /Bài tập liên quan đến đột biến gen B Ma trận đề kiểm tra học lớp môn Sinh MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK I – MÔN SINH LỚP Năm học 2 015 -2 016 Vận dụng Chủ đề Nhận biết Thông hiểu ... tập sinh học chương 1, 2,3,4: Giải tập SGK chương sinh Giải tập SGK chương sinh Giải tập SGK chương sinh Giải tập SGK chương sinh Xem ngay: Đề kiểm tra học môn Sinh lớp năm học 2 015 – 2 016 -Bài ... -Nêu cấu trúc điển hình nhiễm sắc thể Chức NST -Kết quả,Ý nghĩa – Bài tập nguyên phân, giảm phân -Giải thích: NST thụ tinh +Trong cấu trúc dân số tỉ – Bài tập -Điểm khác lệ nam: nữ xấp xĩ 1: 1 phát...
 • 3
 • 129
 • 0

Môn lịch sử tiếng Việt - Tập hợp câu hỏi câu trả lời

Môn lịch sử tiếng Việt - Tập hợp câu hỏi và câu trả lời
... gốc tiếng Việt vùng Đông Nam Á là: khuynh hướng không xếp tiếng Việt vào họ Nam Á khuynh hướng xếp tiếng Việt vào họ Nam Á Trong khuynh hướng không xếp tiếng Việt vào họ Nam Á có ý kiến bản: - ... Hán Việt bắt nguồn từ giai đoạn trung cổ tiếng Hán, giai đoạn tiền Việt - Mường, tiếng Việt điệu Ý kiến coi tiếng Việt nhánh tiếng Hán chưa thể chứng minh theo tháo tác ngôn ngữ học so sánh - lịch ... luận: tiếng Việt tiếng Môn Khmer, tất điều làm cho gần với tiếng Thái” Quan điểm Maspéro nguồn gốc tiếng Việt vào thời điểm hợp lý, logic có số nhược điểm như: với chứng lập luận trên, lịch sử âm...
 • 9
 • 441
 • 7

câu hỏi câu trả lời môn tiền tệ ngân hàng - học viện ngân hàng

câu hỏi và câu trả lời môn tiền tệ ngân hàng - học viện ngân hàng
... tiền mặt lýu thông hệ thống ngân hàng , tiền gửi không kỳ hạn ; tiền gửi có kỳ hạn , tiền gửi tiết kiệm kỳ phiếu trái phiếu ngân hàng thýõng mại phát hành -Các yếu tố ảnh hýởng ðến mức cung tiền ... sau: Tiền gửi dự trữ bắt buộc : Là lýợng tiền ngân hàng trung gian bắt buộc phải trì ngân hàng trung ýõng nhằm bảo ðảm an toàn cho hoạt ðộng hệ thống ngân hàng ðồng thời công cụ ðể ngân hàng ... kinh doanh tiền tệ, tín dụng trực tiếp với chủ thể kinh tế mà thực nghiệp vụ ngân hàng với NHTG Bao gồm: Mở tài khoản nhận tiền gửi ngân hàng trung gian : NHTW nhận tiền gửi từ ngân hàng trung gian...
 • 42
 • 268
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 300 CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI NGỮ PHÁP TIẾNG ANH DÀNH CHO THI CHỨNG CHỈ B.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 300 CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI NGỮ PHÁP TIẾNG ANH DÀNH CHO THI CHỨNG CHỈ B.
... trọng giới thi u với thầy giáo giáo quý vị bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 300 CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI NGỮ PHÁP TIẾNG ANH DÀNH CHO THI CHỨNG CHỈ B Chân ... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306 03002 5 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 300 CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI NGỮ PHÁP TIẾNG ANH DÀNH CHO THI CHỨNG CHỈ B I GRAMMAR The mausoleum is by Thien Thu mountain, two ... Để có tài liệu ôn luyệnthi chứng B tiếng Anh kịp thời sát với chương trình học, sưu tầm biên soạn 30 câu ngữ pháp tiếng Anh thi chứng B cho sinh viên người di làm giúp giáo viên có tài liệu ôn...
 • 60
 • 221
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CSVN

ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CSVN
... toàn dân tộc Cách mạng giải phóng dân tộc không giải phóng công-nông mà giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ Sự nghiệp giành độc lập không công-nông mà người Việt Nam yêu nước -Cách mạng giải phóng ... lịch sử cách mạng dân tộc thuộc địa nửa thuộc địa, Đảng 15 tuổi lãnh đạo cách mạng thành công, nắm quyền toàn quốc” Bài học kinh nghiệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 -Kinh nghiệm Cách mạng tháng ... -Thắng lợi Cách mạng tháng Tám thắng lợi việc xây dựng Đảng Mác-Lênin có đường lối đắn, bảo đảm thông suốt quán triệt đường lối thực tiễn chuẩn bị khởi nghĩa khởi nghĩa, làm cho tổ chức Đảng có...
 • 18
 • 1,430
 • 0

Tuyển tập các câu hỏi câu trả lời môn địa lý ôn thi tốt nghiệp

Tuyển tập các câu hỏi và câu trả lời môn địa lý ôn thi tốt nghiệp
... tế nông thôn bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa đa dạng hóa - Sản xuất hàng hoá nông nghiệp + Đẩy mạnh chuyên môn hoá + Hình thành vùng nông nghiệp chuyên môn hoá + Kết hợp công nghiệp ... nguồn nước: nước thải công nghiệp sinh hoạt đổ sông hồ chưa qua xử + Ô nhiễm không khí: điểm dân cư, khu công nghiệp khí thải nhà máy công nghiệp, phương tiện giao thông lại…vượt mức tiêu chuẩn ... chứng thông qua số tiêu kinh tế cụ thể vùng -Trong năm tới, công nghiệp động lực vùng với ngành công nghiêp bản, công nghiệp trọng điểm, công nghệ cao hình thành hàng loạt khu công nghiệp tập trung...
 • 24
 • 118
 • 0

Đề cương gợi ý trả lời câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu 85 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đề cương gợi ý trả lời câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu 85 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
... 3: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trải qua lần Đại hội, nêu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn? Kể tên đồng chí nguyên Bí thư thứ Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ thành lập đến nay? Gợi ý trả lời: ... hội Câu 5: Từ thành lập đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh trải qua kỳ Đại hội? Kể tên đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn qua thời kỳ? Gợi ý trả lời: - Tháng 9/1970, Đoàn niên lao động Hồ Chí Minh ... đại diện cho 75 .853 đoàn viên, niên toàn tỉnh Đại hội bầu BCH Tỉnh đoàn gồm 41 đồng chí, đồng chí Nguyễn Danh Ký bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh...
 • 6
 • 694
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì môn ĐƯỜNG lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì môn ĐƯỜNG lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam
... chí NAQ triệu tập Hội nghị thống tổ chức cộng sản thành Đảng Đảng cộng sản Việt Nam  Ý nghĩa NAQ tìm đường cứu nước đắn cho dân tộc – đường cách mạng sản; tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – ... đảng sản Việt Nam; người dày công đào tạo đội ngũ cán cách mạng, chuẩn bị chu đáo mặt tổ chức, thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6/1925); triệu tập, chủ trì hội nghị thành lập Đảng ... nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930; soạn thảo Cương lĩnh trị, cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đắn sáng tạo;là người tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến thắng lợi (Như...
 • 15
 • 95
 • 1

Một số câu hỏi phỏng vấn câu trả lời

Một số câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời
... ứng người xin việc Một số Công ty đưa câu hỏi phần bước sàng lọc người xin việc Quý vị trả lời thiếu thông minh cần thiết bị loại Để trả lời câu hỏi này, trước hết Quý vị đặt vào hoàn cảnh suy ... thể Câu hỏi: “Anh (chị) chấp hành mệnh lệnh nào?” Câu hỏi thực chất bao gồm hai câu hỏi: “Anh (chị) chấp hành mệnh lệnh nào?”, và: “Anh (chị) tiếp nhận phê bình nào?” Vì vậy, mà câu trả lời Quý ... lao hơn” Câu hỏi: “Anh (chị) có sẵn sàng mang hết khả để hoàn thành tốt công việc giao không?” Muốn trả lời câu hỏi loại này, Quý vị cần phải nói rõ cá tính Đối với câu hỏi đặc biệt trả lời, Quý...
 • 8
 • 1,498
 • 15

Bốn bí mật để vượt qua câu trả lời “Không”

Bốn bí mật để vượt qua câu trả lời “Không”
... mua Biến không thành có Ngay bạn thất bại, không ký hợp đồng nên hành động cách tích cực “Không” câu trả lời cuối trường hợp Chẳng công ty chọn nhà cung cấp đó, tháng sau thay họ hoạt động chuyển ... để bán thiết bị điện tử Các phần thưởng khuyến khích cho khách hàng tiềm lý để hành động Giảm giá tiền mặt khuyến mại thường thấy Một số loại hình kinh doanh khác, chẳng hạn dịch vụ tư vấn, quan ... Một lời kêu gọi hành động cung cấp cho khách hàng tiềm lý khiến họ mua hàng Lời kêu gọi áp dụng với tình chào mời bạn cảm thấy cần gặp buổi ký hợp đồng, chẳng hạn nhà thầu sửa mái gặp chủ nhà để...
 • 2
 • 189
 • 1

CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI VỀ LŨ

CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ LŨ
... đỉnh cao năm trạm Hà Nội II CÁC CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ LỤT, ÚNG 19 Lụt gì? Lụt tượng ngập nước vùng lãnh thổ gây Lụt lớn, nước tràn qua bờ sông (đê) làm vỡ công trình ngăn vào vùng ... khả thoát lũ, gia tăng diện ngập lụt kéo dài thời gian ngập lụt xảy lớn sông Hình 21: Nước dâng bão (www.vnn.vn) III CÁC CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ LŨ QUÉT 22 quét gì? quét loại lớn, xảy ... sau 18 phân cấp theo độ lớn đỉnh ? Căn vào độ lớn đỉnh trung bình nhiều năm, chia cấp sau (hình 10): - nhỏ có mực nước đỉnh thấp đỉnh trung bình nhiều năm; - vừa có...
 • 14
 • 320
 • 0

Câu hỏi câu trả lời tốt nhât khi đi phỏng vấn ppt

Câu hỏi và câu trả lời tốt nhât khi đi phỏng vấn ppt
... thêm ngày thứ 7? C Có thể, làm thêm đi u bình thường với công việc Câu trả lời tốt B Mọi câu trả lời khác tự ước đoán lượng thời gian làm thêm Tốt hỏi cụ thể trả lời thành thật Bạn bị sa thải cách ... đại) C Mức lương công việc bao nhiêu? Câu trả lời tốt C Câu A hạ thấp giá trị bạn, người chủ nghi vấn kỹ lực bạn mức lương thấp Nói dối câu trả lời B đẩy bạn vào tình mạo hiểm bị sa thải, đừng nói ... khác để C Không Câu trả lời tốt phương án Nhiều người nói dối, nguy hiểm người ta kiểm tra lại Một câu trả lời chân thật mà ý tiêu cực giải pháp tốt Hãy nói ngắn gọn, súc tích Cách tốt miêu tả lần...
 • 8
 • 346
 • 3

Xem thêm