Đồ án giới thiệu máy điện tim

ĐỒ ÁN GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BỎ TÚI

ĐỒ ÁN GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BỎ TÚI
... BÀI CŨ Tính : 19,72 : 5,8 3,467 x Giới thiệu máy tính bỏ túi 1) Mô tả máy tính bỏ túi - Phím ON/C để bật máy - Phím OFF để tắt máy - Các phím số từ đến để nhập số ... đặc biệt khác: R-CM M+ CE Đến xoá số máy casio Giới thiệu máy tính bỏ túi ON/C R-CM M+ M- OFF +/- % x - = + CE 2) Thực phép tính máy tính bỏ túi * Thực phép tính sau: a) 25,3 + 7,09 = 32,39  ...  ON/C R- CM M+ M- OFF +/- : % x - = + CE Đến tắt máy casio Giới thiệu máy tính bỏ túi 1) Mô tả máy tính bỏ túi - Phím = để kết phép tính hình - Phím CE để xoá số vừa nhập sai  ON/C R- CM...
 • 20
 • 298
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Máy điện

Đồ án tốt nghiệp - Máy điện
... điện quay sau: - Máy điện không đồng - Máy điện đồng - Máy điện chiều - Máy điện xoay chiều có vành góp 5.Các thông số máy điện Mỗi máy điện có thông số định mức để đảm bảo vận hành máy đạt hiệu ... vệ máy 5.Phân loại: Tuỳ theo cánh tạo từ trường,kết cấu mạch từ dây quấn ta có loại máy điện bản: - Máy điện không đồng - Máy điện đòng - Máy điện chiều - Máy điên xoay chiều có vành góp * Về máy ... thống điện lực - Máy biến áp chuyên dụng:dùng cho mục đích cụ thể : lò luyện kim ,hàn - Máy biến áp tự ngẫu:Biến đổi điện áp phạm vi không lớn - Máy biến áp đo lường: để giảm điện áp giảm dòng điện...
 • 28
 • 362
 • 1

Đồ án môn học máy điện

Đồ án môn học máy điện
... an may dien thi vao day nhe an may bien ap cong suat 320kva ĐỒ ÁN MƠN HỌC MÁY ĐIỆN ĐỒ ÁN MƠN HỌC MÁY ĐIỆN NHIỆM VỤ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP DẦU PHA,CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LIÊN TỤC ,ĐẶT TRONG NHÀ ... ĐẦU NHƯ SAU: Tổng dung lượng máy biến áp S= 320 kVA; Số pha m = 3; Tần số f = 50 Hz; Điện áp hạ áp: U2= 0,4 kV; Điện áp cao áp: U1 = 15 kV; So đồ nối dây Y/Y0¬-12 Máy biến áp chế tạo theo tiêu ... “gầy” cao, lớn máy biến áp “ béo” thấp với trị số khác tỷ lệ trọng lượng sắt trọng lượng đồng máy biến áp nhỏ trọng lượng sắt ít, lượng đồng nhiều, tăng lên lượng săt tăng lên, lượng đồng nhỏ lại...
 • 20
 • 297
 • 0

Tài liệu Đồ án Thiết kế Máy Điện , Chương 4 pptx

Tài liệu Đồ án Thiết kế Máy Điện , Chương 4 pptx
... C R đ  R'α  θα 135 2,3 6.( 1,0 97  0,3 8)  55 8,8 3. 1,0 97  129 7,5 8. 8 ,4 7  1,0 97  0,3 8 1 0,2 4 8 ,4 7 1,0 97  0,3 8 0,2 4 8 ,4 7 10    3 9,3  7 7,6 80 C Trọng lượng vật liệu tác dụng tiêu sử dụng ... cách điện: Trang Đồ án Thiết kế Máy Điện G Cu SV: Nguyễn Tiến Minh CH9 TBĐ – ĐT   d cđ     0,8 76  0,1 24.    G'Cu  d      1,2 8     0,8 76  0,1 24.   .2 0,7 6  2 1,1 1 kg  1,2 0  ... α0(1+k0.VR) = 1 ,4 2.(1+ 0,0 6.1 7,9 8).10-3 = 0,2 95 W/cm2 0C S’α = 40 00 cm2 Chọn gần theo kết cấu máy  R'   8 ,4 7.10 -2 0,2 95 .40 00 C/W 98 Nhiệt trở bề mặt vỏ máy: Theo công thức 8- 34/ Tr 181 – TKMĐ:...
 • 5
 • 217
 • 1

Tài liệu Đồ án Thiết kế Máy Điện , Chương 1 pdf

Tài liệu Đồ án Thiết kế Máy Điện , Chương 1 pdf
... 2.h 41 ) 3 ,1 4. (1 3,4 0,9  2. 0,0 5) - d1  - 0,9 Z1 36 b' Z1   0,4 35 cm  D  2.(h 41  h 12 )  1 3,4  2( 0,0 5  1, 8 5) - d2  - 1, 1  Z1 36  0,4 7 cm b" Z1   b z1  b' z1  b"z1  0,9 0 ... b' Z1  B δ l1 t 0,8 5. 1, 1 7   0,6 244 (cm) B Z1 l1 k c 1, 7 5. 0,9 1 Trong đó: Bδ = 0,8 5 T – Đã xác định phần 16 t.k t1 = 1, 1 7 – Bước rãnh Stato BZ1 = 1, 7 5 – Tra bảng 10 .5b/Tr 2 41 – TKMĐ kC = 0,9 1 ... toán phần thiết kế này) nđb = 10 00 V/ph : Tính toán phần thiết kế Vậy ta thu chiều dài Stato là: lS  6 ,1 .P' .10 7 6 ,1 . 4,6 .10   1 3,3 2 cm α δ k s k d A.B δ D n đb 0,6 4. 1, 1 1. 0,9 25. 210 . 0,8 5 .1 3,4 ...
 • 8
 • 343
 • 1

Tài liệu Đồ án Thiết kế Máy Điện , Chương 2 pdf

Tài liệu Đồ án Thiết kế Máy Điện , Chương 2 pdf
... λ 2 2, 3 D V 4,7 D V 4,7 .2 0,1 2, 3 .2 0,1   0,6 8 lg lg 2 Z l Δ 3 ,2 2. 2, 4 a  2b 38.1 7,8 . 0,3 29 74 Hệ số từ tản rãnh nghiêng: b λ rn  0,5 .λ t2  n t  2   1,5 31    0,5 . 2, 0 3.   0,6 40 ... = 0,0 7 cm 2 1,5   b 42       δ    0,7   0,6 4 2  b 1,5 42 0,7 δ  k  1,9 23 1,0 2 1,9 23 - 0,6 43. 0,0 7 Vậy kδ = 1,1 0. 1,0 2 = 1,1 3 39 Vật liệu dùng thép cán nguội loại 22 11 ... 42 b 42    2 6,1  π.7  0,5 1,5    1,9 1 1    0,6 6  .1  3.7  8 .20 6,5 1,5 2. 7     72 Hệ số từ dẫn tạp Roto: λ t2  0,9 t (q k d2 ) ρ t2 k 42 σ t2 k δ δ Trong đó: t2 = 1,9 23 ...
 • 11
 • 283
 • 1

Tài liệu Đồ án Thiết kế Máy Điện , Chương 3 pdf

Tài liệu Đồ án Thiết kế Máy Điện , Chương 3 pdf
...  0,0 0 0,9 9 A Sinφ’2 I1r  I đbr  s 0,8 5 1 0,6 2 0,4 5 0,0 2 0,0 9 3, 6 2 3, 5 1 2,9 5 0,8 5 0,7 68 0,7 68 3, 7 0 3, 5 9 6 0,6 6 6 2,5 7 0,9 78 0,9 77 0,2 07 0,2 17 5 9,0 9 6 0,8 3 2 8 ,3 2 2 9,1 1 6 5,5 3 6 7,4 4 0,9 0 0,9 0 3 9,0 0 ... 4 0,1 5 0,7 6 0,7 6 3, 0 5 1,1 5 7 3, 6 0,9 6 0,2 5 7 0,7 3 4,1 7 8,5 0,9 0 4 6,6 19 4, 12 pCu1 kW 0,1 5 0 ,3 7 1,1 8 1,2 5 1,7 0 13 pCu2 kW 0,0 5 0,2 0 0,7 6 0,8 1 1,1 1 14 pf kW 0,0 5 0,1 0 0,1 9 0,2 0 0,2 3 15 p0 kW 0,8 9 0,8 9 ... ị Ω Ω Ω A Cosφ P1 7,2 4 1 4 ,3 0,7 6 0,7 6 8 1 4,4 7,2 8 kW 1 5,5 3 0,8 0,9 9 0,1 0 1 6,2 3 0,9 1 6,8 1 9,1 2 3, 3 3 6,4 5 0,6 9 A 11 0,0 209 I'2 sin '2 C1 10 0,0 20 0,0 5 A 2 I1  I1r  I1x 0,0 1 rns Z ns I'2 cos...
 • 11
 • 248
 • 1

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA 250 KVA LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ.

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA 250 KVA LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ.
... nhiều tiêu chuản máy biến áp đưa Ở ta thiết kế máy biến áp có cơng suất 25 0KVA điện áp 35/0.4KV ( làm mát khơng khí), kiểu trụ Cơng Suất 25 0KVA Làm lạnh Khơng khí Số pha điện áp 35/0.4KV So với tiêu ... khơng khí tự nhiên dầu máy biến áp, với loại cơng suất nhỏ người ta thường làm mát khơng khí ( loại >100 0KVA làm mát dầu) Đề tài thiềt kế máy biến áp cơng suất nhỏ (25 0KVA) làm mát khơng khí V Mục ... thiết kế thường qua ba giai đoạn: Nhiệm vụ kĩ thuật: Chủ yếu định rõ hình dáng máy biến áp kết cấu, phương pháp làm mát Ở ta thiết kế MBA khơng cơng suất 25 0KVA - 35/0.4KV - 50Hz nhiệm vụ thiết kế...
 • 105
 • 710
 • 3

ĐỒ án THIẾT kế máy điện đề tài THIẾT kế máy BIẾN áp điện lực BA PHA 250 KVA làm mát BẰNG KHÔNG KHÍ

ĐỒ án THIẾT kế máy điện đề tài THIẾT kế máy BIẾN áp điện lực BA PHA 250 KVA làm mát BẰNG KHÔNG KHÍ
... nhiều tiêu chuản máy biến áp đưa Ở ta thiết kế máy biến áp có cơng suất 25 0KVA điện áp 35/0.4KV ( làm mát khơng khí) , kiểu trụ Cơng Suất 25 0KVA Làm lạnh Khơng khí Số pha điện áp 35/0.4KV So với tiêu ... tự nhiên dầu máy biến áp, với loại cơng suất nhỏ người ta thường làm mát khơng khí ( loại >100 0KVA làm mát dầu) Đề tài thiềt kế máy biến áp cơng suất nhỏ (25 0KVA) làm mát khơng khí V Mục đích, ... thiết kế thường qua ba giai đoạn: Nhiệm vụ kĩ thuật: Chủ yếu định rõ hình dáng máy biến áp kết cấu, phương pháp làm mát Ở ta thiết kế MBA khơng cơng suất 25 0KVA - 35/0.4KV - 50Hz nhiệm vụ thiết kế...
 • 105
 • 702
 • 0

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA 250 KVA LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ doc

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA 250 KVA LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ doc
... liệu ban đầu sau: Dung lượng máy biến áp : Tổn hao khơng tải : đồ đấu dây : Điện áp ngắn mạch : Tổn hao ngắn mạch : Số pha : Cấp cách điện : Chế độ làm việc liên tục Làm mát khơng khí Chế độ làm ... khơng khí tự nhiên dầu máy biến áp, với loại cơng suất nhỏ người ta thường làm mát khơng khí ( loại >100 0KVA làm mát dầu) Đề tài thiềt kế máy biến áp cơng suất nhỏ (25 0KVA) làm mát khơng khí V ... nhiều tiêu chuản máy biến áp đưa Ở ta thiết kế máy biến áp có cơng suất 25 0KVA điện áp 35/0.4KV ( làm mát khơng khí) , kiểu trụ Cơng Suất 25 0KVA Làm lạnh Khơng khí Số pha điện áp 35/0.4KV So với tiêu...
 • 105
 • 433
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÁY ĐIỆN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÁY ĐIỆN
... nhiều loại máy điện cơng dụng khác máy chiều, máy đồng bộ, máy khơng đồng v v… u cầu kết cấu máy cũmg khác Cơng suất máy khác nhiều Ở máy cơng suất nhỏ giá đỡ trục đồng thời nắp máy Đối với máy lớn ... Khe hở máy điện khơng đồng nhỏ (0,2÷1 mm máy cỡ nhỏ vừa) để hạn chế dòng từ hóa lấy từ lưới vào, nhờ hệ số cơng suất máy cao IV Cơng dụng Máy điện khơng đồng máy điện chủ yếu dùng làm động điện ... lạnh, máy giặt, máy bơm … loại rơto lồng sóc Tóm lại phát triển sản suất điện khí hóa, tự động hóa sinh hoạt ngày, phạm vi máy điện khơng ngày rộng rãi Máy điện khơng đồng dùng làm máy phát điện, ...
 • 44
 • 421
 • 20

Đồ Án Tốt nghiệp Máy Điện

Đồ Án Tốt nghiệp Máy Điện
... nhiều loại máy điện cơng dụng khác máy chiều, máy đồng bộ, máy khơng đồng v v… u cầu kết cấu máy cũmg khác Cơng suất máy khác nhiều Ở máy cơng suất nhỏ giá đỡ trục đồng thời nắp máy Đối với máy lớn ... Khe hở máy điện khơng đồng nhỏ (0,2÷1 mm máy cỡ nhỏ vừa) để hạn chế dòng từ hóa lấy từ lưới vào, nhờ hệ số cơng suất máy cao IV Cơng dụng Máy điện khơng đồng máy điện chủ yếu dùng làm động điện ... lạnh, máy giặt, máy bơm … loại rơto lồng sóc Tóm lại phát triển sản suất điện khí hóa, tự động hóa sinh hoạt ngày, phạm vi máy điện khơng ngày rộng rãi Máy điện khơng đồng dùng làm máy phát điện, ...
 • 45
 • 219
 • 0

đồ án thiết kế máy điện

đồ án thiết kế máy điện
... xong thiết kế đề tài Thiết kế động không đồng pha rôto lồng sóc Trong trình thiết kế đồ án, với kiến thức hạn chế nên đồ án khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận nhận xét, góp ý thầy cô giáo để thiết ... không đồng A - Nguyên lý làm việc kết cấu máy điện không đòng B - Những vấn đề chung thiết kế động không đồng pha rotor lòng sóc Phần Thiết kế tính toán động không đồng rotor lòng sóc A - Tính toán ... môn Thiết Kế Máy Điện lòng biết ơn sâu sắc Vinh, ngày 20 tháng 11 năm 2010 Sinh viên Hồ Xuân Lý KHOA: ĐIỆN ĐÔ ÁN MÁY ĐIỆN PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ A – PHÂN LOẠI, KẾT...
 • 51
 • 272
 • 0

ĐỒ ÁN: "GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH CHỌN SƠ ĐỒ CẤP THOÁT NƯỚC" pps

ĐỒ ÁN:
... ống đứng lên két 2500 3300 Mặt cấp thoát nước công trình 801 Di õy l s tớnh toỏn thu lc ng ng cp nc nh: SVTH: Nguyn Hu Ho K44MN1 - Ms: 6263.4 3300 3300 đường ống cấp nước thành phố két nước két ... 3300 8000 Đường ống thoát nước thành phố Đường ống cấp nước thành phố 2500 Nhà gia đình đơn nguyên 5000 1118 3300 3300 2326 3300 Vị trí Bơm 3300 3300 3300 3300 Đường ống cấp nước thành phố 2500 ... 3300 Đường ống thoát nước thành phố 2500 Bể Tự hoại 3300 G2 Vị trí Két 3300 ống đứng lên két 2500 G1 3300 Bể Tự hoại 3300 Mặt thoát nước tầng nhà 801 14 3300 G1' G2' G3' GT Đường ống thoát nước thành...
 • 20
 • 449
 • 0

đồ án giới thiệu về lý thuyết trò chơi thuật toán min-max&alpha-beta và ứng dụng trong trò chơi cờ caro

đồ án giới thiệu về lý thuyết trò chơi thuật toán min-max&alpha-beta và ứng dụng trong trò chơi cờ caro
... I .Giới thiệu thuyết trò chơi ứng dụng II .Giới thiệu trò chơi đối kháng lịch sử chương trình cờ 2.1 .Trò chơi đối kháng 2.2 Lịch sử chương trình cờ 2.3 .Giới thiệu ... khiển học… Trong báo cáo này, em trình bày ứng dụng thuyết trò chơi, giải thuật tìm kiếm Min-Max, Alpha-Beta ứng dụng việc xây dựng chương trình trò chơi đối kháng, cụ thể trò chơi cờ caro pubawin@yahoo.com ... tương tác với Một số thuật toán thuyết trò chơi giúp xây dựng, phát triển trò chơi hay, : thiết kế trò chơi Nim; thiết kế kiểu trò chơi có nhân, có tính đối xứng; thuật toán liên quan đến chiến...
 • 26
 • 925
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đồ án môn nhà máy điệnđồ án môn nhà máy điện và trạm biến ápđồ án môn học máy điệnđồ án k6 nhà máy điện tửđồ án thiết kế máy điện không đồng bộgiáo án giới thiệu nghề điện dân dụngSustainable energy SI edition 1st edition richard dunlap test bankGiáo án lớp 4 tuần 22 ( tiếng việt + toán )giáo án lớp 4 Tuần 21 ( toán + tiếng việt )Tiểu luận chế độ tài chính của DN bảo hiểmSystems analysis and design 9th edition shelly test bankSystems analysis and design in a changing world 6th edition satzinger test bankSystems architecture 7th edition burd test bankGiáo trình hóa học và công nghệ chế biến thanSupply chain management 5th edition chopra test bankSupply chain management strategy planning and operation 6th edition chopra test bankStaffing organizations 7th edition heneman test bankStaffing organizations 8th edition heneman test bankStarting out with java from control structures through objects 5th edition tony gaddis test bankResearch methods and statistics a critical thinking approach 4th edition jackson test bankSeeing sociology an introduction 1st edition joan ferrante test bankSeeing sociology core modules 1st edition joan ferrante test bankResearch methods exploring the social world canadian 1st edition diane symbaluk test bankSeeing through statistics 4th edition utts test bankCải cách hành chính trong Thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng mô tả, mô phỏng lý