Quan hệ Quốc tế Lịch sử 12

Chương 5: Quan hệ quốc tếsự phát triển pdf

Chương 5: Quan hệ quốc tế và sự phát triển pdf
... sách quốc gia 5.3.2 Hoạt động tài quốc tế phát triển - Hoạt động tài quốc tế: Vay cho vay quốc tế: + Quốc gia - quốc gia + Quốc gia - tổ chức tài quốc tế Quan hệ tài đa phơng + Quốc gia - nhiều quốc ... tài quốc tế Là nguồn vốn đóng góp lợng vốn vay quan trọng cho phát triển quốc gia Đặc biệt nguồn vốn ODA - hỗ trợ đầu t phát triển: Góp phần tạo nên hệ thống kết 10 Quan hệ quốc tế phát triển ... nớc phát triển) Chính sách "bảo hộ mậu dịch" ngày tăng nớc phát triển làm tổn thơng đến phát triển nớc phát triển: - Các hàng rào thuế quan, phi thuế quan nớc phát triển hàng hoá nớc phát triển...
 • 11
 • 175
 • 0

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (TT) ppt

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (TT) ppt
... để giải tranh chấp xung đột lạnh có tác động đến quan nhiều khu vực giới làm dịu hệ quốc tế ? quan hệ quốc tế + Phạm vi ảnh hưởng Liên Xô II Thế giới sau chiến tranh lạnh châu Âu, châu Á bị 1/ ... thống toàn : Quan hệ quốc tế 194 5-2 000 Giai đoạn 1945 – Nội dung lịch sử đầu Mâu thuẫn Đông-Tây  chiến tranh lạnh căng thẳng 1970 ct cục 1970 – 1991 Xu hoà hoãn Đông-Tây  chiến tranh lạnh chấm ... vũ khí chiến 1 8-6 -1 979, Xô-Mỹ kí hiệp định lược Xô-Mỹ năm 1972 (ABM, SALTSALT-2 1) + Vì XÔ-Mỹ lại chấm dứt - 8-1 975: Định ước Henxinki 35 nước chiến tranh lạnh châu Âu, châu Mỹ Canađa - Học...
 • 6
 • 941
 • 4

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH ppsx

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH ppsx
... Đông-Tây khởi “Trật tự giới sau chiến đầu Chiến tranh lạnh tranh 1/ Mâu thuẫn Đông-Tây - Trật tự cực Ianta - Sự hình thành hệ thống XHCN Do đối lập mục tiêu chiến luợc hai cường quốc Liên Xô-Mỹ ... vọng bà chủ chiến lược Liên Xô Mỹ sau chiến giới tranh  Từ liên minh chống phát + Từ liên minh chiến tranh  Đối xít chiến tranh đến tình trạng đầu sau chiến tranh “đối đầu” sau chiến tranh Hãy ... tranh cục bộ”, chiến tranh đặc biệt” Tóm lại: thời chiến tranh lạnh , chiến tranh, xung đột - Liên hệ đến xung đột quân giới liên quan đến Trung Đông: Ixraen-Paletxtin hai cực Xô-Mỹ VI/ Sơ...
 • 6
 • 425
 • 1

bài giảng lịch sử 12 bài 9 quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh

bài giảng lịch sử 12 bài 9 quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh
... Dương Pháp ( 194 5 – 195 4) NHĨM 3: Cuộc chiến tranh Triều Tiên ( 195 0 – 195 3) NHĨM 4: Cuộc khủng hoảng Caribê ( 196 2) NHĨM 5: Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam Mĩ ( 195 4 – 197 5) Các chiến tranh cục ... – 195 4) - Việt Nam nhận giúp đỡ LX, TQ - Năm 195 0, Mĩ can thiệp ngày sâu vào chiến tranh Đơng Dương - Năm 195 4, Hiệp định Giơnevơ ký kết 3/ Cuộc chiến tranh Triều Tiên ( 195 0 – 195 3) - Năm 195 0 ... Vácsava Nêu xung đột chiến tranh lạnh? 1/ Cuộc phong tỏa Béclin 194 8 tường Béclin 196 1 2/ Cuộc chiến tranh xâm lược Đơng Dương thực dân Pháp 3/ Cuộc chiến tranh Triều Tiên 195 0 – 195 3 4/ Cuộc khủng...
 • 8
 • 1,000
 • 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945-2000) TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945-2000)    TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI            PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
... hóa kiến thức Xây dựng chuyên đề Xây dựng chuyên đề quan hệ quốc tế (19452000) dạy học lịch sử lớp 12 theo hướng đổi phương pháp dạy học theo chủ đề 2.1 Tên chuyên đề: Xây dựng chuyên đề quan ... ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945-2000) TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ Họ tên tác giả: Đỗ Xuân ... BM03-TMSKKN XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945-2000) TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nghị Hội nghị Trung ương Khoá XI đổi bản,...
 • 33
 • 331
 • 0

SKKN phương pháp xây dựng chuyên đề quan hệ quốc tế (1945 2000) trong dạy học lịch sử lớp 12

SKKN phương pháp xây dựng chuyên đề quan hệ quốc tế (1945 2000) trong dạy học lịch sử lớp 12
... Xây dựng chuyên đề Xây dựng chuyên đề quan hệ quốc tế (19452 000) dạy học lịch sử lớp 12 theo hướng đổi phương pháp dạy học theo chủ đề 2.1 Tên chuyên đề: Xây dựng chuyên đề quan hệ quốc tế ... gần đây: Không có BM03-TMSKKN XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945- 2000) TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nghị Hội nghị Trung ... tài liệu bổ trợ theo phương pháp dạy học tích cực hạn chế Từ lí trên, định chọn Phương pháp xây dựng chuyên đề quan hệ quốc tế (1945- 2000) dạy học lịch sử lớp 12 để làm đề tài sáng kiến kinh...
 • 33
 • 212
 • 0

skkn xây DỰNG CHUYÊN đề “QUAN hệ QUỐC tế từ 1945 đến 2000” TRONG dạy học LỊCH sử lớp 12

skkn xây DỰNG CHUYÊN đề “QUAN hệ QUỐC tế từ 1945 đến 2000” TRONG dạy học LỊCH sử lớp 12
... chuyên đề “Quan hệ quốc tế từ 1945 đến 2000” dạy học lịch sử 12 tài liệu bổ ích để quý thầy cô tham khảo, bổ sung ứng dụng trình dạy học lịch sử theo chuyên đề đạt hiệu cao Trong trình viết đề ... chuỗi để giải yêu cầu đặt ra, dạng câu hỏi đề thi Vì vậy, với việc xây dựng chuyên đề dạy học “Quan hệ quốc tế từ 1945 đến năm 2000” dạy học lịch sử 12 khắc phục phần hạn chế chương trình sách ... dụng nội dung học Đây coi thành công bước đầu đề tài Xây dựng chuyên đề dạy học quan hệ quốc tế từ 1945 đến năm 2000” nói riêng việc áp dụng giảng dạy theo hướng chuyên đề nói chung Từ đó, trở...
 • 32
 • 235
 • 1

skkn xây DỰNG CHUYÊN đề QUAN hệ QUỐC tế (1945 2000) TRONG dạy học LỊCH sử lớp 12 THEO HƯỚNG đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học THEO CHỦ đề

skkn xây DỰNG CHUYÊN đề QUAN hệ QUỐC tế (1945 2000) TRONG dạy học LỊCH sử lớp 12 THEO HƯỚNG đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học THEO CHỦ đề
... Xây dựng chuyên đề Xây dựng chuyên đề quan hệ quốc tế (19452 000) dạy học lịch sử lớp 12 theo hướng đổi phương pháp dạy học theo chủ đề 2.1 Tên chuyên đề: Xây dựng chuyên đề quan hệ quốc tế ... BM03-TMSKKN XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945- 2000) TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nghị Hội nghị Trung ương Khoá XI đổi ... ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945- 2000) TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ Họ tên tác giả: Đỗ Xuân Hải Chức...
 • 33
 • 118
 • 0

LỊCH SỬ QUAN HỆ QUỐC TẾ II (1945 đến nay) doc

LỊCH SỬ QUAN HỆ QUỐC TẾ II (1945 đến nay) doc
... Bài 1: TỔNG QUAN VỀ QHQT TRONG CHIẾN TRANH LẠNH (1945- 1991) NỘI DUNG BÀI GIẢNG: Quang cảnh giới sau Thế chiến II QHQT giai đoạn 1945-cuối thập kỷ 50 QHQT thập ... CÁC NƯỚC VÀO MỸ VÀ LIÊN XÔ CỤC DIỆN HAI CỰC • Khuynh hướng đối lập + Cá nhân + Quốc gia + Quốc tế • Kết Thế chiến II + Thắng trận bại trận + Bản đồ trị giới thay đổi + Sự thay đổi tư xã hội QHQT ... 1937 Hệ thống thuộc địa tan rã mảng Tôi đau đớn nhìn thấy uy tín đại đế quốc Anh bị mất, vận hội phát triển nước Anh ngày suy sụp (W Chirchill) Pháp Thất bại bị Đức chiếm 2/3 S Tổn thất kinh tế...
 • 24
 • 2,497
 • 55

Bài giảng điện tử lịch sử: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay doc

Bài giảng điện tử lịch sử: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay doc
... hoãn hòa dịu quan hệ quốc tế -Hai là: Sự tan rã trật tự I-an-ta giới tiến tới xác lập Trật tự giới đa cực, nhiều trung tâm -Ba là:Các nớc sức điều chỉnh chiến lợc phát triển lấy kinh tế làm trọng ... CHNG IV :QUAN Hấ QUễC Tấ T NM1945 ấN NAY Bai 11:Trõt T Thờ Gii Sau Chiờn Tranh Thờ Gii Th Hai I) S Hinh Thanh Trõt T Thờ ... bình giới đợc củng cố, nhng từ đầu năm 90 kỉ XX,ở nhiều khu vực lại xảy vụ xung đột quân nội chiến phe phái => Xu thế giới ngày hòa bình ổn định hợp tác phát triển kinh tế. Đây vừa thời vừa thách...
 • 9
 • 497
 • 4

thuyết trình lịch sử - quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (2)

thuyết trình lịch sử - quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (2)
... Manta,1989 BÀI III - XU THẾ HOÃN ĐÔNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH - TrậtXu phát triển giới sau chiếntrình hình ? tự giới tranh lạnh thành ngày theo ... Trung Quốc - Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế BÀI III - XU THẾ HOÃN ĐÔNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH ... - Mĩ sức thiếp lập trật tự giới “đơn cực” Nhưng Mĩ không dễ dàng thực tham vọng BÀI III - XU THẾ HOÃN ĐÔNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH -Sau Chiến...
 • 20
 • 323
 • 0

thuyết trình lịch sử - quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (4)

thuyết trình lịch sử - quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (4)
... I - MÂU TH̉N ĐƠNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - SauTrình bày khái2 cường quốc X lạnh ?nhanh chiến tranh, niệm chiến tranh - Mĩ chóng chuyển sang đối đầu tới chiến tranh lạnh ... IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH - Sau Chiến tranh lạnh, hòa bình giới củng cố, xung đột, tranh chấp nội chiến lại xảy nhiều khu vực bán đảo Bancăng, châu Phi Trung Á Vụ khủng bố ngày 1 1-9 -2 001 ... Trung Quốc - Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế BÀI III - XU THẾ HOÃN ĐƠNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH...
 • 41
 • 336
 • 0

thuyết trình lịch sử - quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (5)

thuyết trình lịch sử - quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (5)
... HOÃN ĐƠNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH BÀI QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU CHIẾN TRANH LẠNH IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH - Trong năm 1989 – 1991, ... VACSAVA BÀI 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU CHIẾN TRANH LẠNH I - MÂU TH̉N ĐƠNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - Sau chiến tranh giới thứ hai, quan hệ đồng minh chiến tranh Mĩ Liên ... BÀI 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU CHIẾN TRANH LẠNH I - MÂU TH̉N ĐƠNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - Sau chiến tranh giới thứ hai, quan hệ đồng minh chiến tranh Mĩ Liên...
 • 17
 • 565
 • 2

thuyết trình lịch sử - quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

thuyết trình lịch sử - quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh
... tun bố chấm dứt chiến tranh lạnh, mở thời sau chiến tranh lạnh Bu sơ cha Gorbachev Bush, Gorbachov hội nghò Malta,1989 * Ngun nhân khiến Xơ - Mỹ kết thúc chiến tranh lạnh : - Cả nước q tốn ... CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT + Định ước Henxiki ( 8-1 975) khẳng điịnh ngun tắc quan hệ quốc Châu Âu BÀI I - MÂU TH̉N ĐƠNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH II - SỰ ĐỚI ĐẦU ĐƠNG -TÂY ... Thay đổi quan hệ Xơ – Mỹ Reagan Gorbachev BÀI I - MÂU TH̉N ĐƠNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH II - SỰ ĐỚI ĐẦU ĐƠNG -TÂY VÀ CÁC C̣C CHIẾN TRANH CỤC BỢ III - XU THẾ...
 • 16
 • 201
 • 0

Đề cương chi tiết học phần lịch sử quan hệ quốc tế

Đề cương chi tiết học phần lịch sử quan hệ quốc tế
... Chương Quan hệ quốc tế sau Chi n tranh giới thứ hai (1945-1991) 4.1 Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nửa đầu năm 70 TK XX 4.2 Quan hệ quốc tế từ nửa đầu năm 701991 Chương Quan hệ quốc tế sau Chi n ... 5.1 Khái quát tình hình quốc tế sau Chi n tranh lạnh 5.2 Mâu thuẫn quan hệ quốc tế sau Chi n tranh lạnh 5.3 Xu phát triển quan hệ quốc tế sau Chi n tranh lạnh 5.4 Cuộc chi n chống khủng bố Mỹ ... trướng xâm lược nước đế quốc chủ nghĩa 1.3 Hội nghị Berlin 1885 chi n tranh đế quốc 1.4 Quan hệ quốc tế trước Chi n tranh giới thứ hai 4.1.1, 4.2.3 Chương Quan hệ quốc tế hai chi n tranh giới (1918-...
 • 5
 • 331
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử 12 bài 9 quan hệ quốc tếgiáo trình lịch sử quan hệ quốc tếnghiên cứu lịch sử quan hệ quốc tếnghiên cứu lịch sử quan hệ quốc tế hiện đạitiểu luận lịch sử quan hệ quốc tếlịch sử quan hệ quốc tế hiện đạilịch sử quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnhtài liệu lịch sử quan hệ quốc tếtài liệu môn lịch sử quan hệ quốc tếlịch sử quan hệ quốc tế thời cận đạilịch sử quan hệ quốc tếtổ chức sự kiện về lịch sử quan hệ quôc tếgiáo trình lịch sử quan hệ quốc tế 1môn lịch sử quan hệ quốc tếđề cương lịch sử quan hệ quốc tế 2PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả