Liên xô và các nước Đông Âu

Liên các nước Đông Âu (từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX)(tiết 2)

Liên Xô và các nước Đông Âu (từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX)(tiết 2)
... BÀI 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (Từ 1945 đến năm 70 củathế kỷ XX)    LIÊN XÔ ĐÔNG ÂU SỰ HÌNH THÀNH HỆTHỐNG XHCN II- ĐÔNG ÂU Sự đời nước dân chủ nhân dân Đông âu - Nhờ giúp đỡ ... CNXH 2) Các nước Đông âu hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân vào thời gian nào? 1945 – 1946 b 1946 – 1947 c 1947 – 1948 d 1948 – 1949 * Đáp án : Câu d a 3) Cuộc cách mạng dân chủ nhân dân nước ... hoà bình,an ninh Châu âu giới Câu hỏi củng cố Những nhiệm vụ nước Đông âu công xây dựng CNXH ? * Trả lời : Những nhiệm vụ chính…  Xoá bỏ bóc lột giai cấp tư sản  Đưa nông dân vào đường làm ăn...
 • 14
 • 3,970
 • 9

Bài 2 :Liên các nước Đông Âu (Từgiữa những năm 70 đến những năm 90 củathế kỉ XX)

Bài 2 :Liên Xô và các nước Đông Âu (Từgiữa những năm 70 đến những năm 90 củathế kỉ XX)
... bò sụp đổ sau 74 năm tồn  II- Cuộc khủng hoảng tan giã chế độ XHCN nước Đông âu 1) Quá Trình : * Từ 1 970 -> 1980, nước Đông âu khủng hoảng kinh tế, trò gay gắt:  Sản xuất giảm sút  Nợ nước ... hội * Đáp án : Câu b 2) Nguyên nhân làm cho CNXH Liên nước Đông âu sụp đổ ? Các lực chống CNXH nước chống phá b Chậm sửa chữa sai lầm c Xây dựng chế độ XHCN không phù hợp d Các nước nhận thấy ... tranh nhằm vào Đảng cộng sản 3) Hậu :  Đảng cộng sản nước Đông âu quyền lãnh đạo, thực đa nguyên trò  Các lực chống CNXH thắng thế, nắm quyền  1989, chế độ XHCN sụp đổ Đông âu, nước tuyên...
 • 11
 • 2,740
 • 13

Bài 2. Liên các nước Đông âu, LB Nga

Bài 2. Liên xô và các nước Đông âu, LB Nga
... vững PTCM giới 2 Các nước Đông Âu a Sự đời nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu - Trong năm 1944 − 1945, Hồng quân Liên giúp nhân dân nước Đông Âu giành quyền, thành lập Nhà nước dân chủ nhân ... nhũng, thiếu dân chủ … • • • • • Các lực chống CNXH hoạt động mạnh Các nước Đông Âu rời bỏ CNXH, tuyên bố nước cộng hòa Nguyên nhân tan rã chế độ XHCN Liên nước Đông Âu … - Đã xây dựng mô hình ... cách tiến lên xây dựng CNXH - Các lực phản động nước tìm cách chống phá nghiệp cách mạng nước Đông Âu thất bại *Ý nghĩa: Đánh dấu CNXH vượt khỏi phạm vi nước ( Liên Xơ ) bước đầu trở thành hệ...
 • 23
 • 705
 • 1

LIÊN CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
... Hồng quân Liên giúp hàng loạt nước Đông âu thoát khỏi ách thống trò phát xít Đức,hệ thống nước CNXH đời giới Hôm tìm hiểu đời cùa nước dân chủ nhân dân Đông u thành tựu xây dựng CNXH nước này(từ ... DẠY -HỌC -GV :giới thiệu lược đồ nước DCND Đông u Các nước DCND Đông u đời nào? NỘI DUNG 1/Sự đời nước dân chủ nhân dân Đông u: -Cuối 1944–đầu 1945 Hồng quân Liên đường truy đuổi phát xít Đức ... dân Đông u, giúp họ khởi nghóa dành quyền  Một loạt nước dân chủ Đông u đời: -Để hoàn thành cu6c CM nước DCND Đông u làm gì? -Sau CM hoàn toàn thắng lợi nước DCND Đông u làm gì? -Nhiêm vụ nước...
 • 4
 • 925
 • 0

Bai 1 Lien Xo va cac nuoc Dong Autiet 1 Lien Xo

Bai 1 Lien Xo va cac nuoc Dong Autiet 1 Lien Xo
... khôi phục kinh tế sau chiến tranh giới II (19 45 -19 50) Liên Xô chịu tổn thất nặng nề sau chiến tranh Đảng nhà nước đề kế hoạch khôi phục đất nước * Kết quả: 19 50 sản xuất công nghiệp tăng 73% so với ... tử… Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Liên Xô • Anh hùng Liên Xô Yuri Gagarin, người không gian năm 19 61 tàu Vostok (Phương Đông) ...
 • 4
 • 231
 • 0

Liên các nước đông âu

Liên xô và các nước đông âu
... I.Sự khủng hoảng tan rã Liên bang viết II Cuộc khủng hoảng tan rã chế độ XHCN nước Đông Âu: Đông Âu có điểm giống khác với Liên ? ́ ́ ̀ B2-T3: LIÊN XÔ VÀ CAC NƯƠC ĐÔNG ÂU TƯ ́ GIỮ A NHỮ ... Liên 6/9/1991, Lit-va tách khỏi Liên ́ ́ ̀ B2-T3: LIÊN XÔ VÀ CAC NƯƠC ĐÔNG ÂU TƯ ́ GIỮ A NHỮ NG NĂM 70 ĐÊN ĐẦU NHỮ NG ́ NĂM 90 CỦA THÊ KỈ XX I.Sự khủng hoảng tan rã Liên bang ... hoảng tan rã Liên bang viết Công cải tổ Gooc-ba-chop Kết quả? -19/8/1991,đảo thất bại, ĐCS Liên bị đình hoạt động, Liên tan rã - 21/12/1991, thành lập cộng đồng SNG CNXH Liên sụp đổ...
 • 16
 • 307
 • 0

Liên Các nước Đông Âu...

Liên Xô và Các nước Đông Âu...
... bố giải tán đảng cộng sản Liên sau đảo chánh thất bại phe giáo điều vào tháng năm 1991 Thành phần lãnh đạo sau đảng Cộng sản Liên bầu lên Đại Hội Đảng Lần Thứ 27 vào tháng /1985 Tổng Bí Thư ... Thủ tướng Andrei Gromyko Mikhail Gorbachev, người lệnh giải tán đảng Cộng sản Liên tuyên bố giải chế độ Liên Bang Viết kể từ tháng 12 năm 1991, chấm dứt guồng máy cai trị Quốc Tế Cộng Sản ... sập ách cộng sản Liên Bang Sô Viết Xe tăng quân đội nhóm lãnh đạo giáo điều điều động tiến vào thủ đô Moscow để thực đảo chánh ông Gorbachev Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Liên Bang Viết gặp nhà...
 • 23
 • 456
 • 0

Bài 2: Liên các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
... dứt sau 74 năm tồn II.CUỘC KHỦNG HOẢNG TAN RÃ CỦA CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU Từ cuối năm 70 đến đầu năm 80 kỉ XX, nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trị ngày ... không đề cải cách Cuối năm 1988, khủng hoảng lên tới đỉnh cao, khởi đầu Ba Lan nhanh chóng lan qua nước Đông Âu khác Các meeting biểu tình diễn dồn dập ,… =>Ban lãnh đạo nước Đông Âu từ bỏ quyền ... HOẢNG VÀ TAN RÃ CỦA LIÊN BANG XÔ VIẾT Ngày 19/8/1991 đảo xảy nhanh chóng thất bại, dẫn tới hậu nghiêm trọng: +Đảng Công sản Liên bị đình hoạt động; +Nhà nước Liên bang tê liệt +Các nước cộng...
 • 7
 • 2,180
 • 15

Bài giảng bai 1: lien xo va cac nuoc dong au

Bài giảng bai 1: lien xo va cac nuoc dong au
... nước giới khu vực có VN? GV nêu câu hỏi: “ Hãy cho biết ý nghĩa thành tựu mà LX đạt ?” Củng cố: Bài 1: Hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: + Iu ri Gagarin người a Đầu tiên bay vào vũ ... Hoạt động3: Nhóm GV: Giải thích rõ khái niệm: “Thế xd KiÕn thøc cÇn ®¹t Công khôi phục kinh tế sau Chiến tranh giới thứ hai (1945 - 1950) a Hoàn cảnh: - Liên Xô chịu tổn thất nặng nề Chiến tranh ... Xô cường 1939 quốc công nghiệp đứng hàng GV: Nêu câu hỏi thảo luận nhóm: “ LX xd thứ hai giới (sau Mĩ), số sở vật chất - kĩ thuật hoàn cảnh ngành vượt Mĩ nào?” HS: Dựa vào nội dung SGK vốn hiểu...
 • 4
 • 363
 • 0

Liên các nước Đông Âu (1945 – 1991), Liên bang Nga (1991 – 2000)

Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991), Liên bang Nga (1991 – 2000)
... châu Âu giới, tạo nên cân quân nước xã hội chủ nghĩa tư chủ nghĩa Trở thành đối trọng với NATO IV Liên bang Nga thời gian 1991 2000 - Từ sau năm 1991, Liên bang Nga “quốc gia kế tục Liên , ... 1950 1975, nước Đông Âu thực nhiều kế hoạch năm nhằm xây dựng sở vật chất kĩ thuật chủ nghĩa xã hội đạt nhiều thành tựu to lớn • Từ chỗ nước nghèo, nước Đông Âu trở thành quốc gia công nông ... II Các nước Đông Âu từ 1945 đến nửa đầu năm 70 kì XX - Trong năm 1944 1945, với trình Hổng quân Liên truy kích quân đội phát xít Đức, nhân dân Đông Âu dậy giành quyền, thành lập nhà nước...
 • 4
 • 462
 • 0

Liên các nước Đông Âu - bài 2 môn lịch sử

Liên xô và các nước Đông Âu - bài 2 môn lịch sử
... 1991 N NM 20 00 GII THIU VI NẫT V LB NGA DT: 17,07 triu km2 (th nht TG) DS: 1 42. 893.540 ngi (20 06 - th TG) T: Mat-xc-va GDP: 979 t usd (20 06 th 11 TG) GDP/ng: 6856 usd (20 06 th 56 TG) III- LIấN ... HP QUC GIA Lễ-Mễ-Nễ-XP - LB Nga cú tim lc ln v khoa hc v hoỏ vi nhiu cụng trỡnh kin trỳc, tỏc phm hc cú giỏ tr cao, nhiu nh bỏc hc ni ting th gii nh M.V.L - M - n - xp, .I.Men- - l - ộp,nhiu ho ... quc u- Vladimir Vladimirovich Putin MIG 29 Tupolev Tu-144 Hng khụng mu hm Kuznetsov IN NGUYấN T IN NGUYấN T Khai thỏc du khớ Tõy XI-Bấ-RI KHAI THC DU TY XI-Bấ-RI Khai thỏc Than ỏ Tõy XI-Bấ-RI...
 • 58
 • 781
 • 2

tư liệu lịch sử liên các nước đông âu

tư liệu lịch sử liên xô và các nước đông âu
... học II/ ĐÔNG ÂU : Sự đời nước dân chủ nhân dân Đông Âu: - Nhân dân nước Đơng Âu tiến hành đấu rtanh chống phát xít giành thắng lợi - Riêng nước Đức bị chia cắt - Từ 1945-1949, nước Đơng Âu hồn ... luận 4.4 Câu hỏi tập củng cố Giáo viên dùng đồ yêu cầu học sinh xác đònh rõ vò trí nước Đông Âu - Em nêu nhiệm vụ nước Đông Âu công xây dựng CNXH ? - Những thành tựu xây dựng CNXH Đông u ? - ... sào huyệt Béclin, giúp loạt nước Đông Âu giải phóng, hệ thống nước XHCN đời giới nào, ta vào Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động : • Biết tình hình nước DCND Đơng Âu sau CTTG2 Trước hết Gv u...
 • 4
 • 360
 • 1

Giáo án lịch sử 9 - LIÊN CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI doc

Giáo án lịch sử 9 - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI doc
... giai đoạn đầu lịch sử giới đại , từ cách mạng tháng 10 Nga năm 191 7 đến năm 194 5 , kết thúc chiến tranh giới thứ - Trong chương trình lịch sử lớp , em học lịch sử giới từ sau năm 194 5 đến hết kỷ ... hôm : T Dùng đồ Châu Âu xác định vị trí Liên Công khôi phục Trong chiến tranh giới thứ hai , Liên kinh tế sau chiến tranh lực lượng đầu , lực lượng nòng cốt định ( 194 5- 195 0 ) thắng lợi lực ... H - từ năm 193 8 Liên tiến hành thực kế hoạch năm năm lần thứ ( 193 8- 194 2 ) đến tháng 6- 194 1 phát xít Đức công Liên , nhân dân liên buộc phải ngừng công xây dựng CNXH để tiến hành chiến...
 • 8
 • 728
 • 0

Giáo án lịch sử 9 - LIÊN CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU THẾ CHIẾN HAI docx

Giáo án lịch sử 9 - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU THẾ CHIẾN HAI docx
... đất nước ta Về kĩ - Rèn luyện cho HS kĩ phân tích nhận định kiện, vấn đề lịch sử II Thiết bị - Bản đồ Liên nước Đông Âu (hoặc châu Âu) - Một số tranh ảnh tiêu biểu Liên Xô, nước Đông Âu giai ... trình lịch sử lớp 9, HS học lịch sử giớitừ sau năm 194 5 đến hết kỉ XX – năm 2000 - GV nhắc lại: trước em học lớp giai đoạn đầu lịch sử giới đại, từ cách mạng tháng 10 Nga năm 191 7 đến năm 194 5 – kết ... - Mặc dù ngày tình hình thay đổi không tránh khỏi có lúc bị gián đoạn tạm thời, mối quan hệ hữu nghị truyền thống nước ta Liên Bang Nga, nước cộng hòa thuộc Liên trước đây, với nước Đông Âu...
 • 9
 • 417
 • 0

Giáo án lịch sử 9 - Liên các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX pptx

Giáo án lịch sử 9 - Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX pptx
... tan rã Liên bang Viết - Tổ chức thực hiện: - Trước hết , GV cho HS thảo luận nhóm với câu hỏi : “ Tình - Kinh tế Liên lâm vào hình Liên năm khủng hoảng : Công nghiệp trì 70 đến 198 5 có ... nước XHCN Đông Âu - Tranh ảnh số nhà lãnh đạo Liên nước Đông Âu III Tiến trình tổ chức dạy học : Kiểm tra cũ : Câu : Để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước Đông Âu cần ... công cải tổ M Goóc-ba-chốp làm cho kinh tế lún sâu vào khủng hoảng - GV giới thiệu số tranh, ảnh sưu tầm nhân vật M.Goóc-ba-chốp khảng hoảng Liên hình 3,4 SGK - Ngày 21/8/ 199 1 đảo thất bại,...
 • 9
 • 1,017
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: liên xô và các nước đông âu sụp đổliên xô và các nước đông âu từ năm 1945liên xô và các nước đông âubài 2 liên xô và các nước đông âubài 1 liên xô và các nước đông âubài giảng liên xô và các nước đông âubài 2 liên xô và các nước đông âu violetliên xô và các nước đông âu sau chiến tranh thế giới thứ hailiên xô và các nước đông âu liên bang ngavi sao lien xo va cac nuoc dong au phai lien ket voi nhauliên xô và các nước đông âu từ 1945 đến giữa hững năm 70 của thế kỉ xxmôn lịch sử bài 1 liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ xxbản đồ tư duy liên xô và các nước đông âubản đồ tư duy môn lịch sừ bài liên xô và các nước đông âu từ giữa những năm 70 đầu những năm 90 của thế kỉ xxôn tập chương 1 liên xô và các nước đông âu sau chiến tranh thế giới thứ haiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây