3 hệ thống kinh lạc

HỌC THUYẾT KINH LẠC - HỆ THỐNG KINH LẠC potx

HỌC THUYẾT KINH LẠC - HỆ THỐNG KINH LẠC potx
... ứng, mang tên Tạng phủ Kinh nối với tạng kinh âm, kinh nối với phủ kinh dương, có kinh dương kinh âm, chia sau : kinh âm tay, kinh dương tay kinh âm chân, kinh dương chân Mỗi kinh có vùng phân bổ, ... trơn ướt tấu lý" (LKhu 17, 2 8-3 0) c- Tác Dụng Của Kinh Mạch - Về Sinh Lý : 1- Kinh lạc có chức vận hành khí huyết nuôi dưỡng toàn thân - Thiên 'Kinh Mạch' ghi : "Kinh mạch có nhiệm vụ doanh cho ... tốt" (NKinh 23,6) Như chức kinh mạch vận hành khí huyết nuôi dưỡng toàn thân &#Khí tuần hành hệ thống kinh lạc gọi 'Kinh khí' Dưới thúc đẩy kinh khí, khí huyết tuần hành không ngừng kinh lạc, không...
 • 16
 • 237
 • 1

Lý thuyết Kinh mạch và Huyệt đạo: HỆ THỐNG KINH LẠC MẠCH ppsx

Lý thuyết Kinh mạch và Huyệt đạo: HỆ THỐNG KINH LẠC MẠCH ppsx
... 365 Kinh Huyệt, không gồm Kỳ Huyệt Tân Huyệt) BẢNG TÓM TẮT HỆ THỐNG KINH LẠC MẠCH H Ệ K I N H L Ạ C Kinh Mạch Phần Kinh Lạc Lạc Mạch 12 Kinh Chính dọc 12 Kinh Biệt tách từ Kinh Chính Kỳ Kinh ... Dựa vào điểm khiếm khuyết trên, nhà nghiên cứu kinh lạc, đứng quan điểm hệ thống thần kinh từ chối hệ thống kinh lạc YHCT với nhận định hệ thống kinh lạc YHCT chẳng qua hình thức hệ thần kinh ... Chính Kỳ Kinh Bát Mạch 15 Lạc Mạch lớn, ngang, chéo Lạc Mạch Lạc Mạch nhỏ Lạc Mạch nông Đi vào trong: Tạnng Phủ có liên hệ với Kinh Mạch Phụ Đi 12 Kinh Cân: có liên hệ với kinh Chính Thuộc 12...
 • 6
 • 798
 • 5

slide môn định mức kinh tế kĩ thuật - chương 3: Hệ thống mức, tiêu chuẩn hao phí nguyên vật liệu và chỉ tiêu sử dụng

slide môn định mức kinh tế kĩ thuật - chương 3: Hệ thống mức, tiêu chuẩn hao phí nguyên vật liệu và chỉ tiêu sử dụng
... thành hệ thống mức tiêu dùng nguyên vật liệu Chương III Hệ thống mức, tiêu chuẩn hao phí nguyên vật liệu tiêu sử dụng II Tiêu chuẩn hao phí đối tượng tính mức n guyên vật liệu Tiêu chuẩn hao phí ... Chương III Hệ thống mức, tiêu chuẩn hao phí nguyên vật liệu tiêu sử dụng I Phân loại mức tiêu dùng nguyên vật liệu II Tiêu chuẩn hao phí đối tượng tính mức nguyên vật liệu III Các tiêu sử dụng ... định mức tiêu dùng nguyê n vật liệu II Tiêu chuẩn hao phí đối tượng tính mức nguyên vật liệu Tiêu chuẩn hao phí a Khái niệm: Tiêu chuẩn hao phí nguyên vật liệu tài liệu ban đầu phế liệu mát nguyên...
 • 35
 • 733
 • 5

bài 3 hệ thống quản trị quan hệ khách hàng và nghiệp vụ kinh doanh

bài 3 hệ thống quản trị quan hệ khách hàng và nghiệp vụ kinh doanh
... Với doanh nghiệp cần thể hóa việc quản trị cần xem xét hệ ERP Bài - Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng nghiệp vụ kinh doanh 19 Bài 3: Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng nghiệp vụ kinh doanh ... lý nghiệp vụ khác Bài - Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng nghiệp vụ kinh doanh Mục tiêu học Tìm hiểu sử dụng hệ thống quản quan hệ khách hàng (CRM) Tìm hiểu sử dụng hệ thống nghiệp vụ khác ... thương vụ — nhanh Kết nối với khách hàng xã hội ngày Bài - Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng nghiệp vụ kinh doanh 13 Demo CRM Demo sử dụng thử phần mềm dịch vụ CRM Bài - Hệ thống quản trị quan hệ...
 • 20
 • 1,082
 • 0

HỌC THUYẾT KINH LẠC - HỆ THỐNG KINH CÂN pptx

HỌC THUYẾT KINH LẠC - HỆ THỐNG KINH CÂN pptx
... kinh Biệt chỗ kinh Biệt dựa vào - vào, ly - hợp kinh Biểu Lý với c- Biểu Hiện Bệnh Lý Của Kinh Cân Kinh Cân có nhiều nhánh nhỏ gọi Tôn Lạc da (TVấn 56, 9) Khi tà khí từ bên xâm nhập vào tôn lạc ... Kinh Cân + Châm cứu Bổ Kinh Chính 2- Hư : Tà khí sau vào kinh Cân chuyển vào kinh Chính làm cho kinh Chính bị Thực mà kinh Cân lại bị Hư Trường hợp điều trị cách: Tả Kinh Chính + Châm Cứu Kinh Cân ... dứt, lên xuống 12 Kinh Chính, khác với kinh Biệt chỗ Kinh Biệt khủy tay, đầu gối trở lên) Theo thiên ?Kinh Cân? (LKhu 13) : KINH CÂN VỊ TRÍ GIAO HỘI VÙNG HUYỆT TƯƠNG ỨNG + Kinh Cân Giao hội xương...
 • 7
 • 233
 • 3

Hệ Thống Kinh Tế - Bảng Lương Doanh Nghiệp phần 3 pptx

Hệ Thống Kinh Tế - Bảng Lương Doanh Nghiệp phần 3 pptx
... Chi phí nhân công QLDN Cộng 50 Lương sản phẩm Lương thời gian Các khoản phụ cấp Các khoản khác Cộng có TK 33 338 2 33 83 KPCĐ BHX H 33 84 Cộn BHYT g TK 33 8 Chương III - Kế toán quản trị chi phí giá ... lập "Bảng tổng hợp toán tiền lương toàn doanh nghiệp" Trong bảng này, phận doanh nghiệp phản ánh dòng sở số liệu dòng cộng bảng toán lương Các bảng toán lương phận bảng tổng hợp toán tiền lương ... tiền lương sản phẩm tập thể chia làm phần: -Phần tiền lương phù hợp với lương cấp bậc phân chia cho người theo hệ số lương cấp bậc mức lương cấp bậc thời gian làm việc thực tế người - Phần tiền lương...
 • 22
 • 163
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : Quá trình hình thành nên các hệ thống kinh tế từ nguồn quỹ đầu tư nước ngoài (ODA) phần 3 docx

Luận văn tốt nghiệp : Quá trình hình thành nên các hệ thống kinh tế từ nguồn quỹ đầu tư nước ngoài (ODA) phần 3 docx
... dụng nguồn vốn ODA Việt Nam I Tình hình thu hút ODA: Giai đoạn trước tháng 10/19 93 Trước đây, nước ta nhận hai nguồn ODA song phương chủ yếu Một từ nước thuộc tổ chức SEV (Hội đồng ng trợ kinh ... triển tốt đẹp đất nước ta Điều quan trọng đánh giá cao cộng đồng quốc tế mà Việt Nam làm giai đoạn đầu công đổi kinh tế, kế hoạch năm lần thứ (đây kế hoạch hoàn thành trình cải tổ đầu vào ... triển tổ chức quốc tế Giai đoạn phát triển hợp tác từ tháng 10/199 3: Báo hiệu đáng mừng cho giai đoạn bắt đầu kiện quan trọng vào tháng 10/19 93, quan hệ ta với quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân Hàng...
 • 7
 • 159
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về mô hình chung của hệ thống liên lạc phần 3 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về mô hình chung của hệ thống liên lạc phần 3 ppsx
... tính dừng Tiến trình Poisson tiến trình điểm tiến trình quan trọng Các tiến trình khác rút gọn hay phát triển tiến trình Poisson Tiến trình Poisson tiến trình tả nhiều tiến trình đời sống ... dụng để hình vấn đề cần quan tâm truyền thông, thuộc tính riêng biệt nút liên kết liên quan đến vấn đề cụ thể truyền thông Sự khác liên kết cung quan trọng việc lập hình cho mạng lẫn trình ... Những liên kết gọi liên kết song song Một graph có liên kết song song gọi multigraph 38 Cũng có khả xuất liên kết nút nút Những liên kết gọi self loop Chúng xuất thường xuất việc xem hai nút nút trình...
 • 14
 • 183
 • 0

Chuong 3-He Thong Dieu Khien CO TIEP DIEM.pdf

Chuong 3-He Thong Dieu Khien CO TIEP DIEM.pdf
... cảm biến cos để đo hệ số công suất Khi costhấp < 0.85 đóng tụ vào lới, coscao > 0.96 ngắt tụ khỏi lới Dới ngỡng thấp tiếp điểm costhấp đóng lại, ngỡng cao tiếp điểm coscao đóng lại Do cos tải ... khiển hệ thống bù cos Bi toán: Trong hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp sản xuất thờng dùng nhiều động cơ, điều làm xấu hệ số công suất cos Để nâng cao hệ số này, cần tiến hành bù cos cách mắc ... Sơ đồ mạch điều khiển + cos Rt4 Rt1 Rt1 Rđ1 - Rđ1 thấp Đ1 Đ1 Rđ1 Rt2 Rt2 Đ1 Đ2 Rt5 10 Đ2 Rt3 Rđ1 Rt3 13 11 Đ2 12 Rt6 Đ3 14 Đ3 Khi cos thấp + Sơ đồ mạch điều khiển + cos cao 15 Rt4 Rt4 16 17...
 • 20
 • 1,060
 • 0

Ba kiểu hệ thống kinh doanh

Ba kiểu hệ thống kinh doanh
... họ kinh nghiệm vịêc tạo vận hành hệ thống kinh doanh Việc anh hát hay nghĩa anh hiểu hệ thống tiếp thị, hay hệ thống tài kế toán, hệ thống bán hàng, hệ thống thuê mướn nhân công đuổi việc, hệ thống ... người hệ thống hệ thống Hầu hết có người thân qua đời hệ thống thể không hoạt động, chẳng hạn hệ thống tuần hoàn gây bệnh lây lan cho tất hệ thống khác thể Đó lý xây dựng hệ thống kinh doanh ... hệ thống kinh doanh cho riêng mở chửa tất người Đặc quyền kinh doanh tiếp thị hệ thống làm giảm phần gánh nặng đường phát triển hệ thống cho riêng bạn Bạn mua lại đặc quyền kinh doanh từ hệ thống...
 • 11
 • 203
 • 0

Phân tích thiết kế hệ thống kinh doanh thuốc thú y và thủy sản của công ty TNHH Quốc Minh

Phân tích thiết kế hệ thống kinh doanh thuốc thú y và thủy sản của công ty TNHH Quốc Minh
... Chương I PHÂN TÍCH Y U CẦU ĐỀ TÀI I.1 CHỨC NĂNG Web site hổ trợ kinh doanh Thuốc thú y th y sản Công ty TNHH Quốc Minh web site nhằm mục đích giới thiệu rộng rãi thông tin mặt hàng thú y th y sản ... PHÂN TÍCH HỆ THỐNG II.1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG Web site kinh doanh thuốc thú y th y sản SVTH: Nguyễn Đăng Trình 43 Đồ án tốt nghiệp GVHD:TS Lưu Ngọc Quang Cơ cấu tổ chức công ty Trong công ty TNHH Quốc ... quan tâm công ty tạo uy tín hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thu hút thêm nhiều đại lý tiêu thụ mặt hàng công ty thị trường nước Web site kinh doanh thuốc thú y th y sản SVTH: Nguyễn Đăng Trình...
 • 106
 • 886
 • 0

Rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa

Rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa
... qu¶n lý rđi ro l·i st t¹i c¸c NHTM Ch¬ng 2: Mét sè rđi ro l·i st c¬ b¶n hä¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng th¬ng m¹i ViƯt Nam Nh chóng ta ®· biÕt, Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiƯp ... l·i st b×nh qu©n : Tµi s¶n Sè d L·i st Ngn Sè d 120 L·i st Tµi s¶n nh¹y c¶m 80 Ngn nh¹y c¶m Trong ®ã: Trong ®ã: -Chøng kho¸n ng¾n h¹n 20 -TiỊn gưi to¸n 30 -TiỊn gưi t¹i c¸c NH 10 -TiỊn gưi cã k× ... nhiỊu ®Ĩ cã thĨ hoµn thiƯn ®Ị ¸n nµy PhÇn : Néi dung Ch¬ng : Rđi ro l·i st ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng Kh¸i niƯm c¬ b¶n vÌ rđi ro l·i st: 1.1.VÝ dơ 1.1.1.VÝ dơ: Gi¶ sư ng©n hang A ®ang cã nhu...
 • 47
 • 366
 • 2

Rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa

Rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa
... qu¶n lý rđi ro l·i st t¹i c¸c NHTM Ch¬ng 2: Mét sè rđi ro l·i st c¬ b¶n hä¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng th¬ng m¹i ViƯt Nam Nh chóng ta ®· biÕt, Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiƯp ... l·i st b×nh qu©n : Tµi s¶n Sè d L·i st Ngn Sè d 120 L·i st Tµi s¶n nh¹y c¶m 80 Ngn nh¹y c¶m Trong ®ã: Trong ®ã: -Chøng kho¸n ng¾n h¹n 20 -TiỊn gưi to¸n 30 -TiỊn gưi t¹i c¸c NH 10 -TiỊn gưi cã k× ... nhiỊu ®Ĩ cã thĨ hoµn thiƯn ®Ị ¸n nµy PhÇn : Néi dung Ch¬ng : Rđi ro l·i st ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng Kh¸i niƯm c¬ b¶n vÌ rđi ro l·i st: 1.1.VÝ dơ 1.1.1.VÝ dơ: Gi¶ sư ng©n hang A ®ang cã nhu...
 • 47
 • 206
 • 0

Rủi ro lãi xuất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa

Rủi ro lãi xuất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa
... qu¶n lý rđi ro l·i st t¹i c¸c NHTM Ch¬ng 2: Mét sè rđi ro l·i st c¬ b¶n hä¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng th¬ng m¹i ViƯt Nam Nh chóng ta ®· biÕt, Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiƯp ... qu©n k×, l·i st b×nh qu©n : Tµi s¶n Sè d L·i st Ngn Sè d 120 Tµi s¶n nh¹y c¶m 80 Ngn nh¹y c¶m Trong ®ã: Trong ®ã: -Chøng kho¸n ng¾n h¹n 20 -TiỊn gưi to¸n 30 -TiỊn gưi t¹i c¸c NH 10 -TiỊn gưi cã k× ... nhiỊu ®Ĩ cã thĨ hoµn thiƯn ®Ị ¸n nµy PhÇn : Néi dung Ch¬ng : Rđi ro l·i st ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng Kh¸i niƯm c¬ b¶n vÌ rđi ro l·i st: 1.1.VÝ dơ 1.1.1.VÝ dơ: Gi¶ sư ng©n hang A ®ang cã nhu...
 • 47
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: download hệ thống kinh lạchệ thống kinh lạc ebookhệ thống kinh lạc mạchhệ thống kinh lạc trong cơ thểtác dụng của hệ thống kinh lạchệ thống kinh lạc và huyệt đạophần i hệ thống kinh lạcniệm của y học cổ truyền về hệ thống kinh lạchệ thống kinh mạch lạcbài 3 hệ thống thông tin liên lạc gmdssmắt gồm 3 hệ thống nhận cảm ánh sáng thấu kính  hội tụ ánh sáng trên võng mạc thần kinh  dẫn truyền xung động từ các tế bào nhận cảm đến não3 1 hệ thống con lắc ngược quayhệ thống kinh doanhhệ thống kinh tếhệ thống kinh tế việt namBài 2. ChấtBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcBài 7. Gương cầu lồiUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 9. Undersea worldUnit 6. CompetitionsUnit 2. ClothingUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysideCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014KHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsVận động tại quảng trịnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKD