HÔ hấp của THỰC vật( tiết 17)

HẤP CỦA THỰC VẬT

HÔ HẤP CỦA THỰC VẬT
... sáng nên gọi hấp sáng (quang hấp) Những hấp đồng hành với quang hợp Có thể phân biệt hấp sáng với hấp tối nhờ tính nhạy cảm quang hấp với yếu tố môi trường - hấp đồng biến ... hấp sáng mạnh với hấp sáng tạo có hấp sáng yếu hơn, xử lý chất gây ức chế hấp sáng Na2S2O3, NaF 5.3 Trao đổi lượng hấp hấp nguồn cung cấp lượng cho hoạt động sống thể Qua ... đổi đường hấp Hàm lượng O2 cao kích thích hấp hiếu khí, làm tăng trình hấp Ngược lại, hàm lượng O2 giảm hấp giảm chuyển sang dạng hấp kỵ khí Thường hàm lượng O2 thấp 5% hấp xảy...
 • 29
 • 1,013
 • 4

Báo cáo thực hành xác định hệ số hấp của thực vật

Báo cáo thực hành xác định hệ số hô hấp của thực vật
... loài thực vật (đậu xanh lúa) sau rút kết luận So sánh hệ số hấp? Sau làm thí nghiệm xong tính kết thấy: Hệ số hấp hạt đậu < Hệ số hấp hạt lúa Hay 0.222(2)...
 • 4
 • 464
 • 0

Sinh học 11 - Bài 17 : CÁC HÌNH THỨC HẤP CỦA ĐỘNG VẬT doc

Sinh học 11 - Bài 17 : CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP CỦA ĐỘNG VẬT doc
... NIỆM HÔ HẤP ĐỘNG VẬT * Hoạt động - hấp : Học sinh tham gia thảo luận câu hỏi sau : -Hô hấp ? Liệt kê hình thức hấp động vật nước cạn ? Sau học sinh trả lời, giáo viên giới - Ở nước : mang ... Đặc điểm Đại diện điểm bề mặt hấp hấp hấp qua bề mặt - ại diên : Giun đất thể hấp mang hấp hệ ống khí hấp phổi hấp hệ thống ống khí Sau đó, giáo viên cho học sinh trình Các ... có không khí giàu ôxy để trao đổi IV CỦNG CỐ - Phân biệt hấp với hấp ? - hấp ngo ài : Trao đổi chất khí thể với môi trường - hấp : Trao đổi chất khí tế bào với môi trường thể hấp...
 • 7
 • 1,519
 • 0

tiết 12: hấpthục vật

tiết 12: Hô hấp ở thục vật
... II Con đường hấp thực vật 1.Phân giải kị khí(đường phân lên men) hấp hiếu khí I.Quang hợp định suất trồng -Quang hợp tạo 90%- 95% chất khô cây( lại 5%10% chất khoáng tạo ... trưởng I.Quang hợp định suất trồng Ví dụ :ở ngô - Thu hoạch tất (rễ, thân, lá,quả, củ, hạt,…) sau loại bỏ hoàn toàn nước (gọi chất khô) đạt 50 ta/ha thời gian sinh trưởng.Trongg phần vật chát khô ... trồng Ví dụ :ở ngô - Thu hoạch tất (rễ, thân, lá,quả, củ, hạt, …) sau loại bỏ hoàn toàn nước (gọi chất khô) đạt 50 ta/ha thời gian sinh trưởng - Năng suất sinh học: Là lượng chất khô tạo đơn vị...
 • 12
 • 1,114
 • 13

hấpthực vật

Hô hấp ở thực vật
... Chứng tỏ hấp toả nhiệt Khái niệm hấp - hấp trình phân giải phân tử cacbôhiđrat thành sản phẩm cuối CO2, H2O giải phóng lượng - Một phần lượng tích luỹ ATP Vai trò hấp thể thực vật - ... - H2O - Nhiều ATP Quang hấp gì? Xảy đâu? Quang hấp có lợi hay có hại cho thực vật? - Là trình hấp thụ O2 giải phóng CO2 cường độ ánh sáng cao - Diễn lục lạp thực vật C3 - Tác hại: gây lãng ... phẩm quang hợp Mối quan hệ hấp với quang hợp - Quan hệ chặt chẽ: sản phẩm quang hợp nguyên liệu cho hấp ngược lại Mối quan hệ hấp môi trường + Các yếu tố ảnh hưởng: - Nước - Nhiệt độ -...
 • 17
 • 2,691
 • 33

hâp ơ thực vật

Hô hâp ơ thực vật
... NỘI DUNG I KHÁI QT VỀ HƠ HẤP Ở THỰC VẬT II CƠ QUAN VÀ BÀO QUAN HƠ HẤP III HƠ HẤP SÁNG IV QUAN HỆ GIỮA HƠ HẤP VỚI QUANG HỢP VÀ MƠI TRƯỜNG KHÁI QT VỀ HƠ HẤP Ở THỰC VẬT Là q trình oxi hóa hợp ... dạng ATP  Trong q trình hơ hấp tạo nhiều sản phẩm trung gian sản phẩm ngun liệu cho q trình tổng hợp nhiều chất khác thể CƠ QUAN VÀ BÀO QUAN HƠ HẤP Cơ quan hơ hấp TV hơ hấp xảy tất quan thể Đặc ... BÀO HƠ HẤP NHƯ THẾ NÀO ? Khử Oxy hố C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energy glucose ATP Vai trò hơ hấp Ở TV hơ hấp có trò sinh lý trung tâm:  Hơ hấp giải phóng lượng hóa học từ chất hữu cơ, lượng...
 • 36
 • 959
 • 4

bai 12: hấpthực vật

bai 12: Hô hấp ở thực vật
... trò hấp thể thực vật II- Con đường hấp thực vật  Có hai đường hấp thực vật đường kị khí đường hiếu khí Học sinh quan sát hình tóm tắt chế hấp phân biệt hấp hiếu khí với hấp ... I- Khái quát hấp thực vật 1) hấp gì? Học sinh quan sát hình 12.1 thực lệnh sách giáo khoa Thí nghiệm hấp thực vật Không khí Không khí Dung dịch KOH hấp thụ CO2 Ca(OH)2 Hạt ... mầu Thế hấp thực vật? Khaùi nieäm: hấp thực vật trình oxi hoá sinh học nguyên liệu hấp đặc biệt glucozo đến khí CO2, nước tích luỹ lượng dạng dễ sử dụng ATP 2) Phương trình hấp tổng...
 • 26
 • 2,089
 • 4

bai12.ho hap o thuc vat.doc

bai12.ho hap o thuc vat.doc
... th o luận cần nêu đọc ý bản: T o lượng để trì hoạt động sống thể - Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho hoạt động sống - Cung cấp ATP cho hoạt động sống II CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT * Bước Gi o viên: ... sáng cao, lục lạp thực vật C3 lượng CO2 bị cạn kiệt, O2 tích luỹ nhiều (khoảng gấp 10 lần so với CO2) Enzim cacbôxilaza hoá thành enzim ôxigennaza ôxi hoá ribulôzơ - 1,5 điphốtphat đến CO2 xảy ... Gi o án giảng dạy môn Sinh học 11 Trường THPT Tắc Vân Gi o viên: Ngô Duy Thanh * Bước C6H1 2O6 + CO2 CO2 + H 2O + 2886 KJ Gi o viên: Dựa v o kiến thức học lớp 10, (nhiệt...
 • 4
 • 1,060
 • 12

bai14.thuchanh.phat hien ho hap o thuc vat.doc

bai14.thuchanh.phat hien ho hap o thuc vat.doc
... Gi o án giảng dạy môn Sinh học 11 Trường THPT Tắc Vân Gi o viên: Ngô Duy Thanh dẫn HS thực thí nghiệm 2) - Sau 20-30 phút, Cho đầu ống hình chữ U v o ống nghiệm có chứa nước vôi trong suốt ... cụ ho chất cho nhóm học sinh (đã để sẵn bàn nhóm) * GV chuẩn bị phương tiện dụng cụ thí nghiệm HS ghi lại bước thực hiẹn * GV vừa hướng dẫn thao tác, vừa thực trước yêu cầu thí nghiệm v o HS ... hạt nhú mầm chia thành phần cho v o bình thuỷ tinh phù hợp: Đánh dấu bình a bình chứa hạt chứa hạt đổ nước sôi v o bước sau, bình b bình HS tiến hành thí nghiệm theo lại dẫn GV phòng thí + Đổ...
 • 2
 • 1,355
 • 4

HẤPTHỰC VẬT

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
... SáNH HÔ HấP HIếU KHí Và HÔ HấP Kị KHí GIốNG NHAU KHáC NHAU Đặc điểm -Đều có trình đường Điều kiện phân +Xảy tế bào chất + Điều kiện yếm khí Tiến trình + Tạo ATP axit pyruvic Sản phẩm hấp kị ... pyruvic Sản phẩm hấp kị khí Không có oxi Gồm hai giai đoạn: Đường phân lên men Cả hai giai đoạn xảy tế bào chất -C2H5OH CO2 Hoặc Axit lactic - Tạo ATP hấp hiếu khí Có oxi - Gồm hai giai...
 • 3
 • 596
 • 3

bai 11-Ho hap o thuc vat

bai 11-Ho hap o thuc vat
... C6H1 2O6 O2 CO2, H 2O NL CO2, H 2O NL C6H1 2O6 O2 Kết luận: - Hô hấp trình ôxi hoá hợp chất hữu để giải phóng lượng cho hoạt động sống thể - Hô hấp xảy tế b o ti thể tất tế b o sống, theo giai đoan: ... electron trình phôtphorin hoá - Có tham gia oxy - Sản phẩm: 32 ATP, H 2O - Xảy màng ty thể SĐ IV HỆ SỐ HÔ HẤP:  Hệ số hô hấp (RQ):là tỉ số phân tử CO2 thải số phân tử O2 lấy v o hô hấp VD: C6H1 2O6 ... em cho biết hô hấp gì? - Là trình ôxi hoá hợp chất hữu thành CO2 H 2O, đồng thời giải phóng lượng cần thiết cho hoạt động sống thể -Phương trình: Phương trình tổng quát viết n o? C6H1 2O6 + 6O2 ...
 • 31
 • 1,032
 • 8

hấpthực vật

hô hấp ở thực vật
... I.KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP THỰC VẬT hấp thực vật trình oxi hóa sinh học nguyên liệu hấp tác động enzim, phần lượng giải phóng tích lũy ATP - Vì ... bình nhiệt độ cao nhiệt kế không khí chứng thực điều gì? Trả lời : nhiệt độ cao chứng tỏ trình hấp thải nhiệt khiến nhiệt độ tăng cao 3.Vai trò hấp thể thực vật - Phần lượng thải dạng nhiệt ... động ? Trả lời: hấp tạo khí CO2 tác dụng với nước vôi làm nước vôi bị vẩn đục -Tại giọt nước màu di chuyển phía trái ? Trả lời: hấp hạt nảy mầm hấp thụ khí O2 làm giảm áp suất không khí ống...
 • 8
 • 393
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Sự hấpthực vật pdf

Bài giảng điện tử môn sinh học: Sự hô hấp ở thực vật pdf
... trình hấp thải khí cacbônic hút ôxi không khí hấp - Sơ đồ hấp: Cây hấp vào thời gian nào? Những quan tham gia hấp trao đổi khí trực tiếp với môi trờng bên ngoài? Cây hấp suốt ... Trong trình hấp thải khí niệm đơn giản hấp? cacbônic hút ôxi không khí hấp - Sơ đồ hấp: Chất hữu + Khí ôxi Năng lợng + Khí cacbônic + Hơi nớc GV Trng Quang Phỳ- THCS Thc - hấp trình ... Mọi quan tham gia hấp Chất hữu + Khí ôxi Năng lợng + Khí cacbônic + Hơi nớc - Cây hấp suốt ngày đêm Tất quan tham gia hấp GV Trng Quang Phỳ- THCS Thc Bài 23: có hấp không ? Hãy kể biện...
 • 13
 • 461
 • 2

hấpthực vật

Hô hấp ở thực vật
... niệm hấp Cơ quan và bộ máy hấp Cơ chế của hấp Hệ số hấp (RQ) hấp sáng Mối quan hệ giữa hấp và quang hợp Các nhân tố môi trường và hấp Vai trò của ... - Phần : sấy khô 1000C & xđ khối lượng khô sau sấy - Phần : cho vào chậu cát ẩm, sau tuần lấy hạt rửa sạch, xđ khối lượng tươi & sau sấy khô 1000C, xđ khối lương khô 4- Kết luận ... IV-Hệ số hấp RQ : -Khái niêm : Là tỉ số giữa số fân tử CO2 thải & số fân tử 02 lấy vào hấp -Ý nghĩa của hệ số hấp :Hệ số hấp cho biết: + nguyên liệu hấp thuộc...
 • 33
 • 457
 • 0

hấpThực vật

Hô hấp ở Thực vật
... trình Crep Chuỗi truyền electrôn III hấp sáng Nghiên cứu mục hấp sáng, Trang 53 SGK hấp sáng là gì? Xảy đâu? hấp sáng có lợi hay có hại cho thực vật? - Là trình hấp thụ O2 và ... I Khái quát hấp thực vật Thí nghiệm hấp thực vật Quan sát hình và trả lời câu hỏi Không Nối vào bơm hút Dung dịch KOH hấp thụ CO2 Nước ... trung gian của hấp dùng để tổng hợp chất hữu khác II Con đường hấp thực vật Tế bào chất Rượu êtilic Lên men Đường phân Glucôzơ axit piruvic Quá trình hấp Theo thể thực em ???...
 • 23
 • 417
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quá trình hô hấp của thực vậthô hấp của thực vậtnếu quá trình quang hợp hay hô hấp của thực vật ngừng hoạt động thì thực vật sẽ chếtkhí ô xi trong không khí cần cho quá trình hô hấp của thực vật khí các bô níc trong không khí cần cho quá trình quang hộp của thực vật nếu thiếu khí ô xi hoặc khí các bô níc thực vật sẽ chếtnếu quá trình quang hợp hay hô hấp của thực vật ngừng hđộng thì thực vật sẽ chếtgọi hs lên bảng chỉ vào tranh trình bày lại quá trình quang hợp và hô hấp của thực vậtkhí ô xi có trong không khí cần cho quá trình hô hấp của thực vật khí các bô níc có trong không khí cần cho quá trình quang hợp của thực vật nếu thiếu khí ô xi hoặc khí các bô níc thực vật sẽ chếtsinh học 11 bài 17 các hình thức hô hấp của động vật docbản chất của quá trình hô hấp ở thực vậtvai trò của quá trình hô hấp ở thực vậtý nghĩa của quá trình hô hấp ở thực vậtcơ chế của quá trình hô hấp ở thực vậtgiai thich hinh cua bai ho hap o thuc vat lop 11giai thich hinh 12 1 cua bai ho hap o thuc vat lop 11bộ máy hô hấp ở thực vậtTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 3. People''''s backgroundbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 2. ClothingUnit 4. Learning a foreign languagechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Mạ đồng và bạc hóa họcĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠO10 chiến lược facebook marketingBài tập 300 câu sửa lỗi sai + phrasal verbs có ĐÁP ÁNTHẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG NIMESULIDTỔNG hợp HYDROXYALKYL β CYCLODEXTRINGRAMMAR because và because of