CHƯƠNG 3 QUANG hợp( tiết 6)

chương 3- quang hợp

chương 3- quang hợp
... 40 - 60% quang hợp giảm mạnh ngưng trệ - Khi bị thiếu nước, chịu hạn trì quang hợp ổn định trung sinh ưa ẩm CÁC YẾU TỐ ẢNH TỚI QUANG HỢP  Nhiệt độ - Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp loài ... đại làm ngừng quang hợp loài khác nhau: Cây ưa lạnh ngừng quang hợp 12oC Thực vật sa mạc quang hợp nhiệt độ 58oC  Nguyên tố khoáng: Các nguyên tố khoáng ảnh hưởng nhiều đến quang hợp - N, P, S ... quang hợp cực đại CÁC YẾU TỐ ẢNH TỚI QUANG HỢP  Quang phổ ánh sáng: - Các tia sáng có độ dài bước sóng khác ảnh hường không giống đến cường độ quang hợp - Quang hợp xảy miền ánh sáng xanh, tím đỏ...
 • 32
 • 326
 • 5

Chương 3: Tích hợp công nghệ MPLS trong mạng quang WDM pptx

Chương 3: Tích hợp công nghệ MPLS trong mạng quang WDM pptx
... topology mạng 3.1.3.4 Quản lý kết nối 3.1.4 Mô hình tiến hóa mạng hệ Hình 3.2 minh họa tiến hóa mạng với việc áp dụng công nghệ MPLS GMPLS Chương 3: Tích hợp công nghệ MPLS mạng quang WDM Hình ... quản lý mạng tất thiết bị mạng phải biết như: định tuyến, chuyển mạch quang GMPLS sử dụng giao thức LMP để khám phá thiết bị thỏa thuận chức Chương 3: Tích hợp công nghệ MPLS mạng quang WDM 3.1.3.2 ... Chương 3: Tích hợp công nghệ MPLS mạng quang WDM sợi quang đầu vào, tín hiệu quang chuyển mạch sang hai sợi quang khác đầu 3.1.1.3 Chuyển mạch băng tần...
 • 14
 • 303
 • 2

Quang hợp (tiết 1) sinh học 6

Quang hợp (tiết 1)  sinh học 6
... phần - Nhận xét học Dặn dò: - HS học trả lời câu hỏi cuối - Đọc trước “ Quang hợp (tiếp theo), nghiên cứu thí nghiệm tự trả lời câu hỏi: + Cây cần chất để chế tạo tinh bột? + Quang hợp gì? V Rút ... đen + Phần tổng hợp tinh bột? Vì sao? - Thảo luận, trả lời: + Để ngăn phần tiếp xúc với ánh sáng => không tổng hợp tinh bột + Phần không bịt băng dính, tiếp xúc ánh sáng => tổng hợp tinh bột, thử ... dụng hết dinh dưỡng dự trữ, bắt buộc phải tổng hợp thêm chiếu sáng + Sử dụng cồn 900 để đun sôi mà nước: cồn có tác dụng tẩy hết diệp lục - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi phần ▼ thảo luận SGK:...
 • 5
 • 237
 • 1

Quang hop tiet 1

Quang hop tiet 1
... Quy định tiết học: • Ghi vào : - Các đề mục - Khi có kí hiệu  Ngày…… tháng …… năm…… Bài 21: Quang hợp 1. Xác định chất mà chế tạo có ánh sáng Quan sát thí nghiệm, thảo luận nhóm, thực lệnh ▼: ... Kiểm tra cũ: Câu 1: Nối ý cột A với cột B cho phù hợp: Cột A Đáp án Cột B Cấu tạo phiến : 1- c a chứa trao đổi khí Thịt phía 2-e 3-d b nằm tế bào thịt ... xanh tím nhỏ dung dịch Iot • Qua thí nghiệm ta rút kết luận gì? Bài tập : Chọn đáp án Câu 1: Trong lá, trình quang hợp xẩy tại: A Tế bào thịt phíaEm có biết: (Mô xốp) B Tế bào thịt phía (Mô dậu)...
 • 12
 • 210
 • 0

Quang hợp - Tiết 24

Quang hợp - Tiết 24
... Khái niệm quang hợp Để tạo thành tinh bột cần có điều kiện ? - nước - khí Cacbônic - ánh sáng - chất diệp lục Sản phẩm trình quang hợp ? - tinh bột - khí ôxi Sơ đồ tóm tắt trình quang hợp Nước ... có màu xanh, có tham gia quang hợp không ? Vì ? - Cây lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) chức quang hợp phận đảm nhận ? Những thân non có màu xanh có tham gia quang hợp tế bào có lục lạp chứa ... khái niệm quang hợp ? Quang hợp trình nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic lượng ánh sáng mặt trời chế tạo tinh bột nhả khí ôxi Ngoài tinh bột, tạo sản phẩm hữu không ? - Thân non...
 • 15
 • 191
 • 0

quang hợp (tiết 1)

quang hợp (tiết 1)
... BÀI H Vì phải trồng nơi có đủ ánh sáng? - Vì phải có đủ ánh sáng quang hợp chế tạo tinh bột ni H Tạirong nu hợp cảnh vào bể, quang i cá nhả khí oxi bể kính, - Để người ta oxi cho cá thê cung ... gãp phÇn chóng ®Ĩ ? C©u t¹o gióp kh«ng khÝ lµnh?h¬n thµnh phÇn nµo cđa l¸ - HỌC BÀI - SOẠN BÀI QUANG HỢP (TT) - TÌM HIỂU CÁC NGUN LIỆU CẦN ĐỂ LÁ CÂY CHẾ TẠO RA TINH BỘT BÀI HỌC KẾT THÚC ... C  Y ? ? ? ? ? ? ? C  Y R O N G ? ? ? ? ? ? ? key C©u 5: 2: §©y loµi thùc vËtcÇn thiÕt ®Ĩ c©y quang hỵp C©u 3: Khilµ lµ ®iỊu kiƯn mµ ta th­êng th¶ thªm ¤xi C©u §©y ta ®­a que ®ãm l¹i gÇn b×nh...
 • 25
 • 267
 • 0

quang hợp ( tiết 1)

quang hợp ( tiết 1)
... lá: thu nhận ánh sáng chứa trao đổi khí để chế tạo chất hữu cho Gân lá: vận chuyển chất Bài 21 Quang hợp Nhỏ dung dịch Iốt vào tinh bột, quan sát thay đổi màu sắc tinh bột Theo dõi thí nghiệm sau:...
 • 19
 • 208
 • 0

quang hop tiet 2

quang hop tiet 2
... THCS LÝ Tự Trọng Giáo án Sinh học Năm học 20 10- Ngày soạn: 22 /11 /20 10 Tuần 14 tiết 28 Bài 22 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGỒI ĐẾN QUANG HỢP Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP A MỤC TIÊU Kiến thức _ HS trình ... Sinh học Năm học 20 10- d Oxi, cacbonic, diệp lục, ánh sáng mặt trời Câu 2: Viết sơ đồ q trình quang hợp Họat động 4: Hướng dẫn nhà -2 phút _ Học bài, trả lời câu hỏi 1 ,2, 3 SGK trang 72 để kiểm tra ... tạo tinh bột có ánh sáng Khái niệm quang hợp Sơ đồ quang hợp: ¸nh s¸ng  Nước+Khí cacbonic → Tinh bột + ChÊt diƯp lơc Khí oxi Khái niệm quang hợp: SGk trang 72 Từ tinh bột, với muối khống hồ...
 • 7
 • 170
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG VI. QUANG HỢP (PHOTOSYNTHESIS) pptx

Tài liệu CHƯƠNG VI. QUANG HỢP (PHOTOSYNTHESIS) pptx
... quang h p Quang phân H2O đ cung c p eT ng h p ATP, NADPH, gi i phóng O2 Hi u su t lư ng cao b) Quang phosphoryl hóa vòng: Chuỗi quang hợp Dòng e- chuy n đ ng hình tròn t quang h I qua chu i quang ... chế quang hô hấp CO2 Vai trò quang hô hấp CO2 O2 C-C-C-C-C-C Chưa rõ lợi ích, Quang hô hấp không tạo đường, không tạo ATP RUBISCO Quang hô hấp trình cạnh tranh với quang hợp, làm giảm suất quang ... theo ch quang h II hóa th m th u 5) Quang h I kh Fd (Ferrodoxin), Fd kh NADP+ thành NADPH H+ Dòng e- chuy n đ ng t nư c đ n quang h II - chu i quang h p – quang h I đ n NADP+ t ng h p NADPH Quang...
 • 9
 • 386
 • 1

Tài liệu Chương VI: Quang hợp ppt

Tài liệu Chương VI: Quang hợp ppt
... phương thức cố định Carbon khác làm giảm thiểu quang hô hấp chí điều kiện nóng khô • Có chế thích nghi quang hợp điệu kiện quang hợp C4 CAM ) • 2/ Quang hợp C4 _ Phần lớn thực vật sử dụng chu trình ... động vật vi khuẩn quang hợp Trong quang hợp, lượng ánh sáng mặt trời tế bào thu nhận nhờ sắc tố chlorophyll sử dụng để khử chất vô CO2 H2O thành Carbohydrat O2 • _ Thực chất quang hợp chuyển hóa ... trừ lục để dùng cho quang hợp Việc thu lượng nhờ vào cấu trúc phức tạp màng thylakoid, mà chlorophyll chất lõi trung tâm quang hợp • 4.Sơ đồ khái quát phản ứng trình quang hợp: H2O Các p.ứng...
 • 34
 • 198
 • 1

Tài liệu Chương 3. QUANG LƯỢNG TỬ docx

Tài liệu Chương 3. QUANG LƯỢNG TỬ docx
... chất lượng tử xạ, theo đó: Năng lượng xạ điện từ bị hấp thu hay phát xạ nguyên tử phân tử có giá trị mà bội số nguyên lượng lượng nguyên tố W gọi lượng tử lượng W = hγ = h Độ lớn W là: 3.2 .4.2 Công ... thành lượng lượng gián đoạn, nghĩa xạ điện từ thành hạt riêng rẽ - lượng tử ánh sáng - gọi photon Mỗi photon có lượng: W = hγ (3.1 4) -34 Với h = 6,625.10 Js: số Planck Ngoài lượng photon có khối lượng ... sáng tạo nên dòng quang điện 3.4 .3.2 Ống nhân quang điện: Dòng quang điện khuếch đại dụng cụ chân không ống nhân quang điện, dựa vào phát xạ electron thứ cấp Ống nhân quang điện có quang catod K,...
 • 9
 • 279
 • 1

Tài liệu Damodaran viết về Định giá -Tóm tắt chương 3, 4, 5 và 6 ppt

Tài liệu Damodaran viết về Định giá -Tóm tắt chương 3, 4, 5 và 6 ppt
... Giá trị 10 ,66 % 1 262 ,98 64 ,4 0% 449 ,63 7, 16% 107, 16% 419 ,58 10 ,66 % 1397 ,62 64 ,4 0% 497 , 56 7, 16% 1 14,8 4% 4 33,2 8 10 ,66 % 154 6, 60 64 ,4 0% 55 0 ,60 7, 16% 1 23,0 6% 447,43 10 ,66 % 1711,47 64 ,4 0% 60 9,30 7, 16% ... 1,20 96 1,3303 1, 463 0 1 ,60 90 1, 769 6 1,9 462 2,14 05 2, 354 1 2 ,58 90 Giá trị NDT1 46, 39 NDT 151 ,40 NDT 1 56 ,57 NDT 161 ,92 NDT 167 , 45 NDT1 64 ,6 4 NDT 159 ,28 NDT 151 ,58 NDT141, 85 NDT130,48 NDT 153 1 ,53 Để ước lượng giá ... vọng từ năm = Giá trị kết thúc vào năm = Giá trị công ty ngày = Damodaran Chương 3, 4, 5, g 5% = = 50 % ROC 10% 169 ,10(1 − 0 ,5) = 1 .69 1 triệu USD 0,10 − 0, 05 55 60 ,5 66 ,55 73,2 1 80 ,53 1 .69 1 + + +...
 • 30
 • 379
 • 1

Chương 15: QUANG HỢP docx

Chương 15: QUANG HỢP docx
... quang hợp với tham gia hai hệ thống quang hoá I II Hoạt động giai đoạn quang hoá trình quang phân ly nước trình phptphoryl hoá * Quang phân ly nước Quang phân ly nước trình quan trọng quang hợp ... qua hai hệ quang hoá: - Hệ quang hoá I có hệ ánh sáng I, hệ sắc tố I, tâm quang hợp I hệ quang hoá I - Hệ quang hoá II có hệ ánh sáng II, hệ sắc tố II, tâm quang hợp II (P680) hệ quang hoá II ... hoá CO2 pha tối quang hợp Bằng cách cho chlorella quang hợp với 14CO2, sau thời gian quang hợp xác định (sau 1’’, 2’’ ), tiến hành cố định mẫu để không cho cholorela tiếp tục quang hợp Chiết rút...
 • 9
 • 108
 • 2

Chương 15: QUANG HỢP pptx

Chương 15: QUANG HỢP pptx
... thực qua hai hệ quang hoá: - Hệ quang hoá I có hệ ánh sáng I, hệ sắc tố I, tâm quang hợp I hệ quang hoá I - Hệ quang hoá II có hệ ánh sáng II, hệ sắc tố II, tâm quang hợp II (P ) hệ quang hoá II ... ATP NADPH Quang hoá thực hai tâm quang hợp với tham gia hai hệ thống quang hoá I II Hoạt động giai đoạn quang hoá trình quang phân ly nước trình phptphoryl hoá * Quang phân ly nước Quang phân ... pha 2 14 tối quang hợp Bằng cách cho chlorella quang hợp với CO , sau thời gian quang hợp xác định (sau 1’’, 2’’ ), tiến hành cố định mẫu để không cho cholorela tiếp tục 14 quang hợp Chiết rút...
 • 8
 • 87
 • 0

bai 3- tin 10 tiet 6,7

bai 3- tin 10 tiet 6,7
... = 4.0) Câu 9: (4 điểm) 4 510 = 101 1012 9 310 = 101 1101 2 (1.5 đ) 5AC16 = 145 210 5EF16 = 151 910 (1.5 đ) 0.000000000056 = 0.56 x 10- 10 12985.52= 0.1298552x 105 (1đ) Câu 10: C 24 ... án: Tin học 10 Câu 5: Mã hoá thông tin máy tính là: A- Biểu diễn thông tin thành dãy byte B- Biểu diễn thông tin thành dãy bit C- Quá trình truyền liệu máy tính mạng D- Biểu diễn truyền thông tin ... thức tin học D- Cả ba ý ABCD- Dữ liệu mang thông tin Dữ liệu dấu hiệu, tín hiệu, cử hành vi Lợng tin tỷ lệ thuận với xác suất xảy kiện Thông tin tồn cách khách quan, ghi lại, xử lí truyền Thông tin...
 • 6
 • 197
 • 0

Xem thêm