Ôn tập điện học Vật lý 9

80 câu hỏi ôn tập động học vật lớp 10

80 câu hỏi ôn tập động học  vật lý lớp 10
... 8m/s Câu 17 : Hai git nc ma t mỏi nh ri t xung t Chỳng ri mỏi nh cỏch 0,5s Khi got trc ti t, A Câu 18 : A C Câu 19 : A Câu 20 : A C Câu 21 : A C Câu 22 : A Câu 23 : A Câu 24 : A Câu 25 : A Câu ... lỳc t = 2s thỡ vt cú to x = 5m Phng trỡnh to A Câu 43 : A C Câu 44 : A Câu 45 : A Câu 46 : A Câu 47 : A Câu 48 : A Câu 49 : A Câu 50 : A Câu 51 : A Câu 52 : A C ca vt l C x = -2t +1 x = 2t +1 ... >0 C Câu 60 : T mt v trớ cỏch mt t mt cao h ngi ta th ri mt vt Ly g = 10m / s b qua sc cn khụng khớ A Câu 61 : A C Câu 62 : A Câu 63 : A Câu 64 : A Câu 65 : A C Câu 66 : A Câu 67 : A C Câu 68...
 • 9
 • 372
 • 1

skkn phân loại và phương pháp giải bài tập điện học vật 9 nâng cao

skkn phân loại và phương pháp giải bài tập điện học vật lý 9 nâng cao
... học hơn, góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục địa phương, chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Phân loại phương pháp giải tập điện học Vật nâng cao Phần II GIẢI ... đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh THCS Phát Diệm, mạnh dạn nêu số kinh nghiệm thân cách phân loại phương pháp giải tập điện học Vật nâng cao Giải pháp cải tiến Từ nhược điểm, tồn giải pháp cũ, ... học, Nhiệt học, Điện học Quang học Mỗi phần có nét đặc trưng riêng, áp dụng phương pháp giải tương đối khác Với phần Điện học, muốn học tốt kiến thức nâng cao nắm vững kiến thức môn Vật lí, học...
 • 36
 • 802
 • 4

hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức chương điện học vật 9 với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức chương điện học vật lý 9 với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM . ĐÀO KIÊN CƢỜNG HƢỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP, HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CHƢƠNG "ĐIỆN HỌC" VẬT LÝ VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BẢN ĐỒ TƢ DUY Chuyên ngành: luận ... HƢỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CHƢƠNG "ĐIỆN HỌC" VẬT LÝ VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BẢN ĐỒ TƢ DUY NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC CỦA HỌC SINH 36 2.1 Đề xuất tiến trình hƣớng dẫn ... THPT học nghề vận dụng kiến thức vào sống Xuất phát từ trên, chọn đề tài nghiên cứu: HƢỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CHƢƠNG "ĐIỆN HỌC" VẬT LÝ VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BẢN ĐỒ TƢ DUY...
 • 108
 • 258
 • 0

185 bài tập ôn thi đại học vật (có đáp án)

185 bài tập ôn thi đại học vật lý (có đáp án)
... cấp? A Hạt α 164 Hrôn tên gọi hạt sơ cấp nào? A Phôtôn leptôn B Leptôn mêzôn 165 Chọn phát biểu sai nói quac: A Quac thành phần cấu tạo hrôn B Quac tồn hrôn B Hạt β − C Mêzôn barion C Hạt β + ... thành lùn 176 Điều không nói thi n hà? A Hệ thống nhiều tinh vân gọi thi n hà B Đường kính thi n hà khoảng 105 năm ánh sáng C Trong thi n hà, chân không D Quaza thi n thể không nằm Ngân Hà 177 ... Đặc điểm không thuộc Mặt Trăng? A Không phải hành tinh B Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm C Không có khí D Chu kì chuyển động quanh Trái Đất khác với chu kì quay quanh trục 173 Số liệu không với Trái...
 • 22
 • 1,024
 • 8

Giao an on tap he mon Vat ly 8 (Chuyen dong co hoc)

Giao an on tap he mon Vat ly 8 (Chuyen dong co hoc)
... Trong chuyển động tơng đối (1) (2), vật đợc quãng đờng l = 20.4 = 80 (m) 8s - Ta có: v12 = v10 + v02 = v1 + (-v2) Suy ra: v12 = (v1 - v2) l l v1 - v2 = t t l l 80 v2 = v1 - = 15 = 5(m/s) t t8 ... I.3: Lúc sáng ngời xe đạp đuổi theo ngời đi đợc 8km Cả hai chuyển động thẳng với vận tốc 12km/h 4km/h Tìm vị trí thời gian ngời xe đạp đuổi kịp ngời Giải: 6h v1 v1 + 8km - Chọn * chiều dơng chiều ... vận tốc 54km/h quan sát qua khe cửa thấy có đoàn tàu chạy phơng , chiều đờng sắt bên cạnh Từ lúc nhiền thấy điểm cuối đến lúc nhiền thấy điểm đầu đoàn tàu 8s Đoàn tàu mà ngời quan sát gồm 20 toa,mỗi...
 • 4
 • 1,390
 • 32

Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh trong chương điên học vật 9

Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh trong chương điên học  vật lý 9
... thành chương: Chương 1: Các phương pháp dạy học tích cực hoá hoạt động học tập học sinh Chương 2: Vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh dạy học chương ... chức hoạt động học tập nhằm giúp học sinh chủ động đạt mục tiêu dạy học Do đó, chọn đề tài Vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập học sinh chương Điện học -Vật ... HS  Vận dụng PP dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập dạy học Vật  Nghiên cứu chương trình SGK Vật Vận dụng PP dạy học vào giảng dạy, thiết kế phương án dạy học cho chương...
 • 107
 • 450
 • 1

Chuyên đề dòng điện xoay chiều ôn thi đại học vật

Chuyên đề dòng điện xoay chiều ôn thi đại học vật lý
... Cho dòng xoay chi u ñi qua m t cách d dàng B C n tr dòng ñi n xoay chi u C Ngăn hoàn toàn dòng ñi n xoay chi u D Cho dòng ñi n xoay chi u ñi qua, ñ ng th i có tác d ng c n tr dòng ñi n xoay chi ... NG KI N TH C – ÔN, LUY N THI ð I H C V T LÝ CHUYÊN ð DÒNG ðI N XOAY CHI U - ðT: 01689.996.187 19 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com CÔNG SU T C A DÒNG ðI N XOAY CHI U H tên ... bi n ñ i ði n tr vôn k l n vô ði u ch nh C ñ s ch vôn k l n nh t Tìm C s ch vôn k lúc này? C R,L 39 B B I DƯ NG KI N TH C – ÔN, LUY N THI ð I H C V T LÝ CHUYÊN ð A DÒNG ðI N XOAY CHI U - ðT: 01689.996.187...
 • 103
 • 795
 • 2

ôn tập kiến thức vật 12-hoc ki 2

ôn tập kiến thức vật lý 12-hoc ki 2
... 2, 24MeV B 1,12MeV C 3,36MeV D 1 ,24 MeV 56 23 5 2 Câu 16 Năng lượng liên kết hạt nhân H ; He ; 26 Fe 92U 2, 22MeV; 28 ,3 MeV; 4 92 MeV; 1786 MeV Hạt nhân bền vững là: 56 23 5 2 A H B He C 26 Fe D 92U ... Biểu thức xác định λ31 là: λ 32 21 C λ31 = λ 32 + 21 λ 32 + 21 Câu Bước sóng 21 = 0,6560µm Bước sóng λ 32 =0, 122 0µm λ31 : A 0,0 528 µm; B 0,1 029 µm; C 0,11 12 m; Câu Bước sóng λMK = 0,1 02 m Bước ... 0,6560µm Bước sóng λ 32 =0, 122 0µm λ31 : A 0,0 528 µm; B 0,1 029 µm; C 0,11 12 m; A λ31 = λ 32 - 21 B λ31 = D λ31 = λ 32 21 λ 32 21 D 0, 121 1µm D 0, 421 0µm D 0, 421 0µm D 0, 121 1µm Câu 6: Trong quang phổ...
 • 46
 • 708
 • 0

ÔN TẬP KIẾN THỨC VẬT TRƯỚC KÌ THI ĐẠI HỌC

ÔN TẬP KIẾN THỨC VẬT LÝ TRƯỚC KÌ THI ĐẠI HỌC
... đề thi 369 Trang 25/26 - Mã đề thi 369 Cấu Trúc Đề Thi 2010 - 2013: - Chun đề dao động cơ: khoảng 9-10 câu chun đề chiếm nhiều điểm đề thi, dạng đa dạng Những khó u cầu học sinh có tảng kiến thức ... thẻ dự thi 6g45 – 7g00 13g45 – 14g00 Một cán coi thi nhận đề thi điểm thi 7g00 – 7g15 14g00 – 14g15 Bóc túi đựng đề thi phát đề thi cho thí sinh 7g15 – 10g15 14g15 – 17g15 Thí sinh làm thi 10g15 ... khó u cầu học sinh có tảng kiến thức vững học - vật lí 10 - Chun đề sóng cơ: khoảng 5-6 câu, kiến thức khơng nhiều có nhiều dạng khó liên quan đến kiến thức tốn, đòi hỏi tư cao - Chun đề điện xoay...
 • 26
 • 374
 • 0

Ôn tập kiến thức vật 11 - Cảm ứng điện từ pdf

Ôn tập kiến thức vật lý 11 - Cảm ứng điện từ pdf
... l không đúng? A Khi có biến đổi từ thông qua mặt giới hạn mạch điện, mạch xuất suất điện động cảm ứng Hiện tợng gọi l tợng cảm ứng điện từ B Dòng điện xuất có biến thiên từ thông qua mạch điện ... ứng từ B = 5.1 0-4 (T) Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng góc 300 Từ thông qua hình chữ nhật l : B 3.1 0-7 (Wb) C 5,2.1 0-7 (Wb) D 3.1 0-3 (Wb) A 6.1 0-7 (Wb) 5 .11 Một hình vuông cạnh (cm), đặt từ ... x (cm) đợc đặt từ trờng cảm ứng từ B = 5.1 0-4 (T) Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung góc 300 Từ thông qua khung dây dẫn l : B 3.1 0-5 (Wb) C 3.1 0-7 (Wb) D 6.1 0-7 (Wb) A 3.1 0-3 (Wb) 5.44 Một...
 • 6
 • 489
 • 9

Ôn tập kiến thức vật 11 - Cảm ứng điện từ pps

Ôn tập kiến thức vật lý 11 - Cảm ứng điện từ pps
... nhỏ C D lớn 6.7 Chiếu tia sáng đơn sắc từ không khí v o môi trờng có chiết suất n, cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ Khi góc tới i đợc tính theo công thức A sini = n B sini = 1/n C tani ... r bé gỗ tròn mặt nớc cho không tia sáng n o từ S lọt ngo i không khí l : B r = 53 (cm) C r = 55 (cm) D r = 51 (cm) A r = 49 (cm) 6.27 Chiếu chùm tia sáng song song không khí tới mặt nớc ( n = ... chiết suất n = 1,5 đợc đặt không khí Chiếu tới tia sáng SI có góc tới 450 tia ló khỏi A hợp với tia tới góc 450 B vuông góc với tia tới C song song với tia tới D vuông góc với mặt song song 6.15...
 • 4
 • 343
 • 1

Ôn thi đại học - Vật và tuổi trẻ (điện xoay chiều - điện từ trường) docx

Ôn thi đại học - Vật lý và tuổi trẻ (điện xoay chiều - điện từ trường) docx
... vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều 220V, tần số f Biết hiệu điện UMB hai đầu L C Tần số f A.60 Hz B.50Hz* C.100Hz D.120Hz 20)Một hiệu điện xoay chiều 50V, 1000Hz hiệu điện chiều đặt vào ... mạch xoay chiều AB gồm R = 30Ω, cuộn dây có r = 10Ω , L= (H) tụ điện điện  dung C thay đổi được, mắc nối thứ tự vào hiệu điện xoay chiều u = 100 sin(100 πt )(V) Người ta thấy C = Cm hiệu điện ... tự vào mạng điện xoay chiều 120V, 50Hz Tính hiệu điện hai đầu tụ điện A.60V B.120V C.240V* D.48V 22)Đoạn mạch điện RLC nối tiếp gồm R = 80Ω, cuộn dây cảm 191 mH, tụ điện 53µF, đấu theo thứ tự vào...
 • 4
 • 250
 • 5

xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần điện học - vật đại cương của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp và kinh tế công nghiệp

xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần điện học - vật lý đại cương của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp và kinh tế công nghiệp
... TNKQ: Trắc nghiệm khách quan TNTL: Trắc nghiệm tự luận KTĐG: Kiểm tra đánh giá KQHT: Kết học tập VLĐC: Vật đại cương GV: Giáo viên SV: Sinh viên CĐCN&KTCN: Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Công nghiệp ... tài: Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi TNKQ để KTĐG KQHT phần Điện học - VLĐC sinh viên trƣờng CĐCN&KTCN” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lí luận KTĐG, TNKQ xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ phần Điện ... định mục tiêu nhận thức sinh viên cần đạt - Xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ cho phần Điện học - VLĐC dạy trường CĐCN&KTCN - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hệ thống câu hỏi soạn thảo Đóng góp luận...
 • 139
 • 384
 • 0

SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài tập định lượng phần điện học vật 9

SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài tập định lượng phần điện học vật lý 9
... Gii bi nh lng phn in hc vt MC LC Tiờu Phần I Mở đầu Nội dung Chơng I Cơ sở luận Phần II Chơng II.Thực trạng Trang 4 Chơng III.Các giải pháp thực Phần III Bài học kinh nghiệm tổng kết 13 ... 11 31,4 24 68,6 37 13.5 18 ,9 13 35,1 12 32,4 25 67,6 37 21,6 18 ,9 10 27,0 12 32,4 25 67,6 36 19. 4 13 .9 12 33.3 12 33.3 24 66.7 145 26 17 ,9 25 17,2 47 32,4 57 39, 3 98 67,6 Giỏo viờn : Nguyn Th ... hc vt i vi mụn Vt thỡ ti lp hc sinh mi c tip xỳc, nờn no ựcũn khỏ mi m i vi cỏc em, v li tit bi l rt ớt so vi tit thuyt Vn cũn nhiu hc sinh cha tng hp c kin thc Vt t lp 6, 7,8 ,9 Cỏc...
 • 17
 • 1,052
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập chương 1 điện học vật lý 9bài tập chương điện học vật lý 9ôn tập kiến thức vật lý 9bài tập ôn tập chương 1 vật lý 9ôn tập đại học vật lýbai tap on tap chuong 2 vat ly 9giải ôn tập chương 1 vật lý 9tổng kết chương 1 điện học vật lý 9tong ket chuong 1 dien hoc vat ly 9vận dụng phương pháp thực nghiệm vào dạy học chương điện học vật lý 9 trung học cơ sở với sự hỗ trợ của thí nghiệm mô phỏng và thí nghiệm ảođề cương ôn tập hk 1 vật lý 9 có đáp ánbai giang on tap chuong 1 vat ly 9giai bai tap on tap chuong 1 vat ly 9bài tập điện từ học vật lý 9bài tập chương điện từ học vật lý 9HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBảng nhân 6Bảng nhân 6CHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHTuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?