GIÁO TRÌNH cơ sở môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

Tài liệu Thuyết trình "Ô nhiễm môi trường không khí" docx

Tài liệu Thuyết trình
... CHÍNH VỀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Khái niệm Nguồn gây ô nhiễm Tác nhân gây ô nhiễm Sự lan truyền chất ô nhiễm khí Chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm 6 Hiện trạng ô nhiễm không khí 888 Hậu ô nhiễm không khí ... trạng ô nhiễm môi trường gây chiếm từ 8-12% tổng sản phẩm quốc nội nước HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI VIỆT NAM Ô nhiễm môi trường Việt Nam (VN) mức TRẦM TRỌNG LOGO HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG ... cục không gian nhà nên độc hại trực tiếp đến sức khỏe người Thói quen sinh hoạt người dân làm môi trườngLOGO không khí bị ô nhiễm Tác nhân gây ô nhiễm không khí LOGO Các tác nhân gây ô nhiễm không...
 • 61
 • 2,079
 • 41

Giáo trình dân số môi trường

Giáo trình dân số môi trường
... đời sống, sản xuất, tồn tại, phát triển người thiên nhiên” 1.2.2.2 Phân loại môi trường Phân loại môi trường Môi trường Môi trường tự nhiên MTTN tuý Môi trường sinh Môi trường nhân tạo Môi trường ... Qui mô cấu dân số I 1.1 Qui mô phân bố dân cư Qui mô gia tăng dân số 1.1.1 Qui mô dân số Quy mô dân số tổng số dân sinh sống vùng lãnh thổ định, vào thời điểm xác định Với quy mô dân số trung bình ... phân bố dân cư Nêu phân tích khái niệm II 2.1 Cơ cấu dân số chất lượng dân số Cơ cấu tuổi giới tính 2.1.1 Cơ cấu theo giới tính Cơ cấu giới dân số phân chia toàn dân số thành dân số nam dân số nữ...
 • 53
 • 354
 • 0

Giáo trình sở công nghệ môi trường P2

Giáo trình cơ sở công nghệ môi trường P2
... liệu bám trình cọ xát lực cắt Quá trình rửa cát xảyra chúng chuyển động zig-zag kênh phần phận rửa trước rơi trở lại bề mặt lớp cát 2.2.3 CƠ CHẾ LỌC chế tách cặn trình lọc mô tả sau: chế ... t trang 2-7 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH GREE GREEN EYE ENVIRONMENT Tel: (08)5150181 Fax: (08)8114594 www.gree-vn.com chế bò chặn (interception) chế dính bám (adhesion) chế tạo (flocculation) ... trang 2-5 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH GREE GREEN EYE ENVIRONMENT - Tel: (08)5150181 Fax: (08)8114594 www.gree-vn.com chế tiếp xúc ngẫu nhiên: hạt có kích thước nhỏ khe rỗng trình chuyển...
 • 13
 • 499
 • 6

Giáo trình sở công nghệ môi trường P4

Giáo trình cơ sở công nghệ môi trường P4
... vô cơ, hạt keo khác lắng chế gọi chế lắng Quá trình không phụ thuộc vào trình keo tụ tạo không xảy tượng tái ổn đònh hạt keo Động Học Quá Trình Keo Tụ Tạo Bông Quá trình keo tụ tạo gồm hai trình ... thắng lực đẩy điện zêta phải nhỏ 0,03 V trình keo tụ đạt hiệu điện zêta tiến tới 4.1.3 Chế Của Quá Trình Keo Tụ Tạo Bông Các chế trình keo tụ tạo gồm: a) Quá trình nén lớp điện tích kép, giảm điện ... CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH GREE GREEN EYE ENVIRONMENT Tel: (08)5150181 Fax: (08)8114594 www.gree-vn.com 4.1.1 Mục Đích Quá Trình Keo Tụ Tạo Bông Quá trình keo tụ tạo áp...
 • 19
 • 320
 • 7

Giáo trình sở công nghệ môi trường P3

Giáo trình cơ sở công nghệ môi trường P3
... đònh theo giá trò pH0 pHs nước 3.2 QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI sở: Phản ứng trao đổi: AB + CD AD + CB Ứng dụng: Quá trình làm mềm nước phương pháp hóa học sở phương pháp hóa học mềm nước đưa hóa ... trang 3-3 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH GREEN EYE ENVIRONMENT GREE Tel: (08)5150181 Fax: (08)8114594 www.gree-vn.com 3.3.1 Quá Trình Khử Trùng (Disinfection) Quá trình khử trùng trình tiêu ... l i thơng tin t trang 3-6 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH GREE GREEN EYE ENVIRONMENT Tel: (08)5150181 Fax: (08)8114594 www.gree-vn.com thấp tác hại hợp chất đến môi trường, cần phải khử lượng...
 • 11
 • 280
 • 2

Giáo trình sở công nghệ môi trường P5

Giáo trình cơ sở công nghệ môi trường P5
... trang 5-2 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH GREEN EYE ENVIRONMENT GREE Tel: (08)5150181 Fax: (08)8114594 www.gree-vn.com động gián đoạn, trình lên men phân hủy hiếu khí Trong số trình này, trình bùn ... Quá trình thủy phân 72% Acetic acid Quá trình acetate hóa khử hydro Quá trình methane hóa Hình 5.3.1 Quá trình phân hủy kỵ khí Tùy theo trạng thái bùn, chia trình xử lý kỵ khí thành: - Quá trình ... + NH3 H Các trình xử lý sinh học phương pháp hiếu khí xảy điều kiện tự nhiên nhân tạo Trong công trình xử lý nhân tạo, người ta tạo điều kiện tối ưu cho trình oxy hóa sinh hóa nên trình xử lý...
 • 13
 • 237
 • 2

Tài liệu Giáo trình sở công nghệ môi trường P1 pdf

Tài liệu Giáo trình cơ sở công nghệ môi trường P1 pdf
... CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH GREEN EYE ENVIRONMENT GREE Tel: (08)5150181 Fax: (08)8114594 www.gree-vn.com Hàm Lượng Chất Rắn Trong Nước Hàm lượng chất rắn nước gồm có chất rắn vô cơ, ... phân huỷ chất hữu điều kiện khí Trong môi trường nước, trình oxy hoá sinh học xảy vi khuẩn sử dụng oxy hoà tan Phản ứng xảy sau: Chất hữu + O2 CO2 + H2O Vận tốc trình oxy hoá nói phụ thuộc vào số ... tin t trang 1-3 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH GREEN EYE ENVIRONMENT GREE Tel: (08)5150181 Fax: (08)8114594 www.gree-vn.com Các Hợp Chất Của Nitơ Các hợp chất nitơ nước kết trình phân huỷ hợp...
 • 6
 • 302
 • 3

Đánh giá mức độ ô nhiễm fomalđehyt trong môi trường không khí làm việc ở một số bệnh viện và nguy rủi ro sức khỏe

Đánh giá mức độ ô nhiễm fomalđehyt trong môi trường không khí làm việc ở một số bệnh viện và nguy cơ rủi ro sức khỏe
... nhiễm fomalđehyt môi trường làm việc số bệnh viện - Đánh giá nguy rủi ro sức khỏe Nội dung nghiên cứu đề tài - Đánh giá trạng sử dụng mức độ ô nhiễm fomalđehyt môi trường làm việc số Bệnh viện ... NVYT làm việc với môi trường không khí có nồng độ HCHO NVYT làm việc môi trường không khí HCHO Việc đồng nghĩa có phơi nhiễm HCHO môi trường không khí làm việc tới NVYT Khoa giải phẫu bệnh ba Bệnh ... tài Đánh giá mức độ ô nhiễm fomalđehyt môi trường làm việc số bệnh viện nguy rủi ro sức khỏe tiến hành với mục tiêu nội dung nghiên cứu sau: Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá mức độ ô nhiễm...
 • 20
 • 315
 • 0

Xem thêm