EBOOK CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN dầu mỏ NXB KHOA học và kỹ THUẬT

Nâng cao năng lực phản biện xã hội của các tổ chức khoa học công nghệ thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam

Nâng cao năng lực phản biện xã hội của các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
... lực phản biện hội Chính vậy, tác giả chọn đề tài Nâng cao lực phản biện hội tổ chức Khoa học & Công nghệ thuộc Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam Tổng quan vấn đề nghiên cứu Ở Việt ... lý luận phản biện hội hoạt động KH&CN thời kỳ đổi hội nhập CHƢƠNG 2: Thực tiễn hoạt động KH&CN phản biện hội tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam CHƢƠNG ... thuật Việt Nam CHƢƠNG 3: Nâng cao lực phản biện hội tổ chức Khoa học Công nghệ trực thuộc Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam References Đảng CSVN - Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc...
 • 6
 • 332
 • 2

Nâng cao năng lực phản biện xã hội của các tổ chức khoa học công nghệ thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam

Nâng cao năng lực phản biện xã hội của các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
... TIỄN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 2.1 Mô hình tổ chức KH&CN thời kỳ đổi hội nhập Tính ... CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 29 2.1 Mô hình tổ chức KH&CN thời kỳ đổi hội nhập 29 2.2 Các tổ chức KH&CN thuộc Liên hiệp hội khoa học ... hoạt động KH&CN lực phản biện hội Chính vậy, tác giả chọn đề tài Nâng cao lực phản biện hội tổ chức Khoa học & Công nghệ thuộc Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam Tổng quan vấn đề...
 • 78
 • 150
 • 0

tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn công nghệ chế biến dầu mỏ

tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn công nghệ chế biến dầu mỏ
... Những thành phần khác: - Các hợp chất chứa S - Các hợp chất chứa N,O - Hợp chất cao phân tử Câu 4: Trình bày trình chuẩn bị nguyên liệu dầu khí trước chế biến( ổn định dầu nguyên khai,tách tạp ... thông số làm việc tối ưu công nghệ điều khiển kỹ thuật tiên tiến, đại - Cải tiến thiết bị với công nghệ phát triển, chất lượng sản phẩm cho phép kết hợp sản xuất nhiên liệu cho trình tổng hợp ... phần tính chất phân đoạn dầu nhờn, nêu trình sản xuất dầu nhờn gốc sơ đồ công nghệ sản xuất dầu nhờn gốc? * Thành phần tính chất phân đoạn dầu nhờn: + Parafin nhánh không nhánh + Hydrocacbon naphten...
 • 23
 • 1,124
 • 10

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM
... (12-hydroxyoctadec-9enoic acid) Dầu hải ly không sử dụng cho chế biến thực phẩm 14 Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc CHƯƠNG NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN DẦU MỠ 2.1 HẠT CHỨA DẦU (SEED OILS) Đặc ... 11 Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc nguyên nhân gây nên trở mùi thực phẩm, trình hydro hóa chọn lọc để giảm bớt hàm lượng acid linolenic thường tiến hành công nghệ chế biến dầu ... KHẢO .100 iii Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc CHƯƠNG I THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA DẦU MỠ 1.1 TỔNG QUAN VỀ DẦU MỠ Dầu mỡ từ động vật thực vật sử dụng sản xuất...
 • 104
 • 619
 • 4

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỎ KHÍ THIÊN NHIÊN docx

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN docx
... cỏc loi du bụi trn: - Du cụng nghip bụi trn cỏc mỏy múc v du truyn ng - Du bụi trn cho ng c t dựng bụi trn pớttụng - xilanh ca cỏc ng c - Du mỏy nộn tuabin - Du c bit Phn cũn li sau chng l opiron ... tun hon qua lũ t (6) Sau ú hn hp c bm sang thit b lm sch (7) ri vo thựng cha cú mỏy khuy ( T õy hn hp qua h thng mỏy ộp (9) v thu c du tinh ch c) Chit chn lc bng dung mụi: Phng phỏp ny c s dng...
 • 6
 • 409
 • 1

GIÁO TRÌNH : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM part 10 docx

GIÁO TRÌNH : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM part 10 docx
... cho thực phẩm Dầu nhóm sử dụng phổ biến dầu olive dầu mè - Đối với chiên nhúng dầu: dầu hay mỡ mội trường truyền nhiệt thực nên nhiệt độ dầu gia tăng cao Khi thực phẩm làm chín, nước từ thực phẩm ... Dầu bắp < 0,5 0 Dầu đậu phộng ...
 • 5
 • 373
 • 7

GIÁO TRÌNH : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM part 9 pot

GIÁO TRÌNH : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM part 9 pot
... lượng sau: 10% dầu thực vật làm giảm nhiệt độ nóng chảy dầu mỡ phối chế khoảng 10C giảm độ cứng khoảng 20% 91 Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc 6.2.3.2 Nhũ hóa Mục đích trình nhũ ... spread X%) Sản phẩm chế biến từ dầu mỡ động vật với hàm lượng béo từ 39- 41% Sản phẩm chế biến từ dầu mỡ động vật với hàm lượng béo thay đổi: - 39% - từ 41-60% - từ 62-80% Ghi ch : Theo Đan mạch ... (hình 6.2) Hình 6.2 Quá trình xử lý học (nghiền ép) chế biến margarine 92 Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc 6.2.3.5 Đóng gói Mục đích trình nhằm tránh cho sản phẩm tiếp xúc với không...
 • 11
 • 324
 • 9

GIÁO TRÌNH : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM part 8 ppt

GIÁO TRÌNH : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM part 8 ppt
... bước chủ yếu trình hydro hóa dầu tổng hợp hình 5.4 78 Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc Hình 5.4 Cơ chế phản ứng hydrogen hóa 79 Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh ... phần dầu nành sau phân tách sử dụng chế biến dầu salad dầu chiên 77 Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm 5.3 Trần Thanh Trúc QUÁ TRÌNH HYDRO HÓA DẦU (HYDROGENATION) 5.3.1 Giới thiệu Quá trình ... hóa - dựa nguyên lý hóa học) 82 Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc Lý thuyết chung trình ester hóa nội phân tử dầu mỡ biểu thị hình 5 .8 Nhìn chung, trình ester hóa nội phân tử...
 • 11
 • 324
 • 8

GIÁO TRÌNH : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM part 7 pdf

GIÁO TRÌNH : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM part 7 pdf
... Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc hóa dầu mỡ làm giảm hiệu suất dầu mỡ tinh luyện Kinh nghiệm thực tế cho thấy nồng độ kiềm phải tương ứng với nhiệt độ thích hợp phẩm chất dầu ... phải có dầu ăn, cần phải tinh luyện dầu thích hợp Quá trình tinh luyện phải bắt đầu từ khâu tồn trữ, bảo quản hạt tinh chế dầu thô qua nhiều công đoạn 72 Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần ... hóa trình chế biến tồn trữ Những chất phần lớn hydrocarbua số dẫn xuất có chứa oxy khác Do đó, cần loại trừ mùi vị tìm biện pháp có hiệu để phòng trừ biến mùi 71 Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm...
 • 11
 • 330
 • 8

GIÁO TRÌNH : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM part 6 pps

GIÁO TRÌNH : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM part 6 pps
... trường hợp áp dụng q trình trích ly dầu dung mơi hữu xảy 53 Cơng nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc CHƯƠNG KỸ THUẬT TINH LUYỆN DẦU MỠ 4.1 GIỚI THIỆU CHUNG Dầu mỡ thơ lấy từ ngun liệu, ... Cơng nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc sử dụng mỡ động vật Sau q trình ép tách dầu, phần bã lại giàu protein chứa tỷ lệ chất béo cao thường sử dụng chế biến thức ăn gia ... dụng nguồn dầu khác ngày rộng rãi, tăng thêm nhiều sản lượng dầu cung cấp cho thực phẩm Nhiều nguồn dầu mỡ khơng có giá trị thực phẩm qua tinh luyện lại trở thành nguồn dầu mỡ thực phẩm tốt Nói...
 • 11
 • 283
 • 7

GIÁO TRÌNH : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM part 5 pptx

GIÁO TRÌNH : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM part 5 pptx
... chiết tách dầu từ hạt dầu 42 Lecithin Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc 3.1 .5 Chiết tách dầu phương pháp trích ly Trích ly dầu thực dựa đặc tính hòa tan tốt dầu thực vật dung ... Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc - Ép sơ b : sử dụng thiết bị ép dầu có áp suất tạo thành thấp, điều dẫn đến lượng dầu sót lại bánh dầu khoảng 15- 25% Lượng dầu lại ... hòa tan dầu mỡ 1 :5 Axeton dung môi chuyên dùng nguyên liệu chứa dầu có lẫn nhiều phospholipid 46 Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc (ii) Yêu cầu chung dung môi trích ly dầu - Đáp...
 • 11
 • 296
 • 9

GIÁO TRÌNH : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM part 4 doc

GIÁO TRÌNH : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM part 4 doc
... giúp cho 34 Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc trình khuếch tán dầu Hàm lượng dầu vỏ thải không vượt 0,5% Năng suất: 50-60 hạt/ngày - Sàng điện Máy sàng điện gồm phần: phần tĩnh ... bảo chất lượng sản phẩm cuối: Protein bị biến tính nhiệt nên tính dẻo bột ép tăng, độ tiêu hóa khô dầu tốt 38 Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc 3.1.3.2 Các biến đổi bột nghiền ... liệu 36 Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc Sự biến đổi sinh hóa thường xảy trình nghiền chủ yếu biến tính protein với mức độ khác tác động tác động nhiệt Tuy nhiên, biến tính...
 • 11
 • 321
 • 7

GIÁO TRÌNH : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM part 3 doc

GIÁO TRÌNH : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU MỠ THỰC PHẨM part 3 doc
... A vitamin D 24 Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc Chương III KHÁI QUÁT CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU THÔ 3. 1 SẢN XUẤT DẦU TỪ HẠT CHỨA DẦU 3. 1.1 Bảo quản sơ chế hạt dầu 3. 1.1.1 Nguyên ... cho mỡ nhạy cảm với oxy hóa, kèm theo nhu cầu sử dụng mỡ thắng cho thực phẩm giảm dần 22 Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm Trần Thanh Trúc - Mỡ heo: Theo định nghĩa Codex, mỡ heo phần mỡ thắng ... vậy, dầu bơ tầm quan trọng công nghệ thực phẩm, ứng dụng chủ yếu công nghệ mỹ phẩm 2 .3 MỠ ĐỘNG VẬT (ANIMAL FATS) Mỡ động vật phân thành nhóm chính: mỡ sữa (chất béo sữa) mỡ nấu chảy động vật 2 .3. 1...
 • 11
 • 293
 • 7

Xem thêm