BÀI GIẢNG TRUYỀN NHIỆT TRAO đổi NHIỆT đối lưu TRONG môi TRƯỜNG 1 PHA

Chương 4: Trao đổi nhiệt đối lưu trong môi trường 1 pha docx

Chương 4: Trao đổi nhiệt đối lưu trong môi trường 1 pha docx
... 10 15 1 10 4 1, 65 1, 50 1, 34 1, 23 01, 17 01, 13 01, 07 01, 03 01 2 10 4 1, 51 1,40 1, 27 1, 18 01, 13 01, 10 01, 05 01, 02 01 5 10 4 1, 34 1, 27 1, 18 01, 13 01, 10 01, 08 01, 04 01, 02 01 1 10 5 1, 28 1, 22 1, 15 01, 10 ... 01, 08 01, 06 01, 03 01, 02 01 1 10 6 1, 14 1, 11 1,08 01, 05 01, 04 01, 03 01, 02 01, 01 01 Ref 20 30 40 50 εR - ảnh hưởng ống cong: lực ly tâm khiến chất lỏng bò nhiễu loạn hơn, làm tăng α d ε R = + 1, 77 ... số εl chảy tầng l/d 10 εl 1, 90 1, 70 1, 44 1, 28 15 20 30 40 50 1, 18 1, 13 1, 05 1, 02 p. 21 8/2009 Người soạn: TS Hà anh Tùng ĐHBK HCM A3 Tỏa nhiệt chất lỏng chảy q độ Re = 2200 ~ 10 000 - Nếu (l/d)>...
 • 31
 • 459
 • 1

TRUYỀN NHIỆT B5 Trao đổi nhiệt đối lưu trong môi trường một pha

TRUYỀN NHIỆT B5 Trao đổi nhiệt đối lưu trong môi trường một pha
... tính trao đổi nhiệt đối lưu Q F Tw đó: thường dùng cơng thức Newton: Q = α F (Tw − T f ) Tf hay q= ΔT 1/ α - α hệ số tỏa nhiệt đối lưu (W/m2.K) (W) (W/m2) THỰC NGHIỆM - F diện tích bề mặt trao đổi ... ĐHBK HCM Ví dụ TĐN Đối lưu tự nhiên p.8 8/2009 Người soạn: TS Hà anh Tùng 8/2009 ĐHBK HCM VD TĐN đối lưu tự nhiên: TỔN THẤT NHIỆT TỪ MÁY/THIẾT BỊ RA MÔI TRƯỜNG * Thất thoát nhiệt từ vách buồng ... TIÊU CHUẨN ĐỒNG DẠNG TĐN ĐỐI LƯU ỔN ĐỊNH Pt tiêu chuẩn: Nu = f(Re, Gr, Pr) TC Nusselt: biểu thò cường độ tỏa nhiệt: ý nghóa VL: αl Nu = λ α Nu = Q tỏa nhiệt đối lưu / Q dẫn nhiệt Nu TC chưa xác đònh...
 • 31
 • 430
 • 2

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 1 docx

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 1 docx
... Nội dung bàI giảng I Phân bố, vai trò nước, muối 1. 1 Nước 1. 2 Muối 1. 3 Bilan nước II Trao đổi NM qua mao mạch (giữa Htư & DGB) (giữ 2 .1 Các yếu tố liên quan đến trao đổi NM 2.2 Trao đổi NM qua ... Trao đổi NM qua màng tế bào (giữa DGB & TB) (giữ 3 .1 Tính thấm chọn lọc màng tế bào 3.2 Trao đổi nước muối qua màng tế bào IV Điều hoà trao đổi nước muối V Rối loạn trao đổi nước muối 5 .1 nước ... tương- 92%, mỡ: 2 5- 30% - lứa tuổi, giới, thể tạng: Tuổi: tuổi -> H2O/ thể (bảng 1) Giới: đàn ông> đàn bà Thể tạng: người béo < người gầy + Nước Bảng 1: Sự phân bố nước theo tuổi Tuổi Nước...
 • 5
 • 125
 • 0

Bài giảng Hóa keo: Chương 5 CÁC HỆ KEO TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG VÀ KHÍ ThS. Trương Đình Đức

Bài giảng Hóa keo: Chương 5 CÁC HỆ KEO TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG VÀ KHÍ ThS. Trương Đình Đức
... môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Nhũ tương ... cao (gen hóa ) (Cpt > 74%) Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chất ... CaCl2 Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí N/D DD1 Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Slide 14 DD1 DINH DUC, 9/22/2009 Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường...
 • 30
 • 668
 • 0

Bài giảng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong môi trường

Bài giảng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong môi trường
... thông tin Truy cập thông tin thông qua mạng lới viễn thông Truy cập nguồn thông tin khác Thông qua hệ thống (áp lực), kiểm soát Tái đóng gói thông tin cho độc giả Kiểm soát hệ thống Sử dụng thông ... Các thông tin khác Hệ thố thống CSDL môi tr trờng WEBWEB-GIS Li ớch ca h thng thụng tin mụi trng H thng thụng tin a mụi trng H thng thụng tin a mụi trng cp n qun tớch hp thụng tin ... qua hệ thống (áp lực), kiểm soát áp lực tạo điều kiện truy cập thông qua mạng lới viễn thông Kiểm soát hệ thống Thông báo cho thnh viên thông tin Xác định tiêu cho mục tiêu v mục đích Sử dụng thông...
 • 41
 • 461
 • 0

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Bài 2 Trao đổi nhiệt bằng đối lưu - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Bài 2 Trao đổi nhiệt bằng đối lưu - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)
... chế đối lưu tự nhiên nước ống p.4 Để tính trao đổi nhiệt đối lưu Q F Tw đó: thường dùng cơng thức Newton: Q = α F (Tw − T f ) Tf hay q= ΔT 1/ α - α hệ số tỏa nhiệt đối lưu (W/m2.K) (W) (W/m2) ... chung TĐN Đối lưu ĐN: q trình trao đổi nhiệt xảy bề mặt vật rắn tiếp xúc với mơi trường chất lỏng (khí) có nhiệt độ khác có chuyển động chất lỏng Ví dụ: p .2 Một số ví dụ trao đổi nhiệt đối lưu p.3 ... 1 ,28 A.3 10 15 20 30 40 50 1,18 1,13 1,05 1, 02 TỎA NHIỆT Ở TRẠNG THÁI QUÁ ĐỘ Re = 22 00 ~ 10000 Nu f = K o Pr , 43 f ⎛ Prf ⎞ ⎜ ⎜ Pr ⎟ ⎟ ⎝ w⎠ , 25 ⋅ εl BẢNG : Trò số Ko = f(Ref) Ref.1 0-3 2, 2 2, 3...
 • 20
 • 230
 • 0

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Chương 5 Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Chương 5 Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)
... Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM Tubes & Shell p.10 8/2009 Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU DÀN ỐNG CÓ CÁNH p.11 8/2009 Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM 8/2009 ... Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM a) CÁC PT CƠ BẢN ĐỂ TÍNH TỐN NHIỆT TBTĐN LOẠI VÁCH NGĂN CÁNH Tính toán TBTĐN thường có hai dạng: - Tính thiết kế: xác đònh F (ở chế độ đònh mức) - Tính kiểm tra: ... m ) (W m K ) Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM 8/2009 5. 2 Tính tốn thiết bị Trao đổi nhiệt loại vách ngăn cánh Giới thiệu TBTĐN loại vách ngăn cánh Các chất tải nhiệt chuyển động cách biệt...
 • 23
 • 405
 • 3

bài giảng thiết bị trao đổi nhiệt chương 2 đun nóng – làm nguội – ngưng tụ

bài giảng thiết bị trao đổi nhiệt chương 2 đun nóng – làm nguội – ngưng tụ
... 2. 2.3 CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT Thiết bị trao đổi nhiệt: thiết bị dùng để thực trình truyền nhiệt gọi thiết bị trao đổi nhiệt Loại gián tiếp Nhiệt truyền từ chất tải nhiệt tới ... Minh Tân 2. 2.3 CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT LOẠI ỐNG ống xoắn ruột gà QTTB II 01 TS Nguyễn Minh Tân 2. 2.3 CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT LOẠI ỐNG ống tưới - Dùng để làm nguội ngưng tụ, chất ... (áp suất làm việc đến 75 at) QTTB II 01 TS Nguyễn Minh Tân 2. 2.3 CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT Loại vỏ bọc - Truyền nhiệt gián tiếp qua vỏ thiết bị - Sử dụng đun nóng làm lạnh thiết bị phản...
 • 19
 • 1,429
 • 0

Truyền nhiệt CV Trao đổi nhiệt bức xạ trong môi trường trong suốt

Truyền nhiệt  CV Trao đổi nhiệt bức xạ trong môi trường trong suốt
... gọi nhiệt trở không gian trao đổi F12 ⋅ A1 nhiệt xạ Hình biểu diễn nhiệt trở không gian Nguyễn toàn phong Nhiệt 30 of 43 Chương V – Bức Xạ § 5.6 Trao Đổi Nhiệt Bức Xạ Giữa Bề Mặt Xám 5.6.1 Khả xạ ... – Bức Xạ Nguyễn toàn phong Nhiệt 28 of 43 Chương V – Bức Xạ Nguyễn toàn phong Nhiệt 29 of 43 Chương V – Bức Xạ 5.5.3 Trao đổi nhiệt xạ hai bề mặt đen Trao đổi nhiệt xạ hai vật đen bất kỳ, phương ... – Bức Xạ Một số đồ thò để tra hệ số góc Nguyễn toàn phong Nhiệt 25 of 43 Chương V – Bức Xạ Nguyễn toàn phong Nhiệt 26 of 43 Chương V – Bức Xạ Nguyễn toàn phong Nhiệt 27 of 43 Chương V – Bức Xạ...
 • 43
 • 234
 • 0

Trao đổi nhiệt trong một số quá trình lan truyền của sóng trong môi trường hai pha

Trao đổi nhiệt trong một số quá trình lan truyền của sóng trong môi trường hai pha
... HẢI PHẠM THỊ HẢI TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG MỘT SỐ TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN CỦA SÓNG TRONG QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN CỦA SÓNG TRONG MÔI TRƢỜNG HAI PHA MÔI TRƢỜNG HAI PHA Chuyên ngành: ... hợp lên trình trao đổi nhiệt pha số trình lan truyền sóng xung kích hỗn hợp Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, thực đề tài có tên: "Trao đổi nhiệt số trình lan truyền sóng môi trường hai pha" Nội ... kích sử dụng hai dạng sóng ngắn sóng dài 3.1 Quá trình trao đổi nhiệt pha sóng ngắn lan truyền hỗn hợp nƣớc ni tơ lỏng 3.1.1 Quá trình trao đổi nhiệt pha hỗn hợp nƣớc chứa bọt - Môi trường nước...
 • 64
 • 197
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 2 pptx

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 2 pptx
... chất: VD Fe++/ nă Hem -> v/c O2 cho tổ chức chức Muối * Nhu cầu: ~ chục g /24 h : Na +-6 , Cl +-4 , K +-4 , Ca +-0 ,8, P-1,5, Mg2 +-0 ,3, Fe2 +-0 ,02g /24 h Sinh lý đặc biệt: Phụ nữ có thai - nhu cầu >> so bt Trẻ ... phospho=> phát triển thể Bilan nước: cân nước nhập xuất; : bilan = Nước nhập Nước xuất Uống-1 ,2 l Ntiểu-1,4l ăn-1l Mồ hôi-1l Nội sinh- 0,3l Phân-0,1l =2, 5 lit =2, 5 lit Bệnh lý: - N nhập > N xuất: Bilan ... Muối * Vai trò: - Tham gia cấu tạo tế baò mô (F++/ Hem, Ca,P/ xương, răng, ră I2 / T3, T 4- Hor TG, Na+, K+ -> h.h Na+,K+-ATPase ) - Tg hoạt động xúc tác E (Cl- h.hoá, Cu +2 - ư/c amylase) -...
 • 5
 • 114
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 3 pps

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 3 pps
... (25 + 5)= -> N vào tự MMTG: PL = 1 5- (25 + 5) = - 15 mmHg -> N từ DGB (vào) -> MTM 15Bình thường: Nước từ MĐM DGB = Nước vào MTM + MTM: Nếu Nước /DGB => phù (Rối loạn) Phù suy gan, suy thận ... PL= -1 5mmHg 30 25 Pm 25 Pk 15 25 Pk H2O Ptc Pm H2O Pk Ptc Ptc DGB + MĐM: PL = 45 (25 + 5) = + 15 mmHg -> H2O từ lòng mạch MĐ dịch GB + MMTG: PL = 30 (25 + 5)= -> N vào tự MMTG: PL = 1 5- (25 ... PL/MĐM () & MTM () ứ nước, muối/ Ng bào Phù Thể tích HTg Phù tiết Aldosterol Phù suy tim Suy tim Cung lượng tim H.A TM Thể tích HTg tiết Aldosterol PL/ MTM ứ nước, muối/ Ng bào Phù H.A...
 • 5
 • 91
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 5 pptx

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 5 pptx
... Na+,K +- ATPase Na+,K +- Kết Thuỷ phân ATP 12000 Kalo V/c được: - Na+ từ TB Trạng thaí (Na+/ ngoại bào cao, - K+ từ vào TB * Rối loạn TĐ MN - SĐH : + ứ Nước & ứ Muối: - Nước đơn TB - Nước ... M: - Mất N toàn phần & M - Mất Nước + Muối/ ngoại bào + Rối loạn hỗn hợp: + ứ nước TB + nưước/ TB nưư + Mất nướcngoại TB, ứ nước/ TB K+ nội bào cao) 1 Tình trạng ứ nước đơn Tì Tình trạng ứ nước ... (đuối nước) , tiêm truyền nhân: nhiều (d.d đẳng trương) + Gặp: BN N,M bù có N (d.d đẳng trương) Gặp: -> thiếu chất điện giải + Hậu quả: phù TB, thể tích N ngoại bào , V máu -> chậm tuần hoàn ,-> chức...
 • 5
 • 86
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 6 pot

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 6 pot
... N/ TB gặp phù não - Phát hiện: đo khu vực N riêng biệt - Điều trị: thường tiêm truyền d.d ưu trương để bồi phụ M điều hoà trao đổi nm Sự định Ptt -> ổn định thể tích (N) cân Na+ < Cơ chế ... tuyến yên (ADH )- Vai trò: tái hấp thu N/ ÔL xa & ống góp - Thiếu ADH: -> đái nhạt Các yếu tố điều hoà ADH: - ĐH thẩm thấu: Ptt máu dịch ng.bào->T.T nhận cảm ng.bàoth.thấu hạ não-> kích thích ... thải N qua da & NT lọc/ CT, & THT/ ÔT - Catecholamin (Hor Tuỷ TT): -> HA đm -> lọc / CT & niệu - Các steroid: Trước hết cortisol, gây gĩư Na+ (cần cđ ăn muối cho BN điều trị corticoid kéo dài),...
 • 5
 • 116
 • 0

bài giảng hóa học 11 bài 4 phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

bài giảng hóa học 11 bài 4 phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
... SO42- → BaSO4 + SO2 + H2O d BaSO3 + H2SO4 → BaSO4 + SO2 + H2O Kết luận:  Phản ứng xảy dung dịch chất điện li phản ứng ion Phản ứng dung dịch chất điện li xảy có điều kiện sau: Tạo thành chất ... thành chất kết tủa Điều kiện xảy phản ứng Phản ứng tạo thành chất điện li yếu Phản ứng tạo thành chất khí 1 Phản ứng tạo thành chất kết tủa • Thí nghiệm1: Đổ dd Na2SO4 vào dd BaCl2 • Hiện tượng: ... PT ion thu gọn: CaCO3 (r) + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O TN • Bài tập: Cho PƯ BaSO3 + H2SO4 (loãng) → Phản ứng ion thu gọn biễu diễn chất pư a Ba2+ + SO42- → BaSO4 b Ba2+ + SO32- + SO42- → BaSO4 +...
 • 16
 • 493
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng truyền nhiệtbài giảng truyện kiều trao duyênquy trình trao đổi thông tin môi trườngco the dong vat trao doi chat voi moi truong song nhu the naotrao đổi chất với môi trường thấm có chọn lọcbộ phận nào giúp thai trao đổi chất với môi trường bên ngoàicâu 8 hình thức trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn trùng cá lưỡng cư bò sát chim thú như thế nàonghi luan ve mot su viec hien tuong cua doi song trong moi truongsự thay đổi giá trong môi trường internetcông trình ngầm trong môi trường đá phân lớp nứt nẻ đối xứngthiết kế giao diện amp đối thoại trong môi trường đồ họakhảo sát sự thay đổi ph trong môi trường nuôi cấy của d13 45bài tập tình huống môn quản trị nhân lực trong môi trường toàn cầu hóabài toán khoang hầm tròn trong môi trường đá phân lớpbài toán khoang hầm trong môi trường đá phân lớpchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại