BÀI GIẢNG TRUYỀN NHIỆT TRAO đổi NHIỆT BẰNG bức xạ

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Bài 2 Trao đổi nhiệt bằng đối lưu - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Bài 2 Trao đổi nhiệt bằng đối lưu - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)
... chế đối lưu tự nhiên nước ống p.4 Để tính trao đổi nhiệt đối lưu Q F Tw đó: thường dùng cơng thức Newton: Q = α F (Tw − T f ) Tf hay q= ΔT 1/ α - α hệ số tỏa nhiệt đối lưu (W/m2.K) (W) (W/m2) ... chung TĐN Đối lưu ĐN: q trình trao đổi nhiệt xảy bề mặt vật rắn tiếp xúc với mơi trường chất lỏng (khí) có nhiệt độ khác có chuyển động chất lỏng Ví dụ: p .2 Một số ví dụ trao đổi nhiệt đối lưu p.3 ... 1 ,28 A.3 10 15 20 30 40 50 1,18 1,13 1,05 1, 02 TỎA NHIỆT Ở TRẠNG THÁI QUÁ ĐỘ Re = 22 00 ~ 10000 Nu f = K o Pr , 43 f ⎛ Prf ⎞ ⎜ ⎜ Pr ⎟ ⎟ ⎝ w⎠ , 25 ⋅ εl BẢNG : Trò số Ko = f(Ref) Ref.1 0-3 2, 2 2, 3...
 • 20
 • 228
 • 0

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Chương 5 Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Chương 5 Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)
... Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM Tubes & Shell p.10 8/2009 Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU DÀN ỐNG CÓ CÁNH p.11 8/2009 Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM 8/2009 ... Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM a) CÁC PT CƠ BẢN ĐỂ TÍNH TỐN NHIỆT TBTĐN LOẠI VÁCH NGĂN CÁNH Tính toán TBTĐN thường có hai dạng: - Tính thiết kế: xác đònh F (ở chế độ đònh mức) - Tính kiểm tra: ... m ) (W m K ) Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM 8/2009 5. 2 Tính tốn thiết bị Trao đổi nhiệt loại vách ngăn cánh Giới thiệu TBTĐN loại vách ngăn cánh Các chất tải nhiệt chuyển động cách biệt...
 • 23
 • 403
 • 3

TRUYỀN NHIỆT B6 Trao đổi nhiệt bằng bức xạ

TRUYỀN NHIỆT B6 Trao đổi nhiệt bằng bức xạ
... BỨC XẠ NHIỆT ĐN: q trình trao đổi nhiệt xảy vật có nhiệt độ khác đặt cách xa Năng lượng xạ truyền khơng gian dạng sóng điện từ p.2 8/2009 Người soạn: TS Hà anh Tùng ĐHBK HCM Tính chất lượng xạ ... có nhiệt độ T1, hệ số hấp thu A1 A1*E2 + - Vật phát tổng cộng lượng xạ là: = E2 Vật Ehd = E1 + (1-A1)E2 (W/m2) = E1 E1 + (1-A1)E2 (Ehd gọi khả xạ hiệu dụng vật) - Năng lượng xạ mà vật trao đổi ... số hấp thu vật xám khả BX VĐTĐ” Trong điều kiện cân nhiệt, vật xám p.8 A=ε Người soạn: TS Hà anh Tùng ĐHBK HCM 8/2009 4.3 Trao đổi nhiệt Bức xạ vật rắn đặt mơi trường suốt A/ HAI TẤM PHẲNG ĐẶT...
 • 18
 • 369
 • 0

bài giảng thiết bị trao đổi nhiệt chương 2 đun nóng – làm nguội – ngưng tụ

bài giảng thiết bị trao đổi nhiệt chương 2 đun nóng – làm nguội – ngưng tụ
... 2. 2.3 CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT Thiết bị trao đổi nhiệt: thiết bị dùng để thực trình truyền nhiệt gọi thiết bị trao đổi nhiệt Loại gián tiếp Nhiệt truyền từ chất tải nhiệt tới ... Minh Tân 2. 2.3 CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT LOẠI ỐNG ống xoắn ruột gà QTTB II 01 TS Nguyễn Minh Tân 2. 2.3 CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT LOẠI ỐNG ống tưới - Dùng để làm nguội ngưng tụ, chất ... (áp suất làm việc đến 75 at) QTTB II 01 TS Nguyễn Minh Tân 2. 2.3 CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT Loại vỏ bọc - Truyền nhiệt gián tiếp qua vỏ thiết bị - Sử dụng đun nóng làm lạnh thiết bị phản...
 • 19
 • 1,428
 • 0

Chương 4: Trao đổi nhiệt bằng Bức xạ potx

Chương 4: Trao đổi nhiệt bằng Bức xạ potx
... BỨC XẠ NHIỆT ĐN: q trình trao đổi nhiệt xảy vật có nhiệt độ khác đặt cách xa Năng lượng xạ truyền khơng gian dạng sóng điện từ p.2 8/2009 Người soạn: TS Hà anh Tùng ĐHBK HCM Tính chất lượng xạ ... có nhiệt độ T1, hệ số hấp thu A1 A1*E2 + - Vật phát tổng cộng lượng xạ là: = E2 Vật Ehd = E1 + (1-A1)E2 (W/m2) = E1 E1 + (1-A1)E2 (Ehd gọi khả xạ hiệu dụng vật) - Năng lượng xạ mà vật trao đổi ... số hấp thu vật xám khả BX VĐTĐ” Trong điều kiện cân nhiệt, vật xám p.8 A=ε Người soạn: TS Hà anh Tùng ĐHBK HCM 8/2009 4.3 Trao đổi nhiệt Bức xạ vật rắn đặt mơi trường suốt A/ HAI TẤM PHẲNG ĐẶT...
 • 18
 • 716
 • 1

bài giảng truyền nhiệt

bài giảng truyền nhiệt
... Hà anh Tùng ĐHBK HCM Bài Chương (Phần 1): Những khái niệm bản 1.1 Khái niệm chung Truyền nhiệt 1.2 dạng Truyền nhiệt - Dẫn nhiệt - Đối lưu - Bức xạ 1.3 Bài toán Truyền nhiệt tổng hợp 1.4 Giới ... Bài toán truyền nhiệt : - Xác định nhiệt độ vị trí vật - Xác định Nhiệt lượng Q truyền qua vật p.6 Người soạn: TS Hà anh Tùng ĐHBK HCM 1.2 dạng truyền nhiệt A Dẫn nhiệt - Xảy chênh lệch nhiệt độ ... đổi nhiệt p.5 Người soạn: TS Hà anh Tùng ĐHBK HCM 8/2009 1.1 Khái niệm chung Truyền nhiệt Là dạng truyền lượng có chênh lệch nhiệt độ NHIỆT LƯỢNG Joule: J = N.m Q : đơn vị Watt : W = J/s VD: Bài...
 • 26
 • 233
 • 0

Bài giảng phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân, cân bằng trung hòa

Bài giảng phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân, cân bằng trung hòa
... 7.1 Phản ứng trao đổi ion dung dịch điện ly Phản ứng trao đổi ion phản ứng xảy ion dung dịch điện ly sau phản ứng nguyên tố thay đổi số oxy hóa Điều kiện: • Một sản ... yếu baz yếu: thủy phân anion cation  môi trường dung dịch tùy thuộc độ điện ly axít baz sau thủy phân NH4CN + H2O NH4OH + HCN Chương 07 Người ta trộn dd acid baz theo tỷ lệ trung hòa Đối với ... yếu baz mạnh: thủy phân anion  môi trường dung dịch có tính baz CH3COONa + H2O CH3­COOH + NaOH CH3COO- + H2O CH3­COOH + OHChương 07 Muối axít mạnh baz yếu: thủy phân cation  môi trường dung dịch...
 • 14
 • 179
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 1 docx

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 1 docx
... Nội dung bàI giảng I Phân bố, vai trò nước, muối 1. 1 Nước 1. 2 Muối 1. 3 Bilan nước II Trao đổi NM qua mao mạch (giữa Htư & DGB) (giữ 2 .1 Các yếu tố liên quan đến trao đổi NM 2.2 Trao đổi NM qua ... Trao đổi NM qua màng tế bào (giữa DGB & TB) (giữ 3 .1 Tính thấm chọn lọc màng tế bào 3.2 Trao đổi nước muối qua màng tế bào IV Điều hoà trao đổi nước muối V Rối loạn trao đổi nước muối 5 .1 nước ... tương- 92%, mỡ: 2 5- 30% - lứa tuổi, giới, thể tạng: Tuổi: tuổi -> H2O/ thể (bảng 1) Giới: đàn ông> đàn bà Thể tạng: người béo < người gầy + Nước Bảng 1: Sự phân bố nước theo tuổi Tuổi Nước...
 • 5
 • 125
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 2 pptx

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 2 pptx
... chất: VD Fe++/ nă Hem -> v/c O2 cho tổ chức chức Muối * Nhu cầu: ~ chục g /24 h : Na +-6 , Cl +-4 , K +-4 , Ca +-0 ,8, P-1,5, Mg2 +-0 ,3, Fe2 +-0 ,02g /24 h Sinh lý đặc biệt: Phụ nữ có thai - nhu cầu >> so bt Trẻ ... phospho=> phát triển thể Bilan nước: cân nước nhập xuất; : bilan = Nước nhập Nước xuất Uống-1 ,2 l Ntiểu-1,4l ăn-1l Mồ hôi-1l Nội sinh- 0,3l Phân-0,1l =2, 5 lit =2, 5 lit Bệnh lý: - N nhập > N xuất: Bilan ... Muối * Vai trò: - Tham gia cấu tạo tế baò mô (F++/ Hem, Ca,P/ xương, răng, ră I2 / T3, T 4- Hor TG, Na+, K+ -> h.h Na+,K+-ATPase ) - Tg hoạt động xúc tác E (Cl- h.hoá, Cu +2 - ư/c amylase) -...
 • 5
 • 114
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 3 pps

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 3 pps
... (25 + 5)= -> N vào tự MMTG: PL = 1 5- (25 + 5) = - 15 mmHg -> N từ DGB (vào) -> MTM 15Bình thường: Nước từ MĐM DGB = Nước vào MTM + MTM: Nếu Nước /DGB => phù (Rối loạn) Phù suy gan, suy thận ... PL= -1 5mmHg 30 25 Pm 25 Pk 15 25 Pk H2O Ptc Pm H2O Pk Ptc Ptc DGB + MĐM: PL = 45 (25 + 5) = + 15 mmHg -> H2O từ lòng mạch MĐ dịch GB + MMTG: PL = 30 (25 + 5)= -> N vào tự MMTG: PL = 1 5- (25 ... PL/MĐM () & MTM () ứ nước, muối/ Ng bào Phù Thể tích HTg Phù tiết Aldosterol Phù suy tim Suy tim Cung lượng tim H.A TM Thể tích HTg tiết Aldosterol PL/ MTM ứ nước, muối/ Ng bào Phù H.A...
 • 5
 • 89
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 5 pptx

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 5 pptx
... Na+,K +- ATPase Na+,K +- Kết Thuỷ phân ATP 12000 Kalo V/c được: - Na+ từ TB Trạng thaí (Na+/ ngoại bào cao, - K+ từ vào TB * Rối loạn TĐ MN - SĐH : + ứ Nước & ứ Muối: - Nước đơn TB - Nước ... M: - Mất N toàn phần & M - Mất Nước + Muối/ ngoại bào + Rối loạn hỗn hợp: + ứ nước TB + nưước/ TB nưư + Mất nướcngoại TB, ứ nước/ TB K+ nội bào cao) 1 Tình trạng ứ nước đơn Tì Tình trạng ứ nước ... (đuối nước) , tiêm truyền nhân: nhiều (d.d đẳng trương) + Gặp: BN N,M bù có N (d.d đẳng trương) Gặp: -> thiếu chất điện giải + Hậu quả: phù TB, thể tích N ngoại bào , V máu -> chậm tuần hoàn ,-> chức...
 • 5
 • 85
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 6 pot

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 6 pot
... N/ TB gặp phù não - Phát hiện: đo khu vực N riêng biệt - Điều trị: thường tiêm truyền d.d ưu trương để bồi phụ M điều hoà trao đổi nm Sự định Ptt -> ổn định thể tích (N) cân Na+ < Cơ chế ... tuyến yên (ADH )- Vai trò: tái hấp thu N/ ÔL xa & ống góp - Thiếu ADH: -> đái nhạt Các yếu tố điều hoà ADH: - ĐH thẩm thấu: Ptt máu dịch ng.bào->T.T nhận cảm ng.bàoth.thấu hạ não-> kích thích ... thải N qua da & NT lọc/ CT, & THT/ ÔT - Catecholamin (Hor Tuỷ TT): -> HA đm -> lọc / CT & niệu - Các steroid: Trước hết cortisol, gây gĩư Na+ (cần cđ ăn muối cho BN điều trị corticoid kéo dài),...
 • 5
 • 114
 • 0

Bài giảng kỹ năng trao đổi, tiếp xúc khách hàng, đánh giá điều kiện khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án hành chính ths LS trương công khoa

Bài giảng kỹ năng trao đổi, tiếp xúc khách hàng, đánh giá điều kiện khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án hành chính  ths LS trương công khoa
... KHÁI NIỆM KỸ NĂNG TIẾP XÚC KHÁCH HÀNG KN ĐÁNH GIÁ ĐK KHỞI KIỆN VAHC KN CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHỞI KIỆN MỤC TIÊU BÀI HỌC Hình thành kỹ LS trao đổi, tiếp xúc với khách hàng để tìm hiểu nội dung vụ việc, ... việc, yêu cầu khách hàng-người có yêu cầu khởi kiện vụ án HC Hệ thống hóa kiến thức PL khởi kiện vụ án HC kỹ xem xét, đánh giá đ/k khởi kiện chuẩn bị HS khởi kiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình ... Đây hành vi tố tụng làm phát sinh vụ án hành đơn khởi kiện thụ lý Nếu việc khởi kiện quy định PL thẩm quyền TA có nghĩa vụ thụ lý giải KỸ NĂNG TRAO ĐỔI TiẾP XÚC VỚI KHÁCH HÀNG 1 .Trao đổi tiếp xúc...
 • 90
 • 120
 • 0

Bài giảng Khái quát trao đổi chất và năng lượng sinh học

Bài giảng Khái quát trao đổi chất và năng lượng sinh học
... • Trao đổi chất: Qúa trình đồng hóa dị hóa • Khái niệm lượng sinh học: hợp chất cao thường gặp • Phosphoryl hóa oxi hóa Khái quát trao đổi chất (1) Sự trao đổi chất (TĐC) chuỗi phản ứng hóa học ... phức hệ enzyme (multienzyme complexes)? Khái quát trao đổi chất (2) • Trao đổi chất xảy tế bào • Đồng hóa và dị hóa: mâu thuẫn hỗ trợ thống sự chuyển hóa chất • Các p/ư dị hóa: phá vỡ phân ... oxi hóa thành hợp chất có 2-3 carbon Gđ3: (oxi hóa) bị oxi hóa chu trình acid citric và phosphoryl hóa để cung NL ATP Các quan tham gia vào trình trao đổi chất thể Các hợp chất cao thường gặp...
 • 134
 • 594
 • 0

bài tập truyền nhiệt tổng hợp và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

bài tập truyền nhiệt tổng hợp và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt
... dụng PT TRUYỀN NHIỆT để tính F ỐNG MỎNG nên tính HSTN k theo CT vách phẳng (Nhiệt trở dẫn nhiệt cho vách phẳng) Cần tính α2 phía nước chảy ống để xác đònh HSTN k Tìm nhiệt độ vào để tính Δttb ... Diện tích truyền nhiệt F = 15 m2; k = 85 W/(m2K) a) Hãy tính Q; nhiệt độ khói nước b) Nếu động vận hành non tải với G1* = 0,5G1, điều kiện ban đầu khác không thay đổi nhiệt lượng trao đổi nhiệt độ ... khí bên có t2 = 25 oC; α2 = 11 W/(m2K) - Hãy tính tổn thất nhiệt m ống qL - Xác đònh nhiệt độ bề mặt lớp cách nhiệt Giải: kL = Hệ số truyền nhiệt, tính theo 1m chiều dài ống 1 kL = =1,412 W /...
 • 12
 • 4,733
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: mục tiêu – lý thuyết và bình luận về các ví dụ thực tế tại việt namnghiên cứu hợp đồng kỳ hạn foward contractNghiên cứu thống kê về chất lượng dịch vụ gửi xe trường đại học ngoại thương cơ sở iNhiên liệu diesel từ dầu thực vậtPhân tích tác động của vốn FDI đến tăng trưởng kinh tế của việt nam giai đoạn 1986 – 2010phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần dệt lưới sài gònDesign, simulation, fabrication and performance analysis of a piezoresistive micro accelerometerquản lý nhà nước về kinh tếquản lý rủi ro trong tổ chức tài chínhquỹ đầu tư và công ty quản lý quỹSử dụng hợp đồng phái sinh để phòng vệ rủi ro tỷ giá hối đoáisử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn để phòng ngừa rủi ro biến động giá chèthiết kế mạng máy tính cho trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minhthiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết càng điều tốcThiết kế và gia công nắp sau máy phay 6p82thực tiễn và biện pháp thúc đẩy hoạt động marketing mix tại tổng công ty cà phê việt namthực tiễn và biện pháp thúc đẩy marketing mix tại công ty kính viglacera đáp cầuThực trạng công ty bảo hiểm tại việt namtrình bày các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính doanh nghiệp và chính sách kế toán liên quan minh họa cụ thể dựa trên báo cáo tài chính đã công bốTRÌNH bày IAS 01 và VAS 10