BÀI GIẢNG TRUYỀN NHIỆT TRAO đổi BẰNG đối lưu

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Bài 2 Trao đổi nhiệt bằng đối lưu - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Bài 2 Trao đổi nhiệt bằng đối lưu - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)
... chế đối lưu tự nhiên nước ống p.4 Để tính trao đổi nhiệt đối lưu Q F Tw đó: thường dùng cơng thức Newton: Q = α F (Tw − T f ) Tf hay q= ΔT 1/ α - α hệ số tỏa nhiệt đối lưu (W/m2.K) (W) (W/m2) ... chung TĐN Đối lưu ĐN: q trình trao đổi nhiệt xảy bề mặt vật rắn tiếp xúc với mơi trường chất lỏng (khí) có nhiệt độ khác có chuyển động chất lỏng Ví dụ: p .2 Một số ví dụ trao đổi nhiệt đối lưu p.3 ... 1 ,28 A.3 10 15 20 30 40 50 1,18 1,13 1,05 1, 02 TỎA NHIỆT Ở TRẠNG THÁI QUÁ ĐỘ Re = 22 00 ~ 10000 Nu f = K o Pr , 43 f ⎛ Prf ⎞ ⎜ ⎜ Pr ⎟ ⎟ ⎝ w⎠ , 25 ⋅ εl BẢNG : Trò số Ko = f(Ref) Ref.1 0-3 2, 2 2, 3...
 • 20
 • 220
 • 0

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Chương 5 Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Chương 5 Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)
... Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM Tubes & Shell p.10 8/2009 Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU DÀN ỐNG CÓ CÁNH p.11 8/2009 Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM 8/2009 ... Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM a) CÁC PT CƠ BẢN ĐỂ TÍNH TỐN NHIỆT TBTĐN LOẠI VÁCH NGĂN CÁNH Tính toán TBTĐN thường có hai dạng: - Tính thiết kế: xác đònh F (ở chế độ đònh mức) - Tính kiểm tra: ... m ) (W m K ) Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM 8/2009 5. 2 Tính tốn thiết bị Trao đổi nhiệt loại vách ngăn cánh Giới thiệu TBTĐN loại vách ngăn cánh Các chất tải nhiệt chuyển động cách biệt...
 • 23
 • 380
 • 3

bài giảng thiết bị trao đổi nhiệt chương 2 đun nóng – làm nguội – ngưng tụ

bài giảng thiết bị trao đổi nhiệt chương 2 đun nóng – làm nguội – ngưng tụ
... 2. 2.3 CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT Thiết bị trao đổi nhiệt: thiết bị dùng để thực trình truyền nhiệt gọi thiết bị trao đổi nhiệt Loại gián tiếp Nhiệt truyền từ chất tải nhiệt tới ... Minh Tân 2. 2.3 CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT LOẠI ỐNG ống xoắn ruột gà QTTB II 01 TS Nguyễn Minh Tân 2. 2.3 CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT LOẠI ỐNG ống tưới - Dùng để làm nguội ngưng tụ, chất ... (áp suất làm việc đến 75 at) QTTB II 01 TS Nguyễn Minh Tân 2. 2.3 CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT Loại vỏ bọc - Truyền nhiệt gián tiếp qua vỏ thiết bị - Sử dụng đun nóng làm lạnh thiết bị phản...
 • 19
 • 1,361
 • 0

Bài giảng phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân, cân bằng trung hòa

Bài giảng phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân, cân bằng trung hòa
... 7.1 Phản ứng trao đổi ion dung dịch điện ly Phản ứng trao đổi ion phản ứng xảy ion dung dịch điện ly sau phản ứng nguyên tố thay đổi số oxy hóa Điều kiện: • Một sản ... yếu baz yếu: thủy phân anion cation  môi trường dung dịch tùy thuộc độ điện ly axít baz sau thủy phân NH4CN + H2O NH4OH + HCN Chương 07 Người ta trộn dd acid baz theo tỷ lệ trung hòa Đối với ... yếu baz mạnh: thủy phân anion  môi trường dung dịch có tính baz CH3COONa + H2O CH3­COOH + NaOH CH3COO- + H2O CH3­COOH + OHChương 07 Muối axít mạnh baz yếu: thủy phân cation  môi trường dung dịch...
 • 14
 • 170
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 1 docx

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 1 docx
... Nội dung bàI giảng I Phân bố, vai trò nước, muối 1. 1 Nước 1. 2 Muối 1. 3 Bilan nước II Trao đổi NM qua mao mạch (giữa Htư & DGB) (giữ 2 .1 Các yếu tố liên quan đến trao đổi NM 2.2 Trao đổi NM qua ... Trao đổi NM qua màng tế bào (giữa DGB & TB) (giữ 3 .1 Tính thấm chọn lọc màng tế bào 3.2 Trao đổi nước muối qua màng tế bào IV Điều hoà trao đổi nước muối V Rối loạn trao đổi nước muối 5 .1 nước ... tương- 92%, mỡ: 2 5- 30% - lứa tuổi, giới, thể tạng: Tuổi: tuổi -> H2O/ thể (bảng 1) Giới: đàn ông> đàn bà Thể tạng: người béo < người gầy + Nước Bảng 1: Sự phân bố nước theo tuổi Tuổi Nước...
 • 5
 • 120
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 2 pptx

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 2 pptx
... chất: VD Fe++/ nă Hem -> v/c O2 cho tổ chức chức Muối * Nhu cầu: ~ chục g /24 h : Na +-6 , Cl +-4 , K +-4 , Ca +-0 ,8, P-1,5, Mg2 +-0 ,3, Fe2 +-0 ,02g /24 h Sinh lý đặc biệt: Phụ nữ có thai - nhu cầu >> so bt Trẻ ... phospho=> phát triển thể Bilan nước: cân nước nhập xuất; : bilan = Nước nhập Nước xuất Uống-1 ,2 l Ntiểu-1,4l ăn-1l Mồ hôi-1l Nội sinh- 0,3l Phân-0,1l =2, 5 lit =2, 5 lit Bệnh lý: - N nhập > N xuất: Bilan ... Muối * Vai trò: - Tham gia cấu tạo tế baò mô (F++/ Hem, Ca,P/ xương, răng, ră I2 / T3, T 4- Hor TG, Na+, K+ -> h.h Na+,K+-ATPase ) - Tg hoạt động xúc tác E (Cl- h.hoá, Cu +2 - ư/c amylase) -...
 • 5
 • 109
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 3 pps

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 3 pps
... (25 + 5)= -> N vào tự MMTG: PL = 1 5- (25 + 5) = - 15 mmHg -> N từ DGB (vào) -> MTM 15Bình thường: Nước từ MĐM DGB = Nước vào MTM + MTM: Nếu Nước /DGB => phù (Rối loạn) Phù suy gan, suy thận ... PL= -1 5mmHg 30 25 Pm 25 Pk 15 25 Pk H2O Ptc Pm H2O Pk Ptc Ptc DGB + MĐM: PL = 45 (25 + 5) = + 15 mmHg -> H2O từ lòng mạch MĐ dịch GB + MMTG: PL = 30 (25 + 5)= -> N vào tự MMTG: PL = 1 5- (25 ... PL/MĐM () & MTM () ứ nước, muối/ Ng bào Phù Thể tích HTg Phù tiết Aldosterol Phù suy tim Suy tim Cung lượng tim H.A TM Thể tích HTg tiết Aldosterol PL/ MTM ứ nước, muối/ Ng bào Phù H.A...
 • 5
 • 82
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 5 pptx

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 5 pptx
... Na+,K +- ATPase Na+,K +- Kết Thuỷ phân ATP 12000 Kalo V/c được: - Na+ từ TB Trạng thaí (Na+/ ngoại bào cao, - K+ từ vào TB * Rối loạn TĐ MN - SĐH : + ứ Nước & ứ Muối: - Nước đơn TB - Nước ... M: - Mất N toàn phần & M - Mất Nước + Muối/ ngoại bào + Rối loạn hỗn hợp: + ứ nước TB + nưước/ TB nưư + Mất nướcngoại TB, ứ nước/ TB K+ nội bào cao) 1 Tình trạng ứ nước đơn Tì Tình trạng ứ nước ... (đuối nước) , tiêm truyền nhân: nhiều (d.d đẳng trương) + Gặp: BN N,M bù có N (d.d đẳng trương) Gặp: -> thiếu chất điện giải + Hậu quả: phù TB, thể tích N ngoại bào , V máu -> chậm tuần hoàn ,-> chức...
 • 5
 • 79
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 6 pot

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 6 pot
... N/ TB gặp phù não - Phát hiện: đo khu vực N riêng biệt - Điều trị: thường tiêm truyền d.d ưu trương để bồi phụ M điều hoà trao đổi nm Sự định Ptt -> ổn định thể tích (N) cân Na+ < Cơ chế ... tuyến yên (ADH )- Vai trò: tái hấp thu N/ ÔL xa & ống góp - Thiếu ADH: -> đái nhạt Các yếu tố điều hoà ADH: - ĐH thẩm thấu: Ptt máu dịch ng.bào->T.T nhận cảm ng.bàoth.thấu hạ não-> kích thích ... thải N qua da & NT lọc/ CT, & THT/ ÔT - Catecholamin (Hor Tuỷ TT): -> HA đm -> lọc / CT & niệu - Các steroid: Trước hết cortisol, gây gĩư Na+ (cần cđ ăn muối cho BN điều trị corticoid kéo dài),...
 • 5
 • 109
 • 0

Bài giảng kỹ năng trao đổi, tiếp xúc khách hàng, đánh giá điều kiện khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án hành chính ths LS trương công khoa

Bài giảng kỹ năng trao đổi, tiếp xúc khách hàng, đánh giá điều kiện khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án hành chính  ths LS trương công khoa
... KHÁI NIỆM KỸ NĂNG TIẾP XÚC KHÁCH HÀNG KN ĐÁNH GIÁ ĐK KHỞI KIỆN VAHC KN CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHỞI KIỆN MỤC TIÊU BÀI HỌC Hình thành kỹ LS trao đổi, tiếp xúc với khách hàng để tìm hiểu nội dung vụ việc, ... việc, yêu cầu khách hàng-người có yêu cầu khởi kiện vụ án HC Hệ thống hóa kiến thức PL khởi kiện vụ án HC kỹ xem xét, đánh giá đ/k khởi kiện chuẩn bị HS khởi kiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình ... Đây hành vi tố tụng làm phát sinh vụ án hành đơn khởi kiện thụ lý Nếu việc khởi kiện quy định PL thẩm quyền TA có nghĩa vụ thụ lý giải KỸ NĂNG TRAO ĐỔI TiẾP XÚC VỚI KHÁCH HÀNG 1 .Trao đổi tiếp xúc...
 • 90
 • 111
 • 0

Bài giảng Khái quát trao đổi chất và năng lượng sinh học

Bài giảng Khái quát trao đổi chất và năng lượng sinh học
... • Trao đổi chất: Qúa trình đồng hóa dị hóa • Khái niệm lượng sinh học: hợp chất cao thường gặp • Phosphoryl hóa oxi hóa Khái quát trao đổi chất (1) Sự trao đổi chất (TĐC) chuỗi phản ứng hóa học ... phức hệ enzyme (multienzyme complexes)? Khái quát trao đổi chất (2) • Trao đổi chất xảy tế bào • Đồng hóa và dị hóa: mâu thuẫn hỗ trợ thống sự chuyển hóa chất • Các p/ư dị hóa: phá vỡ phân ... oxi hóa thành hợp chất có 2-3 carbon Gđ3: (oxi hóa) bị oxi hóa chu trình acid citric và phosphoryl hóa để cung NL ATP Các quan tham gia vào trình trao đổi chất thể Các hợp chất cao thường gặp...
 • 134
 • 581
 • 0

bài giảng truyền nhiệt

bài giảng truyền nhiệt
... Hà anh Tùng ĐHBK HCM Bài Chương (Phần 1): Những khái niệm bản 1.1 Khái niệm chung Truyền nhiệt 1.2 dạng Truyền nhiệt - Dẫn nhiệt - Đối lưu - Bức xạ 1.3 Bài toán Truyền nhiệt tổng hợp 1.4 Giới ... Bài toán truyền nhiệt : - Xác định nhiệt độ vị trí vật - Xác định Nhiệt lượng Q truyền qua vật p.6 Người soạn: TS Hà anh Tùng ĐHBK HCM 1.2 dạng truyền nhiệt A Dẫn nhiệt - Xảy chênh lệch nhiệt độ ... đổi nhiệt p.5 Người soạn: TS Hà anh Tùng ĐHBK HCM 8/2009 1.1 Khái niệm chung Truyền nhiệt Là dạng truyền lượng có chênh lệch nhiệt độ NHIỆT LƯỢNG Joule: J = N.m Q : đơn vị Watt : W = J/s VD: Bài...
 • 26
 • 222
 • 0

bài tập truyền nhiệt tổng hợp và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

bài tập truyền nhiệt tổng hợp và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt
... dụng PT TRUYỀN NHIỆT để tính F ỐNG MỎNG nên tính HSTN k theo CT vách phẳng (Nhiệt trở dẫn nhiệt cho vách phẳng) Cần tính α2 phía nước chảy ống để xác đònh HSTN k Tìm nhiệt độ vào để tính Δttb ... Diện tích truyền nhiệt F = 15 m2; k = 85 W/(m2K) a) Hãy tính Q; nhiệt độ khói nước b) Nếu động vận hành non tải với G1* = 0,5G1, điều kiện ban đầu khác không thay đổi nhiệt lượng trao đổi nhiệt độ ... khí bên có t2 = 25 oC; α2 = 11 W/(m2K) - Hãy tính tổn thất nhiệt m ống qL - Xác đònh nhiệt độ bề mặt lớp cách nhiệt Giải: kL = Hệ số truyền nhiệt, tính theo 1m chiều dài ống 1 kL = =1,412 W /...
 • 12
 • 4,579
 • 11

Bài giảng Nguyễn Du và đôi điều về tác phẩm truyện kiều

Bài giảng Nguyễn Du và đôi điều về tác phẩm truyện kiều
... đạo ông thể Truyện Kiều ký thác đời ông vào hình tượng Kiều, nhân vật sắc tài mà bạc mệnh Góp cách nhìn Nguyễn Du 'Truyện Kiều' Nguyễn Sĩ Đại Trong hội thảo khoa học Nguyễn Du tháng 12/2005 ... Trường Lưu nhị nữ, Truyện Kiều Truyện Kiều tác phẩm kiệt xuất Tố Như, Nguyễn Du bày tỏ lòng nhân với số phận không may đời, lên án lực bạo tàn, thể mơ ước tự công lý nhân dân Truyện Kiều đỉnh cao ... phá nhà quan Tham tụng Nguyễn Khản anh Nguyễn Du nhà quan Quyền phủ Dương Phương, giết quan Thủ hiệu Nguyễn Triêm trước phủ chúa Bấy Nguyễn Khản Nguyễn Điều hai anh Nguyễn Du chạy lên Tây Sơn để...
 • 18
 • 760
 • 3

Giáo trình phân tích bài toán truyền nhiệt qua cánh phẳng có tiết diện không đổi p1 ppsx

Giáo trình phân tích bài toán truyền nhiệt qua cánh phẳng có tiết diện không đổi p1 ppsx
... chènh täúc âäü quay ca Túc bin Ngun l hoảt âäüng : Chuøn âäüng quay ca trủc mạy håi nỉåïc âỉåüc chuøn mäüt cạch t lãû thnh chuøn âäüng ca quay ly tám Hai qu trng chuøn âäüng quay quanh trủc âỉïng ... våïi täúc âäü quay y ca mạy håi nỉåïc, cạnh tay ân l1, l2 lm chuøn dëch trủc van âiãưu chènh theo hỉåïng chäúng lải chiãưu thay âäøi täúc âäü quay ca mạy håi nỉåïc Nhỉ váûy täúc âäü quay ca mạy ... 9.6.3 TÝnh l−ỵng nhiƯt qua gèc c¸nh α1 + th (ml) , (w) Q = −λfθ' (0) = mλfθ mλ α1 1+ th (ml) mλ Khi coi α1 = th× Q = mλfθ0th(ml) Víi dµi v« h¹n th× Q = mλfθ0 L−ỵng nhiƯt trun qua c¸c lo¹i c¸nh kh¸c...
 • 5
 • 656
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: chuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch ytccThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)Kế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Kế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMẫu 03 – Đăng ký thi đua theo chuyên đềHướng dẫn số 515 HD-HCQG V v triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016-2021 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHướng dẫn số 515 HD-HCQG V v triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016-2021 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMẫu 08 -Biên bản HN lãnh đạo mở rộngMau so 2 LylichvienchucMẫu số 7 Bảng kê kết quả NCKHBài 16. ADN và bản chất của genMÔI TRƯỜNG HỌC ĐẠI CƯƠNG