BÀI GIẢNG KHOAN dầu KHÍ

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 10 pdf

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 10 pdf
... 21 ,6 26 ,80 124 2 1667 425 24 ,9 10, 60 1667 20 92 425 28 ,0 11,90 20 92 24 52 360 31,3 11 ,26 10 24 52 321 0 758 34,4 26 ,13 11 321 0 3650 440 37,5 16,50 12 3650 3800 150 40,6 6,09 109 ,18 Tính cột ống theo ... dưới) n71 = Q7 < 1,3; 121 6 - 26 8 - 106 (phía trên) n81 = Q8 85 = < 1,3; 121 6 - 26 8 - 106 121 6 - 26 8 - 106 (Phía dưới) n81 = Q8 100 = 121 6 - 26 8 - 106 - 119 121 6 - 26 8 - 106 - 119 = 1,38 > 1,3 ... x 190 = 124 2 m; 115 x 133 HD7 = 10 x 25 5 = 1667 m; 115 x 133 HD8 = 10 x 320 = 20 92m; 115 x 133 HD9 = 10 x 375 = 24 52m; 115 x 133 HD10 = 10 x 430 = 28 11 115 x 133 Nhưng đến chiều sâu 25 33m bên...
 • 12
 • 212
 • 1

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 9 ppt

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 9 ppt
... thả định hướng cột cần khoan có lắp cần cong pêrê khốt cong, sau tiến hành khoan 26 2 Chương X Khoan lấy mẫu mở vỉa sản phẩm 10.1 Khoan lấy mẫu Trong thờigian khoan, giếng khoan tìm kiếm thăm dò, ... làm kẹt trục tuốc bin vỏ nó, người ta cứu choòng khoan trường hợp khoan rôtơ, tức cách quay cột cần khoan, lúc quay cần khoan quay tua bin 26 1 g) Khoan lệch sang bên Trong trường hợp cứu chữa dụng ... tăng giá thành khoan, xử lý mùn khoan khó khăn vv Sử dụng dung dịch nhũ tương ngược (nhũ tương ổn định nước dầu với hàm lượng khoảng 50% nước) để mở vỉa sản phẩm tốt pha lọc dầu 10 .2. 2 Thử viả sản...
 • 15
 • 196
 • 3

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 8 doc

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 8 doc
... xuất dầu khí nước Trong vỉa khoan qua, có khí nước dầu Qua kẽ nứt, lỗ hổng, khí xâm nhập vào lỗ khoan Nếu áp lực lớn áp lực dung dịch khí đẩydung dịch khỏi lỗ khoan, gây phun khí nhiều khí phun dầu ... cao (dầu , axit, nước ) dâng lên chung quanh cần khoan (m) dt - đường kính cần khoan (m) h - độ cao dầu (axit, nước ) cần khoan (m) dn đường kính cần khoan Thực tế cho thấy ngâm dầu lỗ khoan ... ngâm dầu, người ta dự trữ lượng dầu (axit, nước ) cần khoan, để sau - bơm ép thêm cho (dầu, axit, nước cần khoan) phần bị kẹt Để biện pháp ngâm dầu có kết cần phải xác định độ sâu kẹt cần khoan...
 • 15
 • 211
 • 3

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 7 pps

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 7 pps
... trung bình lỗ khoan Rlt - bán kính trung bình lý thuyết lỗ khoan K = - Giếng khoan không sụp lở K > - Giếng khoan sụp lở K...
 • 15
 • 195
 • 3

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 6 docx

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 6 docx
... khoan 7.4 .6. 1 Thả định hướng dụng cụ khoan lệch độ cong giếng khoan nhỏ 50 Khi độ cong lỗ khoan chưa đến 50 phải thả định hướng cách theo dõi liên tục từ mặt đất vị trí phận làm lệch lỗ 22 0 khoan ... chúng nằm lỗ khoan Khi nối thêm cần trình khoan, việc đánh dấu chữ thập lên cần khoan đưa vào việc định hướng khoan lệch tiến hành 7.4 .6 .2 Định hướng cho phận làm lệch đáy lỗ khoan lỗ khoan có độ ... Hướng phương vị lỗ khoan Hướng dao 27 0 (1) (2) 00 Hướng đặt dao để khoan B (3) T 27 00 900 y N 180 Hình Hình 22 7 Đ 900 - y trường hợp cần giảm phương vị Góc quay cột cần khoan trường hợp tính...
 • 15
 • 154
 • 1

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 5 doc

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 5 doc
... đồng hồ trình khoan Độ chia đồng hồ phải đổi 24 23 22 21 20 19 18 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 17 16 15 14 13 12 11 20 1 10 Chương VII Điều chỉnh hướng lỗ khoan Trong trình khoan, lỗ khoan có hướng ... - (R0 -A) H2 - A(2R0 - A) (H2 + R20) - A (2R0 - A) ; H = H0 - HB - H3 Chiều dài l1 = HB l2 = 0,017 45 R1 20 9 H cos l3 = l4 = 0,017 45 R2 l5 = H3 l1 L = l1 +9 l2 + l3 + l4 + l5 O1 l2 Hình chiếu ... tự mở lỗ khoan chế độ khoan tương tự 7 .2 Khoan lỗ khoan nghiêng định hướng 7 .2. 1 Mục đích khoan định hướng Qua khoan định hướng hiểu Khoan xiên lỗ khoan theo hướng mong muốn đáy lỗ khoan cách...
 • 15
 • 214
 • 1

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 4 pptx

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 4 pptx
... khoan bôn tốc độ -2 a1 2, 5 10 a2 1,3 10 -2 0, 12 10-3 0, 12 10-3 1,17 10-1 0, 12 10-8 * Công suất để quay cột cần khoan không tải: Nkt= C D2.n1,7.l C Là hệ số phụ thuộc vào độ cong giếng khoan ... cần khoan (m) Trọng lượng riêng dung dịch n Vận tốc quay bàn Roto l Chiều dài cần khoan, m N0 góc hệ số C 30 18,8 10-5 350 22 , 628 ,8 10-5 69 30,8 34, 3 10-5 1016 35 , 24 0,3 10-5 1 725 41 , 546 ,6 ... đến giá trị định tăng 6.3 .2. 2 Công suất thuỷ lực choòng Nt= Q Pc v 12 Pc : tổn thất áp lực choòng khoan Pc= 2g với hệ số lưu lượng vòi ( = 0, 42 0 ,48 ) Nt= Q vj2 2g Kết luận : nhận thấy vchtăng...
 • 15
 • 137
 • 1

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 3 pdf

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 3 pdf
... (Ap +A) Q3 B Q3 (5) Chúng ta vẽ đồ thị biến thiên Nb, Q, Pb, Pt, P0, n, N theo chiều sâu Nb1 Nb2 Nb3 Q1 Pb3 Q3 Q2 n1 Pb2 Nt1 Pb1 Pt1 Nt2 n3 Pt2 Nt3 Pt3 L1 L2 Hìình 21 H nh 21 171 L3 L Giữa hai ... hợp gọi chế độ khoan đặc biệt 6.1 Các yếu tố để chọn phương pháp khoan thiết bị dẫn động Trong khoan dầu khí thông thường sử dụng ba phương pháp khoan Khoan rôtơ, khoan tuốc bin, khoan động điện ... chế độ khoan hợp lý (hoặc chế độ khoan tối ưu) Trong thực tế thường phải khoan lấy mâũ, khoan điều kiện địa chất phức tạp (sập lỗ, nước vv )hoặc khoan mở lỗ khoan lệch sang lỗ Chế độ khoan dùng...
 • 15
 • 225
 • 1

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 2 pdf

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 2 pdf
... tầng k 1và k2 khác Và hai tuốc bin cần phải bảo đảm momen quay M01 = M 02 M01 k1Q21 M 02 = k2Q 22 Q1 n01 n 02 = Q2 = Q1 Q2 = k1 k2 k1 k2 N01 k1Q31 N 02 = k2Q 32 = k1 k2 Pt1 k1Q21 Pt2 = k2Q 22 = Chúng ... n01 k2 n 02 = k1 M01 k1Q21 k1 M 02 =k2Q 22 = k2 159 Pt1 k1Q21 k1 Pt2 = k2Q 22 = k2 Trong điều kiện tuốc bin nối kn= 2kđ : N0n= Nođ ,Qn =0,795 Qđ , non = 0,795 nođ M0n=1 ,26 M0đ , Ptn= 1 ,26 Ptđ Kết ... AN , AP giống Chúng ta có biểu thức sau đây: n01 Q1 n 02 = Q2 M01 k1 Q1 M 02 = k2 2. (Q2) N01 k1 Q1 N 02 = k2 2. (Q2) Pt1 k1 Q1 Pt2 = k2 2. (Q2) Tầm quan trọng biểu thức trường hợp biết thông số hoạt...
 • 15
 • 204
 • 0

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 1 pps

Bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 1 pps
... u c1 1 c2 c2 c2 c) < b) = a) > c1 c1 Hình 10 Thay đổi hiệu suất Tuốc Bin, áp suất loại Tuốc Bin sau: P =1 >1 >1 ...
 • 15
 • 183
 • 0

Bài giảng khoan dầu khí tập 1 part 10 ppsx

Bài giảng khoan dầu khí tập 1 part 10 ppsx
... trám đầu trám( t= 15 phút) t4= Vdx4+Vdc4 q4 60 10 00 ( phút) Vdx3+Vde3 t3= q 60 10 00 (phút) Vde2 t2= q 60 10 00 (phút) V1dc t1= q 60 10 00 (phút) 7, Xác định nhiệt độ đay giếng khoan Để chọn xi măng ... l4=l0+a1(P4- Po) h3= a1(P3- P4) h2= a1(P2 -P3) -13 4- h1= a1(Pmax-P2) Vậy lượng dung dịch ép bơm tốc độ khác tính là: v4đc = At h4 = At l0+ a1(P4-Po) V3dc= At.h3 =At.a1 (P3- P4) V2de= At.h2= At.a1(P2-P3) ... Sau khoan phá cốc xi măng người ta thử độ kín ống khai thác Bơm ép phương pháp thử độ kín chủ yếu Trong thời gian thử phải trì áp suất sau: Đối với cỡ ống từ 11 4, 12 7, 14 0, 14 6, 15 9, 16 8 đến 19 4...
 • 12
 • 184
 • 1

Bài giảng khoan dầu khí tập 1 part 9 doc

Bài giảng khoan dầu khí tập 1 part 9 doc
... 0, 516 8,6 305 0,775 11 ,25 232 ii 76,2 0,576 9, 6 270 0,762 12 ,7 205 0 ,96 6 16 ,10 16 3 iii 11 2,5 0,852 14 ,2 18 2 1, 122 18 ,7 13 8 1, 428 23,80 11 0 iV 15 6 1, 182 19 ,7 13 1 1, 560 26,0 10 0 1, 98 0 33,00 79 4.2 .1. 2 ... 4 ,1 225 0,306 5 ,1 182 iii 54 0,475 7 ,9 11 7 0, 590 9, 9 95 iV 97 0,855 14 ,2 65 1, 060 17 ,6 52 V 12 5 1, 100 18 ,3 50 1, 370 22,8 40 ii 27 0,238 3 ,9 230* 0, 296 4 ,9 18 5* iii 41 0,362 6,0 13 4 0,447 7,5 10 9 ... 11 3 0,627 10 ,4 88 12 5 0,640 10 ,6 87 0, 811 13 ,5 69 ii 27 0 ,13 8 2,3 400* 0 ,17 5 2 ,9 320 iii 41 0, 210 3,5 2 31 0,266 4,4 18 2 iV 73 0,372 6,2 13 0 0,472 7,8 10 3 V 94 0,480 8,0 10 2 0, 610 10 ,1 80 ii 28...
 • 14
 • 227
 • 2

Bài giảng khoan dầu khí tập 1 part 8 pdf

Bài giảng khoan dầu khí tập 1 part 8 pdf
... API có n1 = 1, 75 - Các ống chống theo qui chuẩn Nga GOCT sau: D < 219 mm n1 = 1, 15 độ sâu L 3500m n1 = 1, 30 độ sâu L >3500m D 219 mm n1 = 1, 25 độ sâu L 2000m n1 = 1, 41, 5 độ sâu L >2000m 4 .1. 4.2 ... ốngl1 sau: P1đ Qth- Q1 n1( Q1là trọng lượng đoạn l1) Nếu n1không thoả mản kiểm tra đoạn ống thứ hai l2 P2 Phía trên: Q -đQ n1 th P2đ Phía dưới: Q - Q - Q n1 th Nếu không thoả mản hệ số bền n1 ... P(n)ncf= n bm = 10 H0t + H(n)cf (n - t) Từ rút ra: H n cf 10 .Pnbm - Ho.t.n2 = - (2) n2(n - t) Cả hai trường hợp (1) và (2) chiều dài đoạn tính: l1 = H1cf l2= H2cf - H1cf ln = Hncf- Hn-1cf Sau tính...
 • 14
 • 166
 • 1

Bài giảng khoan dầu khí tập 1 part 7 potx

Bài giảng khoan dầu khí tập 1 part 7 potx
... nặng mm Ckhoan mm 11 8 ;13 5 10 0(4) 95 60 ,73 13 516 1 12 7( 5) 10 8 89 ,10 2 19 0 214 17 0(6 ) 14 615 9 11 412 7 214 243 19 0 (7 ) 15 9 17 8 12 71 4 6 19 72 03 14 016 8 215 (8) 243 235(9) Quan hệ giưã C Cn theo API Bảng N1 choong(mm) ... Ghi 13 9 ,7 ;14 5 12 0,6 ;14 0,8 15 1 12 7, 0 ;12 0,6 ;10 4,8 16 5 ,1 1 27 ;12 0,6 19 0,5 15 8,8 ;15 2,4 215 ,9 17 7, 8 ; 17 1,5 ;15 8,8 ;16 5 ,1 244,5 19 6,8;203,2l ;18 4,2 ;18 6,2 269,9 228,6;209,6;203,2 295,3;302 228,6;203,2 ;16 5 ,1 ... ống chống,mm Khoảng hở múp thành lỗ khoan (không lớn hơn), mm 11 4 ;12 7 10 15 14 0 ;14 6 15 20 16 8 ; 17 8 ;19 4 2025 219 ;245 2530 273 ;299 3035 324;340;3 51 3545 377 ;4 07; 426 4550 Theo APi khe hở ( = 2) thường...
 • 14
 • 186
 • 2

Bài giảng khoan dầu khí tập 1 part 6 ppt

Bài giảng khoan dầu khí tập 1 part 6 ppt
... công giếng khoan Bảng Góc nghiêng giếng khoan Hệ số C 18 ,8 .10 -5 (22 ,6 28,8) .10 -5 69 (30,8 34,3) .10 -5 10 16 (35,2 40,3) .10 -5 18 25 ( 41, 5 46, 6) .10 -5 263 5 (47,5 52,2) .10 -5 D - Đường kính cần khoan, m ... đây: c1 k= [(l1 - lcn) q1 + lcn qcn] ( F d ) 1, 4 + 42 Trong đó: q1, l1 - trọng lượng mét cần chiều dài đoạn cần phía Độ dài l1 phải ước chừng, đoạn l1 chọn mà tính toán có k ...
 • 14
 • 189
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng khoan dầu khí tập 2 part 9 pdfbài giảng công nghệ khoan dầu khíbài giảng khoan thăm dò và khai thác dầu khíbài giảng vi điều khiểnkhoan dầu khígiàn khoan dầu khícông nghệ khoan dầu khínguyên lý khoan dầu khíbài giảng hàn cơ khíbài giảng câu cầu khiếnkỹ thuật khoan dầu khíbài giảng mở đầu về phương trìnhbài giảng cốc dầu mỏbài giảng nhiên liệu khícơ sở khoan dầu khíPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 2. ClothingUnit 4. Learning a foreign languagechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIBAI 10 SINH SAN o SINH VATKE HOACH NGHIEN CUUPPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠOTHIẾT kế và tối ưu hóa CÔNG THỨC gliclazideBài tập 300 câu sửa lỗi sai + phrasal verbs có ĐÁP ÁNTỔNG hợp HYDROXYALKYL β CYCLODEXTRINNGỮ PHÁP CỤM ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG THI TOEIC (GRAMMAR PHRASAL VERBS )