VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn 9) bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo bên cạnh đó cần có ý thức đấu tranh vì một thế giới hòa bình

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (sinh học 8) bảo vệ sức khoẻ trong mùa đông

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (sinh học 8) bảo vệ sức khoẻ trong mùa đông
... Hãy bảo vệ sức khoẻ mùa đông! 1, Tên tình huống: Hãy bảo vệ sức khoẻ mùa đông 2,Mục tiêu giải tình - Thứ nhất, mùa đông nên tình xuất phát từ thực tế đời sống - ... THCS TT Trâu Quỳ Năm học 2014 – 2015 Hãy bảo vệ sức khoẻ mùa đông! b Ảnh hưởng thời tiết mùa đông tới sức khoẻ • Hãy tự bảo vệ sức khoẻ Đặc biệt mùa đông, mặc ấm giữ cho thể khoẻ mạnh Nếu có triệu ... vệ sức khoẻ lại trở nên quan trọng Bảo vệ sức khoẻ mùa đông tăng cường khả miễn dịch cho cá nhân tránh xa mầm bệnh, đảm bảo thể có đủ sức khoẻ để học tập làm việc  Sau thảo luận cách để bảo vệ...
 • 8
 • 277
 • 3

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (lịch sử 11) bảo vệ CHỦ QUYỀN BIỂN đảo của tổ QUỐC VIỆT NAM

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (lịch sử 11) bảo vệ CHỦ QUYỀN BIỂN đảo của tổ QUỐC VIỆT NAM
... để tranh thủ ủng hộ giới khu vực đấu tranh bảo vệ chủ quyền Việt Nam Biển Đông - Lịch sử: + Việt Nam có đầy đủ sở pháp lý, chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền Việt Nam quần đảo; quyền chủ quyền, ... đảo phần “máu máu Việt Nam, thịt thịt Việt Nam Từ ngàn xưa, biển đảo gắn liền với đời sống tâm thức người dân Việt Nam Biển, đảo Việt Nam phận lãnh thổ thiêng liêng Tổ quốc Biển không chứa đựng ... với quốc tế mà đóng vai trò quan trọng đảm bảo an ninh, quốc phòng đồng thời địa bàn chiến lược trọng yếu công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Vì vậy, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng Tổ quốc...
 • 12
 • 180
 • 0

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (vật lý 12) “bảo vệ chủ quyền biển đảo “quần đảo hoàng sa là của việt nam

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (vật lý 12) “bảo vệ chủ quyền biển đảo  “quần đảo hoàng sa là của việt nam
... sử dụng kiến thức liên môn để giải tình huồng - Nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia biển đảo Việt Nam Tổng quan nghiên cứu liên quan đến việc giải tình huống: - Trung Quốc nói nước Việt Nam ... 1 Tên tình huống: Bảo vệ chủ quyền biển đảo - “Quần đảo Hoàng Sa Việt Nam * Vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo vấn đề nóng nhiều nguời quan tâm tới Đặc biệt ... nằm cách miền Trung Việt Nam khoảng phần ba khoảng cách đến đảo phía bắc Philippines; cách đảo Sơn Việt Nam khoảng 200 hải cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 230 hải Quần đảo Hoàng Sa...
 • 7
 • 120
 • 3

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (công dân 9) tiết kiệm điện

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (công dân 9) tiết kiệm điện
... hàng tháng giảm, tiết kiệm ngân sách cho trường, cho nhà nước *Các tư liệu sử dụng : Thông tin mạng, ứng dụng CNTT việc giải tình Ý nghĩa việc tiết kiệm điện - Tiết kiệm điện tiết kiệm chi phí gia ... thiết yếu nhân dân Tỉnh Tiết kiệm điện – lợi ích thân, gia đình, cộng đồng Quốc gia 5.Thuyết minh trình giải tình *Mô tả trình thực hiện: vận dụng kiến thức môn học có liên quan đưa để thuyết phục, ... pháp để giải tình *Áp dụng kiến thức liên môn: Giáo dục công dân - Môn giáo dục công dân: Tuyên truyền cho bạn khu nội trú có ý thức tiết kiệm sử dụng điện Bởi tiết kiệm thể quý trọng kết lao động...
 • 9
 • 90
 • 4

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (hóa học 9) tô NHIỄM môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ở NÔNG THÔN THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (hóa học 9) tô NHIỄM môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ở NÔNG THÔN THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP
... 12/2014 1/ Tên tình huống: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NÔNG THÔN -THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 2/ Mục tiêu giải tình Quá trình công nghiệp hóa đại hóa nông nghiệp, nông thôn nước ta trở thành xu phát ... Hiện vấn đề ô nhiễm khí không nhức nhối nơi đô thị mà lên lỏi tới tận vùng nông thôn, đến làng, vào nhà Vì vậy, vận dụng kiến thức liên môn để giải vấn đề ô nhiễm môi trường không khí việc làm ... Việc giải tình ô nhiễm môi trường không khí nông thôn có ý nghĩa quan trọng, đem lại môi trường sống an toàn, cho người Một môi trường không khói bụi, không khí độc, không ô nhiễm sống lí tưởng...
 • 11
 • 247
 • 1

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn 8) “ vận DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để bảo vệ sức KHỎE TRONG mùa ĐÔNG”

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn 8) “ vận DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để bảo vệ sức KHỎE TRONG mùa ĐÔNG”
... không bảo vệ sức khỏe bảo vệ sức khỏe không cách mùa đông - Vận dụng kiến thức học để bảo vệ sức khỏe mùa đông - Ý nghĩa, cần thiết trách nhiệm để Học sinh phải bảo vệ sức khỏe cho thân mùa đông ... TRUNG TÚ - ỨNG HÒA THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “BẢO VỆ SỨC KHỎE TRONG MÙA ĐÔNG” Nguyễn Minh Phương – Lớp 8A với thuyết minh Vận dụng kiến thức liên môn để bảo vệ sức khỏe mùa đông” (Ảnh chụp ngày 02/12/2014) ... I TÊN TÌNH HUỐNG: VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE TRONG MÙA ĐÔNG” II MỤC TIÊU GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG: - Hiện tại, tháng 10 âm lịch, thời tiết...
 • 16
 • 279
 • 0

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn 8) HIỆN TƯỢNG hút THUỐC lá ở học SINH” vận DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG QUA bài “ôn DICH THUỐC lá

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn 8) HIỆN TƯỢNG hút THUỐC lá ở học SINH” vận DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG QUA bài “ôn DICH THUỐC lá
... xã hội” - lớp - Tất bạn học sinh phải có ý thức với việc hút thuốc - Cấm hút thuốc hình thức nào, nghiêm cấm tụ tập hút thuốc - Hút thuốc mối nguy hại cho - bài: “Lý tưởng sống niên” – lớp 9) ... thức việc làm Các bạn cần tự hiểu không nên hút thuốc 6.4.2 Các bạn học sinh tuyên truyền cho người khác tác hại việc hút thuốc tác dụng việc từ bỏ thuốc lá: Tác hại việc hút thuốc lá: - Gây viêm ... lấy thực tế hút thuốc nay: 5.1 Thực trạng hút thuốc học sinh: 5.1.1 Dạo quanh quán nước gần trường trung học, bắt gặp cảnh học sinh tụm 3, tụm phì phèo điếu thuốc Các bạn xem hút thuốc mộtthú...
 • 7
 • 254
 • 4

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn 8) NÂNG CAO tầm HIỂU BIẾT, TÌNH yêu BIỂN đảo CHO học SINH lớp 8a TRƯỜNG THCS KIÊU kỵ TRONG GIỜ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn 8) NÂNG CAO tầm HIỂU BIẾT, TÌNH yêu BIỂN đảo CHO học SINH lớp 8a TRƯỜNG THCS KIÊU kỵ TRONG GIỜ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
... nói chung cho học sinh lớp 8A trờng trung học sở Kiêu Kỵ nói riêng Giáo dục t tởng - Cho học sinh thấy tình yêu biển đảo gì? Cách thể tình yêu biển đảo nh phù hợp? + Có đợc biểu tình vô tổ chức ... Trng THCS Kiờu K Nõng cao tm hiu bit, tỡnh yờu bin o cho hc sinh lp 8A trng THCS Kiờu K D Tổ chức khóa học giáo dục nhân cách, giáo dục tình yêu biển đảo cho thiếu niên Việt Nam nói chung cho học ... Giúp học sinh hiểu rõ hành động chất yêu nớc, cách yêu nớc đắn để xác định đợc, đặt mục tiêu rõ ràng để phấn đấu trở thành chủ nhân Quốc gia Tìm hiểu, nắm bắt cung cấp thông tin giúp học sinh hiểu...
 • 16
 • 80
 • 0

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn 8) vận DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn đọc – HIỂU văn bản ôn DỊCH THUỐC lá

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn 8) vận DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn đọc – HIỂU văn bản ôn DỊCH THUỐC lá
... Lịch sử môn Địa lí Các môn học hỗ trợ cho để bạn hiểu đầy đủ sâu sắc Bản thân tôi, học môn học vận dụng kiến thức liên quan môn học khác để hiểu sâu Cụ thể đọc hiểu văn Ôn dịch thuốc Chương ... Diệu- Đống Đa Hà Nội - Điện thoại: - Email: - Tên tình huống: Vận dụng kiến thức liên môn để tìm hiểu văn vản Ôn dịch thuốc chương trình Ngữ văn tập - Môn vận dụng: Ngữ văn - Các môn tích hợp: ... nhiều hiểu biết Chương trình học nhà trường liên kết môn học Để học tốt môn Hóa bạn phải biết cộng trừ nhân chia Đó bạn sử dụng kiến thức môn Toán Để học tốt môn Văn bạn phải có hiểu biết môn Lịch...
 • 7
 • 73
 • 1

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn 9) bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo bên cạnh đó cần ý thức đấu tranh một thế giới hòa bình

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn 9) bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo bên cạnh đó cần có ý thức đấu tranh vì một thế giới hòa bình
... cạnh cần ý thức đấu tranh giới hòa bình Mục tiêu giải tình - Giúp người bạn bè giới hiểu việc bảo vệ chủ quyền quốc gia hết người ý thức đấu tranh giới hòa bình - Bên cạnh việc bảo vệ chủ quyền, ... chiến tranh giới thứ nhất, tất chiến tranh 1000 năm trước cộng lại Thấy thảm họa mà chiến tranh để lại ta cần phản đối ý thức đấu tranh giới hòa bình - Môn ngữ văn: + Đấu tranh cho giới hòa bình ... I Cuộc chiến tranh giới lần thứ II - Môn ngữ văn: Bài đấu tranh cho giới hòa bình - Môn giáo dục công dân: Bảo vệ hòa binh, tình hữu nghị dân tộc giới, nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc - Môn toán: Những...
 • 10
 • 215
 • 0

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn 9) dùng kiến thức liên môn để giải thích câu tục ngữ “lúa chiêm lấp ló đầu bờ hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn 9) dùng kiến thức liên môn để giải thích câu tục ngữ “lúa chiêm lấp ló đầu bờ hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên
... đâu? Tại lấp đầu bờ ? Tại Hễ nghe tiếng sấm phất cờ lên ? Trước tiên ta hiểu đơn giản câu tục ngữ theo nghĩa đen: “Lúa chiêm lấp đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ lên. ” Lúa vụ chiêm ... Tình cảm người thiên nhiên khát khao chinh phục thiên nhiên V Thuyết minh tiến trình giải tình huống: Vận dụng kiến thức liên môn để giải thích câu tục ngữ: “Lúa chiêm lấp đầu bờ Hễ nghe tiếng ... tự nhiên, nên môn học có mối liên quan mật thiết tách rời Ví dụ câu tục ngữ: “Lúa chiêm lấp đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ lên. ” - Đầu tiên bạn hiểu câu tục ngữ nói kinh nghiệm lao động...
 • 7
 • 366
 • 0

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn 10) những điều cần biết và nhiệm vụ cần của mỗi người dân đất việt về quần đảo hoàng sa trường sa, chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn 10) những điều cần biết và nhiệm vụ cần có của mỗi người dân đất việt về quần đảo hoàng sa  trường sa, chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
... Tên tình * Những điều cần biết nhiệm vụ cần người dân đất Việt quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc 2.Mục tiêu giải tình * Vận dụng kiến thức liên môn, bao gồm môn ... Ngữ văn, Lịch sử Địa lý để từ đưa điều cần biết nhiệm vụ cần công dân Việt Nam quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc Tổng quan nghiên cứu liên quan đến việc giải tình ... nghĩa việc giải tình - Thông qua hiểu biết nhiệm vụ cần người dân đất Việt quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc, thêm thấu hiểu sâu sắc chủ quyền lãnh thổ đất nước Cũng...
 • 13
 • 81
 • 0

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn 11) ô nhiễm nguồn nước

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn 11) ô nhiễm nguồn nước
... BÀI DỰ THI VẬN DỤNG CÁC KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐẾ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN Tên tình Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC Mục tiêu giải tình -Con người có nguồn nước để sử dụng -Động, thực vật nước có môi trường ... trước vấn đề ô nhiễm nguồn nước 4 .Giải pháp giải tình Vận dụng kiến thức liên môn: - Sinh học: hệ sinh thái nước - Hóa học: hàm lượng hóa học chất nước - Địa lý: trữ lượng nước nước mặn - Mĩ ... thuật: số hình ảnh môi trường nước bị ô nhiễm - Giáo dục công dân: ý thức người việc bảo vệ nguồn nước - Ngữ văn: số văn, báo liên quan đến vấn đề Thuyết minh tiến trình giải tình Hiện giới đặc...
 • 9
 • 187
 • 0

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn thcs) tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NHẰM NÂNG CAO ý THỨC và kỹ NĂNG SỖNG CHO học SINH KHỐI THCS

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (ngữ văn thcs) tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NHẰM NÂNG CAO ý THỨC và kỹ NĂNG SỖNG CHO học SINH KHỐI THCS
... cá nhân tổ chức hoạt động ngoại khóa lớp vấn đề 2.Khám phá , tìm tòi đánh thức tiềm người - Đối tượng : Học sinh - Hình thức : + Tổ chức số trò chơi thông qua giúp học sih hiểu có ý thức sông ... sinh biện pháp giải khôn ngoan kịp thời Biện pháp cho học sinh thấy kỹ sống cần thiết cho sông sau học sinh Không cho học sinh thấy vấn để sai trái mà họ làm để sửa sai , đối ... điều qua trò chơi Tổ chức trò choi chúng em vận dụng kiến thức liên môn học rút qua trò chơi học giáo dịc kí sống Trò chơi: CƯỚP CỜ * Dụng cụ: + Một khăn tượng trưng cho cờ + Một vòng tròn...
 • 16
 • 217
 • 0

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (sinh học 9) “rác THẢI tác hại CÁCH xử lý rác THẢI”

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (sinh học 9) “rác THẢI  tác hại  CÁCH xử lý rác THẢI”
... tình xảy thực tiễn - Xử tình Rác - tác hại cách xử rác thải hành động thiết thực để bảo vệ môi trường đồng thời học liên quan tình học sinh hiểu sâu sắc, tự giải thích kiến thức ... QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG: Để giải tình cách hiệu cần áp dụng kiến thức liên môn, sau ví dụ số liên quan đến tình huống: Với môn Sinh học: - Dựa vào hiểu biết ... viết có sức thuyết phục để giải tình Ứng dụng phần mềm google, youtube… Viết tình huống: “RÁC THẢI - TÁC HẠI - CÁCH XỬ LÝ RÁC THẢI” 12 NỘI DUNG BÀI VIẾT I Khái niệm chất thải: Là vật chất mà người...
 • 30
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễnbai du thi van dung kien thuc lien mon de giai quyet cac tinh huong thuc tiencuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh thcsvận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh thptvận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh thcsvận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung họccuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn bảo vệ sức khỏe trong mùa đôngvận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn bao ve moi truongbài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cam sanhfvan dung kien thuc lien mon de giai quyet cac tinh huong thuc tievận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn mon hoa hocvận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn trong mon ngu van 11vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn địa lýbài dự thi cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học tình huống bảo vệ môi trườngcuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn mon thể dụcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ