Câu hỏi về đếm số đáp án đúng Môn Sinh học Thầy Thịnh Nam

Tổng hợp các câu hỏi về IQ có đáp án

Tổng hợp các câu hỏi về IQ có đáp án
... vuhuutiep@gmail.com Page Tổng hợp câu hỏi IQ 35 Tìm hình thiếu: 37 Tìm hình khác với hình lại 38 Tìm hình thiếu: 36 Tìm hình phù hợp vuhuutiep@gmail.com Page Tổng hợp câu hỏi IQ II Các câu hỏi trung bình ... 18 Tổng hợp câu hỏi IQ B Đáp án Các câu hỏi đơn giản I 25% Sau giảm 20% 80% Để đưa giá cũ, tức 100%, cần tăng thêm (100/80 -1) *100 = 25% C cách suy luận: - Các hình lại đa giác lồi - Các ... hàng thứ hai tổng số hàng tổng hàng bên Tổng = 9, tổng = 9, tổng = 18 => tổng = 36 A Tổng ô đen hàng 5, tổng ô trắng hàng 3527 Chỉ số tổng số chữ số số lẻ Nói cách khác, số số chữ số...
 • 23
 • 7,333
 • 16

80 câu hỏi về nhôm, có đáp án

80 câu hỏi về nhôm, có đáp án
... Cho m gam khối Al hình cầu bán kính R vào 1,05 lít dung dịch H2SO4 0,1M Tính m biết sau phản ứng hoàn toàn ta cầu bán kính R/2 A 2,16g B 3,78g C 1,08g D 3,24g Câu 36 Một hỗn hợp X gồm Al ... 420,56kg D 180, 96kg Câu 32 Cho 16,5g hỗn hợp Al Al2O3 tỉ lệ số mol 12:13 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu dung dịch X 1,792 lít NO đktc Cô cạn dung dịch X thu gam chất rắn khan? A 80, 94g ... (đktc) vào hỗn hợp khí B sau hấp thụ toàn khí vào nước thu 800 ml dung dịch pH =1 m giá trị là: A 9,374g B 3,484g C 5,614g D 7,244g 3+ 3+ 2Câu 55 Dung dịch X chứa 0,15mol Fe ; xmol Al ; 0,25mol...
 • 8
 • 419
 • 5

678 câu trắc nghiệm hóa có đáp án dùng phân loại học sinh

678 câu trắc nghiệm hóa có đáp án dùng phân loại học sinh
... lÝt D 126 lÝt C©u 150 : Thí nghiệm1 : Cho Na+phênol, Thí nghiệm 2: Cho Na+Rượu Benzylic.TN1 vàTN2 tượng là: A TN khí thoát TN2 khí thoát B Cả TN khí thoát C TN khí thoát TN2 khí thoát ... Tinh bột Xenlulozơ khác : A Thành phần phân tử B Đặc trưng pư thuỷ phân C Độ tan nước D Cấu trúc mạch phân tử C©u 291 : Để phân biệt glucôzo glixerol ta dùng chất sau A NaOH B HNO3 C Cu(OH)2 D ... C©u 288 : Hợp chất sau vừa tính chất rượu đa chức vừa tính chất anđehit đơn chức : A protit B Glucozơ C.Glixerin D Xenlulozơ C©u 289 : Xenlulozơ phản ứng hố học với : A KOH B Fe C I2...
 • 24
 • 1,759
 • 112

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bộ môn nhi khoa tập 1

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bộ môn nhi khoa tập 1
... cm chộn ung nc t lỳc: a 10 thỏng b 11 12 thỏng c 13 14 thỏng@ d 15 -16 thỏng Tr bit cm thỡa ung nc v xỳc cm t lỳc: a 12 13 thỏng b 14 15 thỏng c 16 18 thỏng@ d 18 19 thỏng Tr bit ly t nga ... =85 cm + 5N 11 Cõn nng ca tr 11 n 15 tui cú th tớnh tng i theo cụng thc: a X kg = 21 + x ( N- 10 ) b X kg = 21 + x ( N- 10 ) c X kg = 21 + x ( N- 10 ) d X kg = 21 + x ( N- 10 )@ 12 Sau nm u , ... sn khoa Cỏc nhúm bnh bt u xut hin thi k rng sa: a Cỏc bnh lõy b di ng Đáp án 1- c, 2-c, 3-c, 4-b, 5-b, 6-a, 7-c, 8-b, 9-c, 10 -d, 11 -c, 12 -d , 13 -d , 14 -c , 15 - b, 16 -d , 17 -d , 18 -c,...
 • 113
 • 10,126
 • 8

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bộ môn nhi khoa tập 2

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bộ môn nhi khoa tập 2
... giáp Đ Đ Đ S S S ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÚNG SAI: Câu 1: Đúng Câu 2: Sai Câu 3: Đúng CÂU HỎI NGỎ NGẮN: Câu 1: b, Hữu hoá iod c, Găn iod lên tyrosin thành MIT DIT Câu 2: b, Giới: nữ nhi u nam c, Điều ... loãng xương, gẫy xương ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÚNG SAI 1:S 2: Đ 3:S 4: Đ 5:S 6:S 7: Đ CÂU HỎI NGỎ NGẮN 25 (OH) D 1 ,25 (OH2) D Tập quán giữ trẻ nhà, không cho tiếp xúc với ánh sáng việc hấp thu canxi vitamin ... dõi chỉnh liều cho thích hợp b, Tránh tai biến c, Tránh tai biến Đ Đ Đ S S S ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÚNG SAI Câu 1: Sai Câu 2: Đúng Câu 3: Đúng CÂU HỎI NGỎ NGẮN Câu 1: - Rối loạn tổng hợp hormon...
 • 109
 • 3,469
 • 4

Câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án ôn thi Đại học phần hóa hữu cơ

Câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án ôn thi Đại học phần hóa hữu cơ
... Nguyờn nhõn chớnh ca hin tng ny l : A S thay i ca khớ hu B Cht thi CFC ngi a vo khớ quyn C Cht thi CO2 ngi a vo khớ quyn D Cht thi SO2 ngi a vo khớ quyn 53 Cho cỏc phn ng sau : Trang 22 GV: Nguyn ... R l A magie B Photpho C nit D cacbon 49 Nu cht nguyờn cht dn in tt trng thỏi lng v dung dch, nhng khụng dn in trng thỏi rn, thỡ cht ú l A hp cht cng hoỏ tr B hp cht ion C n cht kim loi D n cht ... l ng v C Ba nguyờn t trờn u thuc nguyờn t Mg D Ht nhõn ca mi nguyờn t u cú 12 proton 14 15 Nit thi n nhiờn l hn hp gm hai ng v l N (99,63%) v N (0,37%) Nguyờn t trung bỡnh ca nit l A 14,7 B 14,0...
 • 72
 • 245
 • 0

Đề & đáp án HSG môn Sinh học 9.doc

Đề & đáp án HSG môn Sinh học 9.doc
... đen) (3 cánh dài: cánh ngắn) = 9thân xám, cánh dài:3thân xám, cánh ngắn:3thân đen, cánh dài:1 thân đen, cánh ngắn Nhng tỉ lệ đề 1thân xám, cánh ngắn:2thân xám, cánh dài:1thân đen, cánh dài Vậy ... kích thớc cánh: F2 cánh dài : cánh ngắn = 3:1 Suy bố mẹ có kiểu gen Vv SĐL: P: Cánh dài x Cánh ngắn Vv x Vv GP: V;v V;v F1 Tỉ lệ kiểu gen: 1VV : 2Vv : 1vv Tỉ lệ kiểu hình: cánh dài: cánh ngắn - ... cánh dài Bv bV Bv ; bV F1: T LKG: (kiểu hình thân xám, cánh dài) x x BV thân xám, cánh dài BV Bv BV ; Bv Bv : BV : bV : Bv Bv bV Bv TLKH: thân xám, cánh dài:1 thân xám, cánh ngắn Câu 7: Đáp án...
 • 6
 • 258
 • 0

Đề và đáp án HSG môn Sinh học 9.

Đề và đáp án HSG môn Sinh học 9.
... loài trì ổn định qua hệ tế bào thể qua hệ sinh vật loài sinh sản vô tính.(0,5đ) • Ý nghĩa sinh học trình giảm phân: - Giảm phân hình thức sinh sản tế bào sinh dục (noãn bào bậc 1, tinh bào bậc 1) ... hoạt động sinh lý tế bào từ biểu thành tính trạng (0.5đ) - Gen quy định tính trạng Câu (4,0điểm) • Ý nghĩa sinh học trình nguyên phân: - Nguyên phân hình thức sinh sản hợp tử, tế bào sinh dưỡng ... sinh sản hợp tử, tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục sơ khai (0,25đ) - Cơ thể đa bào lớn lên nhờ nguyên phân Khi quan thể đạt khối lượng tới hạn ngừng sinh trưởng, lúc nguyên phân bị ức chế .(0,5đ)...
 • 4
 • 162
 • 0

:Một số câu hỏi trắc nghiệm và đáp án của hiđrocacbon không no

:Một số câu hỏi trắc nghiệm và đáp án của hiđrocacbon không no
... Dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch Br2 B) Dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch Br2, dung dịch Ca(OH) C) Dung dịch KMnO4, dung dịch Br2 D) Dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch Br2, dung dịch NaOH Câu 10: Hỗn ... Hãy chọn câu : A- Cả chất có khả làm màu dung dịch brom B- Có chất tạo kết tủa với dd AgNO3 NH3 C- Có chất có khả làm màu dung dịch brom D- Không có chất làm nhạt màu dung dịch KMnO Câu 18: Các ... propin , butađien , propan Thuốc thử để nhận biết mãu thử : A ddKMnO4 B ddBrôm C ddAgNO3/NH3 D ddAgNO3/NH3 ddbrom Câu 23: Chọn câu phát biểu A Etilen cháy tỏa nhiệt lớn nên dùng đèn xì để hàn...
 • 9
 • 1,323
 • 29

Một số câu hỏi trắc nghiệm và đáp án của hiđrocacbon không no

Một số câu hỏi trắc nghiệm và đáp án của hiđrocacbon không no
... Dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch Br2 B) Dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch Br2, dung dịch Ca(OH) C) Dung dịch KMnO4, dung dịch Br2 D) Dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch Br2, dung dịch NaOH Câu 10: Hỗn ... in D – isopropylpent – - in Câu 16: Một hidrocacbon X có công thức phân tử C4H8, X có khả làm màu dung dịch brom không làm màu dd KMnO4 X có công thức cấu tạo : Câu 17: Cho chất sau : metan ... Hãy chọn câu : A- Cả chất có khả làm màu dung dịch brom B- Có chất tạo kết tủa với dd AgNO3 NH3 C- Có chất có khả làm màu dung dịch brom D- Không có chất làm nhạt màu dung dịch KMnO Câu 18: Các...
 • 9
 • 1,850
 • 26

Một số câu hỏi ôn tập và đáp án môn đường lối cách mạng của ĐCSVN

Một số câu hỏi ôn tập và đáp án môn đường lối cách mạng của ĐCSVN
... nước nổ Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước theo đường Cách mạng Vô sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ý tham khảo Hỏi đáp môn đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam, câu 4, trang16) Chính ... lược cách mạng Đông Dương: lúc đầu cách mạng Đông Dương cách mạng tư sản dân quyền”, có tính chất thổ địa phản đế, “tư sản dân quyền cách mạng thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng , sau cách ... mạng niên) Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội Hai cách mạng có quan hệ mật thiết với nhau; cách mạng nghiệp...
 • 41
 • 4,404
 • 106

TẬP câu hỏi TRẮC NGHIỆM và đáp án môn JAVA cơ sở FULL 250 câu

TẬP câu hỏi TRẮC NGHIỆM và đáp án môn JAVA cơ sở FULL 250 câu
... String Java? a lastIndexOf() b substring() c toString() Nghiait365@gmail.com – Môn Java sở 16 TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN MÔN JAVA CƠ SỞ FULL 250 CÂU d Không có đáp án Đáp án: a Câu 67: ... có đáp án Đáp án: b Câu 49: Cho khối lệnh sau: enum mausac { DEN, LAM, LUC, TRANG }; mausac color; Nghiait365@gmail.com – Môn Java sở TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN MÔN JAVA CƠ SỞ FULL 250 CÂU ... Toan b Hoa, Ly Nghiait365@gmail.com – Môn Java sở TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN MÔN JAVA CƠ SỞ FULL 250 CÂU c Ngay nghi d Không có đáp án Đáp án: c Câu 47: Cho khối lệnh sau: switch (thu)...
 • 71
 • 10,689
 • 219

câu hỏi lý thuyết và đáp án môn tài chính tín dụng

câu hỏi lý thuyết và đáp án môn tài chính tín dụng
... phận chuyên môn hóa • Tận dụng khả chuyên môn hóa cán chuyên môn hóa • Khi tách riêng khoản vay giúp cán chuyên môn hóa tập trung hoàn toàn vào khoản tín dụng có vấn đề mà không bị phân tán công ... biệt khoản tín dụng cách bắt buộc? Nêu phương pháp bắt buộc? Phân biệt bắt buộc • Thanh việc chấm dứt hiệu lực hợp đồng tín dụng khoản nợ hoàn trả đầy đủ Khoản tín dụng loại bỏ khỏi ... chuyên môn hóa • Tận dụng khả chuyên môn hóa cán chuyên môn hóa • Khi tách riêng khoản vay giúp cán chuyên môn hóa tập trung hoàn toàn vào khoản tín dụng có vấn đề mà không bị phân tán công việc khác...
 • 14
 • 469
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi sinh học khối b năm 2011đáp án đề thi sinh học khối b năm 2013đáp án đề thi sinh học khối b năm 2012đáp án thi olympic sinh học quốc tế năm 2012câu hỏi và bài tập sgk trang 102 môn sinh học 6 bài thụ phấncâu hỏi ôn tập và đáp án tin học ứng dụngtổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về vai trò quản trị nguồn nhân lựctổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về quản trị nguồn nhân lựcmột số câu hỏi trắc nghiệm và đáp án của hiđrocacbon không nocâu hỏi trắc nghiệm có đáp án về proteincâu hỏi trác nghiệm có đáp an tín dụng ngân hàngmột số câu hỏi ôn tập và đáp án môn đường lối cách mạng của đcsvncâu hỏi 3 trong các đáp án sau đây đáp án nào đúng khi chia 9 đối tượng thành 2 nhóm nhỏcâu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kinh tế vi mô300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hóa họcly loi giai chi tiet de thi minh hoa lan 3 nam 2017dia loi giai chi tiet de thi minh hoa lan 3 nam 20172016 05 Chuong trinh DHDCD 20162016 14 To trinh thay doi Dieu leLấy ý kiến cổ đông về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty xin y kien 1BKC BCTC HN 2016 signedTiểu luận: Chính sách và lộ trình cam kết của Việt Nam Nhật Bản VJEPACHUY N NLXH 200 p1GCNDKDN thay doi lan thu 18 05 10 2017https: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 Sed0NOT2Vhbnpkam8Văn bản hành chính: Đơn xin đính chính lại giấy chứng nhận nghề phổ thông gcn npt25 cd tieng hat nguoi dan ldVăn bản hành chính: Hướng dẫn đăng ký tài khoản cuộc tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hcmt nh c nh l loi c a ng i chinh ph (s a)phong cach ngon ngu sinh hoat (1)Văn bản hành chính: Kế hoạch tháng 2 - Năm học 2016 - 2017 t22017BxC FAR 2014 LAO DONG 25 x 37cmBáo cáo thường niên | Prudential VietnamPS02 PYC KHOI PHUC HIEU LUC HDBHNTPhieu yeu cau dieu chinh HSYCBH