TRƯỜNG đại học VINH môn hóa lần 2 THPT Quốc gia

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN III NĂM 2013 Trường Đại Học Vinh Môn: HÓA HỌC - Mã đề thi 132 potx

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN III NĂM 2013 Trường Đại Học Vinh Môn: HÓA HỌC - Mã đề thi 132 potx
... Khối lượng dung dịch Y giảm so với khối lượng dung dịch X A 5,15 gam B 6,75 gam C 4,175 gam D 5,55 gam Câu 29: Metyl vinyl xeton có cơng thức cấu tạo thu gọn A CH3-CO-CH=CH2 B CH3-O-CH=CH2 C CH3-CO-CH2-CH=CH2 ... gam nước Vậy X A đipeptit B tetrapeptit C tripeptit D pentapeptit Trang 2/4 - đề thi 132 Câu 31: Trong chất sau đây, chất điện li yếu nước B HClO C NaClO D NH4Cl A Na2CO3 Câu 32: Thủy phân hồn ... hố: E =1,1V; E0 = 0,50V; ET-Z = 0,18V (X, Y, Z, T bốn kim X-Y X-Z loại) Suất điện động chuẩn pin điện hóa T-Y ( E ) T-Y A 0,78 V B 0,60 V C 0,32 V D 0,92 V Câu 59: Hợp chất hữu X tác dụng với dung...
 • 4
 • 540
 • 3

Đề Thi THử Đại Học Vinh Môn Toán Lần 2 Khối B và C năm 2014

Đề Thi THử Đại Học Vinh Môn Toán Lần 2 Khối B và C năm 2014
... ; S BCD  DM BC  a 2 < /b> 2 a3 Suy VABCD  AH S BCD  3 Sử dụng định lý cosin cho AMD  AD  a  AC  AD  3a  CD  ACD vuông A 3V a2 Suy S ACD  AC AD   d  B, ( ACD)   ABCD  a 2 < /b> S ACD ... WWW.VNMATH.COM Hết WWW.VNMATH.COM TRƯỜNG ĐẠI H C VINH < /b> TRƯỜNG THPT CHUYÊN C u C u (2,< /b> 0 điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12,< /b> LẦN - NĂM 20< /b> 14 Môn:< /b> TOÁN – Khối < /b> B, D; Thời ... lớn P 2,< /b> đạt x  y  Vì AD phân gi c g c A nên AD c t đường tròn (ABC) E điểm cung BC  IE  BC Vì E thu c đường thẳng x  y  IE  IA  R  E (0; 0)   Chọn n BC  EI  (2;< /b> 1)  pt BC c dạng...
 • 7
 • 227
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN III NĂM 2013 Trường Đại Học Vinh Môn: VẬT LÝ - Mã đề thi 278 ppt

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN III NĂM 2013 Trường Đại Học Vinh Môn: VẬT LÝ - Mã đề thi 278 ppt
... Thời điểm vật qua vị trí có li độ x =-1 cm lần thứ 2013 theo chiều âm là: t = (n − 1)T + ∆t = (2013 − 1).1 + ∆t Với ∆t thời gian để vật qua VT có li độ x =-1 cm lần theo chiều âm  x = 2cos( − 120 ) = ... thuộc chất kim loại Đáp án A Gợi ý: Số đường hyperbol cực đại cắt MN số điểm cực đại CD +Ta có AM BM = AC BC = 2 0-1 5=5cm (1) Và AC + BC = AB = 25cm(2) từ (1) (2) suy AC = 15cm +Ta lại có AM2 ... v > Vật qua vị trsi x =-1 cm lần theo chiều âm tương ứng góc quét 4π α = 30 + 180 + 30 = 2400 = α Suy thời gian : ∆t = = ( s ) ω 6038 Vậy thời gian cần tìm: t = (2013 − 1).1 + = ( s) 3 M2 -1 -2 ...
 • 12
 • 880
 • 20

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Trường Đại học Vinh Môn: VẬT LÍ - Mã đề thi 179 docx

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Trường Đại học Vinh Môn: VẬT LÍ - Mã đề thi 179 docx
... −1 cm theo chiều âm lần thứ 20 13 A 6 037 / ( s ) B 6041/ ( s ) C 6 038 / ( s ) D 20 13 ( s) Câu 37 : Cho tia phóng xạ qua điện trường hai tụ điện, tia α lệch tia β chủ yếu A khối lượng hạt α lớn nhiều ... hai lớp điện cực C Suất điện động pin có giá trị nhỏ, khoảng từ 0,5 V đến 0,8 V D Pin hoạt động chiếu ánh sáng nhìn thấy Trang 2/4 - đề thi 179 Câu 30 : Một đặc điểm phát quang A quang phổ vật ... ánh sáng miền nhìn thấy quang phổ gọi A suốt có màu B suốt không màu C vật có màu đen D vật phát quang Trang 3/ 4 - đề thi 179 Câu 45: Dao động máy phát dao động dùng trandito A dao động cưỡng...
 • 4
 • 492
 • 3

Tài liệu Thi thử đại học môn Toán lần 2 THPT Cẩm Giàng ppt

Tài liệu Thi thử đại học môn Toán lần 2 THPT Cẩm Giàng ppt
... VIb (1 m ):Cho s ph c z1 = − 4i , z2 = 2 + 2i có m bi u di n m t ph ng ph c th t A, B Tìm s  MA = MB ph c z có m bi u di n M tho mãn :   z +2+ i =5 Câu VIIb (2 m ): Trong không gian v i h to...
 • 2
 • 212
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH MÔN VẬT LÝ mã đề thi 126 pdf

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH MÔN VẬT LÝ mã đề thi 126 pdf
... truyền âm môi trường sẽ: A tăng độ đàn hồi môi trường lớn B có giá trị cực đại truyền chân không Trang 4/18 - đề thi 126 C có giá trị với môi trường D giảm khối lượng riêng môi trường tăng Câu ... biến thi n điều hòa Wđ(J) C cho khung dây dẫn quay quanh trục 0,02 0,015 D cho khung dây dẫn chuyển động tịnh tiến t(s) O 1/6 Trang 2/18 - đề thi 126 từ trường Câu 7: Một vật có khối lượng ... / s Toạ độ chất điểm thời điểm t 0 Trang 10/18 - đề thi 126 A -8 cm B -4 cm C cm D -3 cm Câu 34: Một lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 100g , dao động điều hoà với chu kỳ s Khi vật qua vị trí...
 • 18
 • 369
 • 1

Đề thi thử Chuyên đại học Vinh môn Hóa

Đề thi thử Chuyên đại học Vinh môn Hóa
... Truy cập FB: facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 4/4 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN HÓA LẦN Đại Học DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án 132 D 209 C 132 D 209 ... khối lượng dung dịch thu giảm 9,87 gam Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Truy cập FB: facebook.com/ThiThuDaiHoc DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học so với khối lượng nước vôi ban đầu Mặt khác, thủy ... chất sinh từ CH3CHO phản ứng? A B C D Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Truy cập FB: facebook.com/ThiThuDaiHoc DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học Câu 30: Tiến hành thí nghiệm: (1) Cho khí NH3 tác...
 • 5
 • 96
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Hóa khối A THPT chuyên Hưng Yên (Mã đề 091) docx

Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Hóa khối A THPT chuyên Hưng Yên (Mã đề 091) docx
... dòch NaOH 1M Vâïy công thức axit hỗn hợp là: A Axit focmic axit axetic B Axit focmic v axit propionic C Axit focmic axit oxalic D Axit focmic axit acrylic* 40 Th c hi n ph n ng nhi t nhơm m gam ... 1,24 g A chØ thu ®−ỵc 1,568 lit CO2(®kc) v 0,72 gam H2O Cho a mol A t¸c dơng víi Na d− thu đư c sè mol khÝ b»ng a mol MỈt kh¸c a mol A t¸c dơng v a ®đ víi a mol NaOH S CTCT có th có c a A là: A B ... Đem oxi h a 2,76 gam ancol etylic b ng CuO đun nóng, thu đư c dung d ch A có ch a anđehit, axit, ancol nư c M t n a lư ng dung d ch A cho tác d ng hồn tồn v i lư ng dư dung d ch AgNO3 amoniac, thu...
 • 4
 • 221
 • 1

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn hóa lần 2 THPT yên lạc (mã đề 352)

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn hóa lần 2  THPT yên lạc (mã đề 352)
... đipeptit ? A H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH B H2N-CH2-NH-CH2COOH C H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH D H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH Câu 45: Một nguyên tử có tổng số e lớp M N Vị trí nguyên tố bảng tuần ... 15 16 17 18 19 20 Đáp án A A A B A D C C D C 3 52 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án C B D A D B D D D C 3 52 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án A B B C C A B D C C 3 52 41 42 43 44 45 46 47 ... sau: Hình vẽ bên áp dụng để thu khí khí sau ? A NH3, O2, N2, HCl, CO2 B H2, N2, O2, CO2, HCl, H2S C CO2, O2, N2, H2 D NH3, HCl, CO2, SO2, Cl2 Câu 43: Trong số loại hợp chất sau, loại hợp chất gọi...
 • 5
 • 275
 • 0

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo, bồi DƯỠNG GIÁO VIÊN ở TRƯỜNG đại học VINH đáp ỨNG yêu cầu đổi mới GIÁO dục

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo, bồi DƯỠNG GIÁO VIÊN ở TRƯỜNG đại học VINH đáp ỨNG yêu cầu đổi mới GIÁO dục
... đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Trường Đại học Vinh Đổi bản, toàn diện giáo dục phải đổi đào tạo, bồi dưỡng giáo viên - lực lượng định chất lượng giáo dục Trường ĐH Vinh trung tâm đào tạo SP lớn ... trung tâm đào tạo giáo viên chất lượng cao nước, Trường Đại học Vinh ý thức sâu sắc trách nhiệm việc đổi nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), ... học; Những thay đổi lao động SP người 279 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI giáo viên bối cảnh đổi bản, toàn diện GD&ĐT; Xây dựng môi trường giáo dục; Kết hợp giáo dục nhà trường, ...
 • 10
 • 73
 • 1

Đề thi thử ĐH_CĐ môn hóa lần 1_Trường THPT Tĩnh Gia 2_Thanh Hóa_2009-2010 pptx

Đề thi thử ĐH_CĐ môn hóa lần 1_Trường THPT Tĩnh Gia 2_Thanh Hóa_2009-2010 pptx
... H2N - CH2CONH - CH(CH3) - COOH Trang 4/4 - Mã đề: 135 Sở GD-ĐT Thanh Hoá Trường THPT Tĩnh Gia THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2009-2010 Môn: HOÁ HỌC Thời gian: 90 phút Thí sinh tô chữ A,B,C D( ứng với ... trị m A 550 B 810 C 750 D 650 Trang 4/4 - Mã đề: 169 Sở GD-ĐT Thanh Hoá Trường THPT Tĩnh Gia THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2009-2010 Môn: HOÁ HỌC Thời gian: 90 phút Thí sinh tô chữ A,B,C D( ứng với ... - CH2CH2COOH Câu 60 A B C D Trang 4/4 - Mã đề: 203 Sở GD-ĐT Thanh Hoá Trường THPT Tĩnh Gia THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2009-2010 Môn: HOÁ HỌC Thời gian: 90 phút Thí sinh tô chữ A,B,C D( ứng với...
 • 21
 • 151
 • 0

ĐỀ THI MINH HỌC MÔN HÓA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015

ĐỀ THI MINH HỌC MÔN HÓA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015
... -HẾT Page of BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án A 18 C 35 A A 19 B 36 ... dụng với NaHCO3 với Na số mol khí sinh số mol A phản ứng A sản phẩm B, D tham gia phản ứng theo phương trình hóa học sau: A B + H2O A + 2NaOH → 2D + H2O B + 2NaOH → 2D D + HCl → E + NaCl Tên ... đúng? A Ở điều kiện thường, kim loại có khối lượng riêng lớn khối lượng riêng nước B Tính chất hóa học đặc trưng kim loại tính khử C Các kim loại có số oxi hoá hợp chất D Ở điều kiện thường, tất...
 • 7
 • 250
 • 0

ĐỀ GỐC MÔN HÓA THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG GIA ĐỊNH

ĐỀ GỐC MÔN HÓA THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG GIA ĐỊNH
... dung dịch X với điện cực trơ cường độ dòng điện 1,93A Nếu thời gian điện phân t (s) thu kim loại M catot 156,8 ml khí anot Nếu thời gian điện phân 2t (s) thu 537,6 ml khí Biết thể tích khí đo ... cương hoá hữu cơ, hidrocacbon (2 câu) Biết 27 Phát biểu sau sai A Liên kết hóa học chủ yếu hợp chất hữu liên kết cộng hóa trị B Những hợp chất khác có công thức phân tử chất đồng phân C But-2-en ... Tìm phát biểu A Phenol tham gia phản ứng brom khó benzen B Phenol có tính axit nên dung dịch phenol nước làm quỳ tím hoá đỏ C Butan-2-ol tách nước tạo ancol D Hiđrat hóa 2-metylbut-2-en thu sản...
 • 8
 • 194
 • 0

Xem thêm